intTypePromotion=1
ADSENSE

Nguồn lực quốc tế

Xem 1-20 trên 1328 kết quả Nguồn lực quốc tế
 • Bài giảng Kinh tế quốc tế - Chương 8: Sự di chuyển nguồn lực quốc tế (international resource movement) cung cấp cho người học các lý thuyết tân cổ điển về di chuyển tư bản quốc tế, FDI và lý thuyết O-L-I, lý thuyết tân cổ điển về vấn đề di chuyển lao động. Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên ngành Kinh tế.

  ppt18p koxih_kothogmih10 26-10-2020 35 4   Download

 • Bài giảng Kinh tế học quốc tế - Chương 8 trình bày về di chuyển các nguồn lực quốc tế. Các vấn đề cần nghiên cứu của chương gồm: Các nguồn lực sản xuất quốc tế gồm những yếu tố nào? Tại sao có sự di chuyển các nguồn lực sản xuất giữa các quốc gia? Tác động của việc di chuyển các nguồn lực sản xuất quốc tế đối với nền kinh tế thế giới và các nước? Chủ thể nào thực hiện việc di chuyển quốc tế các nguồn lực sản xuất quốc tế? Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf31p youcanletgo_03 14-01-2016 70 9   Download

 • Chương 5 trình bày những nội dung liên quan đến di chuyển nguồn lực quốc tế. Chương này gồm có những nội dung cụ thể sau: Di chuyển lao động quốc tế, di chuyển vốn quốc tế, các công ty đa quốc gia trong hoạt động di chuyển nguồn lực quốc tế.

  pdf17p tieu_vu02 02-06-2018 84 8   Download

 • Thuyết trình: Quản trị nguồn nhân lực quốc tế nhằm trình bày về định nghĩa quản trị nguồn nhân lực toàn cầu, chính sách nhân sự của các công ty đa quốc gia, tuyển dụng và lựa chọn nguồn nhân lực, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, đánh giá hoạt động của nguồn nhân lực, chính sách lương bổng và bồi hoàn, các chiến lược quản trị nguồn nhân lực toàn cầu.

  pdf38p little_12 16-06-2014 724 130   Download

 • Thuyết trình Quản trị kinh doanh quốc tế: Quản trị nguồn nhân lực quốc tế nhằm trình bày định nghĩa quản trị nguồn nhân lực toàn cầu, phân biệt các chính sách nhân sự của các công ty đa quốc gia, tuyển chọn và lựa chọn nguồn nhân công ty đa quốc gia, quản lý đào nhân lực tại tạo phát triển nguồn các công ty đa quốc gia, đánh giá hoạt động của nguồn nhân lực, chính sách lương bổng và bồi hoàn.

  pdf29p little_12 16-06-2014 260 64   Download

 • Tham khảo tài liệu 'chương 11 - quản trị nguồn nhân lực quốc tế', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf0p vandoan27 10-06-2011 275 57   Download

 • Báo cáo môn Quản trị kinh doanh quốc tế: Nguồn nhân lực quốc tế và quan hệ lao động trình bày bản chất quản trị nguồn nhân lực quốc tế, nhu cầu về nhân viên quản trị quốc tế, lựa chọn và tuyển dụng, huấn luyện và phát triển, đánh giá điều hành và trả lương, giữ việc và thay việc.

  pdf47p nluu9184 10-05-2014 218 46   Download

 • . Kinh tế quốc tế là môn khoa học nghiên cứu những vấn đề về phân phối và sử dụng các nguồn lực, tài nguyên giữa các quốc gia, các nền kinh tế thông qua việc trao đổi hàng hoá hữu hình và vô hình, dịch vụ, sự vận động của các yếu tố sản xuất, chuyển đổi tiền tệ và thanh toán giữa các nước .

  pdf99p nhoxfungus0107 30-11-2012 561 191   Download

 • Bài giảng Kinh tế học quốc tế. NXB ĐH Quốc gia TP.HCM . Phần di chuyển nguồn lực quốc tế.

  pdf21p kieuphong21055 10-09-2010 287 161   Download

 • Phần 2 Giáo trình Quản trị kinh doanh quốc tế gồm nội dung các chương: Cơ cấu tổ chức của công ty đa quốc gia, chiến lược sản xuất của công ty đa quốc gia, chiến lược marketing, chiến lược sử dụng nguồn nhân lực quốc tế.

  pdf66p uocvong09 19-10-2015 189 84   Download

 • Bài giảng Kinh tế quốc tế của PGS.TS. Nguyễn Phú Tụ được biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức về nhập môn kinh tế quốc tế; học thuyết thương mại quốc tế; chính sách nguồn lực kinh tế quốc tế; chính sách thuế quan trong thương mại quốc tế; rào cản phi thuế quan trong thương mại quốc tế; chính sách tài chính quốc tế; toàn cầu hóa kinh tế; các định chế kinh tế quốc tế và sự hội nhập của Việt Nam.

   

  ppt222p thuytrang_9 04-09-2015 346 60   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Bài tập kinh tế quốc tế, phần 2 giới thiệu tới người đọc các câu hỏi lý thuyết và bài tập về liên kết kinh tế quốc tế - Liên hiệp thuế quan, thị trường ngoại hối và tỉ giá hối đoái, di chuyển nguồn lực quốc tế, cán cân thanh toán, hệ thống tài chính và tiền tệ quốc tế,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf127p doinhugiobay_00 05-11-2015 236 51   Download

 • Phần 2 giáo trình cao học "Quản trị kinh doanh quốc tế" cung cấp cho người học các kiến thức: Thiết kế và kiểm soát tổ chức quốc tế, quản trị marketing quốc tế, quản trị điều hành quốc tế, quản trị nguồn nhân lực quốc tế,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf227p thuongdanguyetan05 15-07-2019 148 29   Download

 • Nội dung chương 3 Lý thuyết hiện đại về thương mại quốc tế thuộc bài giảng Kinh tế quốc tế trình bày về nguyên nhân; mô thức; và lợi ích của thương mại quốc tế theo quan điểm của các lý thuyết hiện đại, những nội dung cơ bản của lợi thế cạnh tranh và phân biệt rõ lợi thế so sánh với lợi thế cạnh tranh, nguyên nhân và cách thức di chuyển các nguồn lực kinh tế quốc tế.

  pdf20p cheap_12 08-07-2014 152 11   Download

 • Bài giảng Kinh tế quốc tế: Chương 3 Chính sách nguồn lực kinh tế quốc tế do Hồ Văn Dũng biên soạn với nội dung chính như: Bản chất của sự chuyển dịch các nguồn lực kinh tế quốc tế, các hình thức di chuyển vốn quốc tế, tác động và hiệu quả của sự chuyển dịch vốn quốc tế

  pdf6p nghqcp 14-11-2017 197 12   Download

 • Chương 3 - Chính sách nguồn lực kinh tế quốc tế. Nội dung chính trong chương này gồm có: Bản chất của sự chuyển dịch các nguồn lực kinh tế quốc tế, tác động và hiệu quả của sự chuyển dịch vốn quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf6p nomoney1 08-02-2017 65 2   Download

 • Chương 2: Các lý thuyết thương mại quốc tế (tiếp). Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về lý thuyết chi phí cơ hội và lý thuyết chuẩn về thương mại quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf17p tradaviahe17 17-03-2021 18 3   Download

 • Chương 4 - Di chuyển quốc tế các nguồn lực sản xuất. Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Các nguồn lực sản xuất quốc tế gồm những yếu tố nào? Tại sao có sự di chuyển các nguồn lực sản xuất giữa các quốc gia? Tác động của việc di chuyển các nguồn lực sản xuất quốc tế đối với nền KTTG và các nước? Chủ thể nào thực hiện việc di chuyển quốc tế các nguồn lực sản xuất quốc tế? Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf35p tradaviahe17 17-03-2021 21 5   Download

 • Chương 4 - Di chuyển quốc tế các nguồn lực sản xuất (tiếp). Sau khi học xong chương này, người học có thể hiểu được một số kiến thức cơ bản về: Di cư lao động quốc tế, xuất khẩu lao động, di chuyển lao động trong nội khối, di chuyển thể nhân, Nguyên nhân di cư chuyển lao động quốc tế, ảnh hưởng của di cư lao động quốc tế, di chuyển lao động giản đơn, di chuyển chuyên gia. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

  pdf40p tradaviahe17 17-03-2021 15 4   Download

 • Bài viết cung cấp một cái nhìn tổng quan về vai trò và các kênh tác động của cộng đồng hải ngoại và các tình huống triển khai thành công của các quốc gia trên thế giới: Ấn Độ, Philippines, Chile,...trong việc tận dụng nguồn lực từ cộng đồng hải ngoại lên phát triển kinh tế, hoạt động khởi nghiệp.

  pdf1p nguyentrinhminhbao 10-06-2019 25 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nguồn lực quốc tế
p_strCode=nguonlucquocte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2