Permissions

Xem 1-20 trên 823 kết quả Permissions
 • SHARE PERMISSION Chuẩn bị: - Bài lab sử dụng ít nhất 2 máy: 192.168.0.2 Máy 1 - Máy 2 Đảm bảo đường truyền đã thông Đổi password Administrator: Máy 1 password Administrator: P@ssmay1 Máy 2 password Administrator:

  doc13p thanhfnt 01-04-2010 347 133   Download

 • 16.7. Changing Permissions with Terminal Permissions is a largely invisible, but hugely important, Mac OS X and Unix feature. The behind-the-scenes permissions setting for a file or folder determines whether or not you're allowed to open it, change it, or delete it

  pdf12p daisuphu 28-07-2010 84 5   Download

 • Module Linux essentials - Module 15 introduce ownership and permissions in Linux. This module include content: Ownership, identity information, changing file and group ownership, permissions, chmod command, umask command.

  ppt35p kiepnaybinhyen_02 29-12-2015 17 2   Download

 • Module Linux essentials - Module 16 introduce special permissions, links and file locations. After studying this chapter students should be able to: Working with system files and libraries, understanding symbolic links.

  ppt59p kiepnaybinhyen_02 29-12-2015 15 1   Download

 • Share & NTFS Permissions

  pdf0p nguyen2 10-11-2009 373 121   Download

 • Chuẩn bị - Khởi động máy Windows Server 2003 đã nâng cấp lên Domain Controller - Bỏ yêu cầu về Password phức tạp - Vào ổ đĩa C:\ tạo cây thư mục như sau : DATA C:\ Chung Ketoan Nhansu - Tạo OU KETOAN và OU NHANSU - Trong OU KETOAN tạo group Ketoan. Tạo các user kt1, kt2, kt3. Add các user kt1, kt2, kt3 vào group Ketoan - Trong OU NHANSU tạo group Nhansu. Tạo các user ns1,ns2,ns3. Add các user ns1, ns2, ns3 vào group Nhansu - Cho phép 2 group Ketoan và Nhansu : Allow logon locally  Mục...

  pdf23p ht09dng 08-08-2010 209 112   Download

 • Như chúng ta đã biết khi chia sẻ tài nguyên qua mạng (Share) User sẽ chịu tác động của Permission có quyền hay bị giới hạn quyền do Administrator phân quyền. Nhưng nó chỉ có tác dụng nếu User đó từ máy Client truy cập vào còn nếu User đó ngồi trên Server thì mọi tác động của Share Permission hoàn toàn vô nghĩa, vì thế để giới hạn quyền của User tại local người ta sử dụng NTFS Permission Khi đó khi User truy cập vào một tài nguyên nào đó đó mạng sẽ chịu tác động của 2...

  pdf12p bantoisg 09-12-2009 206 71   Download

 • Tài liệu tham khảo về cách phân quyền Permission folder trong NTFS

  doc2p star_move286 21-05-2010 382 71   Download

 • This book is in copyright, which normally means that no reproduction of any part may take place without the written permission of Cambridge University Press. The coppying of certain parts of it by individual teachers for use within their classroom, however, is permitted without such formality.

  pdf0p ngocuyen 07-07-2009 199 70   Download

 • Việc chia sẻ các tài nguyên trên mạng là điều không thể thiếu trong bất kỳ hệ thống mạng nào, tuy nhiên việc chia sẻ này còn tùy thuộc vào nhu cầu người sử dụng & ý đồ của nhà quản trị mạng. VD: Trong công ty chúng ta có nhiều phòng ban và các phòng ban trong công ty có nhu cầu chia sẻ tài nguyên cho nhau tuy nhiên nhà quản trị mạng muốn không phải phòng ban nào cũng có thể truy cập vô tư các dữ liệu của phòng ban khác. ...

  pdf11p thanhtung_hk 05-11-2010 241 65   Download

 • Tham khảo tài liệu 'part 8 - share permission', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf8p nguyen3 13-11-2009 131 53   Download

 • Như chúng ta đã biết khi chia sẻ tài nguyên qua mạng (Share) User sẽ chịuc có quyền hay bị giới hạn quyền do Administrator phân quyền.

  pdf12p tranthequynh10091990 10-01-2011 130 37   Download

 • Tham khảo tài liệu 'ntfs permission take ownership', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf12p cng412 18-02-2011 140 31   Download

 • Tham khảo tài liệu 'phần 8: share permission', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf8p tranthequynh10091990 10-01-2011 80 19   Download

 • Bản Tuyên Bố Quyền sử dụng cơ sở dữ liệu SQL Server có thể trở nên khá lớn và phức tạp. Điều quan trọng là kiểm soát số lượng và loại đối tượng mà được thêm vào một cơ sở dữ liệu SQL Server để cấu trúc của nó chỉ chứa những đối tượng có thực sự cần thiết cho hoạt động của cơ sở dữ liệu

  pdf4p luvpro 06-08-2010 39 8   Download

 • Mac OS X combines the Unix power developers need with Mac's ease of use, offering a unique combination of technical elements with enhanced performance, compatibility, and usability. Shows readers how to use the Terminal application and the command interface, and explores the many Unix applications using step-by-step screen shots. Readers will learn how to manage, create, edit, and transfer files; configure the Unix environment; navigate permissions, directories and files; run Unix utilities; and configure and run the Apache Web server...

  pdf356p ken333 14-06-2012 67 8   Download

 • Các thành viên của nhóm hethong có quyền Full Control đối với thư mục tailieukythuat, quyền Read đối với thư mục tailieuchuyengiaovà không được phép truy cập nội dung thư mục tailieumatvà thư mục baocao.Các thành viên của nhóm mang chỉ có quyền Read & Write đối với thư mục baocao, không được phép truy cập vào các thư mục còn lại.

  pdf30p lehung1192 21-04-2013 38 8   Download

 • Tham khảo tài liệu '230figure ex26open-low–break setup. (realtick graphics are used with permission of townsend', khoa học xã hội, kinh tế chính trị phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf26p yahoo_16690 07-03-2012 36 6   Download

 • Bài giảng Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu - Bài 12 trình bày các nội dung liên quan đến vấn đề bảo mật trong cơ sở dữ liệu. Bài này trình bày các nội dung chính sau: Giới thiệu về bảo mật, login security, database access security, permission security. Mời các bạn cùng tham khảo.

  ppt78p kiepnaybinhyen_01 01-12-2015 27 6   Download

 • Tuyển tập báo cáo các nghiên cứu khoa học quốc tế ngành y học dành cho các bạn tham khảo đề tài: Expression of Human CD4 and chemokine receptors in cotton rat cells confers permissiveness for productive HIV infection

  pdf9p dauphong5 25-12-2011 94 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

Đồng bộ tài khoản