Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Oxy hóa amoni

Xem 1-20 trên 32 kết quả Oxy hóa amoni
 • Bài viết trình bày kết quả thực nghiệm chuyển hóa amoni bằng quá trình bùn hoạt tính với nitrat hóa. Nghiên cứu được thực hiện với mẫu nước thải nhân tạo có tỷ lệ C/N dao động từ 5 đến 10 (theo khối lượng).

  pdf6p viirenerosenfeld 26-05-2022 12 1   Download

 • Xử lý nước thải nuôi tôm bằng phương pháp sinh học đang được các nhà khoa học quan tâm. Nghiên cứu này được tiến hành nhằm sàng lọc các chủng Bacillus sp. chịu mặn và oxy hóa amoni để loại bỏ amoni trong nước thải nuôi tôm. Trong nghiên cứu này, đã sàng lọc được 08 chủng Bacillus sp. từ các vi khuẩn nội sinh phân lập từ cỏ Mần trầu.

  pdf11p vikissinger 03-03-2022 18 1   Download

 • Công nghệ SNAP nhằm xử lý thành phần nitơ trong nước thải sử dụng kết hợp quá trình Nitrit hóa một phần với quá trình Anammox. Với cơ chế của quá trình như vậy, hệ thống 5 m3 /ngày được thiết kế thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 là quá trình Nitrit hóa một phần, quá trình này được diễn ra tại bể được sục khí và có chứa vi khuẩn Nitrosomonas. Giai đoạn 2 là quá trình khử amoni có sự tham gia của Anammox.

  pdf7p vijichoo2711 04-06-2021 31 0   Download

 • Mục tiêu của luận án là khảo sát khả năng hấp phụ của các hệ này đối với asen, amoni, mangan, photphat, chất hữu cơ trong dung dịch. Khảo sát vai trò xúc tác của hệ đối với quá trình xử lý chất hữu cơ bằng phương pháp oxi hóa khử. Nghiên cứu, đánh giá khả năng xử lý thực tế nước thải dệt nhuộm tại nhà máy dệt kim Haprosimex - khu công nghiệp Ninh Hiệp - Gia Lâm - Hà Nội.

  pdf26p acacia2510 11-05-2021 16 3   Download

 • Nghiên cứu nhằm đánh giá chỉ tiêu và chất lượng môi trường nước mặt tại các sông ngòi, kênh rạch ở huyện Kế Sách tỉnh Sóc Trăng sử dụng phương pháp phân tích nhân tố chính (PCA) và phân tích cụm (CA). Số liệu chất lượng nước từ năm 2017 đến 2019 được thu thập ở 26 vị trí với 10 thông số bao gồm pH, oxy hòa tan (DO), nhu cầu oxy sinh hóa (BOD5), nhu cầu oxy hóa học (COD), tổng chất rắn lơ lững (TSS), amoni (N-NH4+), clorua (Cl-), nitrite (N-NO2-), orthophosphate (P-PO43-) và coliform.

  pdf12p vichaelice2711 10-05-2021 36 0   Download

 • Nghiên cứu này nhằm đánh giá hiệu quả xử lý nước thải bệnh viện và kiến nghị giải pháp cải thiện hiệu quả xử lý nước thải. Hiệu quả xử lý nước thải được đánh giá thông qua các chỉ số lưu lượng, nhiệt độ, độ dẫn điện (EC), chất rắn lơ lửng bay hơi (MLVSS), tổng chất rắn lơ lửng (TSS), hàm lượng oxy hòa tan (DO), nhu cầu oxy sinh học (BOD), hóa học (COD), sulfate (SO42-), hydrosulfua (H2S), đạm amoni (NH4+-N), đạm nitrite (NO2--N), đạm nitrate (NO3--N), tổng đạm (TN), orthophosphate (PO43--P), tổng lân (TP), coliform và chỉ số thể tích bùn (SVI).

  pdf13p vichaelice2711 10-05-2021 39 1   Download

 • Bài viết trình bày kết quả đánh giá sơ bộ về chất lượng nước sông Đáy, đoạn chảy qua thành phố Hà Nội trong giai đoạn bốn tháng đầu năm 2020. Kết quả đo hiện trường cho thấy, nước sông đục hơn so với cùng kỳ năm 2019. Các chỉ tiêu dinh dưỡng (amoni và nitrat) cho thấy chất lượng nước sông thời gian này có dấu hiệu suy giảm. Nồng độ amoni và nitrat cũng tăng so với cùng kỳ năm 2019.

  pdf5p viwisconsin2711 21-01-2021 28 1   Download

 • Mục đích của nghiên cứu này là phân lập các chủng vi khuẩn có khả năng nitrit hóa amoni từ nước thải chăn nuôi lợn sử dụng phương pháp dãy ống nghiệm pha loãng và định danh vi khuẩn bằng phương pháp sinh học phân tử. Sự chuyển hóa amoni trong các thử nghiệm được phân tích theo phương pháp quang phổ.

  pdf14p vinasaki2711 09-11-2019 69 2   Download

 • Sau khi biến tính bentonite bằng benzyl hexadecyl dimetyl amoni clorua (BHDDMA) và ion kim loại nhôm, vật liệu có khả năng hấp phụ chất hữu cơ rất cao. Nếu thải trực tiếp ra môi trường, chính loại vật liệu trên gây ô nhiễm môi trường thứ cấp. Với nghiên cứu này, tác giả tiến hành nghiên cứu khả năng tái sinh của vật liệu sét hữu cơ chống nhôm bằng phương pháp oxi hóa với tác nhân xúc tác H2O2 30% ở điều kiện thường, phản ứng được tiến hành theo mô phỏng của thiết bị phản ứng gián đoạn.

  pdf5p vicapital2711 02-08-2019 70 1   Download

 • Bài viết nghiên cứu ứng dụng kết hợp quá trình hiếu khí bán phần theo sau là quá trình oxy hóa kỵ khí ammonium (Anammox) để xử lý amoni đạt hiệu quả cao đối với nước thải ngành chế biến mủ cao su.

  pdf6p viengland2711 23-07-2019 46 2   Download

 • Trong chu kỳ hiếu khí, DO và kiềm là duy trì cao, để không cạnh tranh giữa sự hình thành nitrit và nitrat cũng không ức chế sự hình thành nitrit đã xảy ra. Kết quả chính xác được chỉ ra, trong mọi trường hợp Nồng độ nitrit cao hơn nồng độ nitrat và tỷ lệ nitrit- khử nitrat hóa không thấp hơn quá trình nitrat hóa khử nitơ. Thực tế này có thể được sử dụng như là một "quá trình cắt ngắn" để tiết kiệm trong việc tiêu thụ oxy và trong yêu cầu carbon để khử nitơ.

  pdf7p cumeo4000 01-08-2018 29 0   Download

 • Bài viết phân tích khả năng làm sạch nguồn nước sông Như Ý bằng rau Dừa nước. Kết quả của nghiên cứu này sẽ góp phần làm cơ sở khoa học cho việc ứng dụng rau Dừa nước trong việc xử lý nguồn nước ở sông Như Ý bị ô nhiễm, góp phần bảo vệ môi trường ở thành phố Huế.

  pdf10p thuynguyen2994 15-08-2018 56 1   Download

 • Compozit polyanilin – vỏ lạc (PANi–vỏ lạc) được tổng hợp bằng phương pháp hóa học trong môi trường axit với sự có mặt của chất oxi hóa amoni pesunphat. Đặc trưng và cấu trúc hình thái học bề mặt vật liệu được đánh giá thông qua phân tích phổ hồng ngoại IR và ảnh SEM. Nghiên cứu khả năng hấp phụ Cd(II) của compozit cho thấy vật liệu này có khả năng hấp phụ Cd(II) ở môi trường pH = 6, thời gian đạt cân bằng hấp phụ là 40 phút, sự hấp phụ được mô tả khá tốt theo mô hình hấp phụ đẳng nhiệt Langmuir với dung lượng hấp phụ cực đại đạt 21,11 mg/g.

  pdf5p cumeo2425 02-07-2018 83 5   Download

 • Vật liệu compozit polyanilin – mùn cưa (PANi–mùn cưa) được tổng hợp bằng phương pháp hóa học trong môi trường axit với sự có mặt của chất oxi hóa amoni pesunphat. Đặc trưng và cấu trúc hình thái học bề mặt vật liệu được đánh giá thông qua phân tích phổ hồng ngoại IR và ảnh SEM. Nghiên cứu tính chất của vật liệu thông qua khả năng hấp phụ Cr(VI). Kết quả nghiên cứu cho thấy vật liệu hấp phụ này có khả năng hấp phụ Cr(VI) ở môi trường pH = 3, thời gian đạt cân bằng hấp phụ là 50 phút, dung lượng hấp phụ cực đại đạt 90,09 mg/g.

  pdf5p doctorstrange1 21-06-2018 86 3   Download

 • Nghiên cứu ảnh hưởng của chế độ sục khí đến quá trình xử lý nước thải chăn nuôi lợn sau quá trình xử lý yếm khí bằng phương pháp sequencing batch reator (bùn hoạt tính theo mẻ) cho thấy chế độ sục khí không ảnh hưởng nhiều đến hiệu quả xử lý COD, ở cả 3 chế độ nghiên cứu, hiệu quả xử lý COD tương đối cao, đạt khoảng 90%. Một mẻ thí nghiệm thực hiện trong 12 giờ. Thời gian thực hiện quá trình nitrat hóa trong một mẻ thí nghiệm là 6 giờ, hiệu quả oxy hóa amoni đạt trong khoảng 90 – 99%. Chế độ sục khí 6g.

  pdf6p doctorstrange1 21-06-2018 81 3   Download

 • Trong các hồ chứa, quá trình phân hủy các tạp chất xảy ra chủ yếu là nhờ các loại vi sinh vật yếm khí, tùy nghi, hiếu khí phụ thuộc vào điều kiện cụ thể (DO) và các loại thủy thực vật chủ yếu là tảo. Trong quá trình đó hợp chất hữu cơ (COD, BOD) giảm đáng kể, trong khi đó hợp chất nitơ giảm không nhiều. Do vậy nước rác lưu giữ trong các hồ chứa có tỉ lệ Nitơ/COD ngày càng tăng. Xử lý hợp chất nitơ trong nước rác vì vậy sẽ là một trong những đối tượng chủ yếu của công nghệ xử lý. Bài báo trình bày một số kết quả nghiên cứu về quá trình oxy hóa amoni bằng phương pháp vi sinh hiếu khí.

  pdf5p lalala05 30-11-2015 68 4   Download

 • Xử lý Amoni trong nước ngầm ở khu vực nông thôn, cần phải có phương pháp phù hợp, đảm bảo yêu cầu là hiệu quả xử lý cao, làm việc ổn định, chi phí chấp nhận được, phù hợp với các thông số chất lượng nước của các vùng nông thôn. Nhiều nghiên cứu gần đây, trong số các phương pháp xử lý Amoni trong nước cấp theo phương pháp oxy hóa vi sinh - lọc sinh học ngập nước có thổi khí, có hoặc không có quá trình khử nitrat có nhiều ưu điểm hơn cả. Trong phạm vi nghiên cứu, bài báo sau đây sẽ trình bày rõ hơn về phương pháp nói trên, mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf5p namthangtinhlang_03 10-11-2015 133 16   Download

 • Phần 1 Giáo trình Thực hành chuyên ngành vô cơ (hệ Cao đẳng và Trung cấp) gồm các bài học: Ăn mòn kim loại, oxy hóa nhôm, mạ nóng bằng dung dịch mạ, mạ nóng dung dịch mạ nóng Sunfat, mạ nickel bằng dung dịch mạ nichkel sunfat, mạ hóa học lên nhựa, sản xuất sắt (II) sulphat FeSO47H2O, sản xuất MONO AMON, sản xuất SONA, sản xuất phèn nhôm Amoni, tạo hình sản phẩm gốm sứ bằng phương pháp, xác định tích phối liệu xi măng, xác định tốc độ bám khuôn, sản xuất Supe phốt phát, sản xuất Amoni.

  pdf34p uocvong06 13-10-2015 122 20   Download

 • Bài viết nêu lên những kỹ thuật được áp dụng rộng rãi trên thế giới trong việc xử lý các nguồn nước thải giàu nitơ hoặc xử lý đồng thời cả nitơ và chất hữu cơ và được đánh giá là giải pháp có hiệu quả để nâng cấp chất lượng xử lý của các hệ thống bùn hoạt tính thông dụng đang hoạt động.

  pdf6p uocvong04 24-09-2015 61 5   Download

 • Nghiên cứu về động học ức chế của muối tới quá trình nitrat hóa hai giai đoạn được thực hiện trên các thí nghiệm dạng mẻ và thí nghiệm về tốc độ tiêu thụ oxy. Kết quả thí nghiệm cho thấy, muối có ảnh hưởng tới vi giai đoạn oxy hóa amoni mạnh hơn so với giai đoạn oxy hóa nitrit. Hằng số ức chế của muối tới hai giai đoạn oxy hóa amoni và nitrit lần lượt là 14,9gNaCl/L và 32,3gNaCl/L. Phương trình động học tuân theo phương trình Monod.

  pdf6p uocvong02 24-09-2015 65 4   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Oxy hóa amoni
p_strCode=oxyhoaamoni

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2