intTypePromotion=3

Phân chia thuế giá trị gia tăng

Xem 1-10 trên 10 kết quả Phân chia thuế giá trị gia tăng
 • Thông tư 93/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện phân chia thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp do các nhà thầu phụ nộp ngân sách nhà nước phát sinh từ hoạt động thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu, khí giữa ngân sách các cấp

  pdf3p nguyenchien 08-08-2009 100 7   Download

 • Thông tư 68/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện phân chia thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp của các nhà thầu phụ phát sinh từ hoạt động thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu, nộp ngân sách giữa ngân sách các cấp

  doc3p phuongtruc 16-08-2009 100 3   Download

 • Thông tư số 93/2008/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện phân chia thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp do các nhà thầu nộp ngân sách nhà nước phát sinh từ hoạt động thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu, khí giữa ngân sách các cấp do Bộ Tài chính ban hành

  pdf3p lawdn1 31-10-2009 78 2   Download

 • Thông tư số 68/2005/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện phân chia thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp của các nhà thầu phụ phát sinh từ hoạt động thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu, khí nộp ngân sách giữa ngân sách các cấp do Bộ Tài chính ban hành

  pdf2p lawdt3 02-12-2009 62 2   Download

 • Thuế Thu nhập cá nhân và cơ chế phân chia cổ tức của doanh nghiệp Công ty cổ phần (CTCP) là một loại hình doanh nghiệp (DN) điển hình, chiếm tỷ lệ khá lớn trong tổng số các DN được thành lập ở tất cả các quốc gia phát triển trên thế giới. Một trong ba quyết định quan trọng của Ban điều hành CTCP là cơ chế phân chia cổ tức được thực hiện trên nguyên tắc phải đảm bảo và gia tăng lợi ích cho cổ đông. Lợi ích của cổ đông được đo lường trên cơ sở các...

  pdf4p thanh_trieu 30-12-2009 222 103   Download

 • Luận điểm chính: Nông nghiệp là ngành kinh tế quan trọng nhất Ba yếu tố chính của tăng trưởng kinh tế gồm: đất đai, lao động và vốn Đất đai là yếu tố quan trọng nhất vì: đất đai - chi phí XS - lợi nhuận - tích luỹ - đầu tư - tăng trưởng Xã hội chia làm 3 nhóm người: địa chủ, tư bản và công nhân. Trong đó, tư bản quyết định trong phân phối thu nhập: địa chủ-địa tô, tư bản-lợi nhuận, lao động-tiền công.

  ppt29p alt_12 22-07-2013 67 15   Download

 • Sự ra đời: Sự độc quyền vào đầu thế kỷ thứ 18. Để đạt được mức phí bảo hiểm như mong muốn, các chủ tàu thời đó tổ chức nhau lại tự bảo hiểm dưới hình thức chia sẻ một cách tương hỗ. Năm 1824, Anh xoá bỏ sự độc quyền, thị trường bảo hiểm được mở rộng, các chủ tàu không còn cần đến các Hội bảo hiểm tương hỗ.

  ppt6p alt_12 22-07-2013 58 12   Download

 • NGHỊ QUYẾT VỀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ THU VÀ TỶ LỆ PHÂN CHIA CÁC KHOẢN THU THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP VÀ THUẾ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ BẢY (Từ ngày 04 đến ngày 07 tháng 12 năm 2012)

  pdf2p vuonnhomini 01-02-2013 26 4   Download

 • Các khoản thu được phân chia gồm: Thuế giá trị gia tăng không kể thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hoá nhập khẩu và thu từ hoạt động xổ số kiến thiết. Thuế thu nhập doanh nghiệp không kể thuế thu nhập doanh nghiệp của các đơn vị hạch toán toàn ngành và thuế thu nhập doanh nghiệp thu từ hoạt động xổ số kiến thiết. Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.

  pdf10p ttcao5 05-08-2011 65 10   Download

 • Bằng cách bán cổ phiếu của mình ở một mức giá vượt quá một trong những ông trả tiền, triệu phú được sự khác biệt nếu có nhiều cổ phiếu là khá đáng kể. Mỹ pháp luật về thuế cung cấp mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp tối đa chỉ có 25% đối với thu nhập như vậy (được gọi là tăng vốn), một trường hợp may mắn cho các triệu phú nhưng không có nghĩa là tình cờ. Chia sẻ lợi nhuận thị trường chứng khoán và...

  pdf0p banhbeo6 15-11-2011 34 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Phân chia thuế giá trị gia tăng
p_strCode=phanchiathuegiatrigiatang

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản