Nhu cầu xã hội

Xem 1-20 trên 10331 kết quả Nhu cầu xã hội
 • Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và đánh giá thực trạng, luận án "Quản lý đào tạo nghề ở các trường dạy nghề theo hướng đáp ứng nhu cầu xã hội" đề xuất các giải pháp đổi mới công tác quản lý đào tạo nghề ở các trường dạy nghề theo hướng đáp ứng nghiên cứu xã hội nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề trong giai đoạn hiện nay ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf14p doinhugiobay_09 26-12-2015 76 29   Download

 • Bằng phương pháp tiếp cận nghiên cứu có sự tham gia, nghiên cứu đã phân tích thực trạng nhu cầu xã hội về đào tạo nguồn nhân lực kinh tế phát triển từ ba nguồn thông tin: (i) Đơn vị sử dụng nhân lực kinh tế phát triển; (ii) Đơn vị đào tạo ngành kinh tế phát triển, và (iii) Người học ngành/chuyên ngành kinh tế phát triển. Kết quả nghiên cứu chỉ ra nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực kinh tế phát triển là rất lớn, trong khi cung đào tạo thiếu hụt.

  pdf8p muacuoihe 10-08-2013 91 21   Download

 • Đánh giá đúng nhu cầu xã hội về đào tạo nguồn nhân lực được coi là bước quan trọng nhất trong tiến trình đào tạo theo nhu cầu ở nước ta hiện nay. Đánh giá nhu cầu xã hội về đào tạo bao gồm: các bước phân tích nhu cầu đào tạo (Training Social Needs Analysis - TNA) và các bước xác định, định lượng nhu cầu đào tạo. TNA là công cụ để thấy được những “khoảng trống” giữa "nhu cầu" và "nguồn cung" trong quá trình đào tạo nguồn nhân lực.

  pdf6p muacuoihe 10-08-2013 38 12   Download

 • Nghiên cứu phân tích so sánh cung - cầu nhân lực xã hội học, qua đó thấy được nhu cầu của xã hội về nhân lực xã hội học cả về số lượng và chất lượng nhân lực xã hội học (đó là những yêu cầu về các kỹ năng của nhà xã hội học tương lai), trên cơ sở đó đưa ra chương trình đào tạo phù hợp, đáp ứng nhu cầu xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf10p doibatcong123 10-05-2016 17 4   Download

 • Từ khi nước ta hội nhập sâu và toàn diện với thế giới, vấn đề đào tạo theo nhu cầu xã hội được đặc biệt quan tâm. Bộ Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) đã xây dựng chương trình hành động quốc gia về đào tạo gắn với nhu cầu xã hội. Các trường đại học đã tổ chức nhiều hội thảo về đào tạo theo nhu cầu xã hội. Tại các cuộc gặp gỡ tiếp xúc giữa nhà trường và doanh nghiệp, vấn đề đào tạo theo nhu cầu xã hội luôn được đặt ra và thảo luận sôi...

  pdf7p tam_xuan 25-02-2012 95 44   Download

 • Một căn bệnh cốt tử trong nền Giáo dục và Đạo tạo (GD-ĐT) của ta hiện nay là sự cách biệt quá lớn giữa đào tạo và sử dụng, giữa cung và cầu về nhân lực, hay nói cách khác là kết quả GD-ĐT chưa đáp ứng được đòi hỏi của thị trường. Đây là căn bệnh đã được nói đến từ nhiều năm qua, từ ngày Đảng và Nhà nước bắt đầu đề cập đến chủ trương xã hội hóa giáo dục, thế nhưng cho đến nay vẫn chưa được khắc phục, nếu không nói là có xu hướng...

  pdf70p muathi2013 12-05-2013 65 29   Download

 • Trong giai đoạn đổi mới giáo dục đại học với xu hướng đào  tạo gắn với nhu cầu người học và xã hội, cần thiết phải tìm hiểu sự hài lòng của các bên liên quan.

  pdf14p nganga_00 04-09-2015 55 6   Download

 • Công tác đào tạo cử nhân tâm lý học với đáp ứng nhu cầu xã hội ở trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học quốc gia Hà nội Bài viết đề cập đến 2 nội dung chính. Phần 1: Tính chất của thị trường lao động với sản phẩm đào tạo của nhà trường. Phần 2: Nguyên nhân cơ bản của tình trạng đào tạo chưa đáp ứng cao nhu cầu xã hội

  pdf8p butmauluc 31-08-2013 47 4   Download

 • Đào tạo chất lượng cao là một nhu cầu vừa có tính chiến lược, hay là một quốc sách và cũng là yêu cầu bức xúc phù hợp với đặc điểm của mỗi giai đoạn phát triển giáo dục quốc dân.

  pdf8p sieunhansoibac4 12-04-2018 1 0   Download

 • Tham khảo nội dung bài viết "Mấy nét sơ bộ về sự biến đổi cơ cấu xã hội, giai cấp ở nước ta khi chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa" dưới đây để nắm bắt được cơ sở luận và phương pháp luận về sự biến đổi cơ cấu xã hội, giai cấp ở nước ta khi chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, từ cơ cấu xã hội giai cấp thuần nhất chuyển sang cơ cấu xã hội giai cấp đa dạng,...

  pdf0p thithuy90 30-03-2016 38 8   Download

 • Tham khảo nội dung bài viết "Văn hóa gia đình trong các chiều cạnh của cơ cấu xã hội" dưới đây để nắm bắt được chiều cơ cấu, chức năng gia đình, cá nhân, cộng đồng xã hội, chiều lịch đại gia đình, truyền thống, hiện đại, gia đình và việc giữ gìn giáo dục và các giá trị văn hóa truyền thống,... Hy vọng nội dung bài viết phục vụ hữu ích nhu cầu học tập, làm việc hiệu quả.

  pdf0p thithuy90 30-03-2016 26 8   Download

 • Nội dung tài liệu "Hội nghị CDIO toàn quốc 2012 - Đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế: Mô hình CDIO" trình bày về việc áp dụng và triển khai mô hình CDIO tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.

  pdf381p roongkloi11 13-09-2017 53 7   Download

 • Tham khảo nội dung bài viết "Suy nghĩ về khái niệm cơ cấu xã hội trong nghiên cứu xã hội học" dưới đây để nắm bắt được những yếu tố tổ chức mối quan hệ của cá nhân hành động như: Vai trò, vị trí, uy lực và địa vị của xã hội học. Đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn chuyên ngành Xã hội học, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf4p thuythuy1702 09-04-2016 37 3   Download

 • Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Xã hội học có thêm tài liệu tham khảo, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Những suy nghĩ bước đầu qua việc khảo sát thực trạng cơ cấu xã hội một vùng nông thôn" dưới đây, nội dung bài viết giới thiệu đến các bạn một số nhận xét về việc khảo sát thực trạng cơ cấu xã hội một vùng nông thôn. Hy vọng nội dung bài viết phục vụ hữu ích nhu cầu học tập và nghiên cứu.

  pdf10p thuythuy1702 09-04-2016 18 2   Download

 • Nhằm giúp các bạn chuyên ngành Xã hội học có thêm tài liệu tham khảo, mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết "Cơ cấu xã hội và sứ mệnh lịch sử của người trí thức Việt Nam hiện nay" dưới đây. Nội dung bài viết trình bày về những vấn đề liên quan đến cơ cấu xã hội, sứ mệnh lịch sử của người trí thức Việt Nam. Hy vọng nội dung bài viết phục vụ hữu ích nhu cầu học tập và nghiên cứu.

  pdf10p thuythuy1702 09-04-2016 20 2   Download

 • Những biến đổi đa dạng và phong phú của cơ cấu xã hội lao động - nghề nghiệp ở nông thôn đồng bằng Bắc Bộ chung quy lại đều có đặc trưng cơ bản là thể hiện quá trình phân công lại lao động xã hội nghề nghiệp sao cho thích hợp với nhu cầu đẩy mạnh sản xuất kinh doanh hàng hóa, trước hết nhằm bảo đảm mức sống.

  pdf0p songcochat 18-05-2016 19 1   Download

 • Các quan điểm lý thuyết tiếp cận con người trong quản lý: Quan điểm lợi ích kinh tế: Con người bị thúc đẩy = động cơ kinh tế, Hành vi con người là thụ động, Có thể giám sát hành vi bằng quy định của tổ chức. Quan điểm quan hệ xã hội: Con người được thúc đẩy bởi nhu cầu xã hội. Sự phù hợp tính cách, xu hướng… có vai trò thúc đẩy. mạnh hơn sự kiểm tra theo quản lý. Quan điểm tự thân vận động. Có 5 nhóm động cơ nằm theo hệ thống cấp bậc.

  ppt68p quantrinhansu 25-11-2010 646 267   Download

 • 1. Lý thuyết thứ bậc nhu cầu (Hierarchy of Needs Theory) - Tác giả: Abraham Maslow - Nhu cầu bậc thấp: + Nhu cầu cơ bản (Physiological Needs) + Nhu cầu an toàn (Safety Needs) + Nhu cầu xã hội (Social Needs) - Nhu cầu bậc cao: + Nhu cầu được tôn trọng (Esteem Needs) + Nhu cầu tự hoàn thiện (self-actualization Needs) - Nhu cầu cơ bản: Nhu cầu cho ăn uống, sở thích, sinh họat - Nhu cầu an toàn: Nhu cầu an ninh, được bảo vệ và ổn định - Nhu cầu xã hội: Nhu cầu về quan hệ, tư...

  pdf6p zahu1234 21-09-2010 273 123   Download

 • Thiết chế xã hội là một tập hợp các vị thế và vai trò có chủ định nhằm thỏa mãn nhu cầu xã hội quan trọng. Khái niệm thiết chế xã hội là khái niệm quan trọng và được dùng rộng rãi trong xã hội học

  doc3p 09124054 22-04-2011 672 106   Download

 • Bài giảng Xã hội học: Chương II trình bày về cơ cấu xã hội học như mục đích của nghiên cứu cơ cấu xã hội, các lý thuyết tiền đề về định nghĩa cơ cấu xã hội, các phân hệ cơ cấu xã hội, bất bình đẳng xã hội và phân tầng xã hội.

  ppt49p hoa_dai91 25-06-2014 221 69   Download

Đồng bộ tài khoản