intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghị định 95

Xem 1-20 trên 185 kết quả Nghị định 95
 • Nghị định 95/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/5/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính

  doc4p mychau 18-08-2009 214 38   Download

 • Nghị định 95/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng

  doc16p dongson 19-08-2009 174 18   Download

 • Nghị định 95/2006/NĐ-CP của Chính phủ về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

  doc8p diennghia 19-08-2009 248 17   Download

 • Nghị định 95/2009/NĐ-CP về việc quy định niên hạn sử dụng đối với xe ô tô chở hàng và xe ô tô chở người do Chính phủ ban hành

  pdf3p lawgtvt1 26-11-2009 220 15   Download

 • Nghị định 95/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2005/NĐ-CP ngày 10/10/2005 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá

  doc5p dongson 19-08-2009 131 9   Download

 • Nghị định 95/2002/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 1 Nghị định số 76/2002/NĐ-CP ngày 13/9/2002 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng

  doc2p thuylam 16-08-2009 81 5   Download

 • Nghị định 95/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

  pdf36p nanghonghoang 27-03-2014 56 1   Download

 • Nghị định 95/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

  pdf36p nanghoong 31-03-2014 55 2   Download

 • Nghị định 95/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

  pdf36p nanghoong 30-03-2014 85 1   Download

 • Nghị định số 33-CP về việc thu một phần viện phí do Thủ tướng Chính Phủ ban hành, để sửa đổi khoản 1 điều 6 của nghị định 95/CP ngày 27/8/1994 về thu một phần viện phí

  pdf2p lawttyt11 30-11-2009 83 3   Download

 • NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 95/1998/NĐ-CP NGÀY 17 THÁNG 11 NĂM 1998 VỀ TUYỂN DỤNG, SỬ DỤNG VÀ QUẢN LÝ CÔNG CHỨC Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn cứ vào Pháp lệnh Cán bộ, công chức ban hành ngày 26 tháng 2 năm 1998

  doc11p lawcao 28-09-2009 246 61   Download

 • Nghị định số 95/2008/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính do Chính phủ ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02 tháng 5 năm 2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính

  pdf6p lawdn1 31-10-2009 202 30   Download

 • Nghị định 56/2000/NĐ-CP về tuyển dụng và quản lý công chức do Chính phủ ban hành, để sửa đổi khoản 2 Điều 6 Nghị định số 95/1998/NĐ-CP ngày 17/11/1998 của Chính phủ về tuyển dụng và quản lý công chức

  pdf1p lawbmhc3 24-11-2009 99 16   Download

 • Nghị định số 95/2005/NĐ-CP về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng do Chính phủ ban hành

  pdf14p lawdn4 31-10-2009 115 12   Download

 • Nghị định số 95-CP về việc thu một phần viện phí do Chính phủ ban hành

  pdf3p lawttyt11 30-11-2009 145 12   Download

 • Nghị định số 95/1998/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức do Chính phủ ban hành

  pdf13p lawttyt10 30-11-2009 86 6   Download

 • Nghị định số 95/2005/NĐ-CP về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng do Chính phủ ban hành

  pdf13p lawqds2 09-12-2009 107 6   Download

 • Nghị định số 95/1998/NĐ-CP về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức do Chính phủ ban hành

  pdf14p lawgd8 22-11-2009 74 5   Download

 • Nghị định về chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

  doc6p lawcao 22-09-2009 122 4   Download

 • Nghị định số 95/2006/NĐ-CP về việc chuyển đổi công ty nhà nước thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Chính phủ ban hành

  pdf8p lawdn3 31-10-2009 91 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nghị định 95
p_strCode=nghidinh95

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2