Nhiệt độ anken

Xem 1-9 trên 9 kết quả Nhiệt độ anken
 • Nhiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chảy tăng theo khối lượng mol phân tử. Các anken đều nhệ hơn trước. Ở điều kiện thường, anken C2 đến C4 là chất khí. NHiệt độ sôi, nhiệt độ nóng chatr và khối lượng riêng của anken không khác nhiều so với ankan tương ứng và thường nhỏ hơn xicloankan có cùng số nguyên tử C.

  ppt16p ngthtien 30-10-2012 285 80   Download

 • I. Mục tiêu bài học 1. Kiến thức: a. Bíêt: - Quy luật bíên đổi nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi của anken - Phản ứng háo học đặc trưng của anken là phản ứng cộng - Phương pháp điều chế và một số ứng dụng của anken b. Hiểu: - Nguyên nhân gây ra phản ứng cộng của anken là do cấu tạo phân tử anken có liên kết π kém bền. - Cơ chế phản ứng cộng axit vào anken

  pdf8p orionlachocopie 24-03-2011 259 72   Download

 • • Xúc tác Lindlar giảm hoạt: Pd/C, CaCO3, Pb(CH3COO)2, quinolin H2 HC CH CH2=CH2 3.5.5 Từ các este • Nhiệt phân các este ở nhiệt độ từ 300- 5000C cũng thu được olefin • Nhiệt phân este của rượu bậc 1 khó hơn rượu bậc 2 và khó hơn rượu bậc ba. Nhiệt phân este của rượu bậc 1 cho 1 sản phẩm còn của rượu bậc 2, 3 cho hỗn hợp sản phẩm 5500C CH3-CH2-CH2-CH2-O-CO-CH3 CH3-CH2-CH=CH2 + CH3COOH 4500C CH3-CH2-CH-CH3 OCOCH3 CH3-CH2-CH=CH2 + CH3-CH=CHCH3 + CH3-COOH...

  pdf5p artemis04 06-09-2011 47 9   Download

 • 3.3.2 Đồng phân 1 Đồng phân cấu tạo • Mạch cacbon • Vị trí liên kết đôi 2. Đồng phân hình học 3.4 Tính chất vật lý • Trạng thái • Tỉ khối • Nhiệt độ sôi + Mạch thẳng cao hơn nhánh + Nối đôi giữa mạch cao hơn đầu mạch + Đồng phân cis cao hơn trans • Nhiệt độ nóng chảy; trans cao hơn cis

  pdf5p artemis04 06-09-2011 33 4   Download

 • Thuốc thử: -Hiện tương:Sản phẩm sau PƯ làm hồng giấy quỳ ẩm. -Phương trình: HCl làm hồng giấy quỳ ẩm 2.Anken: -Thuốc thử1:Nước Brom(Maù da cam) -Hiện tương:làm Mất màu nước Brom. -Phương trình: -Thuốc thử2: dung dịch thuốc tím -Hiện tương:làm mất màu thuốc tím. -Phương trình: Với dung dịch đậm đặc ở nhiệt độ cao nối đôi C=C dễ bị gáy cho ceton, axit hay tuỳ theo CTCT của anken. -Thuốc thử:3: Oxi: -Hiện tương:Chất sau PƯ tham gia PƯ tráng gương. -Phương trình: 3.

  pdf6p daohuongthon 22-01-2010 2120 430   Download

 • Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H=1; C=12; N=14; O=16; Na=23; Mg=24; Al=27; S=32; Cl=35,5; K=39; Ca=40; Cr=52; Mn=55; Fe=56; Cu=64; Zn=65; Br=80; Ag=108; Sn=119; I=127; Ba=137. Câu 1: Cho các nhận xét sau: 1. Liên kết hóa học chủ yếu trong hợp chất hữu cơ là liên kết cộng hóa trị. 2. Phản ứng hữu cơ xảy ra chậm, theo một hướng nhất định. 3. Trong hợp chất hữu cơ nối đôi, nối ba không được xem là nhóm chức. 4. Nhiệt độ sôi của 2,3-dimetylbutan cao hơn neohexan. 5.

  pdf6p anhphat109 28-12-2012 301 154   Download

 • SƠ LƯỢC VỀ CÁC HỢP CHẤT HIDROCACBON 3 2/TÍNH CHẤT VẬT LÍ: Xicloankan có nhiệt độ sôi và tỉ trọng thường cao hơn ankan tương ứng,ko tan trong nươc nhung tan trong các dung môi phân cực yếu hoặc ko phân cực. 3/TỔNG HỢP: *Hidro hóa hidrocacbon vòng ko no VD: C6H6+3H2--(Ni,nhiệt độ)-C6H12 *Tổng hợp Wurtz:thực hiện trên chất nền la dihalogenur,xúc tác Zn hoặc Na(hiệu suất thấp hơn).Pư cho kết wả tốt khi tổng hợp xiclopropan.

  pdf5p caott5 27-05-2011 192 54   Download

 • Rượu, còn gọi là ancol để phân biệt với êtanol, trong hóa học là một hợp chất hữu cơ chứa nhóm -OH gắn vào một nguyên tử cácbon mà nó đến lượt mình lại gắn với một nguyên tử hiđrô hay các bon khác.Hidrat hóa anken với xúc tác H2SO4 hoặc H3PO4 ở nhiệt độ cao Ứng dụng của etanol + Sản xuất đietyl ete, axit axetic, etyl axetat… + Làm dung môi để pha chế vecni, dược phẩm, nước hoa… + Làm nhiên liệu. + Để chế các đồ uống có etanol....

  ppt21p donna_vit 05-01-2012 123 32   Download

 • Trong những năm gần đây, oxi hóa quang xúc tác pha hơi được quan tâm vì nó được ứng dụng mạnh trong việc làm sạch không khí. Nhiều hợp chất hữu cơ bay hơi (VOCs) như ankan [1-5], anken [4,6], các hiđrocacbon thơm [5,7-11], các hợp chất chứa oxi [5,8] và tricloroetylen [2,5] bị oxi hóa ở nhiệt độ môi trường, có xúc tác TiO2 dưới tác dụng của ánh sáng UV hoặc UV-A với chất oxi hóa là không khí hoặc oxi.

  pdf11p tuanloc_muido 11-12-2012 72 18   Download

Đồng bộ tài khoản