intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghiên cứu lịch sử Việt Nam

Xem 1-0 trên 0 kết quả Nghiên cứu lịch sử Việt Nam
 • Bộ sách về vùng đất Nam Bộ nghiên cứu khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực của vùng đất phương Nam, từ điều kiện tự nhiên, quá trình lịch sử, dân cư, dân tộc, tôn giáo, thiết chế quản lý xã hội, quá trình Nam Bộ hội nhập với khu vực và quốc tế. Tập 4 của bộ sách trình bày về Nam Bộ từ đầu thế kỷ XVII đến giữa thế kỷ XIX, phần 2 này trình bày về mở rộng các hình thức khai hoang, xây dựng nền hành chính Việt Nam thống nhất từ đầu thế kỷ XIX đến năm 1862.

  pdf216p vuhuyennhi 02-08-2022 3 3   Download

 • Luận án "Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lãnh đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng ở doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế từ năm 2010 đến năm 2020" nhằm nghiên cứu làm sáng tỏ quá trình Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lãnh đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng ở doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế từ năm 2010 đến năm 2020; qua đó đúc kết kinh nghiệm để vận dụng trong lãnh đạo xây dựng tổ chức cơ sở đảng ở doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trong thời gian tới.

  pdf240p colinhthu 01-08-2022 1 1   Download

 • Luận án Tiến sĩ Nghệ thuật "Nghệ thuật tạo hình đồ chơi gỗ tại Việt Nam" được thực hiện với mục tiêu nhằm nghiên cứu tính thẩm mĩ, yếu tố tạo hình trong chế tác đồ chơi gỗ, nhằm xác định đặc điểm, giá trị về tạo hình và tiêu chí để phát triển lĩnh vực nghệ thuật này tại Việt Nam hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf241p colinhthu 01-08-2022 0 0   Download

 • Trong bài báo "Đánh giá tài nguyên khí hậu vùng biển Côn Đảo Việt Nam thông qua chỉ số khí hậu du lịch TCI – Tourism Climate Index", tác giả đánh giá tài nguyên khí hậu Côn Đảo bằng phương pháp định lượng sử dụng chỉ số khí hậu du lịch TCI (Tourism Climate Index), chỉ ra được những giai đoạn thích hợp nhất cho du khách tham quan du lịch Côn Đảo, đồng thời đề xuất những biện pháp khắc phục hạn chế về điều kiện thời tiết khí hậu vào mùa mưa ở Côn Đảo.

  doc11p runordie5 04-07-2022 0 0   Download

 • Cuốn sách Cội nguồn sức mạnh tinh thần của Quân đội Nhân dân Việt Nam được biên soạn tập trung nghiên cứu những vấn đề cơ bản từ cội nguồn sức mạnh tinh thần đến những biểu hiện sức mạnh tinh thần của Quân đội nhân dân Việt Nam trong lịch sử, đặc biệt làm rõ những vấn đề mới về xây dựng sức mạnh tinh thần của quân đội ta trong tình hình mới. Cuốn sách gồm có 3 nội dung lớn và được chia thành 2 phần, phần 1 trình bày về quân đội nhân dân Việt Nam và cội nguồn sức mạnh tinh thần; sức mạnh tinh thần của Quân đội nhân dân Việt Nam - bảy thập kỷ phát triển và thăng hoa rực rỡ.

  pdf135p runordie4 05-07-2022 0 0   Download

 • Bài giảng Hệ thống di tích lịch sử văn hóa và danh thắng Việt Nam cung cấp những kiến thức cơ sở, cơ bản nhất về hệ thống di tích lịch sử văn hóa Việt Nam cho những người mới bước đến tiếp cận lĩnh vực nghiên cứu chuyên môn về kho tàng di sản văn hóa của dân tộc. Bài giảng được biên soạn với 5 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm 4 chương với những nội dung: Khái niệm và phân loại di tích lịch sử văn hóa và danh thắng, di tích khảo cổ học, di tích lịch sử, di tích kiến trúc nghệ thuật.

  pdf144p runordie4 05-07-2022 0 0   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Nghiên cứu kiến trúc Hà Nội" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Bảo tàng lịch sử Việt Nam; Cầu Long Biên; Thành cổ Sơn Tây; Đền Ngọc Sơn; Bắc Bộ phủ; Nhà sàn Bác Hồ; Đền Phù Đổng; Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam; Chợ Đồng Xuân; Cầu Thăng Long;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf74p vimelindagates 18-07-2022 0 0   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Nghiên cứu bối cảnh sự nghiệp của Lê Hoàn" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Sự nghiệp xây dựng và kiến tạo đất nước Đại Cồ Việt; Lê Hoàn, nhà Tiền Lê và bối cảnh định đô Thăng Long. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf228p vimelindagates 18-07-2022 1 1   Download

 • Tài liệu "Nghiên cứu so sánh tục ngữ tiếng Lào và tục ngữ tiếng Việt" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Tổng quan về văn hóa - xã hội Việt Nam - Lào; So sánh nội dung tục ngữ Việt và tục ngữ Lào;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf160p vimelindagates 18-07-2022 1 1   Download

 • Bài viết Bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa căn cứ Dương Minh Châu – Tây Ninh được nghiên cứu nhằm góp phần làm rõ hơn về vị trí vai trò của căn cứ trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước và thực trạng việc bảo tồn, khai thác, phát huy giá trị của Di tích Lịch sử - Văn hóa này vào công tác giáo dục, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương hiện nay.

  pdf11p vimelindagates 18-07-2022 1 1   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Nghiên cứu lịch sử các thời kỳ Việt Nam - Tập 1: Lịch sử Việt Nam từ khởi thủy đến thế kỷ X" trình bày một cách khách quan về lịch sử nước ta từ khi xuất hiện con người đứng thẳng khôn ngoan (Homo Erectus), đến sự phát triển liên tục của các nền văn hóa bản địa thuộc ba trung tâm. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf337p bakerboys08 15-07-2022 15 2   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 "Nghiên cứu lịch sử các thời kỳ Việt Nam (Tập 1)" cuốn sách ghi lại cuộc đấu tranh bền bỉ, lâu dài, nhiều hi sinh, gian khổ chống Bắc thuộc, chống Hán hóa thắng lợi, giành lại quyền độc lập, tự chủ, mở ra một kỷ nguyên mới cho đất nước ta. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf332p bakerboys08 15-07-2022 8 2   Download

 • Nghiên cứu lịch sử các thời kỳ Việt Nam - Tập 2 gồm có 11 chương viết về ba thời kỳ lịch sử lớn của dân tộc: Thời kỳ thứ nhất ứng với các họ Khúc – Dương – Ngô – Đinh – Tiền Lê (thế kỷ X); thời kỳ Đại Việt thời Lý (thế kỷ XI – đầu thế kỷ XIII); Đại Việt thời Trần (đầu thế kỷ XIII – cuối thế kỷ XIV). Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

  pdf353p bakerboys08 15-07-2022 9 2   Download

 • Phần 2 cuốn sách Nghiên cứu lịch sử các thời kỳ Việt Nam (Tập 2) trình bày các nội dung: Chính trị thời Trần, kinh tế thời Trần, kháng chiến chống quân xâm lược Mông - Nguyên của nhân dân Đại Việt và Chăm Pa thế kỷ XIII, văn hóa, xã hội Đại Việt thời Trần, vương quốc Chăm Pa thế kỷ X - XIV. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf344p bakerboys08 15-07-2022 9 2   Download

 • Cuốn "Nghiên cứu lịch sử các thời kỳ Việt Nam (Tập 3)" gồm 10 chương, trình bày một cách bao quát toàn bộ quá trình diễn biến của lịch sử Việt Nam từ đầu thế kỷ XV đến cuối thế kỷ XVI với những sự kiện trọng yếu về chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa của các Triều Hồ (1400 – 1407), Triều Lê (1428 – 1527), Triều Mạc (1527 – 1593) và Triều Lê sau khi thu phục kinh đô Thăng Long, tái thiết Vương Triều Lê, hoàn thành công cuộc trung hương đất nước. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 cuốn sách.

  pdf324p bakerboys08 15-07-2022 12 2   Download

 • Phần 2 cuốn sách "Nghiên cứu lịch sử các thời kỳ Việt Nam (Tập 3)" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Sự phát triển văn hóa triều Lê thế kỷ XV, sự khủng hoảng suy vong của vương triều Lê và sự thay thế của triều Mạc, tình hình kinh tế - chính trị - văn hóa thế kỷ XVI,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf354p bakerboys08 15-07-2022 9 2   Download

 • Nội dung cuốn sách "Nghiên cứu lịch sử các thời kỳ Việt Nam - Tập 4" bắt đầu từ sau sự kiện triều Mạc bị lật đổ (1529) đến hết triều Tây Sơn, phản ánh diễn biến lịch sử của đất nước trên các mặt chính trị - xã hội, kinh tế và văn hóa trong hai thế kỷ XVII và XVIII. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

  pdf294p bakerboys08 15-07-2022 10 2   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Nghiên cứu lịch sử các thời kỳ Việt Nam - Tập 5" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Triều Nguyễn thiết lập nhà nước quân chủ chuyên chế; hệ thống quản lý hành chính các địa phương; tổ chức hành chính, xã hội và chính sách của Nhà nước đối với làng xã; chế độ ruộng đất và kinh tế nông nghiệp; công nghiệp và thủ công nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf380p bakerboys08 15-07-2022 10 2   Download

 • Phần 2 cuốn sách "Nghiên cứu lịch sử các thời kỳ Việt Nam - Tập 5" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Thương nghiệp; quan hệ đối ngoại; phong trào đấu tranh của các tầng lớp nhân dân; văn hóa; âm mưu xâm lược của thực dân Pháp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf339p bakerboys08 15-07-2022 10 2   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Nghiên cứu lịch sử các thời kỳ Việt Nam -Tập 6" giới thiệu tới người đọc các nội dung: Tình hình Việt Nam trước khi Pháp xâm lược; cuộc kháng chiến của nhân dân Việt Nam chống Pháp xâm lược (giai đoạn 1858 – 1873); cuộc kháng chiến chống Pháp xâm lược Bắc Kỳ và Trung Kỳ (giai đoạn 1873 – 1884). Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf220p bakerboys08 15-07-2022 4 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1302 lượt tải
320 tài liệu
1125 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Nghiên cứu lịch sử Việt Nam
p_strCode=nghiencuulichsuvietnam

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2