intTypePromotion=1
ADSENSE

Môi trường mạng

Xem 1-20 trên 6325 kết quả Môi trường mạng
 • Tham khảo sách 'môi trường mạng wan', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf91p vutrung 07-09-2009 690 342   Download

 • Tham khảo tài liệu 'môđun: quản trị môi trường mạng (đồ án số 02)', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf5p vanlidochanhxg 10-10-2010 296 109   Download

 • Sau khi học xong Bài giảng Quản trị môi trường mạng server - Bài 3: Xây dựng và quản trị Domain người học nắm được các phiên bản HĐH MS Windows Server 2003/2008; nắm các vai trò chức năng của HĐH Server; nắm được ý nghĩa Domain, Tree domain, Forest, OU, Active Directory; hiểu được các nhánh của ADUC; xây dựng Domain Controller điều khiển domain; gia nhập client vào Domain; thiết lập 2 DC chạy song song; xử lý được các lỗi khi gia nhập client vào Domain.

  pdf49p minhminhnguyen32 12-06-2014 107 20   Download

 • Sau khi học xong Bài giảng Quản trị môi trường mạng server - Bài 5: Quản trị truy xuất tài nguyên file - printer người học nắm được các mức độ truy cập tài nguyên, nắm được ý nghĩa của Share Permission và NTFS Permission, thiết lập và quản lí các thư mục dùng chung kết hợp giữa Share permission và NTFS permission, làm việc ngoại tuyến Offline file, xử lý các sự cố về Share folder và NTFS Permission, triển khai được hệ thống File server DFS.

  pdf55p minhminhnguyen32 12-06-2014 90 18   Download

 • Bài giảng Quản trị môi trường mạng server - Bài 7: Giám sát hoạt động server nhằm giúp người học nhận biết và sử dụng các công cụ quản trị phù hợp; quản trị Server bảo mật với RunAS; giám sát các thành phần và nhận biết nguyên nhân thắt cổ chai Server; đưa ra giải pháp nâng cấp, thêm và thay mới CPU, RAM, Disk, Network.

  pdf58p minhminhnguyen32 12-06-2014 82 17   Download

 • Bài giảng Quản trị môi trường mạng server - Bài 2: Cấu hình và tối ưu hệ thống MS Windows 7 nhằm giới thiệu tổng quan về Windows 7, tối ưu hóa hệ thống Windows 7 sau khi cài đặt Cấu hình Windows 7 kết nối mạng với Network and Sharing Center, thiết lập bảo mật Windows 7 với Windows Defender và Firewall.

  pdf40p minhminhnguyen32 12-06-2014 97 15   Download

 • Bài giảng Quản trị môi trường mạng server - Bài 8: Quản trị lưu trữ và bảo mật dữ liệu giúp người học nhận biết được đĩa tĩnh và đĩa động; tạo được các Volumes của đĩa động, thiết lập đĩa động và xây dựng RAID cho máy chủ chuyên dụng; thành thạo việc sao lưu và phục hồi dữ liệu tối ưu; bảo mật lưu trữ dữ liệu với EFS; hạn ngạch lưu trữ dữ liệu Users với Disk Quota; xử lý sự cố thông dụng liên quan đến RAID và sao lưu/phục hồi dữ liệu.

  pdf70p minhminhnguyen32 12-06-2014 89 15   Download

 • Bài giảng Quản trị môi trường mạng server - Bài 6: Quản trị môi trường mạng Group Policy giúp người học hiểu rõ được ý nghĩa của Group Policy, triển khai Group Policy trên Domain và OU, dùng Group Policy tự động hóa các công tác quản trị User và Computer, xử lý lỗi thông dụng khi triển khai Group Policy.

  pdf34p minhminhnguyen32 12-06-2014 83 14   Download

 • Bài giảng Quản trị môi trường mạng server - Bài 10: Giới thiệu MS Windows Serve 2008 giúp người học nắm được các đặc trưng mới của hệ điều hành Windows 2008, có khả năng triển khai hệ thống domain trên nền tảng Windows 2008. Chúc bạn học tốt.

  pdf22p minhminhnguyen32 12-06-2014 77 14   Download

 • Bài giảng Quản trị môi trường mạng server - Bài 1: Cài đặt và nâng cấp MS Windows 7 nhằm giúp người học nắm vững các phiên bản MS Windows 7; nắm rõ các công cụ hỗ trợ cài đặt, nâng cấp và di trú lên Windows 7; nắm vững các phương pháp cài đặt và nâng cấp Windows 7 Cài đặt, nâng cấp Windows 7; xử lý một số lỗi thông dụng trong quá trình cài đặt và nâng cấp 7.

  pdf18p minhminhnguyen32 12-06-2014 104 13   Download

 • Bài giảng Quản trị môi trường mạng server - Bài 9: Quản trị sự cố MS Windows server giúp người học hiểu biết và xử lý sự cố máy chủ, dùng các phương pháp xử lý lỗi hệ điều hành, quản trị Windows Update. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích thuộc chuyên ngành Công nghệ thông tin.

  pdf24p minhminhnguyen32 12-06-2014 75 13   Download

 • Bài giảng Quản trị môi trường mạng server - Bài 4: Quản tri tài khoản User, Computer và Group giúp người học nắm được các loại tài khoản User, Group, Computer; quản trị được các loại tài khoản User, Group, Computer; nắm được các loại Profile; sử dụng thành thạo các công cụ quản trị tài khoản ADUC, AD Cmd, VBs, CSVde; triển khai Profile cho user; xử lý các sự cố khi quản trị tài khoản User, Group, Computer.

  pdf58p minhminhnguyen32 12-06-2014 80 12   Download

 • Nội dung của luận văn sẽ nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật chuyển đổi IPv4 sang IPv6, đồng thời tập trung vào mô phỏng cấu hình chuyển đổi IPv4 sang IPv6 trên môi trường mạng IP MPLS thông qua kỹ thuật Dual stack 6VPE, là cơ sở ứng dụng chuyển đổi trong môi trường mạng của các nhà cung cấp dịch vụ. Bố cục của luận văn gồm 3 chương: Chương 1/ Tổng quan về IPv6. Chương 2/ Nghiên cứu các kỹ thuật chuyển đổi IPv4 sang IPv6. Chương 3/ Mô phỏng cấu hình chuyển đổi từ IPv4 sang IPv6 sử dụng kỹ thuật Dual stack 6VPE.

  pdf61p hanh_tv26 04-04-2019 30 6   Download

 • Bài giảng Quản trị môi trường mạng server: Mở đầu giới thiệu với bạn đọc về nội dung môn học/môđun Quản trị môi trường mạng server, mục tiêu môn học/môđun Quản trị môi trường mạng server, tài liệu và kế hoạch giảng dạy của môn học. Mời bạn cùng tham khảo các chương tiếp theo của bài giảng môn Quản trị môi trường mạng server.

  pdf11p minhminhnguyen32 12-06-2014 56 4   Download

 • Nội dung của luận văn sẽ nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật chuyển đổi IPv4 sang IPv6, đồng thời tập trung vào mô phỏng cấu hình chuyển đổi IPv4 sang IPv6 trên môi trường mạng IP MPLS thông qua kỹ thuật Dual stack 6VPE, là cơ sở ứng dụng chuyển đổi trong môi trường mạng của các nhà cung cấp dịch vụ. Mời các bạn cùng tham khảo đề tài để biết thêm chi tiết.

  pdf25p hanh_tv26 05-04-2019 25 2   Download

 • Bài viết nêu thực trạng đáng báo động về sự xâm hại trẻ em và sự cần thiết bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng hiện nay. Trên cơ sở phân tích các chính sách, quy định pháp luật của Nhà nước ta và một số kinh nghiệm quốc tế, tác giả kiến nghị một số giải pháp nhằm tăng cường hơn nữa việc bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

  pdf6p viv2711 14-10-2020 3 0   Download

 • Thế giới ngày nay đang đứng trước nhiều vấn đề môi trường mang tính chất quy mô toàn cầu. Những tổn thất về con người, vật chất do môi trường suy thoái gây ra vượt quá những tổn thất về người và của do các biến động xã hội và chiến tranh: 20 triệu người chết hàng năm vì các nguyên nhân môi trường so với 20 triệu người chết trong xung đột vũ trang từ sau 1945 đến nay. Theo dự báo, trong mấy chục năm sắp tới sự uy hiếp của các vấn đề về môi trường sẽ...

  ppt58p tuandatmt 16-05-2010 383 219   Download

 • Mục đích đề tài: Áp dụng thực tế kiến thức môn học; Lựa chịn mô hình quản lý hệ thống mạng LAN cho công ty; Cấu hình hệ thống Server quản lý hoạt động mạng LAN của công ty; Quản lý, giám sát hoạt động Server để đảm bảo Server hoạt động luôn ổn định; Lập các báo về các cấu hình hệ thống mạng LAN.

  pdf5p vanlidochanhxg 10-10-2010 377 146   Download

 • Mạng LAN không dây là mạng trong đó các trạm được kết nối với nhau bằng sóng radio hoặc hồng ngoại. WLAN hoạt động trên cơ sở tiêu chuẩn của IEEE 802.11 trong dải tần ISM. WLAN sử dụng sóng radio với các tín hiệu được điều chế theo kỹ thuật trải phổ. Hoạt động của WLAN bao gồm 2 quá trình: Kiểm tra lớp vật lý (PHY) và điều khiển thâm nhập môi trường MAC, hoạt động trong giao thức CSMA/CA. Mạng WLAN cung cấp 2 chế độ cấu hình là Ad-hoc và Infrastructure, hỗ trợ đơn ô và...

  pdf73p abcdef_6 05-07-2011 225 90   Download

 • Nhận thấy tầm quan trọng của trong việc hạn chế tiêu thụ năng lượng tối đa trong mạng cảm biến, tác giả đã đi vào nghiên cứu vấn đề "Mạng cảm nhận không dây và đánh giá bằng thực nghiệm một số thông số qua điều khiển thâm nhập môi trường."Luận văn gồm 3 chương nội dung, phần mở đầu, phần kết luận, phần phụ lục và tài liệu tham khảo

  pdf100p sunflower_1 04-09-2012 140 69   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Môi trường mạng
p_strCode=moitruongmang

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2