intTypePromotion=4
ADSENSE

Nhân tố tác động thị trường xăng dầu

Xem 1-5 trên 5 kết quả Nhân tố tác động thị trường xăng dầu
 •   Mục tiêu nghiên cứu của luận án: Nghiên cứu và xác định các nhân tố tác động đến sự phát triển của thị trường xăng dầu ở Việt Nam, qua đó khuyến nghị các giải pháp nhằm tăng cường tác động tích cực của các nhân tố tác động đến sự phát triển của thị trường nhằm thúc đẩy thị trường xăng dầu Việt Nam tăng tưởng về lượng và chuyển từ trạng thái thị trường còn mang tính chất hành chính hiện nay sang thị trường cạnh tranh.

  pdf0p traihamchoi1992 10-06-2015 406 71   Download

 • Luận án chỉ ra rằng: Thị trường xăng dầu luôn luôn vận động và chịu sự tác động trực tiếp của các nhân tố: Kinh tế; Chính trị; Thể chế - Luật pháp; Quốc tế; Dân số; Khoa học - Kỹ thuật; Tự nhiên; Văn hóa,... Mời các bạn cùng tham khảo Những đóng góp mới của luận án: Nghiên cứu các nhân tố tác động tới sự phát triển thị trường xăng dầu ở Việt Nam sau đây.

  pdf1p cvbn123 25-06-2015 105 8   Download

 • Luận án chỉ ra rằng: Thị trường xăng dầu luôn luôn vận động và chịu sự tác động trực tiếp của các nhân tố: Kinh tế; Chính trị; Thể chế - Luật pháp; Quốc tế; Dân số; Khoa học - Kỹ thuật; Tự nhiên; Văn hóa. Cả tám nhân tố trên đều có tác động cùng chiều tới sự phát triển thị trường xăng dầu ở Việt Nam. Tuy nhiên mỗi nhân tố tác động tới sự phát phát triển thị trường xăng dầu ở Việt Nam với mức độ khác nhau.

  pdf14p change01 06-05-2016 45 3   Download

 • Chuyên đề học phần Kinh tế đầu tư "Tình hình xuất, nhập khẩu xăng dầu ở Việt Nam" được nghiên cứu với các mục tiêu: Về mặt lý thuyết, thông qua nghiên cứu hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu ở Việt Nam để đánh giá thực trạng thị trường xăng dầu Việt Nam; Về mặt thực tiễn, thông qua nghiên cứu thực tiễn các yếu tố tác động, vai trò, những thành tựu, hạn chế, những bất cập về giá của xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu ở Việt Nam để rút ra một số nhận xét, nguyên nhân và lý giải những nguyên nhân đó;...

  doc40p irinaduong 12-05-2016 137 44   Download

 • - CRM của IDC và đội Chăm sóc Khách hàng đang có xu hướng chú trọng hình thức làm việc tại nhà cho các nhân viên của mình. Công nghệ, xăng dầu, và thị trường nhà ở tác động đến chi phí sinh hoạt, và các tác động của thị trường toàn cầu tới vấn đề tiền lương đang khiến cho làn sóng làm việc tại nhà dâng cao.

  pdf4p sunshine_4 30-06-2013 37 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nhân tố tác động thị trường xăng dầu
p_strCode=nhantotacdongthitruongxangdau

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2