intTypePromotion=1
ADSENSE

Ngôn ngữ xã hội học

Xem 1-20 trên 1122 kết quả Ngôn ngữ xã hội học
 • Mục đích nghiên cứu của luận án là tìm hiểu, đối chiếu nhằm làm sáng tỏ về mặt cấu tạo, đặc trưng định danh của hệ thống thuật ngữ xã hội học trong hai ngôn ngữ Anh và Việt. Trên cơ sở đó, luận án đề xuất các biện pháp cụ thể để chuẩn hóa hệ thuật ngữ xã hội học tiếng Việt. Mời các bạn tham khảo!

  pdf220p minhxaminhyeu1 06-05-2019 74 13   Download

 • Nội dung bài viết "Xã hội học ngôn ngữ về giới: Kỳ thị và kế hoạch hóa ngôn ngữ chống kỳ thị đối với nữ giới trong sử dụng ngôn ngữ" trình bày sự biến thiên về giới được thể hiện trong ngôn ngữ và cải cách ngôn ngữ về giới để góp phần tạo nên sự bình đẳng giới.

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 103 13   Download

 • Trong bài báo này, chúng tôi tiến hành khảo sát tình hình sử dụng ngôn ngữ của cộng đồng người Khmer khi sử dụng cộng đồng ngôn ngữ Khmer, Viêt, Hoa ở Thị xã Hà Tiên, thông qua phương pháp sử dụng bảng hỏi trong điều tra xã hội học và xử lí số liệu điều tra thực địa.

  pdf9p ironman1234 06-06-2018 50 2   Download

 • Trong thế kỉ XX, một cách cơ bản nhất, có thể tạm chia lí luận phê bình phương Tây theo ba khuynh hướng chính: Tâm lí học văn học, Ngôn ngữ học văn học, Xã hội học văn học. Nếu khuynh hướng tâm lí học văn học và ngôn ngữ học văn học xuất hiện tương đối gần đây và còn nhiều biến đổi cho đến hôm nay; thì xã hội học văn học có nguồn gốc xa hơn với dòng chảy lâu đời và những dịch chuyển khác nhau. ...

  pdf55p butmaucam 27-08-2013 124 24   Download

 • Thiếu sót lớn nhất của không ít các nhà nghiên cứu phương Tây là chưa nhận thức được đầy đủ những đóng góp to lớn của Lenin đối với sự phát triển xã hội học. Lenin đã có công lao to lớn trong việc bảo vệ, kế thừa và phát triển học thuyết Marx ở nước Nga trước và sau cuộc Cách mạng tháng Mười năm 1917. Lenin đã vận dụng và phát triển học thuyết Marx trong điều kiện giai cấp vô sản giành được chính quyền và bắt đầu xây...

  pdf8p dem_thanh 21-12-2012 52 7   Download

 • Luận án được thực hiện để tìm hiểu những vấn đề về môi trường sinh thái và tính bền vững của nó trong hai tác phẩm chọn lọc của Al Gore. Trên cơ sở đó, rút ra những bài học nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho sinh viên chuyên ngành văn học, xã hội học và môi trường tại Đại học Thái Nguyên nói riêng và cho sinh viên trong toàn Đại học Thái Nguyên nói chung. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf22p yumimi1 13-02-2017 47 1   Download

 • Ứng dụng mạng xã hội học tập Edmodo vào dạy học tiếng Trung Quốc giai đoạn chuyên ngành tại trường Đại học Thủ đô Hà Nội đã góp phần đổi mới phương pháp và hình thức dạy học của giảng viên, đổi mới cách thức kiểm tra đánh giá sinh viên, biến quá trình đào tạo thành quá trình tự đào tạo.

  pdf7p vimanama2711 28-07-2020 24 1   Download

 • Đây là tập hợp những bài viết chủ yếu thuộc các công trình cấp Viện từ năm 2000 đến nay, do phòng Nghiên cứu ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam của Viện Ngôn ngữ học chủ trì. Việc nghiên cứu ngôn ngữ các dân tộc thiểu số có thể cung cấp cho những người làm công tác ngôn ngữ học nước ta những tư liệu hết sức quý giá để tìm hiểu và phát triển lý luận, phương pháp nghiên cứu ngôn ngữ, lịch sử và quy luật phát triển của tiếng Việt và tiếng các dân tộc anh em, góp phần giải quyết những vấn đề ngôn ngữ do thực tiễn của đời sống đề ra.

  pdf474p muathu102 19-03-2013 739 285   Download

 • Khái niệm dân tộc: Dân tộc là một cộng đồng người ổn định được hình thành trong lịch sử trên một lãnh thổ nhất định, có chung mối liên hệ về kinh tế, chung ngôn ngữ, chung nền văn hóa.

  doc23p minhtam1808 18-03-2011 909 169   Download

 • Bài giảng có kết cấu gồm 5 chương, bao gồm: Chương I - Ngôn ngữ và xã hội, chương II - Cấu trúc nội tại của ngôn ngữ, chương III - Ngữ âm học, chương IV - Từ vựng học, chương V - Ngữ pháp học. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết.

  doc83p lalala03 24-11-2015 173 22   Download

 • Thực chất của việc dạy học một ngoại ngữ là dạy học các kiến thức ngôn ngữ và đặc biệt các kỹ năng thực hành khi giao tiếp để người học có thể sử dụng ngoại ngữ như 1 phương tiện giao tiếp nói viết theo nhu cầu cá nhân, xã hội nghề nghiệp. CÁc kỹ năng thực hành có mối liên hệ khăng khít hỗ trợ bổ sung lẫn nhau.để thực hiện tốt 1 ngoại ngữ không thể chỉ chú trọng kỹ năng này mà coi nhẹ kỹ năng kia....

  pdf10p trongminh123 17-10-2012 119 19   Download

 • Luận án nghiên cứu hiện tượng ngắt lời trong giao tiếp tiếng Việt có đối chiếu với tiếng Anh nhằm góp phần nghiên cứu lý luận về giao tiếp ngôn ngữ nói chung, giao tiếp ngôn ngữ liên văn hóa nói riêng; chỉ ra đặc điểm ngôn ngữ văn hóa về hiện tượng ngắt lời trong tiếng Việt và tiếng Anh; lý giải những nhân tố ngôn ngữ xã hội tác động đến hiện tượng ngắt lời trong giao tiếp giữa các nhóm người trong các cộng đồng giao tiếp, nhất là giữa các cộng đồng văn hóa khác nhau. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc26p khanhnie 03-01-2017 75 17   Download

 • Luận án nghiên cứu, khảo sát đặc điểm của việc sử dụng từ ngữ tiếng Anh trên các báo mạng hiện nay, đồng thời lí giải các nhân tố ngôn ngữ - xã hội tác động đến việc sử dụng chúng. Từ đó, luận án góp phần vào nghiên cứu vấn đề từ ngữ mượn nói riêng, tiếp xúc ngôn ngữ nói chung từ góc độ ngôn ngữ học xã hội; góp phần vào giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt và chuẩn hóa tiếng Việt. Mời các bạn tham khảo!

  pdf168p minhxaminhyeu1 06-05-2019 42 8   Download

 • Luận án "Nghiên cứu xây dựng kho ngữ liệu giáo khoa tiếng Anh chuyên ngành Xã hội học" thực hiện nhằm hướng đến các mục tiêu: thiết kế kho ngữ liệu giáo khoa và ứng dụng nó trong phân tích ngôn ngữ hỗ trợ quá trình giảng dạy tiếng Anh và tiếng Anh chuyên ngành. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  doc29p khanhnie 03-01-2017 54 5   Download

 • Trong bài nghiên cứu khoa học này đã đề cập đến vấn đề văn hóa cộng đồng Hàn Quốc, làm rõ nguyên nhân và các ảnh hưởng của nó đến hoạt động ngôn ngữ và xã hội Hàn Quốc. Việc học tập một ngôn ngữ khác không chỉ dừng lại ở việc đơn thuần học từ vựng, ngữ pháp. Để hiểu và thực sự thành công trong việc học ngôn ngữ đó là phải hiểu được văn hóa của đất nước đó. Bởi tất cả các hoạt động xã hội nói chung, hoạt động ngôn ngữ nói riêng đều là tấm gương phản chiếu cũng như chịu sự tác động trực tiếp của văn hóa.

  pdf16p nanhankhuoctai7 01-07-2020 33 5   Download

 • Giới tính là một vấn đề liên quan đến nhiều mặt của đời sống con người như nhận thức, thói quen, hành vi ứng xử , xã hội, văn hóa v.v… Mối quan hệ giữa giới tính với ngôn ngữ không thể chỉ xem xét trong nội bộ ngôn ngữ ở các bình diện ngữ âm, ngữ pháp, từ vựng mà phải nhìn rộng ra theo cách tiếp cận ngôn ngữ - xã hội liên quan đến hàng loạt vấn đề khác như địa vị, vai trò trong gia đình và xã hội của mỗi giới. Ngôn ngữ cũng là một hiện tượng xã hội.

  pdf9p viputrajaya2711 18-06-2020 30 5   Download

 • Bài báo trình bày nội dung chính những lí thuyết cơ bản về hiện tượng vay mượn từ vựng nói chung và hiện tượng vay mượn yếu tố Hán trong tiếng Nhật nói riêng. Vay mượn từ vựng là phương thức phổ biến để bổ sung vốn từ trong các ngôn ngữ trên thế giới, là “một hiện tượng ngôn ngữ học xã hội” nên hiện tượng này “luôn chịu tác động của các nhân tố ngôn ngữ - xã hội”.

  pdf11p miulovesmile4 19-11-2018 66 1   Download

 • Bài viết với các nội dung: hoàn cảnh hậu hiện đại của tri thức, phân tích trò chơi ngôn ngữ, chức năng xã hội của tri thức, bản chất của đoàn kết xã hội từ góc nhìn độ tiếp cận chức năng và mâu thuẫn, sự biến đổi vị thế của tri thức khoa học...

  pdf9p kequaidan 08-10-2019 25 1   Download

 • Luận án này tập trung vào việc so sánh – đối chiếu hai vấn đề lớn trên báo tiếng Việt và tiếng Anh là (1) về hình thức: phân tích cấu trúc sơ đồ tiểu loại Tin Quốc Tế và thể loại Phóng Sự. Để sử dụng cho mục đích vừa nêu tác giả tiến hành phân tích cấu trúc chuyện tin theo mô hình quĩ đạo của White, P.R.R. - một dạng cách tân mô hình tri nhận của Van Dijk, T.A - và về mặt Phóng Sự, tác giả vận dụng mô hình Wheel - O –...

  pdf262p namson94 18-07-2012 518 194   Download

 • Nội dung trình bày những đặc điểm chính của xã hội đô thị được hình thành từ dạng quần cư tập trung, từ các hoạt động công nghiệp và dịch vụ. Tính chất luôn biến động của thành phố đòi hỏi một trình độ tổ chức cao.

  doc6p nguyenthuy12c 05-10-2009 1205 148   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
320 tài liệu
1016 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Ngôn ngữ xã hội học
p_strCode=ngonnguxahoihoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2