intTypePromotion=3
ADSENSE

Phân loại ràng buộc toàn vẹn

Xem 1-20 trên 28 kết quả Phân loại ràng buộc toàn vẹn
 • Dưới đây là bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 6 - Ràng buộc toàn vẹn (Integrity Constraint). Mời các bạn tham khảo bài giảng để hiểu rõ hơn về các yếu tố của ràng buộc toàn vẹn; phân loại ràng buộc toàn vẹn và cài đặt ràng buộc toàn vẹn.

  pdf0p cocacola_08 21-11-2015 45 3   Download

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Chương 2: Ràng buộc toàn vẹn gồm có hai nội dung chính là RBTV, Các yếu tố của RBTV và phân loại ràng buộc toàn vẹn. Với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu hữu ích.

  pdf41p maiyeumaiyeu28 13-01-2017 28 3   Download

 • Chương 6 - Ràng buộc toàn vẹn (Integrity Constraint). Nội dung trình bày trong chương này gồm cócác yếu tố của ràng buộc toàn vẹn; phân loại ràng buộc toàn vẹn và cài đặt ràng buộc toàn vẹn.

  ppt28p nguoibakhong02 19-03-2018 19 1   Download

 • Bài giảng môn Cơ sở dữ liệu: Chương 7 - Ràng buộc toàn vẹn trình bày về khái niệm ràng buộc toàn vẹn; các đặc trưng của ràng buộc toàn vẹn; các loại ràng buộc toàn vẹn. Bài giảng phục vụ cho các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin và những ngành có liên quan.

  pdf0p cocacola_10 02-12-2015 54 3   Download

 • Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 7: Ràng buộc toàn vẹn" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, các đặc trưng của dàng buộc toàn vẹn, phân loại, cài đặt. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf59p doinhugiobay_16 29-02-2016 32 2   Download

 • Các nội dung: giới thiệu ràng buộc toàn vẹn (RBTV); các đặc trưng của một ràng buộc toàn vẹn; phân loại ràng buộc toàn vẹn; bảng tầm ảnh hưởng tổng hợp được trình bày trong "Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Bài 7: Ràng buộc toàn vẹn" dưới đây. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf34p minhminhquangtri32 07-07-2014 86 17   Download

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Xác định ràng buộc toàn vẹn gồm có 3 nội dung chính, đó là: Qui tắc xác định các loại ràng buộc, xác định ràng buộc có bối cảnh 1 quan hệ, xác định ràng buộc có bối cảnh nhiều quan hệ.

  pdf34p namthangtinhlang_01 03-11-2015 46 6   Download

 • Bài giảng môn "Cơ sở dữ liệu - Bài 7: Ràng buộc toàn vẹn" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu ràng buộc toàn vẹn, các đặc trưng của một RBTV, phân loại RBTV, bảng tầm ảnh hưởng tổng hợp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf34p doinhugiobay_16 28-02-2016 35 5   Download

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 6 Ràng buộc toàn vẹn do TS. Nguyễn Quốc Tuấn biên soạn với các nội chính như: Giới thiệu, các yếu tố của ràng buộc toàn vẹn, phân loại ràng buộc toàn vẹn, cài đặt ràng buộc toàn vẹn,...

  pdf23p dat611996 06-09-2017 23 4   Download

 • Bài giảng Cơ sở dữ liệu - Bài 7 trình bày về ràng buộc vẹn toàn. Nội dung chính trong bài giảng gồm có: Giới thiệu ràng buộc toàn vẹn, các đặc trưng của một ràng buộc toàn vẹn, phân loại ràng buộc toàn vẹn, bảng tầm ảnh hưởng tổng hợp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf17p youcanletgo_03 14-01-2016 30 2   Download

 • Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 7: Ràng buộc toàn vẹn" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Khái niệm, ác đặc trưng của ràng buộc dữ liệu, phân loại ràng buộc toàn vẹn, cài đặt ràng buộc toàn vẹn. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf61p doinhugiobay_17 01-03-2016 39 2   Download

 • Chương 4 của bài giảng trình bày về ràng buộc toàn vẹn trong CSDL. Chương này trình bày 3 nội dung lớn, đó là: Ràng buộc toàn vẹn, các yếu tố của ràng buộc toàn vẹn, phân loại ràng buộc toàn vẹn. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

  ppt15p kiepnaybinhyen_01 01-12-2015 24 2   Download

 • Chương 5 trang bị cho người học những hiểu biết về ràng buộc toàn vẹn. Thông qua chương này người học sẽ biết được khái niệm ràng buộc toàn vẹn, các đặc trưng của ràng buộc toàn vẹn, phân loại ràng buộc toàn vẹn và cách cài đặt ràng buộc toàn vẹn. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf40p youcanletgo_02 04-01-2016 26 1   Download

 • Chương 4 trình bày về ràng buộc toàn vẹn. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Giới thiệu ràng buộc toàn vẹn, các đặc trưng của một ràng buộc toàn vẹn, phân loại ràng buộc toàn vẹn, bảng tầm ảnh hưởng tổng hợp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf17p tangtuy12 01-06-2016 19 1   Download

 • Bài 7 - Ràng buộc toàn vẹn. Những nội dung chính được trình bày trong bài gồm có: Giới thiệu ràng buộc toàn vẹn, các đặc trưng của một ràng buộc toàn vẹn, phân loại ràng buộc toàn vẹn, bảng tầm ảnh hưởng tổng hợp. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf34p nhanmotchut_3 20-10-2016 56 5   Download

 • Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Ràng buộc toàn vẹn. Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu.

  pdf72p hpnguyen8 26-04-2018 25 1   Download

 • Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 5: Ràng buộc toàn vẹn" cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm về ràng buộc toàn vẹn (RBTV), các đặc trưng của ràng buộc toàn vẹn, phân loại ràng buộc toàn vẹn. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf46p tieu_vu11 30-06-2018 15 1   Download

 • Bài giảng "Cơ sở dữ liệu - Chương 4: Ràng buộc toàn vẹn" cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các vấn đề liên quan đến ràng buộc toàn vẹn, các loại ràng buộc toàn vẹn, phụ thuộc hàm, khóa, bài tập. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf37p doinhugiobay_16 06-03-2016 27 1   Download

 • Mỗi CSDL luôn tồn tại nhiều mối liên hệ giữa các thuộc tính, giữa các bộ; sự liên hệ này có thể xảy ra trong một quan hệ hoặc trong các lược đồ quan hệ của một CSDL. Các mối liên hệ này là những điều kiện bất biến mà tất cả các bộ của những quan hệ có liên quan trong CSDL đều phải thỏa mãn ở mọi thời điểm, những điều kiện bất biến đó được gọi là RBTV. (RBTV là các quy tắc quản lý được áp đặt trên các đối tượng của thế giới thực)...

  ppt16p thienthanoze 31-10-2010 396 135   Download

 • Đại Học Sư Phạm Tp. Hồ Chí Minh Khoa Toán – Tin Học Qui tắc xác định các loại ràng buộc • Xác định ràng buộc có bối cảnh 1 quan hệ • Xác định ràng buộc có bối cảnh nhiều quan hệ Phân loại ràng buộc• Ràng buộc có bối cảnh 1 quan hệ Ràng buộc miền giá trị Ràng buộc liên bộ Ràng buộc liên thuộc tính• Ràng buộc có bối cảnh nhiều quan hệ Ràng buộc tham chiếu/khóa ngoại Ràng buộc liên bộ Ràng buộc liên thuộc tính...

  pdf34p tran0phu 30-03-2013 272 22   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phân loại ràng buộc toàn vẹn
p_strCode=phanloairangbuoctoanven

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản