Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 6 - TS. Nguyễn Quốc Tuấn

Chia sẻ: Nguyễn Quốc đạt | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
12
lượt xem
3
download

Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 6 - TS. Nguyễn Quốc Tuấn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 6 Ràng buộc toàn vẹn do TS. Nguyễn Quốc Tuấn biên soạn với các nội chính như: Giới thiệu, các yếu tố của ràng buộc toàn vẹn, phân loại ràng buộc toàn vẹn, cài đặt ràng buộc toàn vẹn,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Cơ sở dữ liệu: Chương 6 - TS. Nguyễn Quốc Tuấn

Ràng buộc toàn vẹn<br /> TS.Nguyễn Quốc Tuấn<br /> Bm. Mạng & HTTT<br /> ,';<br /> <br /> Ràng buộc toàn vẹn<br /> <br /> 1<br /> <br /> Nội dung<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Giới thiệu<br /> Các yếu tố của RBTV<br /> Phân loại RBTV<br /> Cài đặt RBTV<br /> <br /> Ràng buộc toàn vẹn<br /> <br /> 2<br /> <br /> Giới thiệu<br /> <br /> <br /> Ràng buộc toàn vẹn - RBTV (Integrity Constraint)<br /> <br /> <br /> <br /> Các RBTV là những điều kiện bất biến mà mọi thể hiện<br /> của quan hệ đều phải thỏa ở bất kỳ thời điểm nào<br /> Ví dụ: Trong CSDL quản lý nhân viên<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Mỗi nhân viên có một mã riêng biệt để phân biệt với nhân viên<br /> khác<br /> Mỗi nhân viên phải làm việc cho một phòng ban<br /> ...<br /> <br /> Mục đích của RBTV<br /> <br /> <br /> <br /> Đảm bảo tính nhất quán của dữ liệu<br /> Đảm bảo ngữ nghĩa thực tế của dữ liệu<br /> Ràng buộc toàn vẹn<br /> <br /> 3<br /> <br /> Các yếu tố của RBTV<br /> <br /> <br /> Khi xác định một RBTV cần chỉ rõ:<br />  Nội dung<br />  Bối cảnh<br />  Bảng tầm ảnh hưởng<br /> <br /> Ràng buộc toàn vẹn<br /> <br /> 4<br /> <br /> Nội dung RBTV (1)<br /> <br /> <br /> Nội dung của một RBTV được phát biểu bằng<br /> <br /> <br /> Ngôn ngữ tự nhiên<br /> <br /> <br /> <br /> Ngôn ngữ hình thức<br /> <br /> <br /> Biểu diễn thông qua<br /> <br /> <br /> <br /> Đại số quan hệ<br /> Phép tính quan hệ<br /> <br /> Ràng buộc toàn vẹn<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản