intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghị quyết 92

Xem 1-20 trên 43 kết quả Nghị quyết 92
 • Nghị quyết 92/2013/NQ-HĐND quy định chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao và ưu tiên trong tuyển dụng công, viên chức do tỉnh Nghệ An ban hành.

  pdf5p minhquanmq 28-03-2014 41 2   Download

 • Nghị quyết 92/NQ-HĐND năm 2013 giám sát và thực hiện kiến nghị sau giám sát của hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Đồng Nai. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung cụ thể trong nghị quyết này.

  pdf5p hoangphungphilong234 25-04-2014 55 0   Download

 • Nghị quyết số 92/2019/NQ-­CP ban hành về Hiệp định miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Liên bang Ni-giê-ri-a.

  doc2p cuahoangde999 03-06-2020 2 0   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC THU PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CHẤT THẢI RẮN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG NAI VÀ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 92/2007/NQ-HĐND CỦA HĐND TỈNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI KHÓA VII - KỲ HỌP THỨ 18

  pdf5p daumeoduoicop 31-03-2010 153 9   Download

 • Nghị định 92/CP của Chính phủ về giải quyết quyền lợi của người lao động ở doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản

  doc4p hoanglinh 19-08-2009 875 6   Download

 • Nghị quyết số 15/2017/NQ-­HĐND ban hành bãi bỏ chức danh nhân viên bưu tá quy định tại nghị quyết số 52/2010/NQ-HĐND ngày 16/7/2010 của hội đồng nhân dân tỉnh về chức danh, số lượng, mức phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố theo nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của chính phủ.

  doc2p nghiquyet0910 22-11-2017 19 0   Download

 • Nghị quyết số 92/2017/NQ-­HĐND ban hành về quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện và cấp xã; thời gian ủy ban nhân dân các cấp gửi báo cáo đến các ban của hội đồng nhân dân, thường trực hội đồng nhân dân, hội đồng nhân dân cùng cấp và quy định các biểu mẫu phục vụ công tác lập báo cáo của ủy ban nhân dân các cấp.

  doc35p nghiquyet0910 22-11-2017 26 0   Download

 • Nghị quyết số 92/2017/NQ-­HĐND ban hành quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

  doc2p nghiquyet0910 22-11-2017 22 0   Download

 • Nghị quyết số 92/2019/QH14 bầu giữ chức vụ chủ nhiệm ủy ban pháp luật của quốc hội khóa XIV. Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13;

  doc1p cuahoangde999 04-06-2020 1 0   Download

 • Nghị quyết số 92/2019/NQ-HĐND ban hành việc Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Mục 2, Điều 1, Nghị quyết số 42/2017/NQ-HĐND ngày 15/3/2017 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đối với lưu học sinh các tỉnh nước CHDCND Lào thuộc diện đào tạo theo chương trình hợp tác với tỉnh Sơn La.

  doc2p tomtit999 11-06-2020 6 0   Download

 • Nghị quyết số 92/2019/NQ-HĐND Quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm học 2019 - 2020. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

  doc2p tomtit999 11-06-2020 2 0   Download

 • Nghị quyết số 92/2019/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020. Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

  doc2p tomtit999 11-06-2020 2 0   Download

 • Nghị quyết số 107/2019/NQ-HĐND ban hành việc Sửa đổi, bãi bỏ một số nội dung của Nghị quyết số 92/2014/NQ-HĐND ngày 17/9/2014 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Sơn La giai đoạn 2015 - 2020. Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015;

  doc3p tomtit999 11-06-2020 1 0   Download

 • NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC TIỀN ĐƯỢC TRÍCH TỪ CÁC KHOẢN THU HỒI PHÁT HIỆN QUA CÔNG TÁC THANH TRA ĐÃ THỰC NỘP VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐỒNG THÁP HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 5

  pdf3p naubanh_tet 01-02-2013 51 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ (MẪU) VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH QUẬN - HUYỆN ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

  pdf9p caucathadieu 28-04-2010 85 4   Download

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG DỰ TOÁN KINH PHÍ LẬP QUY HOẠCH CHI TIẾT CÁC NHÓM CẢNG BIỂN THUỘC HỆ THỐNG CẢNG BIỂN VIỆT NAM ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030 BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

  pdf3p caucathadieu 28-04-2010 82 3   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH SƠN LA ĐẾN NĂM 2020 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA KHÓA XIII, KỲ HỌP CHUYÊN ĐỀ LẦN THỨ 2 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006; Nghị định số 04/2008/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 92/2006/NĐ-CP việc lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã...

  pdf2p luatsuminhtri 19-06-2013 35 3   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 13-HĐBT NGÀY 23 THÁNG 01 NĂM 1985 CỦA HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG VỀ VIỆC THÀNH LẬP VIỆN VẬT LÝ KỸ THUẬT TRỰC THUỘC BỘ ĐẠI HỌC VÀ TRUNG HỌC CHUYÊN NGHIỆP CHÍNH PHỦ C

  pdf2p c2vang 28-09-2011 54 2   Download

 • Quyết định 20/2013/QĐ-UBND về Quy định thời hạn phối hợp, xem xét, thẩm định, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giải quyết hồ sơ hành chính thuộc lĩnh vực tôn giáo theo Nghị định 92/2012/NĐ-CP.

  pdf8p thanhpham11 12-03-2014 45 1   Download

 • Quyết định số 92-HĐBT về sáng kiến cải tiến kỹ thuật - hợp lý hoá sản xuất và sáng chế do Hội đồng Bộ trưởng ban hành, để bổ sung, sửa đổi một số điều khoản của điều lệ về sáng kiến cải tiến kỹ thuật - hợp lý hoá sản xuất và sáng chế theo nghị định số 31-CP ngày 23-1-1981 của hội đồng chính phủ.

  pdf4p truongvu 10-10-2009 176 38   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
801 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Nghị quyết 92
p_strCode=nghiquyet92

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2