Ngành luật lao động việt nam

Xem 1-20 trên 84 kết quả Ngành luật lao động việt nam
 • Bài giảng Ngành luật lao động có nội dung như sau: Khái niệm ngành luật lao động Việt Nam, các chế định cơ bản của ngành luật lao động. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng.

  ppt48p lotus_123 09-12-2012 193 56   Download

 • Hệ thống ngành Luật Lao động là hệ thống các quy phạm pháp luật lao động có liên quan chặt chẽ với nhau và được sắp xếp trên cơ sở khoa học theo các chế định. Luật Lao động Việt Nam được

  doc1p quangchien2155 18-12-2010 232 52   Download

 • Luật lao động Việt Nam với việc bảo vệ quyền lợi của lao động nữ Theo đánh giá chung thì các quy định này đã tăng cường trách nhiệm của doanh nghiệp đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

  pdf8p congchuabrave 26-04-2013 44 13   Download

 • Thời điểm có quyền đình công trong pháp luật lao động Việt Nam Ở nước ta hiện nay mới chỉ có Uỷ ban kiểm toán nhà nước là thiết chế hiến định, còn 4 thiết chế còn lại hoặc chưa có hoặc có tồn tại nhưng thiếu tính độc lập. Chức năng của các thiết chế này cần phải được quy định trong Hiến pháp. Còn cơ cấu tổ chức, biên chế, cách thức hoạt động phải được quy định trong các luật riêng về các tổ chức này./....

  pdf6p congchuabrave 26-04-2013 20 2   Download

 • Luật lao động là một ngành độc lập trong hệ thống pháp luật nước CHXHCN Việt Nam, bao gồm hệ thống những quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành và điều chỉnh. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng Nhà nước và pháp luật đại cương (Lương Thanh Bình) - Chương 7 Luật lao động, để nắm rõ hơn.

  ppt27p kimkhanhkh 12-03-2014 115 48   Download

 • Luận án nghiên cứu tìm hiểu những vấn đề lý luận về quyền có việc làm của NLĐ, pháp luật về quyền có việc làm của người lao động; đánh giá thực trạng pháp luật và thực thi pháp luật về quyền có việc làm của người lao động ở nước ta hiện nay; từ đó, đưa ra những định hướng và đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật lao động về quyền có việc làm của người lao động ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf171p sutihana 05-12-2016 35 19   Download

 • Khóa luận tốt nghiệp: Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật – Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trình bày về một số vấn đề lý luận về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật; đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật theo pháp luật lao động Việt Nam hiện hành; hoàn thiện pháp luật về đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật và một số biện pháp nhằm hạn chế việc đơn phương chấm ...

  pdf54p phapdaica92 02-12-2014 434 171   Download

 • Bộ luật lao động (BLLĐ) 1994 ra đời đánh dấu một bước phát triển về mặt lập pháp của hệ thống pháp luật lao động Việt Nam. Chế định hợp đồng lao động (HĐLĐ) được coi là “xương sống” của BLLĐ đã phát huy mạnh mẽ trong thực tiễn, góp phần thúc đẩy sự phát triển của thị trường sức lao động, tạo điều kiện cho các bên giao kết, thực hiện; hưởng quyền và gánh vác những nghĩa vụ trong quan hệ lao động. ...

  pdf16p phalinh20 25-08-2011 103 55   Download

 • Pháp luật lao động quy định quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động, các tiêu chuẩn lao động, các nguyên tắc sử dụng và quản lý lao động. Vì thế, pháp luật lao động có vị trí quan trọng trong đời sống xã hội và trong hệ thống pháp luật của mỗi quốc gia, góp phần phát triển kinh tế, ổn định chính trị và nâng cao năng lực quản lý Nhà nước.

  pdf9p phalinh20 24-08-2011 42 11   Download

 • Bài giảng Pháp Luật Việt Nam đại cương: Bài 7 - Khái quát ngành luật lao động. Bài giảng gồm có các nội dung chính: Khái niệm ngành Luật Lao động, một số chế định cơ bản của ngành Luật Lao động. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.

  doc16p nvtamanhs11 30-08-2016 21 1   Download

 • Giáo trình Pháp luật Việt Nam đại cương trình bày những vấn đề chung về Nhà nước và Pháp luật, các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam gồm luật hiến pháp, luật hành chánh, luật hình sự, luật tố tụng hình sự, luật dân sự, luật hôn nhân gia đình, luật thương mại, luật lao động, luật đất đai, luật môi trường, luật tố tụng dân sự, luật tài chính, luật ngân hàng, công pháp quốc tế, tư pháp quốc tế và ở phần cuối sách có cung cấp một số câu h...

  doc170p lawcao 17-09-2009 3666 1004   Download

 • Thi hành Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về hợp đồng lao động (sau đây gọi tắt là Nghị định số 44/2003/NĐ-CP), sau khi có ý kiến tham gia của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và của các Bộ, ngành có liên quan, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành như sau:

  doc6p doxuan 15-07-2009 2171 211   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Các ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam (Tập 3)" do PGS. TS. Trần Ngọc Đường chủ biên giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Luật nhà nước, Luật hành chính, Luật dân sự nước Việt Nam, Luật tố tụng dân sự Việt Nam, Luật lao động. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf216p doinhugiobay_06 07-12-2015 49 14   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Tài liệu học tập và nghiên cứu môn học Nhà nước và pháp luật - Tập 2: Một số ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam" giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Luật nhà nước, Luật hành chính, Luật dân sự, Luật Tố tụng dân sự, Luật lao động. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf210p doinhugiobay_06 07-12-2015 37 13   Download

 • Trong lĩnh vực lao động, cơ chế ba bên (tripartism, tripartite mechanism) tồn tại như là một hiện tượng phổ biến và có tính khách quan. Từ lâu, ở nhiều nước trên thế giới, cơ chế ba bên đã được xác lập và vận hành, góp phần rất lớn vào việc xây dựng và phát triển của mối quan hệ lao động. Cơ chế ba bên là một trong những nét riêng có và là nét đặc thù nhất của luật lao động mà không ngành luật nào có. ...

  pdf10p hoathinhbrave 04-05-2013 66 12   Download

 • Ngày 23 tháng 01 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg về việc “Ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam” và ngày 10 tháng 04 năm 2007, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ký Quyết định số 337/QĐ-BKH về việc “Ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam”. Hai Quyết định này đã có hiệu lực thi hành.

  doc5p thuthuy 17-07-2009 60 6   Download

 • Tội danh và việc chuẩn hoá các tội danh trong Bộ luật hình sự Việt Nam Hai là chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật chưa thực hiện triệt để theo quy định của pháp luật. Mức bồi dưỡng thấp hoặc không đáp ứng được nhu cầu, sở thích, thói quen… của người lao động. Vì thế không bảo vệ sức khoẻ người lao động như mục đích đề ra.

  pdf5p congchuabrave 26-04-2013 44 5   Download

 • Đánh giá việc thực hiện Bộ luật lao động thông qua kết quả thanh tra 1.1. Kết quả thanh tra Ngay sau khi Bộ luật lao động có hiệu lực thi hành, thanh tra ngành lao độngthương binh và xã hội đã rất quan tâm đến công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Bộ luật lao động và các văn bản hướng dẫn. Mặc dù số lượng cán bộ thanh tra còn thiếu nhiều so với nhu cầu thực tế (hiện tại, thanh tra toàn ngành chỉ có 471 người thực hiện ở tất cả các lĩnh...

  pdf7p keomotmau 20-05-2013 36 4   Download

 • Quyết định 1186/QĐ-UBND năm 2013 bổ sung Quyết định 315/QĐ-UBND phê duyệt Danh mục ngành nghề đào tạo cho lao động nông thôn quá độ tuổi lao động do tỉnh Vĩnh Long ban hành.

  pdf2p minhquanmq 28-03-2014 21 1   Download

 • Trong dự thảo Luật Thủy sản lần thứ 12 đã được Quốc hội thông qua ngày 11/11/2003 và sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2004, Đảng và Nhà nước ta đã xác định ngành Thuỷ sản l!ẳmột ngàkh kinh tế mũi nhọn trong nền kinh tế quốc dân¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬. Với đường bờ biển dài hơn 3000 km, hệ thống sông ngòi ao hồ dày đặc, hơn 4 triệu lao động nghề cá, tiềm năng phát triển ngành thuỷ sản của Việt Nam là rất lớn.

  pdf109p ngochanh 28-07-2009 869 494   Download

Đồng bộ tài khoản