intTypePromotion=1
ADSENSE

Ngôn ngữ xã hội học

Xem 1-0 trên 0 kết quả Ngôn ngữ xã hội học
 • Tài liệu "Thư mục Văn hóa các dân tộc Việt Nam" được biên soạn nhằm giới thiệu thông tin và đáp ứng nhu cầu tra tìm tài liệu của bạn đọc. Thư mục tập hợp 317 tên sách, được sắp xếp theo nội dung môn ngành tri thức bao gồm: 200 - tôn giáo; 300 - khoa học xã hội; 400 - ngôn ngữ; 500 - khoa học tự nhiên và toán học; 600 - công nghệ khoa học ứng dụng; 700 - nghệ thuật vui chơi, giải trí; 800 - văn học; 900 - lịch sử, địa lý;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf144p colinhthu 09-08-2022 1 1   Download

 • Giáo trình Sân khấu học đại cương (Ngành: Diễn viên kịch - điện ảnh - Cao đẳng) được biên soạn với mục tiêu nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về Nghệ thuật Sân khấu; hiểu được vai trò và tầm quan trọng của Nghệ thuật Sân khấu trong đời sống xã hội; nhận thức được giá trị và tầm quan trọng của Nghệ thuật Sân khấu đối với chuyên ngành để luôn có ý thức học tập và rèn luyện. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf43p vuhuyennhi 05-08-2022 1 1   Download

 • Giáo trình Ngữ dụng học: Phần 2 gồm có 2 chương, trong đó chương 2 viết về lập luận và hội thoại, viết về các thành tố tạo nên một lập luận, các quan hệ lập luận và các lẽ thường, những cơ sở có tính xã hội, dựa vào đó mà người ta nói tổ chức nên lập luận. Trong diễn ngôn tạo ra trong giao tiếp, bên cạnh những ý nghĩa mà câu chữ tạo nên, những ý nghĩa tường minh, còn có những ý nghĩa hàm ẩn, những ý nghĩa được truyền báo nhiều hơn những ý nghĩa tường minh. Chương 3 sẽ trình bày chi tiết về nghĩa tường minh (hiển ngôn) và nghĩa hàm ẩn. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf78p runordie4 05-07-2022 5 1   Download

 • Giáo trình Tâm lý học đại cương (In lần thứ XIII): Phần 2 cung cấp cho người học các kiến thức: Cảm giác và tri giác, tư duy và tưởng tượng, trí nhớ và nhận thức, ngôn ngữ và nhận thức, sự học và nhận thức, nhân cách và sự hình thành nhân cách, sự sai lệch hành vi cá nhân và hành vi xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf136p bakerboys07 05-07-2022 4 2   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Danh mục các công trình khoa học xã hội và nhân văn 2006-2010" giới thiệu tới bạn đọc danh mục các tài liệu về các lĩnh vực ngôn ngữ học, quốc tế học, tâm lý học, thông tin - thư viện, triết học, văn học, xã hội học, tiếng Việt và Việt Nam học,... mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf165p bakerboys07 05-07-2022 6 0   Download

 • Nội dung cuốn "Tìm hiểu kiến thức về 54 dân tộc Việt Nam" là cây một gốc là con một nhà" phản ánh tương đối đầy đủ những nét cơ bản của mỗi dân tộc như: Tên gọi khác, nguồn gốc lịch sử, sự phân bố dân cư, nhóm địa phương, nhóm ngôn ngữ, đặc điểm kinh tế cũng như các phong tục tập quán trong sinh hoạt văn hóa xã hội; Mối liên hệ đoàn kết gắn bó của 54 dân tộc Việt Nam...

  pdf95p vigeneralmotors 11-07-2022 10 0   Download

 • Bài viết Một số vấn đề liên quan đến nghi thức lời nói tiếng Nga trình bày những vấn cơ bản về NTLN như: Khái niệm chung về NTLN: “Nghi thức lời nói” (речевойэтикет) là hệ thống đặc biệt của các hoạt động của động hình giao tiếp. Nghi thức lời nói có quan hệ với khái niệm nghi thức.

  pdf4p vichristinelagarde 04-07-2022 18 0   Download

 • Bài viết "Đặc điểm từ ngữ lóng tiếng Việt nhìn từ mặt ý nghĩa và phạm vi sử dụng" dựa vào một số vấn đề lý luận về phương ngữ xã hội và tiếng lóng để tìm hiểu về đặc điểm chung của từ ngữ lóng tiếng Việt nhìn từ mặt ý nghĩa, các phạm vi ngữ nghĩa được biểu thị của từ ngữ lóng trong tiếng Việt, vấn đề sử dụng từ ngừ lóng trong tiếng Việt. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf8p thanhthanh191 21-06-2022 4 1   Download

 • Luận án "Ngôn ngữ giới trẻ qua phương tiện truyền thông" có bố cục gồm 4 chương. Trong đó, chương 1 trình bày tổng quan tình hình nghiên cứu và cơ sở lý luận, chương 2 phân tích đặc điểm ngôn ngữ giới trẻ từ bình diện cấu trúc, chương 3 phân tích đặc điểm ngôn ngữ giới trẻ từ bình diện giao tiếp xã hội, chương 4 làm rõ thái độ ngôn ngữ của xã hội đối với sự lựa chọn ngôn ngữ giới trẻ. Mời các bạn tham khảo chi tiết.

  pdf27p thenthen19 04-06-2022 9 1   Download

 • Phần 2 cuốn sách Nghiên cứu ngôn ngữ và văn hóa tiến tới xác lập vốn từ vựng văn hóa Việt trình bày các nội dung: Các từ biểu thị mô hình kinh tế - xã hội lúa nước cổ truyền Việt Nam, các danh từ chỉ quan hệ thân tộc và các từ xưng hô trong tiếng Việt, các từ chỉ bộ phận cơ thể con người trong tiếng Việt,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf216p bakerboys06 08-06-2022 9 2   Download

 • Bài giảng Dẫn luận ngôn ngữ - Chương 3: Từ vựng. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: các đơn vị từ vựng; ý nghĩa của từ và ngữ; các lớp từ vựng; từ vựng toàn dân và từ vựng hạn chế về mặt xã hội và lãnh thổ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf16p charaznable 06-06-2022 14 1   Download

 • Trào lưu số hoá toàn xã hội và xu thế toàn cầu hoá đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn thế giới đã ảnh hưởng lớn đến xã hội, văn hoá, văn học Việt Nam. Bài viết trình bày đề xuất việc xem xét chấp nhận, mở rộng vốn từ tiếng Việt mới, nhưng cũng cần thiết phải giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt nói chung, thơ nói riêng.

  pdf8p vimarissamayer 02-06-2022 16 1   Download

 • Phần 1 cuốn sách sẽ giới thiệu tới người đọc các nội dung: Di truyền và tính cách thu được, cấu tạo tâm lý, sự ra đời của sản xuất và mối quan hệ khởi nguyên của nó với sự chiếm hữu, ngôn ngữ của đời sống hiện thực và ý nghĩa của khởi nguyên,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf67p bakerboys05 24-05-2022 12 1   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách cung cấp cho người đọc các nội dung: Ý thức ban đầu về cái tôi, sự hình thành ý thức bản ngã và cái tôi ở trẻ em hiện nay, khái niệm con người, mối liên hệ giữa sinh học, xã hội và tâm lý - Lời dẫn cho vấn đề con người. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf74p bakerboys05 24-05-2022 6 1   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các nội dung: Trí nhớ, ngôn ngữ và nhận thức, nhân cách và sự hình thành nhân cách, sự sai lệch về hành vi cá nhân và hành vi xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf73p bakerboys05 24-05-2022 13 1   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 cuốn sách Thách đố của thế kỷ 21 - Liên kết tri thức trình bày nội dung còn lại như sau: ngôn ngữ văn minh - văn học - nghệ thuật - điện ảnh, từ sử học tiến hóa luận đến sử học phức hợp, thời quá khứ đã có một tương lai, lịch sử khí hậu - lịch sử miêu tả sự kiện biến cứ,...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf379p gaogao2708 22-04-2022 15 0   Download

 • Trên cơ sở tham khảo và tiếp cận các mô hình năng lực giao tiếp đã và đang được nghiên cứu và áp dụng trên thế giới, trong bối cảnh và điều kiện thực tiễn của Việt Nam, nhóm tác giả đã đề xuất mô hình năng lực giao tiếp gồm 4 năng lực thành phần chính đó là: năng lực ngữ pháp, năng lực diễn ngôn, năng lực văn hóa xã hội, năng lực công nghệ thông tin và truyền thông.

  pdf6p viginnirometty 04-05-2022 30 1   Download

 • Phần 1 cuốn sách An Chi rong chơi miền chữ nghĩa (Tập 2) nội dung gồm có 58 phần nói về: nam văn nữ thị, lưu manh là gì, địa linh sinh nhân kiệt, mão và mẹo, Nam Vang - Kim Biên, vật tổ và tôtem, thiếu gia hay thiếu da, lệ bắt tay hay lệ vỗ tay, gốc và nghĩa của từ Chỉn,...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf261p gaogao2708 21-04-2022 15 2   Download

 • Mục đích của luận án là trên cơ sở hệ thống hóa các vấn đề lý luận có liên quan đến tiếng lóng và từ tư liệu thu thập được, phân tích, đối chiếu làm sáng tỏ đặc điểm cấu tạo, ngữ nghĩa của từ ngữ lóng của tiếng Hán và tiếng Việt. Kết quả nghiên cứu góp phần vào nghiên cứu tiếng lóng nói riêng, phương ngữ xã hội của ngôn ngữ học xã hội nói chung; góp phần vào tìm hiểu đặc trưng văn hóa dân tộc trong ngôn ngữ. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf164p linyanjun_2408 21-04-2022 34 9   Download

 • Giáo trình Truyền thông và vận động xã hội (Nghề Công tác xã hội - Trình độ Cao đẳng) cung cấp cho người học các kiến thức: Lập kế hoạch truyền thông; Truyền thông cổ động trực quan; Truyền thông bằng ngôn ngữ nói; Truyền thông bằng ngôn ngữ viết; Truyền thông bằng nghệ thuật; Xây dựng chương trình phát triển văn hóa quần chúng ở tuyến cơ sở. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf102p cucngoainhan9 08-04-2022 14 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1303 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Ngôn ngữ xã hội học
p_strCode=ngonnguxahoihoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2