intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghị định luật công nghệ thông tin

Xem 1-20 trên 249 kết quả Nghị định luật công nghệ thông tin
 • Tài liệu Tìm hiểu Luật Công nghệ thông tin và các Nghị định hướng dẫn thi hành được trình bày dưới dạng hỏi đáp về các vấn đề quan trọng của Luật Công nghệ thông tin và các Nghị định hướng dẫn thi hành văn bản luật này. Tài liệu phục vụ cho các bạn chuyên ngành Luật và những ngành có liên quan.

  pdf74p be_nkin 31-03-2015 114 18   Download

 • Nghị định số 64/2007/NĐ-CP về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước do Chính Phủ ban hành. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 ngày 6 năm 2006; Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông.

  pdf23p phithanhvan 23-10-2009 526 228   Download

 • Nghị định số 28/2009/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin điện tử trên internet do Chính phủ ban hành. Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25/12/2001, Luật Công nghệ thông tin ngày 29/6/2006, Luật Báo chí ngày 28/12/1989, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Báo chí ngày 12 tháng 6 năm 1999.

  pdf20p baoliem 17-10-2009 367 127   Download

 • Nghị định số 71/2007/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của luật công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin do Chính Phủ ban hành

  pdf14p phithanhvan 23-10-2009 133 15   Download

 • Quyết định số 2035/QĐ-BYT về việc công bố danh mục kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực y tế.

  pdf15p conduongmauxanh1234 21-03-2014 87 4   Download

 • Nghị định số 71/2007/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của luật công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin. Nghị định này quy định về hoạt động công nghiệp công nghệ thông tin, các biện pháp bảo đảm phát triển công nghiệp công nghệ thông tin.

  pdf17p tieucuu 20-06-2013 57 2   Download

 • Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Công nghệ thông tin ngày 29 tháng 6 năm 2006; Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Pháp lệnh Bưu chính Viễn thông ngày 25 tháng 5 năm 2002; Căn cứ Pháp lệnh Quảng cáo ngày 16 tháng 11 năm 2001; Căn cứ Pháp lệnh Xử phạt vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002; Pháp lệnh sửa đổi một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng...

  pdf26p tieucuu 20-06-2013 68 2   Download

 • Nghị định này quy định quản lý các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sau đây: Dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước; các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng kinh phí chi thường xuyên nguồn vốn ngân sách nhà nước.

  doc43p kexauxi9 03-12-2019 17 1   Download

 • Quyết định số 14/2013/QĐ-UBND Về việc ban hành quy định về đánh giá chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh quảng trị ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị.

  pdf10p conduongmauxanh1234 21-03-2014 38 0   Download

 • Quyết định số 921/QĐ-UBND tiêu chí đánh giá tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của các sở, ban, ngành, các cơ quan đảng, đoàn thể cấp tỉnh và các huyện, thị xã chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước.

  pdf64p conduongmauxanh1234 21-03-2014 36 0   Download

 • Quyết định số 1135/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Vĩnh Long.

  pdf20p conduongmauxanh1234 21-03-2014 33 0   Download

 • Quyết định số 1261/QĐ-UBND về việc sửa đổi một số điều của quy định về đánh giá kết quả hoạt động triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước tỉnh bình thuận và thay thế phụ lục kèm theo quyết định số 393/qđ-ubnd ngày 22 tháng 2 năm 2012 của ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận

  pdf69p conduongmauxanh1234 21-03-2014 42 0   Download

 • Thông báo số 191/TB-BGDĐT-ĐTVNN do Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành ngày 21 tháng 4 năm 2010 về việc giao dịch điện tử đối với công tác tuyển sinh đi học nước ngoài. Căn cứ vào Luật Giao dịch điện tử, Luật Công nghệ thông tin, Nghị định số 32/2008/NĐ-CP, Nghị định số 64/2007/NĐ-CP, Quyết định số 7310/QĐ-BDGĐT và Nghị định số 97/2008/NĐ-CP.

  pdf3p cucaibanhchung 29-05-2010 224 34   Download

 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về công nghệ thông tin.Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, các biện pháp bảo đảm ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức,...

  pdf38p abcdef_42 01-11-2011 81 9   Download

 • Nghị định 75/2003/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin do Chính phủ ban hành

  pdf4p quyenlinh 23-10-2009 70 4   Download

 • Nghị định số 115/2006/NĐ-CP về việc tổ chức và hoạt động của Thanh tra Bưu chính, Viễn thông và Công nghệ thông tin do Chính phủ ban hành

  pdf13p phithanhvan 23-10-2009 96 3   Download

 • Nghị định 154/2013/NĐ-CP quy định về khu công nghệ thông tin tập trung. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm rõ nội dung cụ thể trong nghị định này.

  doc17p tichtutite 17-06-2014 47 2   Download

 • Thông tư số 12/2013/TT-BCT quy định thủ tục thông báo, đăng ký và công bố thông tin liên quan đến website thương mại điện tử.

  pdf39p conduongmauxanh1234 21-03-2014 35 1   Download

 • Nghị định 174/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện.

  doc86p tichtutite 17-06-2014 61 1   Download

 • Chỉ thị số 18/2013/CT-UBND về việc nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin của ủy ban nhân dân quận 12.

  pdf9p conduongmauxanh1234 21-03-2014 42 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1043 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Nghị định luật công nghệ thông tin
p_strCode=nghidinhluatcongnghethongtin

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2