Nông dân Việt Nam

Xem 1-20 trên 2495 kết quả Nông dân Việt Nam
 • Giúp cho người học tìm hiểu khái quát những nét cơ bản của Hội Nông dân Việt Nam -Thông qua đó,đòi hỏi ta biết vận dụng những vấn đề mang tính lý luận về Hội Nông dân& vận dụng vào thực tiễn hội nhập kinh tế quốc tế.

  ppt15p phucphamcong 09-04-2011 314 62   Download

 • - Vị trí: Là cơ quan trực thuộc của Hội Nông dân Việt Nam, có chức năng tham mưu giúp TW Hội, trực tiếp là giúp Ban Chấp hành và Thường trực tổ chức điều hành công việc lãnh đạo của TW Hội; - Chức năng tham mưu giúp TW Hội, trực tiếp là giúp ban thường vụ và thường trực TW Hội tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo của TW Hội, đồng thời là một trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo của TW Hội....

  doc23p tieuboingoan 15-12-2010 224 46   Download

 • - Tài liệu các kỳ họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc. - Tài liệu của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Trung ương Hội chỉ đạo, hướng dẫn về chuẩn bị Đại hội đại biểu Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Nông dân toàn quốc. - Tài liệu của Trung ương Đảng chỉ đạo, hướng dẫn về chuẩn bị Đại hội đại biểu Nông dân toàn quốc....

  doc9p tieuboingoan 15-12-2010 946 37   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo tiếp nội dung cuốn sách "Tìm hiểu văn hóa nông nghiệp, nông thôn và nông dân Việt Nam của tác giả Trần Quốc Vượng qua phần 2 sau đây. Nội dung phần này trình bày các vấn đề: Yếu tố nước trong văn hóa Việt Nam, môi sinh văn hóa lúa nước,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf143p lalala7 07-12-2015 57 24   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Hỗ trợ của nhà nước đối với nông dân Việt Nam sau gia nhập WTO với mục tiêu hệ thống hóa những vấn đề lý luận và thực tiễn về hỗ trợ của nhà nước đối với nông dân nói chung, nông dân Việt Nam nói riêng, đối chiếu với thực trạng hỗ trợ của nhà nước đối với nông dân từ khi Việt Nam gia nhập WTO đến nay;...

  pdf174p codon_05 09-01-2016 42 15   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế chính trị: Vai trò của nhà nước về an sinh xã hội đối với nông dân Việt Nam nhằm nghiên cứu lý luận và thực tiễn các nước và Việt Nam hiện nay, luận án đề xuất các phương hướng và giải pháp nhằm tăng cường vai trò của Nhà nước về an sinh xã hội đối với nông dân ở Việt Nam những năm tới.

  pdf0p nguyenthiminh32 12-07-2014 37 12   Download

 • Bài viết Hệ thống an sinh xã hội cho người nông dân Việt Nam đề cập tới hệ thống an sinh xã hội cho người nông dân Việt Nam dưới tác động của khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu, biến đổi khí hậu. Mời các bạn tham khảo bài viết để hiểu rõ hơn về những nội dung này.

  pdf13p cocacola_01 21-09-2015 33 6   Download

 • Mời các bạn tham khảo tài liệu "Tác động của WTO tới nông nghiệp Việt Nam và mối quan tâm của hội nông dân Việt Nam với WTO" để nắm bắt kiến thức về thách thức đối với nông nghiệp, thách thức đối với nông dân.

  pdf5p pechi1412 25-11-2015 20 3   Download

 • Tham khảo nội dung bài viết "Góp phần tìm hiểu người nông dân Việt Nam thời kỳ đổi mới" dưới đây để nắm bắt được người nông dân, người thực thi nền kinh tế đạo đức, người nông dân hợp lý, người nông dân Việt Nam sống hợp đạo đức hay hợp lý, một vài dữ liệu về hoạt động của người nông dân thời đổi mới,...

  pdf0p lethuy170290 01-04-2016 24 3   Download

 • Trên cơ sở hệ thống hoá những vấn đề lý luận và thực tiễn về hỗ trợ của Nhà nước đối với nông dân nói chung, nông dân Việt Nam nói riêng, đối chiếu với thực trạng hỗ trợ của Nhà nước đối với nông dân từ khi Việt Nam gia nhập WTO đến nay, luận án đề xuất phương hướng và giải pháp tiếp tục hỗ trợ nông dân phù hợp với điều kiện đất nước và tương thích với các cam kết của Việt Nam trong WTO.

  doc31p change05 14-06-2016 15 2   Download

 • Bài viết Những vấn đề đặt ra với nông dân Việt Nam và khuyến nghị chính sách tập trung làm rõ hiện trạng đời sống, thu nhập và những vấn đề đặt ra với nông dân Việt Nam; một số khuyến nghị chính sách.

  pdf9p maiyeumaiyeu12 04-10-2016 16 2   Download

 • Bài viết Giải cơn khát vốn FDI cho nông dân Việt Nam nêu lên việc thu hút vốn FDI chưa tương xứng với tiềm năng, nguyên nhân và tìm ra phương pháp gỡ nút thắt cho bài toán thu hút đầu tư. Mời các bạn tham khảo.

  pdf3p maiyeumaiyeu14 05-10-2016 13 2   Download

 • Bài viết "Mở rộng mạng lưới dạy nghề một nhiệm vụ lớn của Hội nông dân Việt Nam" trình bày về áp lực việc gia tăng lao động ở nông thôn, nguồn lực đầu tư cho dạy nghề đang tăng dần, hướng tới mục tiêu 1 triệu lao động có nghề mỗi năm,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết.

  pdf2p nghe0210 25-03-2016 24 1   Download

 • Bài viết Tạo sự thích ứng cho nông nghiệp, nông dân Việt Nam trong thực hiện các cam kết của WTO đưa ra một số kết quả đạt được cũng như một giải pháp nhằm tạo sự thích ứng cho nông nghiệp, nông dân Việt Nam trong thực hiện các cam kết của WTO.

  pdf4p maiyeumaiyeu17 25-10-2016 11 1   Download

 • Quá trình công nghiệp hóa ở Việt Nam đang diễn ra mạnh mẽ. Điều đó đã và đang tác động trực tiếp đến người nông dân Việt Nam nói chung và nông dân đồng bằng sông Hồng nói riêng từ cả hai mặt tích cực và tiêu cực. Về mặt tiêu cực, công nghiệp hóa đã dẫn đến kết quả không mong muốn như: thiếu việc làm ở một bộ phận nông dân, gia tăng phân hóa giàu nghèo, suy thoái đạo đức và lối sống, suy thoái môi trường sinh thái.

  pdf7p duaheocuctan 30-03-2018 0 0   Download

 • Nội dung cuốn sách đề cập đến một số vấn đề như: Các hệ sinh thái nông nghiệp Việt Nam thời cổ, những nhân tố tự nhiên - dân số - kỹ thuật - ý thức trong văn minh nông nghiệp Việt Nam, yếu tố nước trong văn hóa Việt Nam, môi sinh văn hóa lúa nước - văn hóa xóm làng xưa, làng cổ truyền Việt - mặt hay, mặt dở, làng nghề và đặc trưng văn hóa nông thôn Việt Nam, tâm lý tiểu nông trước thách thức của công cuộc công nghiệp hóa hiện đại hóa.

  pdf117p lalala7 07-12-2015 84 30   Download

 • Bài viết Thách thức mới đối với nông nghiệp, nông thôn, nông dân Việt Nam và một số gợi ý chính sách giai đoạn 2011 - 2020 đặt ra những vấn đề cần quan tâm nghiên cứu, qua đó góp phàn xây dựng đường lối phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, nông dân Việt Nam.

  pdf9p maiyeumaiyeu12 04-10-2016 11 3   Download

 • Bức tranh nông thôn và người nông dân Việt Nam hiện nay sẽ ra sao khi nước ta hội nhập sâu rộng hơn và khi nước ta trở thành nước cơ bản công nghiệp hóa? Đây là vấn đề mà nhiều nhà khoa học, nhà quản lý, nhà văn hóa đang tập trung nghiên cứu. Đảng ta dự kiến sẽ tổ chức Hội nghị Trung ương 7 (6/2008) để bàn sâu rộng và căn bản về vấn đề nông dân, nông nghiệp và nông thôn ở Việt Nam (tam nông)....

  doc26p hailedangbs 25-04-2013 204 81   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế chính trị: Vai trò của nhà nước về an sinh xã hội đối với nông dân Việt Nam nhằm nghiên cứu lý luận và thực tiễn các nước và Việt Nam hiện nay, luận án đề xuất các phương hướng và giải pháp nhằm tăng cường vai trò của Nhà nước về an sinh xã hội đối với nông dân ở Việt Nam những năm tới.

  pdf0p nguyenthiminh32 12-07-2014 137 56   Download

 • Công văn hướng dẫn Quỹ hỗ trợ nông dân của Hội Nông dân Việt Nam quản lý vốn hỗ trợ nông dân

  doc4p nguyetnga 19-08-2009 561 55   Download

Đồng bộ tài khoản