Nợ thuế ưu đãi đầu tư

Xem 1-4 trên 4 kết quả Nợ thuế ưu đãi đầu tư
 • Công văn số 1432/TCHQ/KTTT của Tổng cục Hải quan về việc xử lý nợ thuế ưu đãi đầu tư

  pdf1p hueman 16-08-2009 44 1   Download

 • Có bốn nhân tố tác động đến những quyết định về cơ cấu vốn: Thứ nhất, rủi ro kinh doanh. Đây là loại rủi ro tiềm ẩn trong tài sản của doanh nghiệp. Rủi ro kinh doanh càng lớn, tỷ lệ nợ tối ưu càng thấp. Thứ hai, chính sách thuế. Thuế thu nhập doanh nghiệp có ảnh hưởng đến chi phí của nợ vay thông qua điều tiết phần tiết kiệm nhờ thuế. Thuế suất cao sẽ khuyến khích doanh nghiệp sử dụng nợ do phần tiết kiệm nhờ thuế tăng lên. ...

  pdf5p phuoctam41 19-07-2011 47 8   Download

 • Các khu offshore đầu tiên xuất hiện vào đầu thế kỷ 20 theo sáng kiến của một loạt các quốc gia nhỏ, nhưng hướng tới sự phát triển trên cơ sở nền tảng của việc kinh doanh đa quốc gia. Đó là những điểm tích trữ và trung chuyển trong việc dịch chuyển tư bản (vốn) trên toàn cầu.

  pdf5p minhanh 14-03-2009 105 14   Download

 • Khả năng bán hàng theo phương thức FOB, tham gia hội chợ triển lãm, liên kết mạng lưới bạn hàng trong việc cung ứng nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh những cố gắng nỗ lực của các doanh nghiệp trong ngành dệt may, Nhà nước vẫn cần hỗ trợ các chính sách về vốn đầu tư, ưu đãi thuế, khuyến khích sản xuất mặt hàng mới. Đối với hàng giày dép: Thị trường Mỹ rất coi trọng các tiêu chuẩn về kỹ thuật đòi hỏi chất lượng rất cao.

  pdf12p ttcao7 09-08-2011 57 12   Download

Đồng bộ tài khoản