intTypePromotion=4
ADSENSE

Nguyên nhân đói nghèo

Xem 1-20 trên 193 kết quả Nguyên nhân đói nghèo
 • Nghèo tuyệt đối "Nghèo ở mức độ tuyệt đối.... là sống ở ranh giới ngoài cùng của tồn tại. Những người nghèo tuyệt đối là những người phải đấu tranh để sinh tồn trong các thiếu thốn tồi tệ và trong tình trạng bỏ bê và mất phẩm cách vượt quá sức tưởng tượng mang dấu ấn của cảnh ngộ may mắn của giới trí thức chúng ta.Nghèo tương đối có thể là khách quan, tức là sự hiện hữu không phụ thuộc vào cảm nhận của những người trong cuộc. Người ta gọi là nghèo tương đối chủ quan...

  pdf28p kemoc5 29-05-2011 1164 306   Download

 • Tài liệu này trình bày các nội dung sau: những quan niệm chung về đói nghèo, chuẩn mực về đói nghèo ở Việt Nam và Trên thế giới, sự cần thiết của công tác xoá đói giảm nghèo, nguyên nhân đói nghèo của Việt nam và thế giới, tổng quan về chương trình xoá đói giảm nghèo,...

  pdf36p ngaybuonthangnhodemmong 09-03-2015 269 66   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm tìm hiểu nguyên nhân đói nghèo ở huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, từ đó, đề xuất giải pháp cụ thể và thiết thực để giảm nghèo trên địa bàn huyện Châu Thành. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf26p bautroibinhyen26 03-05-2017 36 6   Download

 • Cùng tham khảo Tiểu luận Kinh tế công cộng: Thực trạng đói nghèo ở Việt Nam sau năm 1986 (sau đổi mới) trình bày các định nghĩa về nghèo đói, Tiêu chí và thước đo đói nghèo, Việt Nam được xếp vào nhóm các nước nghèo trên thế giới, nghèo đói tập trung ở những vùng nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa và những vùng có điều kiện sống khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, tốc độ giảm nghèo không đồng đều, kết quả xóa đói giảm nghèo chưa bền vững, tốc độ giảm nghèo của các nhóm dân tộc thiểu số còn chậm, nguyên nhân đói nghèo.

  doc27p vinhtruongbka 28-05-2014 377 94   Download

 • Tiểu luận: Các yếu tố ảnh hưởng tới sự đói nghèo của đồng bào dân tộc Raglai ở tỉnh Ninh Thuận nhằm mục tiêu phân tích thực trạng nghèo đói của các hộ gia đình dân tộc Raglay, xác định các nhân tố chính ảnh hưởng đến thu nhập và nghèo đói. Từ đó gợi ý giải pháp phù hợp để xóa đói, giảm nghèo ở vùng nghiên cứu.

  doc27p votinhdon91 11-09-2014 287 74   Download

 • Nhận thức của nông dân nghèo vùng miền núi Tây Bắc về những nguyên nhân dẫn đến đói nghèo của gia đình và địa phương Qua tìm hiểu và quan sát thực địa thấy rằng, những nguyên nhân dẫn đến đói nghèo của nông dân vùng miền Tây Bắc rất đa dạng. Vì vậy để phát triển kinh tế xã hội bền vững và thực thi công tác xóa đói giảm nghèo có kết quả ở vùng miền núi thì việc giúp người dân loại bỏ dần những nguyên nhân dẫn đến đói nghèo là nhiệm vụ quan trọng hàng...

  pdf6p butmauluc 31-08-2013 112 17   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Vấn đề đói nghèo ở tỉnh Bến Tre hiện trạng và giải pháp nêu lên cơ sở lý luận, thực trạng và giải pháp cho vấn đề đói nghèo ở tỉnh Bến Tre. Với các bạn chuyên ngành Địa lý học thì đây là tài liệu hữu ích.

  pdf126p maiyeumaiyeu02 14-07-2016 60 11   Download

 • Đề tài đã tìm hiểu nhu cầu cơ bản của người nghèo như nhu cầu về sản phẩm nông nghiệp, nhu cầu chăm sóc sức khỏe, nhu cầu về an toàn và an ninh, nhu cầu sinh hoạt; tìm hiểu được những nguyên nhân chính dẫn đến sự nghèo đói của các hộ gia đình, các nhân tố chính ảnh hưởng tới nghèo đói trên địa bàn huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của huyện, nhằm góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao mức sống của người dân.

  pdf80p bautroibinhyen1 02-11-2016 39 8   Download

 • Xoá đói giảm nghèo và nâng cao dân trí là bài toán khó mà bất kì quốc gia đang phát triển nào cũng phải đối mặt. Hậu quả do đói nghèo và dân trí thấp gây ra cho sự phát triển chung của một vùng cũng như một quốc gia là vô cùng nặng nề. Sự bất ổn về kinh tế sẽ dẫn đến sự bất ổn về chính trị, đó là điều mà bất kì nhà quản lý vĩ mô nào cũng hiểu được.

  pdf40p kemoc4 29-05-2011 260 80   Download

 • Tiểu luận hết môn: Công tác xóa đói giảm nghèo cho đồng bào dân tộc ở huyện miền núi A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế - Từ góc độ tiếp cận của lý thuyết phân tầng xã hội với mục tiêu khảo sát thực tế để đánh giá thực trạng đói nghèo ở huyện A Lưới, tìm ra những nguyên nhân; đề xuất một số giải pháp góp phần làm cho công tác xóa đói giảm nghèo có hiệu quả;...

  pdf22p quangvinhhsphg 05-03-2016 155 30   Download

 • Tài liệu Thực trạng và giải pháp trong các chính sách xóa đói giảm nghèo được xem là một tập chuyên khảo luận giải về vấn đề đói nghèo, thực trạng đói nghèo ở Việt Nam, những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đổi mới, chống đói nghèo. Phần 1 của tài liệu trình bày các nội dung chính về thực trạng đói nghèo ở Việt Nam, chính sách xóa đói giảm nghèo của Việt Nam giai đoạn 2001-2010. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf154p vixyliton2711 16-04-2019 57 11   Download

 • Bức tranh về sự nghèo khổ trên thế giới, các nguyên nhân gây ra đói nghèo, các chính sách xóa đói giảm nghèo là những nội dung chính trong bài viết "Bức tranh nghèo khổ của thế giới". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf0p thithuy90 30-03-2016 40 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài "Thực trạng và giải pháp giảm nghèo bền vững ở xã Trà Tân huyện Đức Linh tỉnh Bình Thuận" nhằm hệ thống hóa và làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn về công tác xóa đói giảm nghèo, phân tích đánh giá thực trạng và nguyên nhân đói nghèo, nghiên cứu nguyên nhân chủ yếu dẫn đến đói nghèo. Từ đó đề xuất các định hướng và giải pháp chủ yếu giảm nghèo bền vững ở xã Trà Tân.

  doc40p dieuduyen 07-04-2014 842 175   Download

 • Ngày nay, việc giảm bớt nghèo đói đã trở thành vấn đề quan tâm hàng đầu ở các nước đang phát triển. Mặc dù tăng trưởng có thể đem lại lợi ích cho tất cả các thành viên trong xã hội nhưng người nghèo bao giờ cũng nhận được phần ít hơn trong thành quả tăng trưởng của nền kinh tế. Thiên tai, nạn đói và bệnh tật vẫn thường xuyên đe dọa cuộc sống của người nghèo, cho nên, việc nghiên cứu tìm ra những yếu tố ảnh hưởng đến sự nghèo đói để cải thiện đời sống của...

  pdf89p bidao13 17-07-2012 238 81   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: những nhân tố tác động và biện pháp xóa đói giảm nghèo ở việt nam hiện nay', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf51p tengteng11 13-12-2011 263 81   Download

 • Chuyên đề tốt nghiệp: Kết quả công tác giảm nghèo của xã Krông Jing, huyện M’đrắk, tỉnh Đắk Lắk hệ thống các hoạt động liên quan đến kết quả công tác giảm nghèo của Xã Krông Jing, huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk; đánh giá kết quả công tác giảm nghèo trên địa bàn xã; một số đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả công tác giảm nghèo của xã.

  doc66p ngoisaored 28-06-2016 81 17   Download

 • Chuyển dịch cơ cấu kinh tế phân tích những nguyên nhân dẫn đến đói nghèo ở các vùng nông thôn và miền núi; chủ trương, chính sách và phương hướng chỉ đạo về vấn đề xóa đói giảm nghèo của chính phủ. Đưa ra những giải pháp xóa nghèo đói thích hợp.

  pdf97p iamvip01 02-04-2012 94 14   Download

 • Nghiên cứu này nhằm tìm ra những giải pháp giảm nghèo trong cộng đồng ngư dân nghề khai thác ven bờ tại tỉnh Khánh Hòa. Bằng việc sử dụng tiêu chí chi tiêu bình quân đầu người trong hộ gia đình và các mô hình kinh tế lượng để tìm ra các nguyên nhân chủ yếu và mức độ ảnh hưởng của chúng tới thực trạng nghèo của hộ gia đình ngư dân nghề khai thác ven bờ tại khu vực này.

  pdf8p vidanh27 08-12-2018 24 0   Download

 • An ninh lương thực cấp hộ gia đình là cụm từ tương đối mới đối với các nghiên cứu tại khu vực Tây Bắc. Theo tài liệu của FAO thì an ninh lương thực cấp hộ được đảm bảo khi mọi thành viên ở mọi thời điểm có quyền tiếp cận đủ lương thực để duy trì cuộc sống năng động, khỏe mạnh. Thực tế cho thấy, hiện nay các hộ gia đình thuộc diện nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Mai Sơn - tỉnh Sơn La mới được đảm bảo để duy trì cuộc sống chưa đáp ứng được tiêu chí khỏe mạnh năng động.

  pdf9p viboruto2711 17-05-2019 28 1   Download

 • Tài liệu Học cách tiêu tiền có bố cục gồm 3 phần và phần giới thiệu, Nội dung Tài liệu nêu nêu lên sự khác biệt giữa nghèo đói và khánh kiệt, mà bản chất là vấn đề cách tiêu tiền. Phần 1 nêu nguyên nhân bạn cháy túi, phần 2 sẽ chỉ cho bạn cách để bạn khấm khá hơn và phần 3 - Hãy chứng tỏ bạn có thể làm được điều đó. Dưới đây là nội dung phần 1 Tài liệu.

  pdf34p ceokuty 22-08-2014 219 84   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nguyên nhân đói nghèo
p_strCode=nguyennhandoingheo

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản