intTypePromotion=1
ADSENSE

Nguồn lực quốc tế

Xem 1-20 trên 1614 kết quả Nguồn lực quốc tế
 • Luận văn "Đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty cổ phần Sản xuất hàng gia dụng quốc tế" có cấu trúc gồm 3 chương trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về công tác đào tạo nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp; ; thực trạng đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần sản xuất hàng gia dụng quốc tế thời gian qua; giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty Cổ phần sản xuất hàng gia dụng quốc tế.

  pdf101p runthenight06 31-01-2023 2 0   Download

 • Trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, khoa học và công nghệ (KH&CN) là nguồn lực quan trọng cho sự phát triển của mỗi quốc gia. Những năm gần đây, doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân đã phát triển nhanh chóng, đóng vai trò là “động lực của nền kinh tế” (đóng góp hơn 40% GDP). Vì thế, doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân cần được Nhà nước quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn. Trong đó, chính sách về KH&CN sẽ hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững trong tương lai.

  pdf3p phuong62310 30-01-2023 8 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Phát triển nguồn nhân lực tại Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi" là hệ thống hóa những lý luận cơ bản về phát triển nguồn nhân lực; phân tích thực trạng về phát triển nguồn nhân lực tại Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi; đề xuất một số giải pháp về phát triển nguồn nhân lực của Bưu điện tỉnh Quảng Ngãi trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế.

  pdf101p starandsky02 19-01-2023 3 1   Download

 • Bài giảng "Kinh tế quốc tế: Chương 5 - Chuyển dịch nguồn lực quốc tế và công ty đa quốc gia" được biên soạn với các nội dung chính sau đây: Các hình thức kinh doanh quốc tế; Công ty đa quốc gia (MNC); Lý thuyết về các MNC; Tác động của MNC; Dịch chuyển vốn quốc tế; Dịch chuyển nhân lực quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng!

  pdf33p phuong3659 11-01-2023 14 1   Download

 • Luận văn "Đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty TNHH du lịch quốc tế Silver Shore Hoàng Đạt" trình bày những vấn đề lý luận về đào tạo nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp; thực trạng công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty TNHH du lịch quốc tế Silver Shore Hoàng Đạt, một số giải pháp hoàn thiện công tác đào tạo nguồn nhân lực tại công ty TNHH du lịch quốc tế Silver Shore Hoàng Đạt.

  pdf125p starandsky02 10-01-2023 2 0   Download

 • Bài viết Lê Thánh Tông - Thời đại và tiếng vang lịch sử khắc họa sự xuất hiện vị hoàng đế trẻ Lê Thánh Tông như một yêu cầu tất yếu của lịch sử; Nêu bật những cống hiến của ông đối với sự nghiệp chấn hưng đất nước trên các phương diện giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, pháp luật, phát triển kinh tế, bảo vệ an ninh quốc phòng.

  pdf10p visirius 11-01-2023 4 1   Download

 • Bài viết Bàn về hành động địa chiến lược của Trung Quốc từ khi thực hiện cải cách mở cửa trình bày kết quả của quá trình trên không chỉ mang lại một nguồn lực mới cho tăng trưởng kinh tế, sức nặng về ngoại giao và củng cố tiềm lực quân sự, mà còn làm tăng tham vọng địa chính trị của Trung Quốc. Điều này cũng kéo theo sự lo ngại và phản ứng trái chiều của cộng đồng quốc tế.

  pdf18p visirius 11-01-2023 5 1   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Phát triển nguồn nhân lực cho Công ty Xăng dầu khu vực V" là hệ thống hóa những vấn đề lý luận về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong thời kỳ hội nhập theo quan điểm tổng thể thống nhất; mô tả và phân tích thực trạng về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty xăng dầu khu vực V; đề xuất định hướng và giải pháp đào tạo và phát triển nguồn nhân lực của Công ty xăng dầu khu vực V nhằm đáp ứng các yêu cầu mới trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

  pdf109p starandsky02 10-01-2023 2 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Các yếu tố ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa người lao động và doanh nghiệp - Nghiên cứu thực tiễn tại cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng" là xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sức mạnh mối quan hệ giữa người lao động và Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng; xác định ảnh hưởng của các yếu tố này đến mối quan hệ giữa người lao động và Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng. Từ đó có thể tìm ra và đề xuất các giải pháp góp phần thúc đẩy việc phát triển mối quan hệ vững mạnh nhằm làm tăng hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

  pdf149p starandsky01 03-01-2023 4 0   Download

 • Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học: Phần 2 được biên soạn gồm các nội dung chính sau: liên minh giữa công nhân với nông dân và tri thức trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; chủ nghĩa xã hội với vấn đề dân tộc; chủ nghĩa yêu nước và chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân; chủ nghĩa xã hội với vấn đề con người và phát huy nguồn lực con người. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf283p tranghong0906 04-01-2023 23 6   Download

 • Cấu trúc Niên giám thống kê Y tế 2014 được sắp xếp thành các phần chính: mục tiêu chiến lược y tế 2015-2020; các chỉ tiêu Dân số, kinh tế, xã hội, môi trường liên quan đến sức khỏe của con người, các chỉ tiêu phản ánh nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực Y tế, hoạt động của các lĩnh vực, các chương trình y tế Quốc gia trong công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf230p trangxanh0906 30-12-2022 14 1   Download

 • Bài viết "Chuyển đổi số hoạt động quản lý và đào tạo cho các cơ sở giáo dục đại học của Việt Nam" giúp nắm bắt và thực hiện chuyển đổi số mô hình giáo dục và quản lý nhằm khai thác tối đa nguồn lực để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong đào tạo nhân lực cả về số lượng và chất lượng cho phát triển kinh tế - xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p lieuyeuyeu18 23-12-2022 14 1   Download

 • Bài viết "Thực trạng và giải pháp tăng cường đào tạo tiếng Anh cho nhân lực ngành du lịch ở tỉnh Phú Thọ" đánh giá thực trạng nguồn nhân lực du lịch và kỹ năng sử dụng tiếng Anh của đội ngũ cán bộ quản lý và lao động trực tiếp làm việc trong ngành du lịch trên địa bàn tỉnh, từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao kỹ năng sử dụng tiếng Anh trong công tác phục vụ khách du lịch quốc tế tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch của tỉnh Phú Thọ trong tương lai.

  pdf8p phuongthu205 27-12-2022 4 1   Download

 • Bài viết "Liên kết ngành công nghiệp điện tử vùng kinh tế trọng điểm phía Nam trong hội nhập quốc tế" đề xuất một số giải pháp thúc đẩy liên kết ngành công nghiệp điện tử tại vùng bao gồm: Tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp với tổ chức hỗ trợ; Giải quyết vấn đề tiếp cận nguồn tài chính và vốn đầu tư; Hiện đại hóa cơ sở hạ tầng; hoàn thiện môi trường kinh doanh; Cải thiện chất lượng và điều kiện sống; Phát triển nguồn nhân lực; Đẩy mạnh hoạt động truyền thông và quảng bá. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf12p phuongthu205 27-12-2022 10 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn "Thực trạng và giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lược tại Khách sạn Hilton Đà Nẵng" là đưa ra giải pháp hoàn thiện hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại Khách sạn Hilton Đà Nẵng.

  pdf90p trangcam0906 12-12-2022 15 5   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài "Hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH Quốc tế Hai Yuan" nhằm đánh giá thực trạng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH Quốc tế Hai Yuan để nêu ra được những ưu điểm và hạn chế của doanh nghiệp; Đề xuất ra các giải pháp để giải quyết nhằm hoàn thiện công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH Quốc tế Hai Yuan.

  pdf127p matroicon2510 06-12-2022 21 5   Download

 • Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã tạo ra những thay đổi vô cùng to lớn trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội. Trường đại học sư phạm có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho cả hệ thống giáo dục quốc dân. Để đào tạo ra các thế hệ công dân 4.0, đòi hỏi các trường đại học sư phạm phải nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên.

  pdf5p hoabingan205 08-12-2022 11 1   Download

 • Bài viết "Vai trò của đạo đức nghề nghiệp trong vấn đề đào tạo nguồn nhân lực hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay" nêu quan điểm cá nhân về phương án đào tạo trong tình hình hội nhập quốc tế hiện nay và đề xuất phương pháp quản lý, hoạch định, tổ chức, điều khiển, kiểm tra các vấn đề thuộc về chiến lược đào tạo theo phương pháp “tam giác đều đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực”. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf9p chutieubang 06-12-2022 10 1   Download

 • Bài viết "Quy định về liêm chính học thuật của trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng giải pháp thực hiện “học thật, thi thật, nhân tài thật”" đề xuất một số kiến nghị cho các cơ sở giáo dục khác trong việc quy định liêm chính học thuật trong các kỳ thi kết thúc học phần, góp phần thực hiện tốt mục tiêu “Học thật, thi thật, nhân tài thật”, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng phục vụ cho các lĩnh vực kinh tế - xã hội của quốc gia.

  pdf7p chutieubang 06-12-2022 13 0   Download

 • Bài viết Khả năng áp dụng chương trình tiếng Anh theo phương pháp dạy ngoại ngữ dựa vào nội dung cho sinh viên năm 1, 2 khoa Quốc tế học, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng trình bày kết quả nghiên cứu khảo sát trên đối tượng sinh viên năm 2 và 3 khoa Quốc tế học (vì đã hoàn thành đầy đủ các chương trình Kĩ năng tiếng B1, B2), từ đó đề xuất một số giải pháp để chương trình có thể triển khai hiệu quả, để kết cấu tổng thể chương trình tiếng Anh phù hợp hơn với nhu cầu, đặc điểm của người học và nguồn lực hiện có tại khoa Quốc tế học.

  pdf5p vijaguar 16-11-2022 14 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1352 lượt tải
320 tài liệu
1154 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Nguồn lực quốc tế
p_strCode=nguonlucquocte

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2