intTypePromotion=1
ADSENSE

Ngữ nghĩa động từ

Xem 1-20 trên 1706 kết quả Ngữ nghĩa động từ
 • Bài viết Một số đặc điểm ngữ nghĩa của từ “mà” trong Tiếng Việt trình bày: Khai thác ngữ nghĩa của từ “mà” trên quan điểm dụng học. Theo tinh thần đó, việc phân tích các phát ngôn chủ yếu dựa vào Lý thuyết hành động ngôn từ và các đối lập tình thái trong nghiên cứu ngôn ngữ. Cụ thể nghĩa tình thái của từ “mà” được phân lập thành tình thái tại lời và tình thái của lời phát ngôn,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf10p lamducduy 26-04-2018 54 5   Download

 • Biết vận dụng những điểm tương đồng giữa tiếng Việt và tiếng Hán hiện đại để học tiếng Hán hiện đại là một cách học tốt, vì cách học này giúp người học rút ngắn thời gian, đạt hiệu quả cao hơn. Bài viết này giới thiệu phương pháp học từ vựng tiếng Hán hiện đại thông qua mối liên hệ về ngữ âm, ngữ nghĩa với từ Hán Việt.

  pdf11p vicross2711 20-06-2019 51 5   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Ngôn ngữ học: Ngữ nghĩa của từ ngữ chỉ động vật trong thành ngữ tiếng Việt (so sánh với thành ngữ tiếng Anh) trình bày tổng quan về thành ngữ có thành tố động vật trong tiếng Việt và tiếng Anh, khảo sát ngữ nghĩa của từ ngữ chỉ động vật trong thành ngữ tiếng Việt, thành ngữ so sánh chứa thành tố động vật.

  pdf199p maiyeumaiyeu06 20-08-2016 322 70   Download

 • Mời các bạn tham khảo luận văn Thạc sĩ Khoa học ngôn ngữ: Ngữ nghĩa của từ ngữ chỉ động vật trong thành ngữ tiếng Việt sau đây để nắm bắt nội dung về tổng quan thành ngữ có thành tố chỉ động vật trong tiếng Việt và tiếng Anh; ngữ nghĩa của từ ngữ chỉ động vật trong thành ngữ tiếng Việt.

  pdf242p maiyeumaiyeu01 29-06-2016 142 33   Download

 • Từ nhiều nghĩa là một hiện tượng phổ biến trong hầu hết các ngôn ngữ. Việc hiểu rõ ngữ nghĩa của nó trong một ngữ cảnh cụ thể là việc quan trọng đối với người học ngoại ngữ. Tiếng Pháp là một ngôn ngữ chặt chẽ về cấu trúc và đa dạng về từ vựng ngữ nghĩa. Trong báo cáo khoa học này, chúng tôi nghiên cứu về mặt ngữ nghĩa của từ đa nghĩa “coeur” (tim) trong tiếng Pháp. Nghiên cứu này nhằm mục đích khảo sát các nét nghĩa của từ khi từ hoạt động độc lập trong...

  pdf7p coxetuanloc 09-01-2013 130 17   Download

 • Bài viết tập trung xem xét một số vấn đề về lý thuyết kết hợp cú pháp của động từ, làm rõ yếu tố cơ bản quy định kết hợp cú pháp của động từ.

  pdf8p vikakashi2711 21-05-2019 43 2   Download

 • Bài viết nhằm chỉ ra những đặc điểm của từ ngữ chỉ động vật, thuộc trường từ vựng - ngữ nghĩa "động vật" trong ca khúc thiếu nhi Việt Nam từ 1945 đến nay. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

  pdf6p sansan4 30-05-2018 21 1   Download

 • Bài viết này không chỉ thu thập nghĩa của động từ nhận thức “nghĩ” trên cơ sở định nghĩa của từ điển mà còn xem xét những ngữ cảnh khác nhau nơi động từ này có thể xuất hiện và được thay thế bởi các từ đồng nghĩa. Điều này cho phép chúng ta hình dung một cách đầy đủ những đặc trưng ngữ nghĩa của “nghĩ” và những từ đồng nghĩa với nó trong tiếng Việt.

  pdf9p thiendiadaodien_9 04-03-2019 40 1   Download

 • Bài viết tiến hành phân tích cấu trúc ngữ nghĩa của các động từ tiếng Nga biểu thị sự thiết lập tư thế người (встать/вставать, сесть/садиться, лечь/лoжиться), đối chiếu với các đơn vị tương đương của chúng trong tiếng Việt (đứng lên, ngồi xuống, nằm xuống), chỉ ra các đặc điểm tương đồng và dị biệt giữa hai thứ tiếng nhằm giúp sinh viên Việt Nam học tiếng Nga tránh được các lỗi do hiện tượng giao thoa ngôn ngữ gây nên trong quá trình chuyển dịch từ tiếng Nga sang tiếng Việt và ngược lại.

  pdf8p vivirginia2711 10-12-2020 8 1   Download

 • Bài viết trình bày và phân tích cấu trúc ngữ nghĩa cơ sở của câu với lớp động từ tình cảm trong lõi sự tình trải nghiệm tình cảm trong Tiếng Anh và Tiếng Việt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của tài liệu.

  pdf7p sansan4 30-05-2018 28 0   Download

 • Trong quá trình nghiên cứu, chúng tôi chỉ đề cập đến 2 phương thức biểu hiện mối quan hệ nhân quả trong câu tiếng Việt, đó là: bằng phương tiện ngữ pháp (quan hệ từ) và bằng phương tiện từ vựng - ngữ nghĩa (động từ quan hệ). Trong giới hạn của bài viết này, chúng tôi sẽ trình bày phương thức biểu hiện mối quan hệ nhân quả bằng phương thức thứ hai, tức là bằng động từ quan hệ.

  pdf4p cumeo2008 02-07-2018 40 0   Download

 • Việc chọn ra một nghĩa thích hợp cho từ là một công việc không dễ dàng nhưng cực kỳ lý thú. Giải quyết tốt vấn đề ngữ nghĩa sẽ nâng cao chất lượng cho hệ dịch tự động Anh – Việt. Đề tài này hướng đến việc giải quyết tốt những nhập nhằng nghĩa của từ trong các tài liệu tin học nhờ vào việc huấn luyện trên ngữ liệu song ngữ để rút ra các luật chuyển đổi. Thông qua việc kết hợp các khối khác của dịch tự động, tạo ra các câu dịch tiếng Việt có thể...

  pdf154p cancer23 22-08-2012 136 51   Download

 • 1. Định nghĩa: Động từ là dùng diễn tả một hành động, vận động, hoạt động của một người, một vật nào đó. 2. Phân loại: 1. Nội động từ là những động từ không cần tân ngữ đi sau. Ví dụ: go, come, happen, fall, cry, etc… 2. Ngoại động từ là động từ phải có tân ngữ trực tiếp mới có thể đủ nghĩa. Ví dụ: sell, catch, give, hit etc...

  pdf3p bibocumi39 16-04-2013 141 50   Download

 • Luận án Tiến sĩ Ngôn ngữ học: Nhóm động từ chỉ hoạt động nhận thức trong Tiếng Việt (liên hệ với Tiếng Anh) trình bày tổng quan và cơ sở lí thuyết, đặc điểm ngữ pháp của nhóm động từ chỉ hoạt động nhận thức trong tiếng Việt (liên hệ với tiếng Anh); đặc điểm ngữ nghĩa của nhóm động từ chỉ hoạt động nhận thức trong tiếng Việt (liên hệ với tiếng Anh); đặc điểm ngữ dụng của một số biểu thức ngôn ngữ có chứa động từ chỉ hoạt động nhận thức trong tiếng Việt (liên hệ với tiếng Anh).

  pdf204p dieuhang510 16-11-2016 103 30   Download

 • -Hiểu được một số từ bổ sung ý nghĩa thời gian cho dộng từ. -Biết sử dụng các từ bổ sung ý nghĩa thời gian cho động từ. -Vận dụng sự hiểu biết về từ chỉ ý nghĩa thời gian để đặt câu đúng ngữ pháp ,viết tập làm văn. -Bảng lớp viết sẵn hai câu văn của bài tập 1 và đoạn văn kiểm tra bài cũ. -Khổ giấy to viết bài tập 2a, , 2b .

  pdf8p fordec 20-07-2010 209 29   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Ngôn ngữ học: Ngữ nghĩa – Ngữ dụng của vị từ ngôn hành tiếng Việt trình bày về lý thuyết hành động ngôn từ và khái niệm câu ngôn hành; từ điển vị từ ngôn hành tiếng Việt. Mời các bạn tham khảo luận văn để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

  pdf98p maiyeumaiyeu08 01-09-2016 95 28   Download

 • Luận án được thực hiện với các mục đích chính: làm sáng tỏ thêm những đặc trưng ngữ nghĩa, ngữ dụng của động từ tiếng Nhật qua một nguồn ngữ liệu cụ thể, chỉ ra một số đặc điểm về ngôn từ của N.Souseki qua cách sử dụng động từ, bổ sung những tư liệu cụ thể hữu ích cho công tác giảng dạy tiếng Nhật và trích giảng văn học Nhật Bản tại Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf208p yumimi1 13-02-2017 135 21   Download

 • Bài viết sẽ khảo sát, phân tích/ đối chiếu cấu trúc ngữ nghĩa của từ loại danh từ trên ngữ liệu tiếng Anh và tiếng Việt làm cơ sở so sánh cách nhìn, cách nghĩ về các sự vật, sự tình trong tiến trình của hoạt động tri nhận thế giới khách quan của cộng đồng bản ngữ được cho là tiềm ẩn trong hai ngôn ngữ này. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf6p yumimi1 10-02-2017 146 16   Download

 • Sử dụng như một động từ bình thường : * Khi liên quan đến tính từ: z.B: du bist sehr nett. * Khi định nghĩa, hoặc giới thiệu ai hoặc cái gì đó ( Nghề nghiệp, quốc tịch, v.v..) z.B: Das ist Ngọc Trinh. Sie ist Vietnamese. Sie ist Supermodel. * Khi đưa thông tin về tuổi tác, ngày giờ: z.B: Sie ist 23 Jahre alte. Es ist 14 Uhr..

  pdf9p vetnangcuoitroi123 06-11-2013 136 11   Download

 • Trung Quốc và Việt Nam là hai nước láng giềng có nền văn minh lịch sử lâu đời, sự tiếp xúc về văn hoá giữa hai nước đã có mấy ngàn năm lịch sử. Trong quá trình tiếp xúc giao lưu đó, đã có không ít từ tiếng Hán du nhập vào Việt Nam, được tiếng Việt tiếp nhận, đồng hóa, dần dần hình thành nên hệ thống “Từ Hán Việt” với số lượng lớn, được sử dụng rộng rãi và ổn định. Từ đó, từ Hán Việt trở thành một bộ phận trong vốn từ vựng tiếng Việt, chiếm vị trí quan trọng và có ảnh hưởng rất lớn trong cả hệ thống từ vựng tiếng Việt.

  pdf5p sansan4 30-05-2018 63 8   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Ngữ nghĩa động từ
p_strCode=ngunghiadongtu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2