N tích báo cáo tài chính

Xem 1-20 trên 144 kết quả N tích báo cáo tài chính
 • "Tiểu luận môn Phân tích báo cáo tài chính: Phân tích báo cáo tài chính Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sapa" gồm 4 chương với nội dung: cơ sở lí luận về phân tích báo cáo tài chính, giới thiệu khái quát và phân tích thực trạng tài chính tại Công ty Sapa, từ đó đưa ra 1 số kiến nghị và giải pháp.

  doc56p binhminh_gl81 01-02-2013 729 405   Download

 • Tiểu luận: Phân tích báo cáo tài chính ngân hàng Sacombank giai đoạn 2008 - 2012 nhằm trình bày tổng quan ngành ngân hàng trong thời gian gần đây, tăng trưởng tín dụng thấp nhất từ trước đến nay, lãi suất huy động giảm liên tiếp 6% trong năm 2012, những điểm nổi bật của ngân hàng TMCP Sacombank thời gian gần đây, M&A và sự thay đổi trong nội bộ Sacombank .

  pdf26p orange_12 04-06-2014 439 176   Download

 • Báo cáo tốt nghiệp: Một số công tác nhằm hoàn thiện công tác lập báo cáo và phân tích báo cáo tài chính tại công ty cơ khí và thiết bị điện Đà Nẵng trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về lập và phân tích báo cáo tài chính, thực trạng và 1 số suy ngẫm nhằm hoàn thiện công tác lập báo cáo và phân tích báo cáo tài chính tại công ty cơ khí và thiết bị điện Đà Nẵng.

  pdf63p meomayhamchoi 29-06-2011 243 102   Download

 • Đề tài nhằm hướng đến các mục tiêu nghiên cứu: Hệ thống hóa cơ sở lý luận cơ bản về phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp. Từ đó thấy được các phương pháp và nội dung phân tích báo cáo tài chính trong doanh nghiệp; phân tích, đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động kinh doanh thông qua báo cáo tài chính của Công ty cổ Bibica liên hệ so sánh với một số doanh nghiệp cùng ngành,..

  pdf121p hetiheti 08-03-2017 122 64   Download

 • Mục tiêu của luận văn nhằm hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về công tác phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp vay tín dụng tại ngân hàng. Phân tích thực trạng báo cáo tài chính doanh nghiệp vay tín dụng tại ngân hàng Nam Việt - Chi nhánh Đà Nẵng.

  pdf13p eight_12 07-03-2014 67 17   Download

 • Nghiên cứu nhằm làm rõ những vấn đề lý luận về phân tích báo cáo tài chính khách hàng nhằm phục vụ hoạt động cho vay của các ngân hàng thương mại. Đánh giá thực trạng về công tác phân tích báo cáo tài chính khách hàng và hoạt động cho vay tại Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Đà Nẵng. Qua đó chỉ ra được những kết quả đạt được, những hạn chế còn tồn tại trong công tác phân tích tài chính khách hàng, thẩm định tài chính và những nguyên nhân chủ yếu.

  pdf26p seven_12 11-03-2014 161 54   Download

 • Luận văn gồm 3 chương: chương 1-Cơ sở lý thuyết về phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp phục vụ hoạt động cho vay tại Ngân hàng thương mại; chương 2-Thực trạng phân tích báo cáo chính khách hàng phục vụ hoạt động cho vay tại BIDV Bình Định; chương 3-Phương hướng và các giải pháp hoàn thiện công tác phân tích báo cáo tài chính khách hàng để phục vụ hoạt động cho vay tại BIDV Bình Định.

  pdf27p hpnguyen1 23-01-2018 13 5   Download

 • "Bài giảng Quản trị tài chính doanh nghiệp" gồm 10 chương trình bày về: khái niệm TCDN, phân tích báo cáo tài chính, giá trị thời gian của tiền tệ,... Bên cạnh đó bài giảng còn giới thiệu lý thuyết M&N về cấu trúc vốn công ty. Mời tham khảo.

  pdf87p paradise_12 03-01-2013 768 265   Download

 • Trong nền kinh tế thị trƣờng hiện nay, bất kỳ doanh nghiệp nào khi tiến hàng đầu tƣ hay sản xuất họ đều mong muốn đồng tiền của họ bỏ ra sẽ mang lại lợi nhuận cao nhất. Bên cạnh những lợi thế sẵn có thì nội lực tài chính của doanh nghiệp là cơ sở cho hàng loạt các chính sách đƣa doanh nghiệp đến thành công.

  pdf103p buoi_chieu 24-04-2013 197 123   Download

 • Bên cạnh những lợi thế sẵn có thì nội lực tài chính của doanh nghiệp là cơ sở cho hàng loạt các chính sách đưa doanh nghiệp đến thành công. Việc phân tích báo cáo tài chính sẽ giúp các doanh nghiệp xác định đầy đủ và đúng đắn nguyên nhân mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến tình hình tài chính của doanh nghiệp mình.

  doc31p mailaobao 24-02-2014 165 79   Download

 • Mục tiêu chung của đề tài là nghiên cứu, tìm hiểu thực tiễn việc vận dụng thủ tục phân tích vào trong kiểm toán báo cáo tài chính, từ đó so sánh với cơ sở lý luận để rút ra ưu, nhược điểm và đưa ra đề xuất để hoàn thiện thủ tục phân tích vào quy trình kiểm toán báo cáo tài chính, góp phần giúp cho quy trình kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty hoạt động hiệu quả hơn.

  pdf83p thangnamvoiva26 21-10-2016 7 2   Download

 • Trong nền kinh tế thị trường hiện nay , mục tiêu của các doanh nghiệp là hiệu quả kinh doanh và không những tồn tại trên thị trường mà còn phát triển một cách vững mạnh. Để đạt được mục tiêu đó các doanh nghiệp buộc phải khẳng định mình và phát huy khả năng sẵn có lẫn khả năng tiềm tàng, không ngững nâng cao vị thế trên thương trường.

  pdf41p peheo_2 26-07-2012 239 117   Download

 • Phân tích báo cáo tài chính là mối quan tâm của các đối tượng như chủ doanh nghiệp, chủ ngânhàng, các nhà đầu tư, các nhà cung cấp và các cơ quan quản lý chức năng của nhà nước. Việc phân tích báo cáo tài chính có ảnh hưởng đến quyết định chiến lược phù hợp và đúng đắn cho công ty

  pdf127p tab_12 29-07-2013 69 20   Download

 • Phân tích báo cáo tài chính là mối quan tâm của các đối tượng như chủ doanh nghiệp, chủ ngânhàng, các nhà đầu tư, các nhà cung cấp và các cơ quan quản lý chức năng của nhà nước. Việc phân tích báo cáo tài chính có ảnh hưởng đến quyết định chiến lược phù hợp và đúng đắn cho công ty

  pdf13p tab_12 29-07-2013 45 9   Download

 • 1. Tính cấp thiết của đề tài. “… Tuyệt nhiên không có một lý thuyết hay mô hình kinh tế nào là khuôn mẫu, là mực thước cho sự thành công chắc chắn trong kinh doanh, cũng chẳng hề có một chiếc đũa thần hay viên ngọc ước nào dành sẵn cho những ai ưa thích mộng mơ giữa chốn thương trường đầy giông gió.

  pdf113p gackiem196 20-04-2011 476 288   Download

 • LỜI MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài. “… Tuyệt nhiên không có một lý thuyết hay mô hình kinh tế nào là khuôn mẫu, là mực thước cho sự thành công chắc chắn trong kinh doanh, cũng chẳng hề có một chiếc đũa thần hay viên ngọc ước nào dành sẵn cho những ai ưa thích mộng mơ giữa chốn thương trường đầy giông gió.

  pdf113p 2332007 09-04-2011 371 169   Download

 • Câu 1: Hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp gồm: A. Bảng cân đối kế toán C. Báo cáo kết quả kinh doanh B. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh D. Tất cả đều đúng. báo cáo tài chính Đáp án: D Câu 2: Chọn phát biểu đúng: A. Doanh nghiệp có thể khoá sổ kế toán lập báo cáo tài chính theo tháng, quý, năm theo kỳ kế toán cần lập báo cáo tài chính B. Doanh nghiệp không được khoá sổ kế toán lúc cuối tháng C.

  doc112p vanalaya 11-01-2013 349 145   Download

 • Với khách hàng, BCTC giúp cho họ có những thông tin về khả năng, năng lực sản xuất và tiêu thụ sản phẩ m, mức độ uy tín c ủa doanh nghiệp, chính sách đã i ngộ khách hàng... để họ có quyết định đúng đắ n trong việc mua hàng c ủa doanh nghiệp

  pdf62p tengteng8 03-12-2011 159 94   Download

 • Kế toán là một trong những khâu thực tiễn quan trọng nhất trong quản lý kinh tế. Mỗi nhà đầu tƣ hay cơ sở kinh doanh cần phải dựa vào công tác kế toán để biết tình hình sản xuất – kinh doanh. Hiện nay nƣớc ta đang trong quá trình chuyển đổi kinh tế mạnh mẽ sang nền kinh tế thị trƣờng có sự quản lý của Nhà nƣớc.Công tác quản lý kinh tế đang đứng trƣớc yêu cầu và nội dung quản lý có tính chất mới mẻ, đa dạng và không ít phức tạp....

  pdf85p buoi_chieu 24-04-2013 141 90   Download

 • Chất dẻo, hay coǹ goị là nhưạ , hoăc̣ polymer là nguyên vâṭ liêụ trong san̉ xuất nhiêù loaị vâṭ duṇ g phuc̣ vụ đơì sôń g con ngươì cuñ g như nhiêù ngaǹ h kinh tê.́ Cuǹ g vơí sự phat́ triên̉ cuả khoa hoc̣ công nghê,̣ chât́ deỏ ngaỳ caǹ g được ưń g duṇ g trong nhiêù liñ h vưc̣ . Do đo,́ ngaǹ h công nghiêp̣ Nhưạ co ́ vi ̣ trí rất quan troṇ g trong đời sôń g cũng như sản xuất của mỗi quốc gia....

  doc24p cvbn123 14-10-2011 185 89   Download

Đồng bộ tài khoản