intTypePromotion=1
ADSENSE

Nội dung tổ chức chứng từ kế toán

Xem 1-20 trên 199 kết quả Nội dung tổ chức chứng từ kế toán
 • Bài giảng Tổ chức hạch toán kế toán: Chương 1 sẽ giúp cho người học nắm được kiến thức tổng quan về tổ chức chứng từ kế toán trong doanh nghiệp nhằm phục vụ trong quá trình học tập và giảng dạy. Nội dung trong bài giảng trình bày: Ý nghĩa, nguyên tắc tổ chức chứng từ kế toán; nội dung tổ chức chứng từ kế toán; tổ chức lập, luân chuyển một số loại chứng từ chủ yếu; nội dung và phương pháp ghi chứng từ kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf73p trieuiu123456 22-09-2018 39 2   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là hệ thống hóa những lí luận về bản chất, vai trò, nguyên tắc, nội dung tổ chức chứng từ kế toán để chỉ ra những bất cập của hệ thống chứng từ kế toán tại Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và Công nghiệp – Vinacomin (Vimcc). Từ đó, tác giả đưa ra phương hướng hoàn thiện chứng từ kế toán tại Vimcc.

  pdf14p praishy3 12-03-2019 21 4   Download

 • Nội dung tổ chức công tác kế toán: Tổ chức thực hiện chứng từ kế toán, Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản KT, Tổ chức thực hiện chế độ sổ KT, Thực hiện chế độ báo cáo, Tổ chức thực hiện chế độ kiểm tra kế toán, Tổ chức thực hiện chế độ kiểm kê tài sản, Tổ chức thực hiện chế độ bảo quản lưu trữ tài liệu kế toán, Tổ chức công việc kế toán trong trường hợp khác....

  ppt16p anhhung_1989 06-01-2011 1636 539   Download

 • nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách "hướng dẫn làm kế toán bằng excel cho các doanh nghiệp xây lắp" giới thiệu tới người đọc các nội dung: hướng dẫn tổ chức chứng từ kế toán bằng excel, hướng dẫn lập báo cáo tài chính bằng excel, hướng dẫn sử dụng chương trình kế toán mẫu. mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf433p thangnamvoiva20 16-09-2016 86 29   Download

 • nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách giới thiệu tới người đọc các kiến thức: hướng dẫn tổ chức chứng từ kế toán bằng excel, hướng dẫn lập báo cáo tài chính bằng excel, hướng dẫn sử dụng chương trình kế toán mẫu. mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf308p thangnamvoiva21 27-09-2016 66 22   Download

 • Tổ chức công tác kế toán mang ý nghĩa rất rộng, tuy nhiên có thể liệt kê những nội dung tiêu biểu như sau: 1) Thiết lập mô hình tổ chức bộ máy kế toán phù hợp với quy mô, đặc điểm của doanh nghiệp. 2) Tổ chức vận dụng các chính sách, chế độ, thể lệ về kế toán được qui định, các qui tắc và chuẩn mực kế toán được thừa nhận phù hợp với điều kiện cụ thể của doanh nghiệp. 3) Tổ chức hệ thống chứng từ kế toán, sổ kế toán, báo cáo kế toán theo quy định và các biểu mẫu báo...

  doc8p baolongaptech 29-12-2010 1541 578   Download

 • Phần 1 Tài liệu Hướng dẫn lập chứng từ kế toán, ghi sổ kế toán, lập, phân tích báo cáo tài chính, nội dung kế toán tài chính, sơ đồ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ giới thiệu tới người đọc các nội dung tổ chức công tác trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ, danh mục biểu mẫu và hướng dẫn lập chứng từ kế toán, các loại sổ kế toán và ví dụ ghi sổ kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf261p doinhugiobay_00 03-11-2015 236 86   Download

 • Luận văn tập trung nghiên cứu các vấn đề về lý luận công tác kế toán nói chung. Từ đó vận dụng nghiên cứu thực trạng tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần 6.3.

  pdf26p seven_12 11-03-2014 217 75   Download

 • Báo cáo tốt nghiệp "Tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH một thành viên Đầu tư G&P" có kết cấu nội dung gồm 3 chương, nội dung bài báo cáo trình bày về lý luận chung về tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong doanh nghiệp, thực trạng kế toán về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH 1 thành viên Đầu tư G&P,...

  doc57p hoanhtrang2283 18-01-2016 139 55   Download

 • Phần 1 Tài liệu Tổ chức công tác kế toán do PGS. TS. Đoàn Xuân Tiến biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về tổ chức công tác kế toán, tổ chức bộ máy kế toán, tổ chức hệ thống chứng từ kế toán và công tác hạch toán ban đầu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf98p doinhugiobay_07 16-12-2015 137 36   Download

 • Báo cáo với chuyên đề "Tổ chức công tác kế toán tại công ty THHH Titan Hoa Hằng Thái Nguyên", có cấu trúc nội dung trình bày được chia làm ba phần. Phần 1 Công tác tổ chức quản lý của công ty, phần 2 Hệ thống văn bản pháp luật vận dụng vào quản lý, chứng từ số sách kế toán tại công ty TNHH Titan Hoa Hằng Thái Nguyên, phần 3 Nhận xét và đánh giá.

  pdf62p canhdangxuan 04-04-2014 159 33   Download

 • Nội dung chương Chứng từ kế toán và kiểm kê thuộc bài giảng kế toán quản trị nhằm trình bày về các kiến thức chính: khái niệm và ý nghĩa của chứng từ kế toán, tác dụng và tính chất pháp lý của chứng từ kế toán, phân loại chứng từ, tổ chức lập và xử lý chứng từ kế toán, khái niệm và tác dụng của kiểm toán....

  pdf20p bad_12 03-07-2014 67 5   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện tổ chức thông tin kế toán trong điều kiện ứng dụng ERP tại Công ty Cổ Phần Sản xuất thép Việt Mỹ trình bày một số nội dung chính sau: Hệ thống thông tin kế toán trong điều kiện ứng dụng ERP, tổ chức thông tin kế toán trong điều kiện ứng dụng ERP tại Công ty Cổ Phần Sản xuất thép Việt Mỹ, hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán trong điều kiện ứng dụng hệ thống ERP tại Công ty Cổ Phần Sản xuất thép Việt Mỹ.

  pdf27p vihercules2711 26-03-2019 84 9   Download

 • Nội dung của chương 1 gồm có: Vai trò, nhiệm vụ kế toán tài chính trong doanh nghiệp; những khái niệm và nguyên tắc kế toán tài chính; nội dung và yêu cầu cơ bản đối với kế toán tài chính; tổ chức công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp; tổ chức công tác kế toán tài chính trong điều kiện áp dụng máy vi tính. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt42p namthangtinhlang_00 28-10-2015 42 6   Download

 • Bài giảng "Chương 6: Chứng từ kế toán và kiểm kê" cung cấp cho người học các kiến thức về khái niệm, ác dụng, phân loại, nội dung, tổ chức lập chứng từ, trình tự xử lý chứng từ kế toán, kiểm kê. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf19p doinhugiobay_02 12-11-2015 76 3   Download

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 5: Quy trình kế toán cung cấp các kiến thức giúp sinh viên có thể nêu các bước công việc trong một quy trình kế toán, giải thích vai trò và những yêu cầu của chứng từ kế toán; trình bày nội dung và kết cấu các loại sổ sách kế toán chủ yếu, trình bày mục đích, yêu cầu và nội dung tổ chức công tác kế toán trong một doanh nghiệp.

  pdf8p thiendiadaodien_1 10-12-2018 17 6   Download

 • Bài giảng cung cấp các kiến thức người học có thể nêu các bước công việc trong một quy trình kế toán; giải thích vai trò và những yêu cầu của chứng từ kế toán; trình bày nội dung và kết cấu các loại sổ sách kế toán chủ yếu; trình bày mục đích, yêu cầu và nội dung tổ chức công tác kế toán trong một doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf12p bautroibinhyen11 25-12-2016 28 1   Download

 • Muốn tồn tại và phát triển trong nền kinh tế có sự cạnh tranh gay gắt như hiện nay, các nhà quản trị doanh nghiệp phải có đầy đủ và kịp thời các thông tin, nhằm thực hiện tốt công tác hoạch định và kiểm soát chi phí, vì chi phí là một trong những đối tượng ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Kế toán chi phí là một trong những nội dung quan trọng trong tổ chức công tác kế toán ở các doanh nghiệp. Thông tin đầu ra của kế toán chi...

  pdf72p can_loc 27-07-2012 284 114   Download

 • Chương 9 - Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp. Chương này cung cấp cho người học kiến thức về nội dung và phương pháp luận tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp, trên cơ sở đó vận dụng tổ chức công tác kế toán cho phù hợp với từng trường hợp cụ thể trong thực tế.

  ppt27p hihihaha2 03-12-2016 34 1   Download

 • Tổ chức bộ máy kế toán là một trong những nội dung quan trọng hàng đầu trong tổ chức công tác kế toán ở doanh nghiệp, bởi suy cho cùng thì chất lượng của công tác kế toán phụ thuộc trực tiếp vào trình độ, khả năng thành thạo, đạo đức nghề nghiệp và sự phân công, phân nhiệm hợp lý của các nhân viên trong bộ máy kế toán.

  pdf142p ntgioi120403 02-11-2009 4656 1399   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nội dung tổ chức chứng từ kế toán
p_strCode=noidungtochucchungtuketoan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2