Phần mềm Toán học

Xem 1-20 trên 1738 kết quả Phần mềm Toán học
 • Bài giảng Phần mềm Toán học động GeoGebra giới thiệu về phần mềm Toán học động GeoGebra bao gồm Cửa sổ đại số, cửa sổ hình học, bảng tính, khung nhập lệnh, GeoGebra Wiki, diễn đàn người sử dụng, GeoGebra Upload Manager, hỗ trợ Java, sử dụng miễn phí, giao diện Tiếng Việt. Mời bạn đọc tham khảo.

  pdf20p hoa_loaken91 02-06-2014 222 67   Download

 • 1. Nhấn mạnh một số quan điểm trong việc xây dung và sử dụng công cụ tin học trong giảng dậy và nghiên cứu toán học; 2. Việc sử dụng một số phần mêm toán học ( Maple, Matlab, SPSS...) trong giảng dậy và NCKH trong thời gian qua tại Học viên Kỹ thuật Quân sự; 3. Đánh giá hiệu quả. Kết luận.

  doc6p motnguoibanmt 14-06-2010 164 41   Download

 • Đề tài: “Phần mềm toán học Maple và ứng dụng nghiên cứu đa thức nội suy” nhằm mục đích góp phần thực hiện chủ trương ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao chất lượng dạy và học môn Toán. Hệ thống hóa lại các kiến thức về Đa thức nội suy và ứng dụng của Maple trong Đa thức nội suy.

  pdf26p bautroibinhyen24 20-04-2017 7 4   Download

 • Maple là một phần mềm Toán học do Đại Học Tổng Hợp Waterloo(Canada) xây dựng và đưa vào sử dụng năm 1985. Sau nhiều lần cải tiến và phát triển qua nhiều phiên bản khác nhau và ngày càng được hoàn thiện, hiện nay đó cú Maple 11.

  pdf43p dinhlan0501 30-03-2011 192 90   Download

 • Mục tiêu của bài báo này là viết chương trình toán học bằng phần mềm MAPLE để phân tích quá trình giải phương trình vi phân Bec-nu-li (Bài toán Bec-nu-li). Từ đó áp dụng giải một số bài toán dạng phương trình vi phân cấp 1 và cấp 2 ABSTRACT.

  doc8p toughhorse70 29-10-2014 71 9   Download

 • Hệ thống quản lý tài sản cố định của CPTM và Phần mềm Tin học -ISC Chương 1: Mô tả bài toán và mô hình nghiệp vụ của hệ thống quản lý tài sản cố định Chương 2: Phân tích hệ thống Chương 3: Thiết kế hệ thống Chương 4: Cài đặt thử nghiệm Xây dựng hệ thống Quản lý tài sản cho phòng Hành chính quản trị của Công ty cổ phần thƣơng mại & phần mềm tin học – ISC. Công ty đƣợc tổ chức với nhiều phòng ban, đảm nhiệm những chức năng và công việc riêng....

  pdf31p dinhlan05011 05-05-2011 672 249   Download

 • Ứng dụng phần mềm dạy học Cabri Geometry trong dạy học nhằm tạo nền tản hình học vững chắc khi học sinh tiếp tục học chương trình ở bậc trung học phổ thông và góp phần đổi mới phương pháp dạy học hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo sáng kiến kinh nghiệm "Ứng dụng phần mềm dạy học Cabri Geometry trong dạy học sinh toán hình học 6, 7" để hiểu hơn về vấn đề này.

  pdf19p thuytct36 25-02-2016 93 27   Download

 •  Mục đích của nghiên cứu là xây dựng các mô hình động tạo ra các tương tác tích cực dựa trên hai phần mềm toán học phổ thông là The Geometer’s Sketchpad và Fathom, nhằm giúp cho học sinh lớp 10, 11 kiến tạo tri thức xác suất thống kê.

  pdf77p uocvongxua01 09-05-2015 36 14   Download

 • Tham khảo luận văn - đề án 'phương hướng và giải pháp ứng dụng phần mềm tin học trong hoạt động kiểm toán cùa kiểm toán nhà nước', luận văn - báo cáo, báo cáo khoa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

  pdf117p lanlan38 02-04-2013 55 9   Download

 • Tích cực hóa hoạt động học tập của học sinh sẽ góp phần quan trọng để thực hiện định hướng dạy học tích cực: "Lấy người học làm trung tâm”. Một trong những biện pháp nhằm tích cực hóa hoạt động của học sinh trong dạy học toán là ứng dụng các thành tựu của công nghệ thông tin và truyền thông, trong đó có việc sử dụng phần mềm dạy học.

  pdf3p cumeo2004 02-07-2018 7 2   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là phân tích, đánh giá thực trạng công tác KSNB tại Trung Tâm Phát Triển Phần Mềm, từ đó đề xuất phương hướng và một số giải pháp cụ thể nhằm tăng cường KSNB thu, chi tại Trung Tâm Phát Triển Phần Mềm – Đại học Đà Nẵng.

  pdf26p quaymax5 16-09-2018 0 0   Download

 • Matlab là một phần mềm toán học của hãng Mathworks để tính toán trên các số và có tính trực quan rất cao. Matlab đã qua nhiều phiên bản, giáo trình này giới thiệu phiên bản 7.0 (release 14). Matlab là...Quy trình cài đặt Matlab cũng tương tự như việc cài đặt các chương trình phần mềm khác, chỉ cần theo các hướng dẫn và bổ sung thêm các thông số cho phù hợp.

  pdf195p hikaru28 14-12-2009 513 391   Download

 • Matlab là một phần mềm toán học của hãng Mathworks để tính toán trên các số và có tính trực quan rất cao. Matlab đã qua nhiều phiên bản, giáo trình này giới thiệu phiên bản 7.0 (release 14). Matlab là viết tắt của Matrix Laboratory. Matlab làm việc chủ yếu với các ma trận. Ma trận cỡ mxn là bảng số chữ nhật gồm mxn số được sắp xếp thành m hàng và n cột.

  pdf204p tailieuvip14 26-07-2012 438 305   Download

 • Trong dạy toán, việc sử dụng các phầm mền Mathematieca, Maple, Cabri Geometry, Geometer's Sketchpad,Mathcad...vào hỗ trợ tự học, tự nghiên cứu của sinh viên là vấn đề rất cần thiết. Từ đó, định hướng được cách dạy của người dạy cho người học và cách học của người học trên sự hỗ trợ của các phần mềm toán học.

  pdf9p mrbin1262006 13-04-2010 683 168   Download

 • Matlab là một phần mềm toán học của hãng Mathworks để tính toán trên các số và có tính trực quan rất cao. Matlab đã qua nhiều phiên bản, giáo trình này giới thiệu phiên bản Matlab 2012b . Matlab là...Quy trình cài đặt Matlab cũng tương tự như việc cài đặt các chương trình phần mềm khác, chỉ cần theo các hướng dẫn và bổ sung thêm các thông số cho phù hợp.

  pdf13p vanbinh_21 14-12-2012 1198 81   Download

 • Matlab là một phần mềm cao cấp dùng để giải các bài toán. Để khởi động MATLAB ta bấm đúp vào icon của nó. Các file MATLAB có dạng *.m và chỉ chạy trong môi trường MATLAB. MATLAB xử lí số liệu như là ma trận. Khi ta đánh lệnh vào cửa sổ lệnh, nó sẽ được thi hành ngay và kết quả hiện lên màn hình. Nếu ta không muốn cho kết quả hiện lên màn hình thì sau lệnh ta đặt thêm dấu “;”.

  pdf541p luuvanqui 21-04-2013 154 80   Download

 • Mục tiêu của bài báo này là viết chương trình toán học bằng phần mềm MAPLE để phân tích quá trình giải phương trình vi phân tuyến tính cấp 2 hệ số hằng với điều kiện ban đầu (Bài toán Cauchy). Từ đó áp dụng giải một số bài toán dạng phương trình vi phân cấp

  pdf7p phalinh17 13-08-2011 104 30   Download

 • Ngày nay, v sự trợ gi úp của một số phần mềm toán học có nhiều hình vẽ trực quan ới sinh động. Việc dạy và học toán trở nên hiệu quả hơn.Vì thế, m ục tiêu bài báo là viết chương trình tính diện tích hình phẳng và thể tích vật thể tròn xoay được giới hạn bởi các đường cong y = f(x), y = g(x), x = a, x = b với a...

  pdf7p phalinh17 13-08-2011 102 26   Download

 • Giới thiệu 1 GIỚI THIỆU Matlab là một phần mềm toán học của hãng Mathworks để tính toán trên các số và có tính trực quan rất cao. Matlab đã qua nhiều phiên bản, giáo trình này giới thiệu phiên bản 7.0 (release 14). Matlab là viết tắt của Matrix Laboratory. Matlab làm việc chủ yếu với các ma trận. Ma trận cỡ mxn là bảng số chữ nhật gồm mxn số được sắp xếp thành m hàng và n cột.

  pdf260p tengteng14 21-12-2011 56 1   Download

 • Giúp sinh viên độc lập trong nghiên cứu khoa học, có khả năng xử lý số liệu thường gặp trong điều tra, nghiên cứu trong công nghệ sinh học thực phẩm. Trang bị cho sinh viên kỹ năng sử dụng phần mềm tin học trong việc giải quyết xử lý, trình bày số liệu và giải quyết một số bài toán trong công nghệ. ước lượng được qui luật phụ thuộc (nghiên cứu trên một tập hợp mẫu với độ tin cậy nào đó) ...

  ppt0p peheo_1 31-07-2012 268 86   Download

Đồng bộ tài khoản