intTypePromotion=1
ADSENSE

Mục tiêu công nghiệp hóa

Xem 1-20 trên 2225 kết quả Mục tiêu công nghiệp hóa
 • Nội dung chính của đề tài là tìm hiểu quan hệ giữa điểm xuất phát và mục tiêu của tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lý thuyết, kinh nghiệm và vấn đề của Việt Nam; bối cảnh kinh tế quốc tế và tác động của nó đến quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của nước ta trong giai đoạn 2001 – 2020; phương hướng, mục tiêu công nghiệp hóa theo từng bước trong giai đoạn 2001 – 2020; một số vấn đề về giải pháp thực hiện phương hướng và mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo từng giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2020.

  pdf167p tsmttc_009 26-07-2015 61 6   Download

 • Bài giảng Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam nêu lên tính tất yếu của việc đẩy mạnh CNH – HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức; quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ của CNH – HĐH gắn với phát triển kinh tế tri thức của Việt Nam; những điều kiện đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa gắn với phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam.

  ppt36p cocacola_07 09-11-2015 553 70   Download

 • + Giai đoạn 1960 – 1975 ở Miền bắc : Trên cơ sở phân tích những đặc điểm của Miền bắc, trong đó đặc điểm lớn nhất là quá độ lên CNXH không trải qua giai đoạn phát triển TBCN Đại hội Đảng lần thứ III khảng định: * Về mục tiêu công nghiệp hóa : - CNH nhằm cải biến tình trạng kinh tế lạc hậu - Công nghiệp hóa là để trang bị kỹ thuật cho toàn bộ nền kinh tế quốc dân - Xây dựng nền kinh tế XHCN cân đối và hiện đại,...

  ppt31p trinhvang 18-01-2013 131 26   Download

 • Trong xu thế toàn cầu hóa, quốc tế hóa hiện nay, mỗi nước đều chọn cho mình một hướng đi thích hợp để cùng tiến tới mục tiêu là ổn định và phát triển lâu dài nền kinh tế. Hướng đi mà được nhiều nước lựa chọn là "công nghiệp hóa hướng về xuất khẩu".

  doc11p kutin1206 04-12-2013 138 12   Download

 • Để đạt được những thành tựu to lớn và những bước tiến vượt bậc những thay đổi đó là bước ngoặt lịch sử trong cơ chế chuyển đổi nền kinh tế nước ta đó chính là công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Từ đất nước có nền kinh tế tiểu nông và nghèo nàn vậy để xoá bỏ đói nghèo lạc hậu và trở thành một đất nước có nền kinh tế phát triển thì sự tất yếu là phải đổi mới phải công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước. Tại đại hội Đảng...

  pdf15p notonline1122 21-02-2013 62 11   Download

 • Đề tài đã tập trung nghiên cứu các biện pháp thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn vùng, do đó liên quan đến các ngành, lĩnh vự cần thiết để đạt được mục tiêu công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp, cũng như công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông thôn vùng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf196p tsmttc_009 27-07-2015 51 7   Download

 • Thực tế trong những năm qua cho thấy, quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ngành, nghề và cơ cấu lao động ở khu vực nông thôn hiện vẫn còn chậm và còn cách xa so với yêu cầu quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Mời các bạn cùng tìm hiểu vấn đề này qua bài viết.

  pdf2p bautroibinhyen15 09-02-2017 29 2   Download

 • Tài liệu hướng dẫn giải các bài tập 1,2,3,4,5,6,7 trang 39,40 SGK sẽ giúp các em hệ thống lại kiến thức trọng tâm về trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cũng như trình tự các bước giải bài tập đi kèm. Các bài tập trong tài liệu được gợi ý giải khá chi tiết, rõ ràng sẽ giúp các em thuận tiện hơn trong việc nắm bắt phương pháp giải bài tập hiệu quả. Mời các em tham khảo!

  pdf7p chacvan06 14-04-2017 62 2   Download

 • Bài viết trình bày khái niệm về công nghiệp hóa và hiện đại hóa; mục tiêu và quan điểm của Việt Nam trong quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa nền kinh tế. Để nắm chi tiết nội dung nghiên cứu mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

  pdf3p gaunguyen6789 04-10-2019 35 1   Download

 • Trong khi có rất nhiều bằng chứng thực nghiệm về tác động của thu nhập bình quân đầu người tới các chỉ số đo lường các thành phần khác nhau của môi trường, có rất ít bằng chứng về tác động của thu nhập và mức độ công nghiệp hóa tới chỉ số tổng hợp đo lường chất lượng môi trường nói chung. Sử dụng bộ dữ liệu chéo từ 133 nước năm 2012, bài viết này đã kiểm định ảnh hưởng của thu nhập, mức độ công nghiệp hóa và chất lượng thể chế đối với chất lượng môi trường được đo bằng chỉ số tổng hợp về thành tích môi trường (EPI).

  pdf9p xylitolstrawberry 21-10-2019 41 1   Download

 • Bài viết vận dụng khái niệm và tiêu chí đánh giá lãnh thổ công nghiệp theo hướng hiện đại của những nghiên cứu trong và ngoài nước vào điều kiện cụ thể của huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa, các tác giả đề xuất hệ thống tiêu chí và đánh giá mức độ công nghiệp hóa theo hướng hiện đại huyện Thọ Xuân theo phương pháp tính điểm có trọng số.

  pdf8p cothumenhmong8 05-11-2020 10 0   Download

 • Để thực hiện mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nền kinh tế Việt Nam cần phải được chuyển dịch cơ cấu theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả gắn với đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết để nắm chi tiết hơn nội dung nghiên cứu.

  pdf5p cothumenhmong10 18-03-2021 0 0   Download

 • Công nghiệp hoá-Hiện đại hoá là một quá trình lâu dài , cần được tiến hành tuần tự, không nóng vội.Quá trình này được thực hiện không nhằm mục đích tự than mà phục vụ các mục tiêu kinh tế xã hội của nông thôn cũng như của cả nước.Vì vậy nếu ta không nhìn nhận và phân tích một cách sâu sắc quá trình chuyển đổi và phát triền của nền nông nghiệp hiện nay thì sẽ khó có thể tìn ra những giải pháp vi mô cũng như vĩ mô đúng và phát huy được hiệu quả trong...

  pdf41p nhattruong 13-07-2009 195 522   Download

 • Ngày nay, trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước mục tiêu quan trọng nhất trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta thì nguồn nhân lực chính là chìa khoá của sự thành công. Nguồn nhân lực với trình độ tiên tiến sẽ chính là nhân tố đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

  doc13p lykhanhhoa 02-11-2010 1461 418   Download

 • Công nghiệp hoá nông nghiệp và nông thôn là quá trình vô cùng quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, nhất là những nước đang phát triển như nước ta hiện nay. Một đất nước bị chiến tranh tàn phá, có cơ sở vật chất nghèo nàn lạc hậu vì vậy mục tiêu chính được Đảng và Nhà nước đề ra và thực hiện cho bằng được đó là phải công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước. Muốn vậy trước hết phải công nghiệp hoá hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn bởi...

  pdf25p tiencuong 13-07-2009 1033 402   Download

 • Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp là một quá trình lâu dài, cần được tiến hành theo cách tuần tự, không nóng vội, không thể tuỳ tiện. Quá trình này được thực hiện không nhằm mục đích tự thân, mà phục vụ các mục tiêu kinh tế xã hội của nông thôn cũng như của cả nước. Vì vậy nếu ta không nhìn nhận và phân tích một cách sâu sắc quá trình chuyển đổi và phát triển của nền nông nghiệp hiện nay thì sẽ khó có thể tìm ra những giải pháp vi mô cũng như...

  pdf25p nhattruong 14-07-2009 1175 383   Download

 • Câu hỏi ôn tập môn Lịch sử đảng dùng để tham khảo: Đại hội VI của Đảng phê phán sai lầm trong nhận thức và chủ trương công nghiệp hóa thời kỳ 1960-1985: -Phạm sai lầm trong việc xác định mục tiêu và bước đi về xây dựng cơ sở vật chất -kỹ thuật .Đẩy mạnh công nhiệp hóa khi chưa có đủ tiền đè cần thiết ,mặt khác chậm đổi mới cơ chế quản lý kinh tế.

  doc4p songthuc 11-04-2010 2558 382   Download

 • Quan niệm đơn giản nhất về công nghiệp hoá cho rằng: “Công nghiệp hoálà tạo đặc tính công nghiệp cho một hoạt động, trang bị (cho vùng, cho một nước) các nhà máy công nghiệp”. Quan niệm này có những mặt chưa hợp lí: Trước hết nó không cho thấy mục tiêu của quá trình cần thực hiện Thứ hai, trong nội dung trình bày, quan niệm này gần như đồng nhất quá trình công nghiệp hoá với quá trình phát triển công nghiệp. Và cũng không thể hiện được tính lịch sử của quá trình công nghiệp hoá. Vì thế nó được...

  pdf37p truongan 19-11-2009 416 192   Download

 • Công nghiệp hoá- Hiện đại hoá là con đường tất yếu phải tiến hành đối với bất cứ nước nào, nhất là những nước có xuất phát điểm từ nền nông nghiệp kém phát triển muốn xây dựng nền kinh tế phát triển hiện đại. Hiện nay ở nhiều nước, nhất là nước đang phát triển, phát triển công nghiệp nông thôn được coi là vấn đề tất yếu có ý nghĩa chiến lược lâu dài. Đối với Việt nam là một quốc gia lạc hậu, hơn 80% dân số sống...

  pdf15p truongan 19-11-2009 341 185   Download

 • Nâng cao vai trò của giai cấp công nhân trong thời kì công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước Trong thời kỳ mới- thời kỳ cả nước đẩy mạnh CNH, HĐH nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu đến

  doc3p 40721587 04-10-2010 614 159   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
943 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Mục tiêu công nghiệp hóa
p_strCode=muctieucongnghiephoa

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2