intTypePromotion=1
ADSENSE

Nhân quyền trên thế giới

Xem 1-20 trên 317 kết quả Nhân quyền trên thế giới
 • Mời các bạn tham khảo bài viết Nguyên tắc Paris và các cơ chế bảo đảm nhân quyền quốc gia trên thế giới để nắm bắt những nội dung về nguyên tắc Paris và nền tảng hình thành các cơ quan nhân quyền quốc gia; các cơ chế bảo đảm nhân quyền; các cơ chế quốc gia bảo đảm quyền con người.

  doc10p haohoa92 23-06-2016 128 8   Download

 • Tiểu luận Mô hình nhân quyền trên thế giới .MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU ................................................................................................ 1 I. Thuận lợi.................................................................................................. 3 1. Những bước phát triển và mô hình nhân quyền trên toàn thế giới .......... 3 2. Xu hướng thế giới về vấn đề nhân quyền. .............................................. 6 3. Hiến chương ASEAN- động lực thúc đẩy xây dựng cơ chế nhân quyền 7 II. Khó khăn ...................................................................

  pdf22p nuber_12 26-08-2013 49 7   Download

 • Bài viết Cơ quan nhân quyền quốc gia, vị trí của nó trong Hiến pháp trên thế giới và gợi ý cho Việt Nam bao gồm những nội dung về khái quát về cơ quan nhân quyền quốc gia; thực trạng các cơ quan nhân quyền quốc gia trên thế giới; những gợi ý cho Việt Nam.

  doc13p haohoa92 23-06-2016 55 3   Download

 • Bước sang thế kỷ XXI, có những đợt sóng liên tục các dự báo lạc quan về thành tựu khoa học, phát minh công nghệ, về kinh tế xã hội. Thế kỷ XXI hứa hẹn tương lai rực rỡ cho con người về mọi mặt, chúng ta khám phá thế giới, chúng ta tiến lên, chúng ta say sưa tận hưởng thành tựu qua nhiều năm nỗ lực của nhân loại. Nhưng, thật xấu hổ thay, vẫn còn những con người có thể xác, tâm hồn, có quyền mơ ước, quyền được sống, được làm người như chúng ta hiện...

  pdf14p doilan 25-01-2013 674 84   Download

 • Trong khuôn khổ dự án Luật Thương mại (sửa đổi), Bộ Thương mại đang tiến hành nhiều hội thảo, hội nghị để bàn về việc luật hoá khái niệm nhượng quyền thương mại. Nhượng quyền thương mại (franchising), nói một cách đơn giản, là một bên nhượng quyền cho phép bên nhận quyền được sử dụng một hệ thống kinh doanh đã được bên nhượng quyền thực hiện thành công bao gồm cả phương thức kinh doanh, nhãn hiệu thương mại, biểu tượng thương mại... để hoạt động một cơ sở kinh doanh của bên nhận quyền. Trên thế giới...

  pdf4p hoangtkhanh 07-04-2010 200 82   Download

 • Tài phán hành chính theo quan niệm của một số nước trên thế giới Đối với quy định tại Điều 8: “Các cơ quan nhà nước, cán bộ, viên chức nhà nước phải tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch, cửa quyền”.

  pdf6p congchuabrave 26-04-2013 51 2   Download

 • Quyền sống là quyền cơ bản nhất trong tất cả các quyền của con người, và cần được đảm bảo trong một xã hội dân chủ. Việt Nam đã và đang thể chế hóa cụ thể quyền sống trong luật. Việc tìm hiểu kinh nghiệm thực thi quyền này trên thế giới sẽ giúp những bài học hữu ích cho Việt Nam. Chúng tôi chọn phân tích Công ước Nhân quyền châu Âu và một số phán quyết của Tòa án Nhân quyền về quyền sống, vì Công ước này được xem là một công ước Nhân quyền có tính thực thi cao, ràng buộc các nước thành viên thi hành các phán quyết của Tòa án Nhân quyền.

  pdf17p 035522894 17-04-2020 36 2   Download

 • Bài viết làm rõ kinh nghiệm xây dựng chính quyền địa phương ở một số nước phát triển trên thế giới, từ đó góp phần xây dựng chính quyền địa phương ở Việt Nam tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả (trong đó khẳng định được vai trò quan trọng của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân); thực sự là chính quyền do dân bầu ra, của dân và vì dân.

  pdf7p angicungduoc9 04-01-2021 110 6   Download

 • Tội phạm mua bán người trên thế giới và trong khu vực Đông Nam Á đang diễn biến hết sức phức tạp với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi. Vì vậy, bài viết phân tích và cung cấp một cách khái quát về diễn biến tình hình tội mua bán người trên thế giới và trong khu vực Đông Nam Á nhằm phục vụ các cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, đề xuất các giải pháp đấu tranh phòng, chống loại tội phạm này được kịp thời, hiệu quả.

  pdf6p vivermont2711 26-01-2021 20 2   Download

 • Tài liệu Phục vụ và duy trì: Cải thiện hành chính công trong một thế giới cạnh tranh là một công trình nghiên cứu công phu, có giá trị lý luận và thực tiễn, gồm 4 chương, 21 phần. Trên cơ sở phân tích khái quát bối cảnh chính trị, kinh tế thế giới, các tác giả phác họa bức tranh toàn cảnh về nền hành chính công trong thế kỷ XXI: bộ máy chính quyền các cấp; quản lý nguồn nhân lực của chính quyền; mối liên hệ giữa người dân với chính quyền;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf909p eight_12 06-03-2014 443 103   Download

 • Trên cơ sở phân tích đặc điểm kinh tế, chính trị - xã hội của Việt Nam hiện nay, nhóm tác giả đã đề xuất cách tiếp cận cộng đồng trong phát triển du lịch cộng đồng tại các di sản vật thể thế giới tại Việt Nam. Đó là việc nhấn mạnh vai trò của chính quyền địa phương như một hợp phần cơ hữu của cộng đồng. Trên cơ sở đó, nhóm tác giả đã đề xuất xây dựng hai mô hình du lịch dựa vào cộng đồng ứng với hai nhóm di sản của thế giới tại Việt Nam (di sản tự nhiên và di sản văn hoá vật thể).

  pdf6p bevi123 13-11-2015 186 39   Download

 • Nhân quyền là một phạm trù đa diện, kết tinh những giá trị cao đẹp trong nền văn hóa của tất cả các dân tộc. Đây không chỉ là “ngôn ngữ chung” mà còn là “sản phẩm chung”, và “mục tiêu chung” của mọi quốc gia, dân tộc trên thế giới. Sau đây xin giới thiệu tới bạn đọc phần 1 của Tài liệu “Tư tưởng về quyền con người”. Phần này trình bày về tư tưởng nhân quyền của nhân loại trong thời kỳ Cổ đại và Trung đại, tư tưởng nhân quyền của nhân loại trong thời kỳ Khai sáng đến thế kỷ XIX, tư tưởng nhân quyền của nhân loại trong thế kỷ XX. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf351p nganga_00 28-08-2015 102 19   Download

 • Decentralization (thường được dịch sang tiếng Việt là phân quyền, tản quyền, phân cấp quản lý hành chính nhà nước…) là một vấn đề không mới trong lịch sử tổ chức quyền lực nhà nước của nhân loại nhưng chỉ được chú tâm nghiên cứu trong một vài thập kỷ gần đây. Đến nay, decentralization trở thành một xu hướng phổ biến ở nhiều quốc gia, khu vực trên thế giới. Mặc dù vậy, do tính chất rộng lớn và phức tạp của nó, vẫn còn nhiều khía cạnh lý luận và thực tiễn về decentralization cần được nghiên...

  pdf18p dontetvui 20-01-2013 77 14   Download

 • Đề tài nghiên cứu nhằm tìm hiểu những khái niệm liên quan đến quyền của người cao tuổi và vấn đề bảo vệ, thúc đẩy quyền của người cao tuổi; tìm hiểu các quy định của luật nhân quyền quốc tế cũng như pháp luật Việt Nam hiện hành về quyền của ngƣời cao tuổi; tìm hiểu thực tiễn việc bảo vệ, thúc đẩy quyền của người cao tuổi tại Việt Nam, từ đó đề xuất, kiến nghị những giải pháp bổ sung nhằm tăng cường bảo vệ, thúc đẩy quyền của ngƣời cao tuổi tại Việt Nam.

  pdf100p haohoa92 15-06-2016 69 15   Download

 • Nhượng quyền thương mại (franchising) là một hình thức kinh doanh đã được du nhập và đang phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam. Tuy nhiên, với nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, đất nước có nền kinh tế phát triển cao thì nhượng quyền thương mại đã xuất hiện từ lâu. Người đầu tiên thực hiện hoạt động nhượng quyền thương mại là Robert Fulton (quốc tịch Mỹ) với đối tượng kinh doanh là giấy phép sản xuất tàu thủy chạy bằng hơi nước. Robert Fulton đã gặt hái được khá nhiều thành công đặc...

  pdf8p cuctim_1 27-12-2012 86 13   Download

 • Luận văn xác định hai mục tiêu cơ bản: Thứ nhất, phân tích các quy định về bảo hộ quyền tác giả với những chuẩn mực pháp luật nhân quyền quốc tế. Thứ hai, đƣa ra giải pháp cụ thể nhằm thúc đẩy việc bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan trên internet tại Việt Nam dựa trên những kinh nghiệm của một số quốc gia tiêu biểu.

  pdf26p vophongvouu 12-04-2017 139 15   Download

 • cơ chế quốc tế về quyền con người là hệ thống các cơ quan có nhiệm vụ giám sát và hỗ trợ thực hiện quyền con người trên phạm vi thế giới. Ở cấp độ quốc tế đó là cơ chế của LHQ, ở cấp độ hẹp hơn là cơ chế của các tổ chức khu vực mà hiện có là châu Âu, châu Mỹ và châu Phi. 1. CƠ CHẾ NHÂN QUYỀN LIÊN HỢP QUỐC Cơ chế nhân quyền LHQ nhìn chung chia làm 2 hệ thống chính: - Một là, hệ thống các cơ quan hình thành theo...

  pdf50p nuber_12 26-08-2013 80 12   Download

 • Vaio P: Laptop quyến rũ nhất trên thế giới Sẽ thật không công bằng nếu như phủ nhận Sony Vaio P chính là chiếc máy tính xách tay cỡ nhỏ quyến rũ nhất hiện nay. Mặc cho sự giống nhau về đặc tính, Sony không gọi serie Vaio P của hãng là netbook. Cũng sử dụng bộ xử lý Atom của Intel và tính di động cao, nhưng rõ ràng, cái giá của Vaio P cũng đủ để đưa nó ra khỏi phân khúc cấp thấp này. Tương tự như Everun Note và HP Mini Note, với Vaio P, Sony...

  pdf8p davidvilla2425 03-04-2011 75 8   Download

 • Phần 1 của tài liệu Hiến pháp Việt Nam và quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân cung cấp cho người đọc các kiến thức: Quan hệ giữa hiến pháp và quyền con người; chế định quyền con người trong hiến pháp các nước trên thế giới. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf108p thuongdanguyetan08 16-04-2019 94 13   Download

 • Bài viết Những luận điểm cho việc tiếp nhận, áp dụng mô hình tự quản địa phương ở Việt Nam giới thiệu mô hình tự quản địa phương hiện đang được áp dụng phổ biến trên thế giới; và chỉ ra những cơ sở cho kết luận rằng VN cần đổi mới chính quyền địa phương theo mô hình tự quản.

  pdf8p maiyeumaiyeu13 04-10-2016 71 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nhân quyền trên thế giới
p_strCode=nhanquyentrenthegioi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2