intTypePromotion=1
ADSENSE

Nghiên cứu tài chính quốc tế

Xem 1-20 trên 2140 kết quả Nghiên cứu tài chính quốc tế
 • Chương 1 Tổng quan tài chính quốc tế trong bài giảng Tài chính quốc tế trình bày về các nội dung chủ yếu cơ sở hình thành tài chính quốc tế, tầm quan trọng của tài chính quốc tế và ý nghĩa của việc nghiên cứu tài chính quốc tế.

  pdf17p next_12 17-04-2014 108 11   Download

 • Bài giảng "Tài chính quốc tế - Chương 1: Tổng quan về tài chính quốc tế" cung cấp cho người học các kiến thức về: Đối tượng nghiên cứu tài chính quốc tế, nội dung tài chính quốc tế, hoạt động tài chính quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf8p nguoibakhong05 05-03-2018 100 4   Download

 • Bài giảng Tài chính quốc tế nhằm khái quát về kinh tế quốc tế, đặc trưng của tài chính quốc tế, đối tượng nghiên cứu của môn học tài chính quốc tế, kết cấu và tài liệu nghiên cứu của môn học tài chính quốc tế.

  pdf65p top_12 18-04-2014 130 22   Download

 • Nội dung chính của Bài giảng Tài chính quốc tế Chương 1 Đại cương về tài chính quốc tế nhằm trình bày về khái quát về kinh tế quốc tế, đặc trưng của tài chính quốc tế. Đối tượng nghiên cứu của môn học tài chính quốc tế, kết cấu môn học tài chính quốc tế.

  pdf29p navy_12 21-05-2014 133 5   Download

 • Tài chính quốc tế là một chuyên ngành hẹp thuộc chuyên ngành kinh tế quốc tế. Tài chính quốc tế chuyên nghiên cứu về tỷ giá hối đoái, đầu tư quốc tế, các thể chế tài chính quốc tế.

  pdf0p tro1choi2 22-12-2010 266 119   Download

 • Tham khảo bài thuyết trình 'tài chính quốc tế - chương 2', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  ppt51p cr7cr9 28-04-2011 191 65   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: thực trạng kiểm toán khoản mục tscđ trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty tnhh kiểm toán và tư vấn tài chính quốc tế (ifc) thực hiện', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf90p camelia89 14-01-2012 253 61   Download

 • Tiểu luận tài chính quốc tế: Nghiên cứu hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam nhằm trình bày tổng quan về đẩu tư trực tiếp nước ngoài, hệ thống pháp luật về đầu tư trực tiếp nước ngoài, hoạt động đầu tư trực tiếp của nước ngoài tại Việt Nam, hoạt động đầu tư trực tiếp của Việt Nam ra nước ngoài.

  pdf30p little_12 16-06-2014 183 49   Download

 • Tiểu luận tài chính quốc tế với đề tài "Giới thiệu tổng quan về WTO và lộ trình gia nhập WTO của Việt Nam" có kết cấu nội dung trình bày gồm 3 chương chính: chương 1 giới thiệu tổng quan về tổ chức thương mại thế giới WTO, chương 2 lộ trình gia nhập WTO của Việt Nam, chương 3 tác động ảnh hưởng của WTO.

  doc67p thangx2 07-06-2014 228 48   Download

 • Bài giảng Tài chính Quốc tế chương 11: Tác động của Chính phủ đối với tỷ giá hối đoái trình bày về các hệ thống tỷ giá hối đoái, hệ thống tỷ giá hối đoái thả nổi tự do, dãi băng tỷ giá và câu chuyện đồng bảng Anh, tác động thâm hụt của Chính phủ đối với tỷ giá, nghiên cứu định lượng về can thiệp của chính phủ đối với tỷ giá. Tham khảo bài giảng để nắm bắt nội dung môn học một cách chi tiết.

  ppt45p phuongpham357 25-07-2014 181 45   Download

 • Bài nghiên cứu: Sự can thiệp vô hiệu hóa, chính sách tiền tệ và hội nhập tài chính quốc tế nhằm trình bày tổng quan các nghiê cứu trước đây, nghiên cứu về cơ chế tỷ giá. Khái niệm về can thiệp không vô hiệu hóa và can thiệp vô hiệu hóa theo định nghĩa của hai nhà kinh tế học Aizenman và Glick (2008).

  pdf48p green_12 13-05-2014 172 30   Download

 • Bài giảng Tài chính quốc tế - Tác động của chính phủ đối với tỷ giá hối đoái nhằm trình bày các hệ thống tỷ giá hối đoái theo cách phân loại mới của IMF và theo cách phân loại truyền thống, nghiên cứu định lượng về can thiệp của chính phủ đối với tỷ giá.

  pdf31p big_12 06-06-2014 174 27   Download

 • Tiểu luận Tài chính quốc tế: Sự can thiệp vô hiệu hóa, chính sách tiền tệ và hội nhập tài chính quốc tế nhằm nghiên cứu mô hình biến đổi và tính hiệu quả của sự vô hiệu hóa của các nước trong thị trường mới nổi, khi các nước này tự do hóa thị trường và hội nhập với nền kinh tế thế giới.

  pdf29p green_12 13-05-2014 162 26   Download

 • Bài giảng Tài chính quốc tế - Bộ ba bất khả thi nhằm xem xét bộ ba bất khả thi kinh điển của Robert Mindell và Maerus Fleming vào thập niên 1960, nghiên cứu những phiên bản mới của lý thuyết này để xem xét việc lựa chọn chính sách kinh tế của chính phủ các quốc gia.

  pdf19p fast_12 24-06-2014 88 19   Download

 • Tài chính quốc tế: là hoạt động tài chính, sự di chuyển vốn diễn ra giữa các quốc gia, tài chính quốc tế nghiên cứu tỷ giá hối đoái, đầu tư quốc tế, các thể chế, các tổ chức và các tập đoàn tài chính quốc tế.

  pdf55p one_12 24-01-2014 157 15   Download

 • Môn học Tài chính quốc tế nhằm trang bị kiến thức chung và nâng cao về tài chính quốc tế, sau khi học viên đã hoàn thành học phần tài chính quốc tế cơ bản ở chương trình cử nhân kinh tế. Trang bị phương pháp luận và cơ sở khoa học cần thiết để học viên nghiên cứu, phân tích, đánh giá và có quan điểm riêng về các vấn đề thuộc tài chính quốc tế, đặc biệt chính sách quản TS.

  pdf18p navy_12 22-05-2014 103 15   Download

 • Bài giảng Tài chính quốc tế nhằm trang bị cho học viên các kiến thức về môi trường tài chính quốc tế hiện đại, các mục tiêu của quản trị tài chính quốc tế, các mối quan hệ và các chu chuyển tài chính quốc tế thông qua nghiên cứu công cụ cán cân thanh toán quốc tế, các chế độ tỷ giá và vai trò của chính phủ, quá trình hình thành, phát triển và phương thức vận hành của thị trường vay nợ, hệ thống tài chính-ngân hàng quốc tế và các cơ chế tổ chức hoạt động của chúng.

  ppt9p top_12 18-04-2014 130 13   Download

 • Thuyết trình tài chính quốc tế: Nghiên cứu hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài của Việt Nam nhằm trình bày tổng quan về đầu tư trực tiếp nước ngoài, khái niệm, bản chất và đặc điểm của đầu tư trực tiếp nước ngoài, tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài, vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam.

  pdf24p big_12 06-06-2014 86 12   Download

 • Nội dung của chương 1 Tổng quan về tài chính quốc tế nằm trong bài giảng tài chính quốc tế nhằm trình bày về phương pháp tiếp cận và nghiên cứu các vấn đề về hoạt động TCQT và chính sách quản lý hoạt động TCQT Học viên có khả năng vận dụng kiến thức đã học vào phân tích, lý giải, dự đoán và nêu quan điểm cá nhân, đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện hoạt động TCQT và chính sách quản lý TCQT.

  pdf36p big_12 09-06-2014 140 9   Download

 • Chương 7 thị trường ngoại hối và tỷ giá hối đoái, chương 8 các yếu tố xác định tỷ giá, chương 9 cán cân thanh toán quốc tế là những nội dung chính trong bài giảng "Tóm tắt tài chính quốc tế". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

  ppt54p clackpy 26-10-2015 182 11   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nghiên cứu tài chính quốc tế
p_strCode=nghiencuutaichinhquocte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2