intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghị định luật cư trú

Xem 1-20 trên 113 kết quả Nghị định luật cư trú
 • Bài giảng Một số nội dung chủ yếu của Nghị định số 56/2010/NĐ-CP ngày 24/05/2010 nêu lên một số điều bổ sung của Nghị định 107/2007/NĐ-CP quy định hướng dẫn một số điều của Luật Cư trú. Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về điều này.

  ppt23p cocacola_08 16-11-2015 52 4   Download

 • Nghị định Số: 31/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật cư trú.

  doc6p cancer_em 20-11-2014 79 3   Download

 • Lệnh số 09/2013/L-CTN 2013 về việc công bố luật cư trú của chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam.

  pdf3p huongruoutinhnong123 25-03-2014 36 1   Download

 • Nghị định 107/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú

  doc6p tramvo 19-08-2009 448 64   Download

 • Nghị định số 107/2007/NĐ-CP về cư trú do Chính Phủ ban hành, để quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật cư trú.

  pdf6p lawqds1 09-12-2009 126 18   Download

 • LUẬT CƯ TRÚ CỦA QUỐC HỘI KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 10 SỐ 81/2006/QH11 NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 2006 Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về cư trú.

  pdf13p xingau4 12-08-2011 139 16   Download

 • Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này quy định về cư trú. Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG Điều 1. Phạm vi điều chỉnh Luật này quy định về quyền tự do cư trú của công dân trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; trình tự, thủ tục đăng ký, quản lý cư trú; quyền, trách nhiệm...

  pdf17p abcdef_42 01-11-2011 84 8   Download

 • Luật số 36/2013/QH13 do Quốc Hội ban hành sửa đổi, bổ sung một số điều của luật cư trú tại Việt Nam.

  pdf7p huongruoutinhnong123 25-03-2014 67 1   Download

 • Nghị định số 43/2005/NĐ-CP về việc đưa người nghiện ma tuý, người bán dâm không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh do Chính Phủ ban hành

  pdf12p lawtttotung1 29-10-2009 144 11   Download

 • Nghị định số 21/2001/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của ngưởi nước ngoài tại Việt Nam do Chính Phủ ban hành

  pdf14p lawtttotung2 29-10-2009 120 7   Download

 • Nghị định số 53/2001/NĐ-CP về việc hướng dẫn thi hành các hình phạt cấm cư trú và quản chế do Chính Phủ ban hành

  pdf9p lawtttotung2 29-10-2009 70 6   Download

 • Nghị định số 21/2001/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú của ngưởi nước ngoài tại Việt Nam do Chính Phủ ban hành

  pdf2p lawqds4 09-12-2009 101 4   Download

 • Nghị định số 43/2005/NĐ-CP về việc đưa người nghiện ma tuý, người bán dâm không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh do Chính Phủ ban hành

  pdf1p lawttyt5 30-11-2009 64 3   Download

 • Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí; Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 và Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệ phí; Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Thực hiện Nghị quyết số 61/NQ-CP ngày 17/12/2010 của Chính phủ về việc đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Công an; Bộ Tài chính...

  pdf6p abcdef_42 02-11-2011 75 3   Download

 • Nghị định 94/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành Luật Dự trữ quốc gia. Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật dự trữ quốc gia ngày 20 tháng 11 năm 2012; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính; Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật dự trữ quốc gia.

  pdf12p nanghonghoang 28-03-2014 47 2   Download

 • Nghị định số 43/2005/NĐ-CP về việc đưa người nghiện ma tuý, người bán dâm không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh do Chính Phủ ban hành

  pdf2p lawqds2 09-12-2009 75 1   Download

 • Nghị định số 53/2001/NĐ-CP về việc hướng dẫn thi hành các hình phạt cấm cư trú và quản chế do Chính Phủ ban hành

  pdf2p lawqds4 09-12-2009 61 1   Download

 • Quyết định số 30/2013/QĐ-UBND ban hành quy chế phối hợp thực hiện liên thông về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực hộ tịch, bảo hiểm y tế và đăng ký cư trú trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

  pdf17p huongruoutinhnong123 25-03-2014 39 0   Download

 • Nghị định Số: 50/2014/NĐ-CP Về quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước. Nghị định ban hành căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2010;...

  doc9p cancer_em 20-11-2014 45 0   Download

 • Nghị định số: 82/2015/NĐ-CP quy định về việc miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của công dân Việt Nam; căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; căn cứ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2014;...

  pdf7p cuonghuyen0628 13-11-2015 25 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
803 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Nghị định luật cư trú
p_strCode=nghidinhluatcutru

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2