Môn hóa khôi a năm 2004

Xem 1-7 trên 7 kết quả Môn hóa khôi a năm 2004
 • Tham khảo tài liệu 'đề thi môn hoá khối a năm 2004', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1p thaonguyen 22-04-2009 588 82   Download

 • Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên và các bạn học sinh đang trong giai đoạn ôn thi Đại học, Cao đẳng - Đề thi Đại học môn Hóa khối A năm 2004.

  pdf1p ancaremthieu 28-02-2011 591 212   Download

 • Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, học sinh đang trong giai đoạn ôn thi đại học, cao đẳng - ĐÁP ÁN MÔN HÓA KHỐI A NĂM 2004

  pdf5p ancaremthieu 28-02-2011 219 50   Download

 • Nhằm giúp các bạn học sinh lớp 12 ôn thi đại học môn hóa, TaiLieu.VN xin giới thiệu Đề thi đại học môn Hóa khối A năm 2004 do Bộ Giáo dục và Đào tạo phát hành. Các bạn có thể tự luyện tập để làm quen với các dạng đề thi đại học và ôn lại kiến thức của mình để có thể đạt kết quả cao nhất trong kì thi đại học sắp tới.

  pdf1p caothuthatbai_123 11-08-2011 23 1   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề thi môn hoá - kỳ thi đại học khối a năm 2004', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1p vuzlong 04-04-2011 77 23   Download

 • Tham khảo tài liệu 'đề thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2004 môn thi: toán, khối a', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf1p huynhduytienpro1992 23-04-2010 469 48   Download

 • bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ------------------§Ò CHÝNH THøC ®¸P ¸N - thang ®iÓm §Ò thi tuyÓn sinh ®¹i häc, cao ®¼ng n¨m 2004 M«n : Hãa häc, Khèi A ----------------------------------------(§¸p ¸n - Thang ®iÓm cã 5 trang) C©u ý 1. Néi dung Hoµn thµnh c¸c ph¶n øng d−íi d¹ng ph©n tö vµ ion rót gän : (0,75 ®iÓm) FeS FeCl2 + H2S 2HCl Fe2+ + H2S FeS 2H + I §iÓm 1,50 0,25 2KClO3 SO32 + 2H to, xt 2KCl + 3O2 + 0,25 SO2 0,25 Na2SO3 + 2HCl 2.

  pdf5p vuzlong 04-04-2011 54 5   Download

Đồng bộ tài khoản