Netscape

Xem 1-20 trên 102 kết quả Netscape
 • Navigator 4 from Netscape, which is part of the Communicator product suite, includes three new areas of functionality that taken together give you Dynamic HTML. The three components of Dynamic HTML are style sheets, content positioning, and downloadable fonts. Used together, these three components give you greater control over the appearance, layout, and behavior of your web pages.

  pdf202p emilynguyen 08-08-2009 244 82   Download

 • Welcome to the Introduction to Netscape Composer. This handout is divided into five sections: Inserting Text, Inserting Hyperlinks, Inserting Images, Formatting the Page, Inserting a Table, and Creating a Second Page. Section 1: Inserting Text The first step to inserting text into a Web page is to open Netscape Composer (Start, Internet Tools, Netscape Composer). To insert text, simply begin typing like you would in any word processor. When you are ready to save, create a folder on the desktop and save your files to this folder. We will refer to this folder throughout the handout....

  pdf3p trannhu 05-08-2009 120 8   Download

 • PHP is a scripting language that supports dynamic HTML pages. It is a bit like Apache's SSI, but by far more complex and has database modules for many popular dbs. The GD libraries are needed by PHP. SSL is an implementation of Netscape's Secure Socket Layer that allow secure connections over insecure networks, e.g. to transmit credit card numbers to web based forms.

  pdf10p emilynguyen 07-08-2009 192 29   Download

 • HTML is changing so fast it's almost impossible to keep up with developments. XHTML is HTML 4.0 rewritten in XML; it provides the precision of XML while retaining the flexibility of HTML. HTML & XHTML: The Definitive Guide, 4th Edition, brings it all together. It's the most comprehensive book available on HTML and XHTML today. It covers Netscape Navigator 6.0, Internet Explorer 5.0, HTML 4.01, XHTML 1.0, JavaScript, Style sheets, Layers, and all of the features supported by the popular web browsers....

  pdf0p possibletb 29-11-2012 57 9   Download

 • The following pages contain the text of a handy pamphlet whose Adobe Acrobat (.pdf ) file you’ll find on the companion CD-ROM. The arrangement of the following material has been modified for printing in this appendix. The .pdf file on the CD-ROM, which you can print it out for quick reference, offers a more compact arrangement. With this compact guide, you can see at a glance the breadth of each object’s properties, methods, and event handlers. You can also see which language’s words are compatible with each scriptable browser through the level 4 browsers.

  pdf5p emilynguyen 07-08-2009 87 4   Download

 • Contents Client-side dynamic pages JavaScript .Client-side dynamic pages Web page contains programs (script) that will be executed in the client side by browser. Script improve the interaction of users and web page (than HTML) Program is written by different scripting technologies Javascript: Vbscript Flash Applet Ajax … .Javascript, VBscript Javascript: An interpreted programming, a script language from Netscape. Syntax similar to Java but it is not Java Easier and faster to code in than the more structured and compiled languages such as C and C++.

  pdf23p nguyenvanhabk1 03-09-2012 30 4   Download

 • As a software engineer, you recognize at some point that there's much more to your career than dealing with code. Is it time to become a manager? Tell your boss he’s a jerk? Join that startup? Author Michael Lopp recalls his own make-or-break moments with Silicon Valley giants such as Apple, Netscape, and Symantec in Being Geek -- an insightful and entertaining book that will help you make better career decisions.

  pdf337p stingdau_123 26-01-2013 30 4   Download

 • Hyperlinks and Text Markup Language b. Home Tool Markup Language c. Hyper Text Markup Language d. Tất cả đều sai 2. Ai (tổ chức nào) tạo ra Web standards? a. The World Wide Web Consortium b. Microsoft c. Netscape d. Tất cả đều sai. 3. Đâu là tag tạo ra tiêu đề web kích cỡ lớn nhất.

  pdf16p kakuakao 10-04-2013 603 318   Download

 • Secure Sockets Layer (SSL), Transport Layer Security (TLS) là hai giao thức nổi bật để cung cấp dịch vụ bảo mật cho lưu lượng dữ liệutrên kênh truyền.SLL 3.0: Netscape Communications đã phản ứng lại sự thách thức PCT của Microsoft bằng cách giới thiệu SSL 3.0 vốn giải quyết các vấn đề trong SSL 2.0 và thêm một số tính năng mới.

  pdf39p soyalah 08-11-2010 739 288   Download

 • 1. Đặc tính của ngôn ngữ Javascript: avascript là một ngôn ngữ thông dịch (interpreter), chương trình nguồn của nó được nhúng (embedded) hoặc tích hợp (integated) vào tập tin HTML chuẩn. Khi file được load trong Browser (có support cho JavaScript), Browser sẽ thông dịch các Script và thực hiện các công việc xác định. Chương trình nguồn JavaScript được thông dịch trong trang HTML sau khi toàn bộ trang được load nhưng trước khi trang được hiển thị.

  pdf41p perpan 14-05-2012 388 271   Download

 • Tham khảo sách 'learning java', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf565p stumble 25-05-2009 469 270   Download

 • Với HTML and Microsoft FrontPage bạn đã biết cách tạo ra trang Web - tuy nhiên chỉ mới ở mức biểu diễn thông tin chứ chưa phải là các trang Web động có khả năng đáp ứng các sự kiện từ phía người dùng. Hãng Netscape đã đưa ra ngôn ngữ script có tên là LiveScript để thực hiện chức năng này. Sau đó ngôn ngữ này được đổi tên thành JavaScript để tận dụng tính đại chúng của ngôn ngữ lập trình Java.

  pdf80p huyhoang 05-08-2009 499 218   Download

 • Clearly, the Internet is changing the world. In the last ten years, since Tim Berners-Lee designed the World Wide Web (1991) and Marc Andreesen and company developed Mosaic—née Netscape (1993)—to display it on any PC or Mac, the Internet has gone from interesting to essential, from ancillary to completely central. Web sites are now a required part of a business' infrastructure, and often part of one's personal life as well. The amount of information available through the Internet has become practically uncountable.

  pdf250p doxuan 07-08-2009 498 213   Download

 • tổng hợp thủ thuật sử dụng PC, Không phải chỉ IE mới có nhiều " tử huyệt", mà vì là trình duyệt phổ biến nhất thế giới, . cho mục tiêu của nhiều hacker. Điều đó cũng giống như Mỹ hay xảy ra tai nạn máy bay vì họ có số lượng máy chiếm 1/5 thế giới. Opera ^ Netscape cũng có nhiều khuyết điểm nhưng vì không phổ biến nên không lôi cuốn các hacker.

  pdf54p toiyeu_cntt 07-01-2010 297 188   Download

 • JavaScript, ngôn ngữ lập trình chạy trên trình duyệt đã quá quen thuộc với thế giới web kể từ khi Netscape phát minh ra nó. Sự phát triển của công nghệ và nhu cầu người sử dụng ngày càng cao buộc các nhà phát triển tạo ra một kỹ thuật khác cho phép xử lý các tác vụ phức tạp hơn

  pdf7p thudan 24-06-2009 815 179   Download

 • Yêu cầu • Máy tính cấu hình tối thiểu 166 Mhz (hỗ trợ cổng USB hoặc có gắn card mạng cổng RJ45), sử dụng hệ điều hành Windows, Mac hoặc Linux, Giao thức sử dụng TCP/IP, Trình duyệt Internet Explorer hoặc Netscape…. • Modem ADSL (cổng USB hoặc cổng RJ45). • Nếu có dùng thoại bạn cần phải có Filter/Spliter. • Đường line ADSL (bạn đăng ký với VNN và đã có tín hiệu ADSL). • Account ADSL (bạn đăng ký với VNN cho đường line ADSL trên và đã có hiệu lực)....

  pdf6p womanhood911_07 05-11-2009 486 179   Download

 • JavaScript, theo phiên bản hiện hành, là một ngôn ngữ lập trình kịch bản dựa trên đối tượng được phát triển từ các ý niệm nguyên mẫu. Ngôn ngữ này được dùng rộng rãi cho các trang web, nhưng cũng được dùng để tạo khả năng viết script sử dụng các đối tượng nằm sẵn trong các ứng dụng. Nó vốn được phát triển bởi Brendan Eich tại Hãng truyền thông Netscape với cái tên đầu tiên Mocha, rồi sau đó đổi tên thành LiveScript, và cuối cùng thành JavaScript.

  pdf24p vvhuypro 02-01-2011 326 176   Download

 • Với HTML ta chỉ thiết kế đƣợc trang web để hiển thị thông tin, không tạo ra đƣợc sự tƣơng tác từ phía ngƣời dùng.JavaScript là ngôn ngữ kịch bản (do hãng Sun Microsystems và Netscape phát triển từ ngôn ngữ LiveScripts) dùng để tạo các client-side scripts và server-side scripts (có sự tƣơng tác với ngƣời dùng).

  pdf42p trannghiep1991 21-03-2012 302 164   Download

 • SQL Injection 1) SQL Injection là gì? SQL Injection là một trong những kiểu hack web đang dần trở nên phổ biến hiện nay. Bằng cách inject các mã SQL query/command vào input trước khi chuyển cho ứng dụng web xử lí, bạn có thể login mà không cần username và password, remote execution, dump data và lấy root của SQL server. Công cụ dùng để tấn công là một trình duyệt web bất kì, chẳng hạn như Internet Explorer, Netscape, Lynx, ...

  pdf6p tt1991tt 20-02-2011 306 154   Download

 • Với HTML and Microsoft FrontPage bạn đã biết cách tạo ra trang Web - tuy nhiên chỉ mới ở mức biểu diễn thông tin chứ chưa phải là các trang Web động có khả năng đáp ứng các sự kiện từ phía người dùng. Hãng Netscape đã đưa ra ngôn ngữ script có tên là LiveScript để thực hiện chức năng này. Sau đó ngôn ngữ này được đổi tên thành JavaScript để tận dụng tính đại chúng của ngôn ngữ lập trình Java.

  doc87p vudung75 17-04-2011 247 150   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản