intTypePromotion=4
ADSENSE

Nội dung tập huấn Kế hoạch giáo dục

Xem 1-8 trên 8 kết quả Nội dung tập huấn Kế hoạch giáo dục
 • Tài liệu "Nội dung tập huấn: Kế hoạch giáo dục" có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp GV có được các kiến thức, kĩ năng lập kế hoạch nói chung, lập kế hoạch giáo dục nói riêng, góp phần đáp ứng yêu cầu của chuẩn nghề nghiệp giáo viên.

  doc22p nowdtw 29-09-2014 124 6   Download

 • Tập huấn: Hoạt động giáo dục Âm nhạc trong trường Tiểu học dạy học cả ngày nhằm giúp học viên sử dụng, luyện tập, thực hành các nội dung trong tài liệu; hoạt động giáo dục Âm nhạc trong trường tiểu học dạy học cả ngày; thảo luận, thực hành các hình thức tổ chức và sử dụng tài liệu cho phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường; góp ý cho việc hoàn thiện và nâng cao tính ứng dụng của tài liệu; xây dựng kế hoạch tập huấn tại địa phương...

  ppt30p nickluvik123 04-07-2014 169 16   Download

 • (NB) Phần 1 của "Tài liệu tập huấn Cán bộ quản lý, giáo viên triển khai mô hình trường học mới Việt Nam - Môn Khoa học tự nhiên lớp 6" gồm có những nội dung chính sau: Khái quát về mô hình trường học mới cấp trung học cơ sở, quá trình nghiên cứu và thực nghiệm mô hình trường học mới ở Việt Nam, đặc điểm nổi bật của mô hình trường học mới trung học cơ sở, kế hoạch giáo dục lớp 6 theo mô hình trường học mới,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf98p tangtuy09 04-05-2016 85 7   Download

 • (NB) Tài liệu tập huấn Cán bộ quản lý, giáo viên triển khai mô hình trường học mới Việt Nam - Môn Ngữ văn lớp 6 gồm có 2 phần. Trong phần 1 sau đây sẽ trình bày một số nội dung chính sau: Khái quát về mô hình trường học mới cấp trung học cơ sở, quá trình nghiên cứu và thực nghiệm mô hình trường học mới ở Việt Nam, đặc điểm nổi bật của mô hình trường học mới trung học cơ sở,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf96p tangtuy06 01-04-2016 63 6   Download

 • Bài giảng "Tập huấn hiệu trưởng Trường Tiểu học 2009-2010" trình bày các nội dung: Tiếp tục vận động và triển khai các cuộc vận động và phong trào tri đua trong ngành, thực hiện kế hoạch giáo dục, thực hiện chương trình và đảm bảo chất lượng giáo dục tiểu học,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf21p nhansinhaoanh_03 24-10-2015 46 2   Download

 • "Tài liệu tập huấn Công tác tổ trưởng chuyên môn các trường THCS, THPT" được mở đầu là nội dung "Quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh vào dạy học-giáo dục quản lý nhà trường" cùng 4 chuyên đề: chuyên đề 1 những vấn đề chung về quản lý tổ chuyên môn trong trường trung học, chuyên đề 2 tổ trưởng chuyên môn với công tác quản lý hoạt động dạy học trong trường trung học, chuyên đề 3 tổ trưởng chuyên môn với công tác quản lý phát triển chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên trường trung học, chuyên đề 4 xây dựng kế hoạch của tổ chuyên môn.

  doc202p mai1tyeu 16-09-2014 272 76   Download

 • Tài liệu tập huấn: Dạy học tích hợp liên môn, lĩnh vực: Khoa học xã hội có nội dung chính gồm 2 phần. Phần I: Một số vấn đề chung về dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn, nêu lên khái niệm của dạy học tích hợp liên môn, những ưu điểm của việc dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn, cách bố trí giáo viên giảng dạy, cách xây dựng các chủ đề dạy học tích hợp liên môn,... Phần II: Giới thiệu một số chủ đề dạy học tích hợp liên môn, và giới thiệu chủ đề dự thi tích hợp liên môn.

  pdf325p kaiyuan1121 18-08-2018 148 13   Download

 • Bào cáo Hoạt động phòng chống bệnh tay-chân-miệng với các nội dung chính như: Lập kế hoạch phòng chống bệnh; tập huấn cho các tuyến, ngành giáo dục; giám sát bệnh; vệ sinh môi trường; vệ sinh an toàn thực phẩm;...

  pdf57p codon_01 16-11-2015 42 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Nội dung tập huấn Kế hoạch giáo dục
p_strCode=noidungtaphuankehoachgiaoduc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2