intTypePromotion=1
ADSENSE

Nguồn lực xã hội

Xem 1-20 trên 1879 kết quả Nguồn lực xã hội
 • Mục đích nghiên cứu của bài viết dựa trên cơ sở phân tích công tác xã hội hóa giáo dục (XHHGD) của nước ta dựa trên các văn bản chính thức của Đảng và Nhà nước Việt Nam và thực tiễn XHHGD trong những năm qua bài báo đã trình bày những nguyên nhân chính của sự suy giảm hiệu quả của chính sách XHHGD, so sánh giữa XHHGD của nước ta với các đặc điểm cơ bản của một phong trào xã hội nói chung để rút ra kết luận về sự cần thiết phải huy động nguồn lực xã hội để đẩy mạnh công tác XHHGD trong bối cảnh hiện nay...

  pdf9p truongtien_08 06-04-2018 72 12   Download

 • Bài viết Một số vấn đề quản trị trong huy động nguồn lực xã hội cho giáo dục và y tế phân tích một số vấn đề về quản trị từ huy động nguồn lực từ ngoài ngân sách cho giáo dục phổ thông và y tế. Mời các bạn tham khảo.

  pdf9p maiyeumaiyeu18 07-11-2016 36 9   Download

 • Bài viết trình bày chu trình xây dựng nông thôn mới hiệu quả; huy động các nguồn lực xã hội trong xây dựng nông thôn mới; vai trò chủ thể của người dân trong tạo lập, phát triển và duy trì các kết quả của xây dựng nông thôn mới; bài học kinh nghiệm, thuận lợi, khó khăn và một số khuyến nghị. Mời các bạn cùng tham khảo bài viết.

  pdf10p kequaidan5 04-06-2020 11 2   Download

 • Tài liệu trình bày tham luận của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về kinh nghiệm chỉ đạo và phát huy hiệu quả các nguồn lực xã hội để đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.

  pdf5p chauchaungayxua6 26-06-2020 7 1   Download

 • Sáng kiến “Một số giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện chủ trương xã hội hoá giáo dục, huy động các nguồn lực xã hội góp phần “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”” đưa ra giải pháp nhằm thực hiện chủ trương xã hội hoá giáo dục, huy động các nguồn lực xã hội góp phần “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Mời quý thầy cô tham khảo sáng kiến trên.

  pdf10p thivuhuong 20-05-2014 152 35   Download

 • Bài viết Mối quan hệ giữa vai trò của thị trường với vai trò của Nhà nước trong thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa bao gồm những nội dung về việc chuyển đổi và xử lý từng bước quan hệ giữa vai trò của NN và vai trò thị trường, phát huy hơn nữa vai trò của cơ chế thị trường trong phân bổ nguồn lực xã hội.

  pdf5p maiyeumaiyeu14 05-10-2016 80 14   Download

 • Bố cục của tài liệu Nguồn nhân lực xã hội và các phương pháp quản lý được chia thành 6 chương, ở phần 1 được chia sẻ dưới đây gồm 4 chương đầu trình bày: Chương 1: Dân số - Cơ sở hình thành tự nhiên nguồn nhân lực xã hội: Chương này để cập đến quá trình và mối quan hệ thứ nhất của nguồn nhân lực. Chương 2: Tổng quan về nguồn nhân lực xã hội và những đặc điểm chủ yếu của nguồn nhân lực xã hội Việt Nam: Chương này để cập nhiều đến các khái niệm và phương pháp khi đề cập đến nguồn nhân lực xã hội.

  pdf148p hanh_tv27 09-04-2019 39 4   Download

 • Tiếp nối phần 1, phần 2 của tài liệu Nguồn nhân lực xã hội và các phương pháp quản lý tiếp tục trình bày 2 chương còn lại với nội dung: Chương 5: Tổ chức tiền lương và bảo hiểm xã hội trong nền kinh tế quốc dân: Chương này để cập đến quá trình tạo điều kiện để tái sản xuất các sức lao động, đảm bảo xã hội và quan hệ phân phối sản phẩm của các sức lao động thông qua tổ chức tiền lương và bảo hiểm xã hội.

  pdf68p hanh_tv27 09-04-2019 25 2   Download

 • Giá trị được đồng tạo sinh và được xác định bởi khách hàng. Nguồn lực tương tác (operant resource) của khách hàng có vai trò quan trọng đối với hoạt động đồng tạo sinh và xác định giá trị dịch vụ. Nguồn lực tương tác của khách hàng được cấu thành bởi 3 dạng là nguồn lực văn hóa, nguồn lực xã hội và nguồn lực vật lý.

  pdf12p viwashington2711 02-12-2019 19 0   Download

 • Nội dung bài giảng quản lý nguồn nhân lực xã hội trình bày: dân số cơ sở tự nhiên hình thành nguồn nhân lực xã hội. Các khái niệm và tiêu chí đánh giá nguồn nhân lực xã hội.

  pdf97p eight_12 06-03-2014 512 78   Download

 • Bài giảng Chương VI: Phân bố dân cư và nguồn nhân lực xã hội hướng đến giới thiệu tới các bạn khái niệm và ý nghĩa của việc phân bố dân cư và nguồn nhân lực; phân bố nguồn nhân lực theo lãnh thổ; chuyển dịch cơ cấu lao động trong quá trình CNH,HĐH đất nước. Hy vọng tài liệu là nguồn thông tin hữu ích cho quá trình học tập và nghiên cứu của các bạn.

  ppt21p cuonghuyen0628 10-11-2015 148 25   Download

 • Bài giảng Chương 1: Dân số - Cơ sở tự nhiên hình thành nguồn nhân lực xã hội sau đây trình bày về nội dung cơ bản của dân số; các chỉ tiêu dân số cơ bản; xu hướng phát triển dân số thế giới và Việt Nam; dân số và phát triển; chính sách dân số; quản lý nhà nước về dân số - kế hoạch hoá gia đình.

  ppt106p cocacola_07 11-11-2015 203 14   Download

 • Dưới đây là bài giảng Nguồn nhân lực: Chương 4 - Sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực xã hội. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về khái niệm, ý nghĩa sử dụng hiệu quả NNLXH; những nhân tố ảnh hưởng đến tạo việc làm; tạo việc làm trong điều kiện kinh tế - xã hội Việt Nam và một số kiến thức khác.

  ppt18p cocacola_07 11-11-2015 138 14   Download

 • Tài liệu "Xây dựng Mạng lưới và vận động nguồn lực" giúp các bạn biết được nguyên nhân và cách để tổ chức mạng lưới phù hợp và hiệu quả cho hoạt động phát triển xã hội. Đây là tài liệu hữu ích với các bạn chuyên ngành Công tác Xã hội.

  pdf37p thuytrangseven 06-09-2014 107 29   Download

 • Tham khảo tài liệu 'phần 1: những nguồn lực chính để phát triển kinh tế xã hội ở nước ta.', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf35p tapuaxinhdep 17-05-2013 47 5   Download

 • Bài viết tìm hiểu nguyên nhân về vấn đề hiệu thế xã hội ở Việt Nam ngày nay và nguyên nhân sâu xa của nó; các tác động và hậu quả của hiệu thế xã hội mang đến, qua đó có những định hướng để cải thiện, hạn chế các ảnh hưởng xấu của hiệu thế xã hội đối với Việt Nam.

  pdf8p kequaidan 08-10-2019 4 0   Download

 • Đề tài nghiên cứu "Xã hội hóa sản xuất các chương trình truyền hình tại các Đài PT-TH khu vực đồng bằng sông Hồng" nhằm mục đích nghiên cứu thực trạng hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực sản xuất các chương trình truyền hình và đánh giá hiệu ứng về kinh tế, xã hội; nghiên cứu những xu hướng phát triển các chương trình truyền hình ở các Đài PT-TH khu vực đồng bằng sông Hồng, hiệu quả sáng tạo những chương trình truyền hình được sản xuất bằng nguồn lực xã hội hóa đối với công chúng.

  pdf158p capheviahe26 02-02-2021 0 0   Download

 • Giữa kinh tế nguồn nhân lực và quản lý nguồn nhân lực có gì khác nhau. Kinh tế nguồn nhân lực có nghĩa là chúng ta xem xét các khía cạnh kinh tế của nguồn nhân lực với mục tiêu đưa lại lợi ích kinh tế cao nhất với chi phí nguồn nhân lực thấp nhất. Nói cách khác, chúng ta xem xét và lựa chọn các học thuyết kinh tế và vận dụng nó vào lĩnh vực hoạch định các chính sách và ra các quyết định về nguồn nhân lực sao cho chính xác nhất và hiệu quả...

  pdf127p lanlan38 02-04-2013 330 80   Download

 • Dù có năng động thế nào đi chăng nữa trên mạng xã hội, các hoạt động này đòi hỏi phải được đầu tư cả thời gian và ngân sách. Vậy liệu các nỗ lực của bạn có mang lại kết quả có lợi cho doanh nghiệp? Dưới đây là 5 sai lầm lớn nhất mà doanh nghiệp thường gặp phải khi sử dụng mạng xã hội. 1. Phát ngôn một chiều Nhiều doanh nghiệp dành thời gian tự giới thiệu về chính mình vì họ nghĩ rằng đây là tất cả những gì cần làm. Nhưng vô tình việc tự...

  pdf4p bibocumi6 24-09-2012 74 19   Download

 • Trong thời đại ngày nay, khi loài người đã bước sang cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ 3 thì khoa học kỹ thuật đã thực sự trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp như lời Mác đã tiên đoán. Với sự phát triển mạnh mẽ của nhiều ngành khoa học và công nghệ hiện đại, với hàm lượng chất xám chiếm tỷ lệ ngày càng cao trong các sản phẩm làm ra, con người càng tỏ rõ vai trò quyết định của mình trong tiến trình phát triển của xã hội, của lịch sử nhân loại....

  pdf21p thainhatquynh 10-07-2009 2618 709   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nguồn lực xã hội
p_strCode=nguonlucxahoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2