Ôn tập môn lập trình hướng đối tượng

Xem 1-13 trên 13 kết quả Ôn tập môn lập trình hướng đối tượng
 • Tài liệu về môn lập trình hướng đối tượng...

  pdf3p jackiechan_2912 11-04-2011 324 78   Download

 • Câu hỏi trắc nghiệm môn Lập trình hướng đối tượng sau gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm kèm đáp án sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích, giúp các bạn ôn thi hiệu quả và đạt kết quả cao trong học tập. Chúc các bạn học tập tốt.

  pdf30p skyphantomhz 20-04-2015 1157 380   Download

 • Nhận biết sự khác biệt giữa lập trình hướng thủ tục và lập trình hướng đối tượng. Phân tích, thiết kế và thực hiện được một chương trình theo phương pháp hướng đối tượng. Nhận biết một số ngôn ngữ OOP. Nhận biết các khái niệm cơ bản của OOP. phương pháp lập trình đối tượng.

  ppt25p can_loc 25-07-2012 87 22   Download

 • Đề cương thực hành: Lập trình hướng đối tượng và C++ (CT114) giúp các bạn hệ thống lại những kiến thức trong môn Lập trình hướng đối tượng và C++ (CT114). Từ đó, giúp các bạn có kế hoạch học tập và ôn thi một cách hiệu quả.

  pdf6p trangchuauy1 14-03-2015 97 21   Download

 • Bài giảng Phương pháp lập trình hướng đối tượng: Giới thiệu và ôn tập trình bày 4 nội dung chính: Đề cương môn học; chuẩn và quy ước lập trình; ôn tập hàm, cấu trúc, con trỏ; bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt20p namthangtinhlang_02 05-11-2015 38 2   Download

 • Bài giảng “Phương pháp lập trình hướng đối tượng – Tuần 1: Giới thiệu môn học” giới thiệu các thông tin cơ bản về môn học, chuẩn và qui ước lập trình, ôn tập kỹ thuật lập trình với C++, bài tập ôn tập. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf31p deja_vu10 02-04-2018 5 2   Download

 • Bài giảng Phương pháp lập trình hướng đối tượng: Giới thiệu và ôn tập trình bày các nội dung: Đề cương môn học, chuẩn và quy ước lập trình, ôn tập hàm, cấu trúc, con trỏ; bài tập vận dụng. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf20p bautroibinhyen11 03-01-2017 14 1   Download

 • Câu 1.1: a. Xây dựng một lớp Complex mô tả các đối tợng số phức, lớp gồm các thμnh phần: - Các thuộc tính a, b lμ các số thực mô tả phần thực vμ phần ảo của số phức. - Hμm thiết lập. - Hμm nhập số phức. - Hμm in số phức dạng a+ib. - Khai báo toán tử + lμ hμm bạn của lớp số phức. - Khai báo toán tử - lμ hμm bạn của lớp số phức. b. Viết toán tử + để tính tổng 2 số phức, toán tử - để tính hiệu 2 số phức . c. Viết ch ơng trình nhập dữ...

  pdf16p yy8891 19-09-2012 95 26   Download

 • Tài liệu tham khảo về một số dạng bài tập thực hành môn kỹ thuật lập trình. Tài liệu hay và bổ ích mời các bạn cùng tham khảo.

  doc11p maiyeuem3 23-11-2010 269 136   Download

 • Ngôn ngữ lập trình C++ là một sự mở rộng của ngôn ngữ lập trình C, trong đó, chủ yếu đưa thêm vào ngôn ngữ C khả năng lập trình hướng đối tượng và loại bỏ những phức tạp không cần thiết của ngôn ngữ . Chương trình được soạn thảo trong cửa sổ soạn thảo. Nói chung, khi soạn thảo thường thực hiện những thao tác sau

  doc98p diemanh 11-03-2009 936 378   Download

 • Tài liệu ôn tập môn kỹ thuật lập trình gồm các dạng bài tập C++ rất hay và hữu ích. Mời các bạn cùng tham khảo thực hành.

  doc79p hungbkpro_2007 01-12-2010 429 246   Download

 • Vì thế cho nên khi muốn tránh một khuynh hướng đồng tính luyến ái quá mạnh, người ta thường quay về bệnh nác xít một cách dễ dàng hơn. Cho tới nay tôi chưa có dịp nói cho các bạn nghe về nền móng của đời sống ái tình nhưng ngay bây giờ tôi cũng chưa thể lấp chỗ trống đó được. Tất cả những điều có thể nói cho các bạn nghe là sự lựa chọn đối tượng, sự tiến bộ trong sự phát triển khát dục sau giai đoạn nác xít có thể tiến hành theo hai giai...

  pdf16p muaythai7 30-10-2011 28 4   Download

 • Tập làm văn: TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN BIỂU CẢM.. A. MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:.. 1. Kiến thức: - Khái niệm văn biểu cảm... - Vai trò, đặc điểm của văn biểu cảm... - Hai cách biểu cảm trực tiếp và gián tiếp trong văn.bản biểu cảm... 2. Kĩ năng: - Nhận biết đặc điểm chung của văn bản biểu cảm. và hai cách biểu cảm trực tiếp và gián tiếp trong văn bản biểu. cảm cụ thể...

  doc6p nguyenhoanglanktth 08-08-2014 204 21   Download

Đồng bộ tài khoản