intTypePromotion=1
ADSENSE

Phân bổ dữ liệu

Xem 1-20 trên 5998 kết quả Phân bổ dữ liệu
 • Bài viết đề xuất phương pháp loại bỏ nhiễu dữ liệu LiDAR sử dụng khoảng cách danh nghĩa (NPS) trong quá trình tiền xử lý. Phương pháp đã được thử nghiệm với đám mây điểm LiDAR được thu nhận tại Bắc Ninh cho độ chính xác 93,6%.

  pdf8p visherylsandberg 18-05-2022 0 0   Download

 • Trong bài viết này, một phương pháp tra cứu ảnh khuôn mặt được đề xuất theo tiếp cận phân lớp ảnh đầu vào, từ đó truy vấn thông tin và tập ảnh tương tự trên Ontology. Đầu tiên, đặc trưng HOG (Histogram of Oriented Gradient) được trích xuất từ tập dữ liệu ảnh để huấn luyện bộ phân lớp SVM (Support Vector Machine) nhằm nhận dạng hình ảnh;...

  pdf11p visherylsandberg 18-05-2022 1 0   Download

 • Trong phạm vi bài viết này, tập trung vào hai việc: (1) Xây dựng bộ dữ liệu cảm xúc của xã hội đối với Trường Đại học Phan Thiết bao gồm 3 nhãn: tích cực, trung tính và tiêu cực; (2) Đề xuất sử dụng các mô hình học sâu như CNN, LSTM, BERT và PhoBERT để thử nghiệm cho bài toán phân tích quan điểm của Đại học Phan Thiết.

  pdf8p visherylsandberg 18-05-2022 2 0   Download

 • Bài viết này đã phân tích và đánh giá nguồn mưa vệ tinh để tính toán mô phỏng và khôi phục lại các dữ liệu mưa và dòng chảy có khả năng áp dụng cho toàn bộ lưu vực dòng chính sông Mê Kông tính đến trạm Tân Châu và Châu Đốc từ hai nguồn mưa vệ tinh là mưa TRMM và mưa CMADS1.1.

  pdf10p visherylsandberg 18-05-2022 1 0   Download

 • Bài viết này nhằm mục đích trình bày phương pháp và kết quả của việc đánh giá mức độ tổn thương do sự biến đổi khí hậu của đô thị thành phố Đông Hà dựa trên bộ chỉ thị gồm 25 tiêu chí của 3 hợp phần là phơi nhiễm (E), nhạy cảm (S) và khả năng thích ứng (AC). Các dữ liệu thô được chuẩn hóa và tính toán trọng số nhằm sắp xếp phân hạng kết quả dựa theo các tiêu chí để đánh giá mức độ tổn thương.

  pdf10p visherylsandberg 18-05-2022 0 0   Download

 • Nghiên cứu này được tiến hành tại Thừa Thiên Huế với mục tiêu xác định được liều lượng phân lân thích hợp, góp phần tăng năng suất, phẩm chất và hoàn thiện quy trình kỹ thuật sản xuất lạc tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Nghiên cứu đã bố trí thí nghiệm gồm 5 nghiệm thức, 3 lần nhắc lại theo phương pháp khối ngẫu nhiên đầy đủ.

  pdf11p visherylsandberg 18-05-2022 0 0   Download

 • Bài viết này tập trung vào chủ đề khai thác các sản phẩm dữ liệu ảnh vệ tinh MODIS để xác định phân bố không gian của xu hướng biến đổi nhiệt độ bề mặt ở trong mùa khô từ năm 2000 đến 2015. Tại mỗi điểm ảnh, xu hướng biến động LST được ước tính bằng phương pháp hồi quy tuyến tính.

  pdf8p visherylsandberg 18-05-2022 0 0   Download

 • Các số liệu thống kê về dân số, giáo dục, y tế, … thường được tổng kết và phổ biến trên internet dưới dạng bảng dữ liệu. Bằng cách cho phép chọn lọc, tích hợp và biểu diễn dữ liệu cũng như thực hiện các hoạt động phân nhóm đơn biến hoặc đa biến trên nền bản đồ web, người sử dụng không cần có một phần mềm chuyên dụng vẫn sẽ có một cái nhìn sâu hơn về sự phân bố của dữ liệu theo không gian, cũng như sẽ tìm thấy các nhóm dữ liệu có đặc tính tương đồng.

  pdf6p visherylsandberg 18-05-2022 0 0   Download

 • Bài viết sau tập trung phân tích thực trạng và vai trò của ODA trong phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế ở Việt Nam giai đoạn 2010 - 2017 dựa trên số liệu về tình hình thực hiện các dự án ở Việt Nam của các nhà tài trợ được công bố trên hệ thống dữ liệu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD).

  pdf18p vimarillynhewson 17-05-2022 4 0   Download

 • Nghiên cứu nhằm mục đích ứng dụng phương pháp học máy có giám sát vào việc phân loại dữ liệu là các nội dung bình luận sản phẩm của khách hàng trong mua sắm trực tuyến. Nghiên cứu tiến hành thu thập dữ liệu tự động với 2530 nội dung bình luận của khách hàng về các sản phẩm trên các trang thương mại điện tử hàng đầu tại Việt Nam, sau đó thực hiện huấn luyện với các mô hình học máy có giám sát để tìm ra mô hình phù hợp nhất với bộ dữ liệu huấn luyện và áp dụng mô hình này để dự báo nội dung nhận xét cho toàn bộ tập dữ liệu.

  pdf4p andromedashun 16-05-2022 31 1   Download

 • Nghiên cứu này có mục tiêu cơ bản là đánh giá ảnh hưởng của cấu trúc tài chính tới rủi ro tài chính của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu, nhóm tác giả tiến hành phân tích định lượng thông qua mô hình GMM, dựa trên bộ dữ liệu 2 thành phần với số liệu chéo và số liệu theo chuỗi thời gian, được thu thập từ báo cáo tài chính và báo cáo thường niên của của 612 doanh nghiệp phi tài chính niêm yết trong giai đoạn 2007 - 2018.

  pdf6p andromedashun 16-05-2022 31 0   Download

 • Bài viết này trình bày thành phần 7 loài thuộc 6 giống, 3 họ, trong số đó, hai loài Nasutitermes mantagensiformis và Microcerotermes burmanicus chiếm ưu thế. So với tổng số mẫu thu được, tỷ lệ mẫu bắt gặp của hai loài này tương ứng 38,1% và 35,7%. Nghiên cứu đã ghi nhận mới Nasutitermes dimorphus cho khu hệ mối ở Việt Nam.

  pdf7p viellenkullman 13-05-2022 0 0   Download

 • Các học thuyết về giá trị thặng dư là một công trình khoa học lớn nghiên cứu về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, là hòn đá tảng trong toàn bộ học thuyết kinh tế của C. Mác. Phần 1 của tài liệu có nội dung trình bày về Sir giêm-xơ xtiu-át - sự khác nhau giữa "lợi nhuận do chuyển nhượng" và sự tăng thực tế của của cải; phái trọng nông; A-dam Xmít; những học thuyết về lao động sản xuất và lao động không sản xuất;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf429p andromedashun 13-05-2022 32 0   Download

 • Các học thuyết về giá trị thặng dư là một công trình khoa học lớn nghiên cứu về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, là hòn đá tảng trong toàn bộ học thuyết kinh tế của C. Mác. Phần 2 của tài liệu có nội dung trình bày về Nếch- ke - mưu toan trình bày sự đối lập của các giai cấp trong chủ nghĩa tư bản như là sự đối lập giữa sự nghèo nàn và sự giàu có; biểu kinh tế của Kê-nê; lanh-ghê - sự phê phán đầu tiên đối với các quan điểm tư sản tự do về sự "tự do" của công nhân;...

  pdf235p andromedashun 13-05-2022 34 0   Download

 • Trong nghiên cứu này, gen eg9 (không chứa trình tự mã hóa tín hiệu tiết) đã được tối ưu mã bộ ba cho biểu hiện gen ở E. coli, sau đó được đặt tổng hợp nhân tạo và chuyển vào vector pET22b(+) để tiến hành biểu hiện gen trong các chủng E. coli. Qua khảo sát 5 chủng E. coli biểu hiện bao gồm Rosetta, JM109, Origami, SoluBL21, C43, EG9 biểu hiện tốt nhất trong chủng Rosetta và C43.

  pdf6p viellenkullman 13-05-2022 3 0   Download

 • Bài viết "Xu hướng chuyển đổi số trong dạy học ở trường trung học phổ thông: Một nghiên cứu về phân tích dữ liệu qua công cụ ATLAS.ti" trình bày các ứng dụng nổi bật của ATLAS.ti trong việc hỗ trợ công tác tìm hiểu, nghiên cứu tài liệu học tập cho một số môn học, từ đó thúc đẩy hiệu quả học tập hơn cho học sinh và làm nguồn tài liệu bổ ích cho giáo viên. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p atarumoroboshi 09-05-2022 6 1   Download

 • Bài viết này cung cấp một cái nhìn mới dựa trên sự phân tích của từng dân tộc, sử dụng dữ liệu điều tra dân số từ năm 1989, 1999, và 2009. Theo chúng ta biết, chưa có một nghiên cứu hiện tại nào theo dõi phúc lợi của các nhóm dân tộc riêng biệt theo thời gian sử dụng dữ liệu này. Chúng tôi theo dõi sự tiến bộ của mỗi dân tộc theo thời gian, đo bằng trình độ học vấn, tỉ lệ biết chữ, ngành kinh tế, tỉ lệ di cư, và chỉ số giàu có.

  pdf7p atarumoroboshi 09-05-2022 8 1   Download

 • Bài nghiên cứu sẽ tập trung phân tích nội dung chính của cải cách này và so sánh với các nội dung tương ứng của pháp luật Vương Quốc Anh và một số văn bản luật về hợp đồng quốc tế, bao gồm Nguyên tắc UNIDROIT và Nguyên tắc của Luật Hợp đồng Châu Âu. Bài nghiên cứu cũng đánh giá liệu các điều khoản mới liệu có đạt được mục tiêu đã đề ra là làm cho luật hợp đồng của Pháp thực sự trở nên dễ tiếp cận hơn, dễ dàng dự đoán hơn và hấp dẫn về mặt thương mại hay không.

  pdf18p viindranooyi 09-05-2022 10 3   Download

 • Nghiên cứu được thực hiện dựa trên chuỗi số liệu nhiệt độ tối cao trung bình ngày (Tx) thời kỳ 1991 - 2020 được thu thập tại 17 trạm khí tượng ở khu vực Nam Bộ. Kết quả tính toán cho thấy, Tx không đạt ngưỡng nắng nóng tại trạm Bà Rịa Vũng Tàu trong 30 năm gần đây. Mặc dù có sự đồng nhất rất rõ về mặt địa hình và khí hậu, nhưng có sự phân hóa rất rõ nét các đặc trưng nắng nóng giữa các trạm ở khu vực Nam Bộ.

  pdf12p viindranooyi 04-05-2022 11 2   Download

 • Trong tháng X năm 2020, một số đợt mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày liên tiếp đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về cơ sở vật chất và tính mạng con người. Với mục tiêu đúc kết kinh nghiệp dự báo mưa lớn dị thường ở Trung Bộ, nghiên cứu này áp dụng phương pháp phân tích synop để phân tích các đợt mưa lớn trong tháng X năm 2020 dựa trên xem xét hình thế hoàn lưu quy mô lớn từ số liệu tái phân tích.

  pdf9p viindranooyi 04-05-2022 14 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1284 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Phân bổ dữ liệu
p_strCode=phanbodulieu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2