intTypePromotion=1
ADSENSE

Người tư vấn pháp luật

Xem 1-20 trên 1309 kết quả Người tư vấn pháp luật
 • Đề tài tiểu luận đã khái quát chung về tư vấn pháp luật, kỹ năng tiếp xúc khách hàng, những sai sót thường gặp của người tư vấn khi tiếp xúc khách hàng và giải pháp khắc phục. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  doc6p hoannguyen391024 03-05-2016 180 23   Download

 • Một số vấn đề lý luận về tư vấn pháp luật Trong phạm vi bài viết này, tác giả chỉ tập trung làm rõ một số vấn đề lý luận cơ bản về tư vấn pháp luật bao gồm: khái niệm tư vấn pháp luật, phân loại tư vấn pháp luật và vai trò của nó đối với pháp luật

  pdf7p butmauluc 31-08-2013 103 15   Download

 • Do tính chất công việc, nhu cầu kinh doanh hay nhu cầu của tổ chức/bộ phận mà doanh nghiệp thực hiện ký hợp đồng cộng tác viên tư vấn pháp luật. Hi vọng mẫu Hợp đồng cộng tác viên tư vấn pháp luật và những hướng dẫn cung cấp sẽ đem đến nhiều lợi ích cho người sử dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

  doc3p lottexylitol 18-07-2019 40 1   Download

 • nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách từ điển pháp luật anh – việt trình bày các thuật ngữ anh - việt chuyên ngành luật bắt đầu từ vần j. các thuật ngữ được trình bày rõ ràng, dễ hiểu và được xếp theo trật tự bảng chữ cái tiếng anh để người đọc dễ dàng tra cứu. mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf252p bautroibinhyen8 17-12-2016 79 39   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của Bộ Tư Pháp thuộc Lĩnh vực thống kê: Trợ giúp pháp lý Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm trợ giúp pháp lý, Chi nhánh của trung tâm, Tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc, Phó Giám đốc trung tâm, Trưởng Chi nhánh, Trưởng phòng, Trợ giúp viên pháp lý; người đứng đầu tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý; luật sư, tư...

  pdf4p la-vie 09-01-2011 100 22   Download

 • Xã hội của chúng ta, nếu xét theo quan điểm của một nhà luật học là một xã hội chưa hoàn chỉnh. Chúng ta chưa xây dựng được một hệ thống nhà nước pháp quyền hoàn thiện và rõ ràng. Công nghệ lập pháp còn rất thô sơ, thể hiện ở chỗ người đưa ra sáng kiến lập pháp cũng lại là những người hành pháp.

  pdf16p butmauden 02-11-2013 75 20   Download

 • Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Luật học: Hoàn thiện pháp luật về bảo vệ quyền con người của người chưa thành niên bị tước tự do ở Việt Nam cung cấp cái nhìn tổng quan về hệ thống các văn pháp luật Việt Nam có liên quan đến NCTN bị tước tự do và các văn kiện luật nhân quyền quốc tế về lĩnh vực này. Cùng tìm hiểu để nắm bắt nội dung thông tin vấn đề.

  pdf24p ngaybinhthuong1234 13-10-2015 62 4   Download

 • Bàn về mấy đặc điểm trong tư tưởng pháp luật của Lê Quý Đôn Như vậy, có thể nhận thấy vấn đề bảo vệ người làm chứng hiện nay được quy định rải rác trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác nhau. Các văn bản đó đều xác định người làm chứng có quyền được bảo vệ đồng thời xác định trách nhiệm bảo đảm quyền của người làm chứng thuộc về các cơ quan nhà nước có liên quan....

  pdf9p duongphuongtim 23-04-2013 51 3   Download

 • Tiếp tục hoàn thiện pháp luật về khiếu nại Toà án có thẩm quyền cao nhất là Toà án tối cao chỉ xét xử giám đốc thẩm và tái thẩm và thực hiện chức năng quản lí toàn bộ hệ thống toà án. Toà án hành chính được tổ chức thành ngạch riêng gồm 3 cấp: sơ thẩm ở các tỉnh và phúc thẩm ở 3 miền Bắc, Trung, Nam. Toà hành chính tối cao đặt tại thủ đô vừa có chức năng xét xử hành chính cao nhất, vừa có chức năng tư vấn pháp luật cho Chính phủ....

  pdf7p congchuabrave 26-04-2013 31 4   Download

 • Các vấn đề về người khuyết tật đang ngày càng được xem xét dưới góc độ quyền con người. Tư tưởng cơ bản của luật nhân quyền dưa trên quan điểm tất cả mọi người đề có quyền bình đẳng.Đặc biệt quyền được sống cuộc sống đầy đủ có gá trị.

  pdf71p hongdiep 12-06-2009 355 122   Download

 • Pháp luật là hệ thống các quy tắc xử sự, là công cụ điều chỉnh các quan hệ xã hội do Nhà nước ban hành và bảo vệ, thể hiện ý chí của giai cấp cầm quyền và được thực hiện bằng các biện pháp cưỡng chế của Nhà nước. Mỗi hình thái kinh tế - xã hội đều có một kiểu Nhà nước và một kiểu pháp luật tương ứng. Lịch sử xã hội loài người đã trải qua 5 hình thái xã hội khác nhau,và có các kiểu pháp luật chủ nô, pháp luật phong kiến, pháp luật tư...

  doc25p gd_0011 17-05-2013 263 65   Download

 • Đề tài nghiên cứu đã làm rõ cơ sở khoa học về vấn đề bảo vệ NTD và pháp luật bảo vệ quyền lợi NTD; phân tích thực trạng pháp luật và thực thi bảo vệ quyền lợi NTD của Việt Nam, từ đó rút ra những bất cập cần được hoàn thiện trong hệ thống pháp luật này; đề xuất các kiến nghị về phương hướng và các giải pháp hoàn thiện pháp luật bảo vệ quyền lợi NTD ở Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf155p tsmttc_003 06-06-2015 140 55   Download

 • Với người biết mình sai, có đầy đủ cơ sở để chứng tỏ mình sai những vẫn muốn người tư vấn biến cái sai của mình thành cái đúng để họ được lợi: người tư vấn cần giúp họ giải toả về tâm lý, để họ thấy rằng pháp luật chỉ bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của mọi người. Trong những trường hợp cụ thể người tư vấn có thể giúp khách hàng của mình tận dụng các quy định của pháp luật để giảm bớt trách nhiệm của họ....

  ppt67p quocthanhit1080 29-07-2012 142 23   Download

 • Luận án nghiên cứu tìm hiểu những vấn đề lý luận về quyền có việc làm của NLĐ, pháp luật về quyền có việc làm của người lao động; đánh giá thực trạng pháp luật và thực thi pháp luật về quyền có việc làm của người lao động ở nước ta hiện nay; từ đó, đưa ra những định hướng và đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật lao động về quyền có việc làm của người lao động ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf171p sutihana 05-12-2016 99 29   Download

 • Bài viết "Pháp luật Việt Nam về bảo vệ quyền con người" đã nêu và phân tích các quy định về bảo vệ quyền công dân và bảo vệ quyền con người trong hầu hết các quy định của pháp luật Việt Nam, từ đạo luật cao nhất (Hiền pháp của Việt Nam) đến những văn bàn pháp luật khác. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  pdf15p huyen06281982 21-10-2015 97 19   Download

 • Thông qua việc nghiên cứu đề tài, luận văn làm rõ những vấn đề lý luận về quyền con người và vai trò của pháp luật TTHS trong việc bảo đảm quyền con người trong, nghiên cứu những quy định của pháp luật, từ đó làm sáng tỏ những bất cập hạn chế, để đưa ra những kiến nghị và giải pháp tăng cường bảo đảm quyền con người trong pháp luật TTHS.

  pdf26p vophongvouu 12-04-2017 64 10   Download

 • Tài liệu tham khảo và hướng dẫn thủ tục hành chính của Bộ Tư Pháp thuộc Lĩnh vực thống kê: Trợ giúp pháp lý Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp. Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Giám đốc Sở Tư pháp. Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan, tổ chức có liên quan. Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Tổ chức tham gia tự chấm dứt theo quy định của pháp luật ...

  pdf4p la-vie 09-01-2011 73 5   Download

 • Nghiên cứu đề tài nhằm làm rõ những vấn đề lý luận về giáo dục pháp luật cho phạm nhân và thực tiễn hoạt động giáo dục pháp luật cho phạm nhân tại Trại giam Quảng Ninh thuộc Tổng cục Cảnh sát thi hành án Hình sự và Hỗ trợ tư pháp của Bộ Công an. Qua đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giáo dục pháp luật cho phạm nhân tại các Trại giam Quảng Ninh.

  doc29p vophongvouu 12-04-2017 71 7   Download

 • Mục đích của luận văn là nghiên cứu toàn diện, có hệ thống các vấn đề lý luận và thực tiễn về giáo dục pháp luật về quyền con người cho học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng nghề Đắk Lắk từ đó đề xuất xây dựng và hoàn thiện chương trình.

  pdf129p anhinhduyet000 01-07-2019 22 1   Download

 • Luận án được nghiên cứu với mục tiêu nhằm nghiên cứu sinh tiến hành phân tích, đánh giá một cách toàn diện và có hệ thống về mặt lý luận và thực tiễn những vấn đề pháp luật về KSTN của người nộp thuế TNCN ở Việt Nam. Đưa ra được những luận giải khoa học để xác định hướng tiếp cận phù hợp đối với pháp luật về KSTNCN trong các hướng tiếp cận khác nhau hiện nay. Trên cơ sở đánh giá thực trạng pháp luật về KSTN của người nộp thuế TNCN để từ đó tìm kiếm các giải pháp phù hợp hoàn thiện pháp luật về KSTN của người nộp thuế TNCN ở Việt Nam.

  pdf177p sohucninh321 09-07-2019 38 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Người tư vấn pháp luật
p_strCode=nguoituvanphapluat

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2