intTypePromotion=4
ADSENSE

Nông thôn và thành thị

Xem 1-20 trên 642 kết quả Nông thôn và thành thị
 • Nghiên cứu mô tả cắt ngang kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng đã được tiến hành tại 2 trạm y tế xã (TYT xã) của 2 huyện đại diện cho vùng nông thôn và thành thị của tỉnh Khánh Hoà nhằm mô tả thực trạng khả năng cung cấp và sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh (KCB) của các TYT và tìm hiểu sự khác biệt về khả năng cung cấp dịch vụ KCB tại các TYT. Nghiên cứu tiến hành phỏng vấn lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện, trưởng trạm y tế xã, các cán bộ y tế công tác tại TYT, đại diện 342 hộ gia đình và người bệnh trong các hộ gia đình.

  pdf6p thanos2 22-05-2018 23 2   Download

 • Bài viết tìm hiểu về sự tương tác giữa nông thôn và thành thị tại khu vực khảo sát là KĐT Đặng Xá, thuộc xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội thông qua sự tái tạo một không gian thiêng. Bài viết xem xét sự tương tác giữa nông thôn và thành thị thể hiện như thế nào thông qua việc tái tạo không gian thiêng; những lợi ích mà cộng đồng làng xã được hưởng khi tái tạo không gian thiêng, cũng như nhận diện được “cái thiêng”, cái “truyền thống” mà cộng đồng sử dụng trong quá trình tương tác “đóng”, “mở” với bên ngoài.

  pdf5p hanh_tv25 31-03-2019 14 0   Download

 • Bài viết Di dân từ nông thôn ra thành thị trong quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa ở nước ta hiện nay nêu lên được thực trạng, vai trò và giải pháp đối với việc di dân từ nông thôn ra thành thị trong quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa ở nước ta.

  pdf12p maiyeumaiyeu15 13-10-2016 90 17   Download

 • Bài giảng "Thách thức giảm nghèo nông thôn và thành thị của Việt Nam giai đoạn tới" giới thiệu tới người đọc một số nội dung: Biểu đồ thu nhập bình quân 1 nhân khẩu một tháng theo thành thị, nông thôn, hệ số Gini tính theo thu nhập chia theo thành thị, nông thôn, tỷ suất xuất cư phân theo địa phương,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt13p nganga_09 26-10-2015 26 7   Download

 • Bài viết Mô hình liên kết giữa nông thôn và đô thị theo định hướng phát triển bền vững chỉ ra một số mô hình liên kết giữa nông thôn và đô thị theo định hướng phát triển bền vững trên hai phương diện chủ yếu: Liên kết nhìn từ khía cạnh chủ thể, liên kết nhìn từ khía cạnh thành tố vùng.

  pdf14p maiyeumaiyeu15 13-10-2016 47 5   Download

 • Bài viết "Nghèo đói ở nông thôn và thành thị: Tìm hiểu sự khác biệt" phân tích những hạn chế trong các định nghĩa và thước đo truyền thống để đánh giá nghèo đói, phân tích mức độ nghèo đói ở nông thôn và thành thị,... Với các bạn chuyên ngành Xã hội học thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

  pdf0p thithuy90 30-03-2016 55 3   Download

 • Bài viết Có thể xóa khoảng cách văn hóa giữa nông thôn và thành thị? nêu lên sự cách biệt văn hóa giữa nông thôn và thành thị; những giải pháp nhằm xóa dần khoảng cách này. Với các bạn quan tâm tới lĩnh vực này thì đây là tài liệu hữu ích.

  pdf3p maiyeumaiyeu15 13-10-2016 33 1   Download

 • Qua phân tích hiện tượng di cư lao động ở các vùng chuyển dịch từ trồng lúa sang nuôi tôm, bài viết cho thấy trong bối cảnh mới hiện nay, không thể được phân tích tách rời mối quan hệ nông thôn và thành thị. Trong nghiên cứu của chúng tôi,f mối quan hệ này thể hiện qua hai vấn đề, việc làm ở cộng đồng nông dân nông thôn hiện nay và hiện tượng di cư lao động nông thôn – thành thị.

  pdf10p thorthor1234 24-05-2018 16 2   Download

 • Việt Nam đang đạt được sự phát triển chưa từng có trong lịch sử với mức tăng trưởng kinh tế nhanh và mạnh mẽ, đi cùng với đó là tốc độ đô thị hoá nhanh và sự bất bình đẳng đặc biệt giữa khu vực nông thôn và thành thị. Tuy nhiên, với hơn 73% dân số sống ở vùng nông thôn, sự phát triển trong quá khứ và hiện tại ở mức độ nào đó đã mang lại lợi ích cho những người dân nông thôn bởi vì tỉ lệ nghèo đói đã giảm xuống. Thậm chí mức độ...

  pdf4p danghuytru 28-10-2010 627 276   Download

 • Bài viết "Đô thị hóa và vấn đề di cư từ nông thôn ra thành thị" trình bày các kiến thức về khu vực phi chính thức, các đặc điểm của người lao động trong khu vực phi chính thức, lợi ích của khu vực phi chính thức, các đặc điểm di cư,... Cùng tham khảo nhé.

  doc8p baby_nhim 01-01-2010 838 258   Download

 • Chương 2 ĐẶC TRƯNG CỦA VÙNG NÔNG THÔN VÀ SỰ CẦN THIẾT PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 1. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC TRƯNG CỦA VỪNG NÔNG THÔN 1.1. Khái niệm vùng nông thôn Vùng nông thôn được quan niệm khác nhau ở mỗi nước vì điều kiện kinh tế - xã hội, điều kiện tự nhiên ở mỗi nước khác nhau. Cho đến nay chưa có một khái niệm nào được chấp nhận một cách rộng rãi về nông thôn. Để có được định nghĩa nô lo thôn, người ta so sánh nông thôn và thành thị. Trong khi so sánh...

  pdf19p songsongcuoc 11-06-2011 546 223   Download

 • Thế kỷ XXI đã mở ra cho các nước trên thế giới cũng như Việt Nam biết bao cơ hội và tạo ra những bước tiến không ngừng trên tất cả các lĩnh vực từ kinh tế, chính trị đến xã hội. Quá trình đô thị hóa của nước ta gắn liền với công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Đô thị hóa là quá trình chuyển đổi từ xã hội nông thôn truyền thống sang xã hội hiện đại, nó làm thay đổi cả nông thôn và thành thị trên nhiều bình diện....

  doc58p p12hieu2401 13-12-2012 223 77   Download

 • Công cuộc đổi mới của đất nước đã mang lại cho bộ mặt kinh tế - văn hoá - xã hội những khởi sắc to lớn. Quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đã dẫn tới những biến đổi mạnh mẽ làm thay đổi bộ mặt của nông thôn và đô thị Việt Nam. Tuy nhiên ở một bộ phận dân cư còn gặp nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế nhất là ở vùng xa, vùng sâu. Sự phát triển kinh tế ở cả nông thôn và thành thị trong những năm gần đây không những đã...

  pdf82p dellvietnam 24-08-2012 168 62   Download

 • Số liệu của Tổng điều tra dân số năm 1999 cho rằng di cư tới các khu vực đô thị chiếm hơn một nửa tổng số di cư trong nước của Việt Nam với 53%, trong đó 27% di cư từ các khu vực nông thôn ra thành thị và 26% di cư giữa các khu vực thành thị. Đối với những người di cư từ nông thôn ra thành thị, các nơi đến phổ biến nhất là các thành phố lớn như Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hải Phòng và Đà Nẵng. Dòng di cư tới các...

  doc27p congxhh54 02-01-2013 115 39   Download

 • Thị trường là nhân tố quan trọng nhất quyết định sự hình thành và phát triển của một ngành nghề kinh doanh. Đối với công nghiệp nông thôn việc phát triển thị trường trong giai đoạn hiện nay có vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển của ngành. Tuy nhiên, thị trường của sản phẩm công nghệ thông tin ở Việt Nam từ trước đến nay còn mang tính địa phương. Bài viết nêu lên tình hình xuất khẩu công nghiệp nông thôn và một số giải pháp để mở rộng thị trường.

  pdf2p lalala06 30-11-2015 41 8   Download

 • Quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn nhằm tạo cơ sở thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn; từng bước thay đổi cơ cấu kinh tế nông thôn, xoá đói giảm nghèo và giảm dần khoảng cách giữa nông thôn và thành thị là chủ trương lớn của Ðảng và Nhà nước ta.

  pdf29p eight_12 08-03-2014 53 7   Download

 • Bài viết "Những khác biệt trong giáo dục và y tế giữa thành thị và nông thôn" phân tích sự khác biệt giữa nông thôn và thành thị ở lĩnh vực giáo dục và y tế. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài viết để nắm bắt nội dung chi tiết, với các bạn chuyên ngành Xã hội học thì đây là tài liệu tham khảo hữu ích.

  pdf0p thuytct36 29-03-2016 63 4   Download

 • Luận án gồm 2 phần và 5 chương, cụ thể như sau: Phần I - Mở đầu gồm: Chương 1/ Tổng quan tài liệu nghiên cứu. Chương 2/ Cơ sở lý luận và thực tiễn về chất lượng lao động nông thôn Chương 3: Phương pháp nghiên cứu. Chương 4/ Thực trạng chất lượng lao động nông thôn tỉnh Thái Nguyên. Chương 5/ Một số giải pháp nâng cao chất lượng lao động nông thôn tại tỉnh Thái Nguyên. Phần II: Kết luận.

  pdf28p hanh_tv30 24-04-2019 9 0   Download

 • Cà phê không chỉ có ý nghĩa về mặt kinh tế mà còn có ý nghĩa to lớn về chính trị ở nhiều nước trên thế giới. Sự sụt giảm giá cà phê ngay lập tức ảnh hưởng đến thu nhập của người dân ở nhiều nước, tỷ lệ nghèo đói, bất bình đẳng và các chỉ số kinh tế vĩ mô khác. Từ năm 1998 đến 2001, tỉ lệ đói nghèo của nông dân làm trong ngành cà phê ở Nicaragua tăng hơn 2% trong khi tỉ lệ nghèo đói ở khu vực nông thôn nước này lại giảm...

  pdf52p trongminh123 17-10-2012 169 35   Download

 • Khủng hoảng kinh tế tác động lớn đến khu vực nông thôn, làm gia tăng mâu thuẫn và khoảng cách giữa nông thôn với thành thị : - Số lượng người mất việc tăng lên : 17,8% lao động di cư trong nước, lao động làm việc trong các doanh nghiệp tại địa phương bị mất việc từ đầu năm đến tháng 7/2009; lao động di cư mất việc diễn ra ở 71% xã; lao động làm việc trong các trang trại tại địa phương giảm 4,6%. - Hộ nuôi trồng thuỷ sản và chăn nuôi lợn bị ảnh hưởng...

  pdf7p manutd1907 21-09-2012 86 25   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Nông thôn và thành thị
p_strCode=nongthonvathanhthi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản