intTypePromotion=4
ADSENSE

Network Access Protection

Xem 1-20 trên 124 kết quả Network Access Protection
 • Network Access Protection là một hệ thống chính sách thi hành (Health Policy Enforcement) được xây dựng trong các hệ điều hành Windows Server 2008, Windows Vista và Windows XP Services Park 3 là một giải pháp được thiết kế để khắc phục các vấn đề trên. Mục đích của NAP là bảo đảm các máy tính tuân theo yêu cầu bảo mật trong tổ chức của bạn.

  pdf19p minhqui710 10-09-2010 176 83   Download

 • Tham khảo bài viết 'part 44 - upgrade server 2008 - network access protection (nap) dhcp', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf20p thanhtung_hk 05-11-2010 142 38   Download

 • Có thể các bạn đã đọc được rất nhiều tài liệu hoặc bài viết về Network Access Protection (NAP). Đó là một tính năng được thiết kế trong Windows Server 2008 (trước đây có tên mã là Longhorn Server) và đã có một số bài viết về NAP xuất hiện ngay từ khi Windows Server 2008 chưa được phát hành. Còn giờ đây Windows Server 2008 đã được phát hành rộng rãi đến các nhà sản xuất, do vậy tác giả viết bài này muốn nhìn nhận lại toàn bộ các loạt bài mà ông đã viết về NAP. Mặc...

  pdf52p ken333 07-06-2012 84 23   Download

 • Trong phần đầu của loạt bài viết này, chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn một số khái niệm liên quan đến Network Access Protection. Trong phần hai này chúng tôi muốn bắt đầu việc thảo luận về mộ số yêu cầu mạng cơ bản và các điều kiện quyết định khác

  pdf4p nhan4321 26-10-2009 110 35   Download

 • Có thể các bạn đã đọc được rất nhiều tài liệu hoặc bài viết về Network Access Protection (NAP). Đó là một tính năng được thiết kế trong Windows Server 2008 (trước đây có tên mã là Longhorn Server) và đã có một số bài viết về NAP xuất hiện ngay từ khi Windows Server 2008 chưa được phát hành.

  pdf4p nhan1234 21-10-2009 95 26   Download

 • Phần đầu trong loạt bài này, chúng tôi đã giới thiệu về Network Access Protection là gì và tại sao nó lại quan trọng đến vậy. Còn trong phần này, chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận bằng cách giới thiệu cho các bạn về cách chuẩn bị một cơ sở hạ tầng mạng cho việc sử dụng Network Access Protection.

  pdf6p nhan1234 21-10-2009 120 21   Download

 • Trong phần này chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu về Network Access Protection bằng cách giới thiệu cho bạn cách cấu hình Network Policy Server.

  pdf6p nhan1234 21-10-2009 86 16   Download

 • Module 8: Configuring network access protection. Network Access Protection (NAP) ensures compliance with specific health policies for systems accessing the network. NAP assists administrators in achieving and maintaining a specific health policy. This module provides information about how NAP works, and how to configure, monitor, and troubleshoot NAP.

  pdf59p tangtuy20 28-07-2016 28 1   Download

 • Network Access Protection (NAP) là một tính năng truy cập mạng mới trong Windows Server 2008 .Network Access Protection (NAP) là một tính năng truy cập mạng mới trong Windows Server 2008. NAP cho phép bạn điều khiển được máy tính nào có thể tham gia vào mạng. Khả năng tham gia vào mạng được xác định bởi máy khách NAP có hội tụ đủ các yếu tố bảo mật cần thiết cho các chính sách của NAP của bạn hay không. NAP có một số các “phần động”, các thành phần này làm cho nó phức tạp trong việc cấu...

  pdf23p conquynho32 12-09-2012 265 38   Download

 • Longhorn, Windows Vista, and WindowsXP-sp2 that allow a computer administrator to develop and enforce compliance with health policies for network access and communication. NAP provides administrator-defined requirements for system health policy enforcement that help ensure computers connecting to a network or communicates on a network meet these policy requirements. NAP also provides an Application Programming Interface (API) to help administrators, developers and vendors enforce compliance with health policies for network access and communication....

  pdf9p huyhoang 06-08-2009 194 30   Download

 • You will learn how to use new features that help you improve security, performance, reliability, and operational efficiency, as well as how to automate deployment and administration. Examine Windows Hypervisor virtualization, Windows Deployment Services, Internet Information Services 7.0, Windows PowerShellTM, Network Access Protection, and other security features. Take a guided preview from the experts and get ready to plan for deployment and perform your first upgrades and migrations to Windows Server code name Longhorn.

  pdf441p ken333 14-06-2012 112 21   Download

 • Trong phần hai của loạt bài này, chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn cách cài đặt một Enterprise Certificate Authority và cách chuẩn bị những phần còn lại của cơ sở hạ tầng mạng cần thiết trong quá trình triển khai và sử dụng Network Access Protection.

  pdf8p nguyen2 06-11-2009 83 17   Download

 • Welcome to Network Access Control For Dummies. It's a scary networking world out there, and this book provides you with a working reference for understanding and deploying what type of network access control (NAC) is best suited for your network and you. Because you're holding this book, you already know that security issues exist out there — and you've probably, maybe frantically, attempted to protect the network you're responsible for from the scenarios that get printed on the front page....

  doc251p thangnguyen0704 28-02-2013 81 18   Download

 • Tham khảo tài liệu 'giới thiệu về network access protection', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf35p ken333 28-06-2012 76 16   Download

 • Trong phần hai của loạt bài này, chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn cách cài đặt một Enterprise Certificate Authority và cách chuẩn bị những phần còn lại của cơ sở hạ tầng mạng cần thiết trong quá trình triển khai và sử dụng Network Access Protection. Trong phần này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về cách cấu hình VPN Server. Với mục đích của bài viết, chúng tôi sẽ cài đặt Network Policy Server trên cùng máy tính vật lý được sử dụng cho VPN Server. Tuy nhiên trong triển khai bảo mật thực,...

  pdf7p vinhlactran 07-01-2010 98 15   Download

 • Network Access Protection là một công nghệ mới có trong Windows Server 2008 .Network Access Protection là một công nghệ mới có trong Windows Server 2008, cho phép bạn có thể điều khiển những máy tính nào được phép kết nối với các máy tính khác trong mạng của mình. Network Access Protection (hoặc NAP) cho phép bạn thiết lập các chính sách “sức khỏe” mà các máy tính trong mạng phải có đủ các yếu tố này trước khi được phép truy cập mạng. Các máy tính có đầy đủ các yêu cầu cần thiết đối với chính sách truy...

  pdf36p conquynho32 12-09-2012 66 12   Download

 • Trong phần này chúng tôi sẽ giới thiệu hoàn tất cho các bạn quá trình cấu hình và minh chứng chức năng hoạt động của Network Access Protection. Giới thiệu Trong phần trước của loạt bài này, chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn cách thiết lập một nhóm bảo mật để có thể sử dụng nhằm mục đích chỉ ra các máy tính nào sẽ được hoạt động bằng cách sử dụng Network Access Protection. Trong phần này, chúng tôi sẽ kết thúc loạt bài này bằng cách giới thiệu cho các bạn cách nhập một máy tính...

  pdf10p vinhlactran 07-01-2010 94 11   Download

 • Trong phần này chúng tôi sẽ giới thiệu hoàn tất cho các bạn quá trình cấu hình và minh chứng chức năng hoạt động của Network Access Protection.

  pdf11p nguyen2 06-11-2009 55 9   Download

 • Có thể các bạn đã đọc được rất nhiều tài liệu hoặc bài viết về Network Access Protection (NAP). Đó là một tính năng được thiết kế trong Windows Server 2008 (trước đây có tên mã là Longhorn Server) và đã có một số bài viết về NAP xuất hiện ngay từ khi Windows Server 2008 chưa được phát hành.

  pdf9p nguyen2 06-11-2009 84 8   Download

 • Tham khảo tài liệu 'network access protection - phần 3', công nghệ thông tin, hệ điều hành phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf10p nguyen2 06-11-2009 59 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Network Access Protection
p_strCode=networkaccessprotection

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản