intTypePromotion=1
ADSENSE

Nhận trong tiếng việt

Xem 1-20 trên 2628 kết quả Nhận trong tiếng việt
 • Vấn đề phân định từ loại tiếng Việt đã được đề cập trong nhiều công trình nghiên cứu về Việt ngữ học. Một số học giả xuất phát từ quan điểm hình thái học phủ nhận sự có mặt của phạm trù từ loại trong tiếng Việt (Grammont & Lê Quang Trinh, Hồ Hữu Tường, Nguyễn Hiến Lê), bởi theo họ tiếng Việt cơ cấu theo một lối khác hẳn với các ngôn ngữ phuơng Tây từ không biến đổi hình thái, nên không có “từ loại”. Tuy nhiên, hầu hết các nhà nghiên cứu đều thừa nhận rằng trong tiếng Việt có phạm trù từ loại, mặc dù tiêu chí và kết quả phân định từ loại của họ không hoàn toàn giống nhau.

  pdf9p butmaudo 21-08-2013 715 51   Download

 • Trong xã hội hiện đại, việc sử dụng ngoại ngữ trong giao tiếp là vô cùng phổ biến. Môn nghiên cứu đối chiếu ngôn ngữ ra đời nhằm giúp mọi người phân biệt được những điểm giống và khác giữa các ngôn ngữ, đồng thời cũng nhằm làm cho người học hiểu rõ hơn về các ngôn ngữ đó để có thể sử dụng một cách chuẩn xác trong các trường hợp cụ thể

  doc38p yuying1808 03-12-2012 204 48   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Ngôn ngữ học: Đặc điểm chức năng của giới từ trong tiếng Việt hiện đại tìm ra những đặc điểm chức năng chung cho cả lớp từ để từ đó làm rõ điểm khác biệt của chúng so với các từ loại khác, giúp cho việc nhận diện, nắm bắt cũng như sử dụng chúng đạt được hiệu quả tốt hơn.

  pdf127p maiyeumaiyeu04 12-08-2016 283 47   Download

 • Luận văn Thạc sĩ "Ngữ nghĩa và ngữ pháp của cấu trúc nhân nhượng trong tiếng Việt" có kết cấu 3 chương, trình bày các nội dung về: Chương 1 - Tổng quan về quan hệ nhân nhượng và cấu trúc nhân nhượng; Chương 2 - Đặc điểm ngữ nghĩa và những phương tiện hình thức biểu hiện; Chương 3 - Cấu trúc nhân nhượng trong sử. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung cụ thể.

  pdf33p butmaucam 27-08-2013 151 39   Download

 • Sự phát triển nghĩa và tính đa nghĩa của từ công cụ trong tiếng Việt hiện đại giới thiệu khái quát bức tranh toàn cảnh về tập hợp ngôn ngữ ở Việt Nam (THNN-VN) và cho thấy tập hợp các ngôn ngữ ấy được hình thành như thế nào. Mặt khác bài viết cũng nhấn mạnh quá trình hình thành ấy phản ánh các hình thái tiếp xúc ngôn ngữ diễn ra trên lãnh thổ Việt Nam ngày nay,... Mời các bạn tham khảo.

  pdf8p pechi1412 01-12-2015 118 13   Download

 • Mối quan hệ giữa phạm trù nội động/ngoại động và cấu trúc Đề-Thuyết là một quan hệ phức tạp. Phân tích mối quan hệ này là tìm hiểu mối quan hệ giữa động từ làm vị ngữ trong phần thuyết và các ngữ đoạn giữ vai trò là tham tố trong cấu trúc nghĩa. Việc Bị thể, Nhận thể trong cấu trúc nghĩa có thể đứng ở vị trí Đề là một đặc điểm nổi bật trong tiếng Việt, một ngôn ngữ thiên về chủ đề tiêu biểu.

  pdf7p tieuthi300610 28-03-2018 56 9   Download

 • Mục đích của luận án là nghiên cứu một cách toàn diện phát ngôn có VTBDT để làm sáng tác đặc trưng của chúng trên cả ba bình diện ngữ pháp, ngữ nghĩa và ngữ dụng. Thông qua đó, nhận diện và khu biệt phát ngôn có VTBDT với các kiểu loại phát ngôn khác trong tiếng Việt trên những đặc trưng ngữ nghĩa, ngữ pháp của chúng.

  pdf165p chumeorocky 10-01-2018 50 6   Download

 • Mục tiêu chính của đề tài là tập trung chủ yếu ở vấn đề về xử lý ngôn điệu và đặc trưng tín hiệu để nâng cao chất lượng tổng hợp và nhận dạng tiếng Việt. Các hiện tượng ngôn điệu có thể là đường F0, trường độ và âm lượng của âm tiết hoặc từ đa âm tiết trong ngữ cảnh câu.

  pdf253p change00 04-05-2016 39 5   Download

 • Từ chỉ màu đỏ 红 trong tiếng Hán và "đỏ", "hồng " trong tiếng Việt đều mang hàm nghĩa văn hóa phong phú. Ngoài các từ tương đương nhau về mặt chữ cũng như tương đương nhau về nghĩa biểu trưng thì cũng có rất nhiều từ ngữ tương đương về mặt chữ nhưng không tương đương về nghĩa biểu trưng hoặc nghĩa mặt chữ và nghĩa biểu trưng đều không tương đương. Lý do là vì, chúng chịu tác động của hàng loạt các nhân tố xã hội-ngôn ngữ.

  pdf4p sansan4 30-05-2018 65 5   Download

 • Dưới ánh sáng của Ngôn ngữ học tri nhận, ẩn dụ ý niệm NGƯỜI PHỤ NỮ LÀ MÓN ĂN trong tiếng Việt phản ánh khá rõ nét đặc trưng tư duy và văn hóa của người Việt. Xem xét trên miền nguồn, miền món ăn gồm các tiểu miền tên gọi món ăn, mùi vị món ăn, hoạt động của con người với món ăn, cảm nhận của con người với món ăn. Mỗi tiểu miền phản ánh đặc điểm nhận thức phong phú, đa dạng của người Việt về các phương diện liên quan đến món ăn trong cuộc sống.

  pdf8p quaymax3 05-09-2018 38 5   Download

 • Luận án chỉ ra những đặc điểm về lời nói giới thiệu và tự giới thiệu trong tiếng Việt và tiếng Anh nói riêng bằng cách phân tích các nhân tố giao tiếp, khảo sát và chỉ ra các biểu thức lời nói và những đặc điểm ngôn ngữ trong giao tiếp quy thức và phi quy thức ở phạm vi chính trị - xã hội, phạm vi vui chơi giải trí và phạm vi giao tiếp hàng ngày. Các nhân tố văn hóa-xã hội, chính trị tác động đến lời nói giới thiệu và tự giới thiệu trong tiếng Việt và tiếng Anh hiện nay.

  pdf281p camtucau99 08-12-2019 26 5   Download

 • Bài viết này giới thiệu một cách khái quát về kết cấu gây khiến trong tiếng Việt theo hướng ngữ nghĩa học và cú pháp học tri nhận. Theo đó, mô hình cú pháp-ngữ nghĩa của tiếng Việt phản ánh cách miêu tả, nhận thức sự tình trong thực tại của người Việt. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf12p nganga_02 09-09-2015 50 4   Download

 • Luận án "Nghiên cứu mô hình thanh điệu trong nhận dạng tiếng Việt từ vựng lớn phát âm liên tục" với mục tiêu nghiên cứu các vấn đề trong nhận dạng tiếng nói tiếng Việt từ vựng lớn phát âm liên tục, và nghiên cứu các vấn đề về mô hình thanh điệu cho tiếng Việt. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf26p lovivivi000 21-12-2016 42 4   Download

 • Bài viết Chức năng biểu thị ý nghĩa tình thái của câu qua một nhóm động từ chỉ hoạt động nhận thức trong Tiếng Việt trình bày: Sự khác nhau giữa động từ biểu thị hoạt động tinh thần và động từ biểu thị hoạt động vật lí không chỉ ở chỗ: Một bên biểu thị những trạng thái tinh thần (biết, hiểu…), những hành động tinh thần trừu tượng (nghi, tin…), những quá trình tinh thần (nhận ra, nhận thấy, v.v…) và một bên biểu thị những trạng thái vật lí,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf7p lamducduy 26-04-2018 72 4   Download

 • Ghi nhận vai trò quan trọng của khái niệm thể diện trong giao tiếp và những tranh luận chưa ngã ngũ về các cấu thành của khái niệm này, bài viết khám phá nội hàm khái niệm thể diện trong văn hóa Việt dựa trên việc phân tích những diễn đạt phổ biến của “mặt/thể diện” trong tiếng Việt. Bài viết chỉ ra rằng nội hàm khái niệm thể diện trong văn hóa Việt không đồng nhất với khái niệm này trong học thuyết lịch sự lấy thể diện làm trung tâm vốn được xem là mang tính phổ quát. Để tìm hiểu rõ hơn, mời các bạn cùng xem và tham khảo.

  pdf10p kaiyuan1121 18-08-2018 49 5   Download

 • Bài viết này miêu tả, đối chiếu về phủ định trong tiếng Việt và tiếng Hàn. Dựa vào đặc điểm cú pháp, bài viết miêu tả các loại phủ định ở thành phần câu: loại phủ định ở chủ ngữ, loại phủ định ở vị ngữ, loại phủ định ở thành phần phụ của câu, cụm từ. Dựa vào mối quan hệ giữa phủ định với tình thái trong câu, bài viết miêu tả phủ định với tình thái khách quan, tình thái chủ quan. Bài viết cũng đã trình bày những phương tiện chủ yếu biểu đạt ý phủ định trong câu.

  pdf14p gaunguyen6789 17-10-2019 34 6   Download

 • Bài viết trình bày các kiểu lỗi sai của sinh viên về tổ hợp "V+NP" trong tiếng Việt của sinh viên Trung Quốc. Từ đó, phân loại, phân tích nguyên nhân lỗi sai của sinh viên và đưa ra các đề xuất về kết hợp nghiên cứu đối chiếu Việt-Hán với giảng dạy tiếng Việt, tiếng Hán như một ngoại ngữ.

  pdf7p sansan4 30-05-2018 40 2   Download

 • Bài viết nghiên cứu những điểm tương đồng và khác biệt về cách sử dụng và dịch giới từ tiếng Pháp sang các từ tương đương trong tiếng Việt sẽ đóng góp cho việc tìm hiểu không chỉ về loại hình ngôn ngữ mà còn cả những đặc trưng tri nhận ngôn ngữ.

  pdf8p kethamoi 03-10-2019 15 2   Download

 • Bài viết nghiên cứu thành ngữ biểu hiện ý nghĩa cực cấp trong tiếng Việt dựa trên kết quả khảo sát những thành ngữ trong các Từ điển thành ngữ tiếng Việt, nhận thấy các thành ngữ có ý nghĩa cực cấp được biểu hiện trong cả hai loại: thành ngữ so sánh và thành ngữ không phải so sánh.

  pdf9p chauchaungayxua 16-10-2019 19 2   Download

 • Trong tác phẩm Lịch sử ngữ âm tiếng Việt (sơ thảo) [4], Nguyễn Tài Cẩn chỉ ra rằng, vần O [•] trong tiếng Việt hiện đại có hai nguồn gốc, một là *• và một là *u. Nhận định này của giáo sư dựa trên cơ sở so sánh các từ vựng đồng nguyên giữa tiếng Việt và các ngôn ngữ dân tộc anh em, đồng thời tham khảo thêm ý kiến tái lập của những nhà nghiên cứu phương Tây khác. Bài viết này nhằm làm rõ thêm vấn đề nguồn gốc từ *u của âm O tiếng Việt hiện đại, đồng thời xác định niên đại tương đối quá trình biến đổi u > • trong tiếng Việt.

  pdf14p sieunhansoibac3 12-04-2018 55 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1131 lượt tải
320 tài liệu
1050 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Nhận trong tiếng việt
p_strCode=nhantrongtiengviet

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2