intTypePromotion=1
ADSENSE

Phân nhánh kinh tế học

Xem 1-20 trên 818 kết quả Phân nhánh kinh tế học
 • "Bài giảng Kinh tế học: Chương I" do Nguyễn Việt Hưng biên soạn cung cấp những kiến thức tổng quan về Kinh tế học như: định nghĩa Kinh tế học, nguyên lý nền tảng làm định hướng khi nghiên cứu Kinh tế học, phân nhánh Kinh tế học, phương pháp phân tích kinh tế và một số khái niệm Kinh tế cơ bản.

  pdf31p hohanhnhi 14-01-2014 105 10   Download

 • Bài giảng "Kinh tế vĩ mô 1 - Chương 1: Tổng quan về kinh tế học" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa Kinh tế học, mười nguyên lý Kinh tế học, phân nhánh Kinh tế học, phương pháp nghiên cứu của Kinh tế học, nội dung nghiên cứu của Kinh tế học vĩ mô. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf7p abcxyz123_07 04-04-2020 100 7   Download

 • Bài giảng "Kinh tế vĩ mô - Bài 1: Tổng quan về kinh tế học" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa kinh tế học, mười nguyên lý Kinh tế học, phân nhánh Kinh tế học, nội dung nghiên cứu của kinh tế học vĩ mô,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf0p tamynhan2 04-07-2020 29 0   Download

 • Kinh tế học là môn khoa học xã hội nghiên cứu sự sản xuất, phân phối và tiêu dùng các loại hàng hóa và dịch vụ. Nghiên cứu kinh tế học nhằm mục đích giải thích cách thức các nền kinh tế vận động và cách tác nhân kinh tế tương tác với nhau. Các nguyên tắc kinh tế được ứng dụng trong đời sống xã hội, trong thương mại, tài chính và hành chính công, thậm chí là trong ngành tội phạm học, giáo dục, xã hội học, luật học và nhiều ngành khoa học khác....

  ppt31p buiduongson3 08-05-2010 274 104   Download

 • Mục tiêu của chương 1 Tổng quan kinh tế học thuộc bài giảng Kinh tế vĩ mô trình bày về những vấn đề trọng tâm của Kinh tế vĩ mô, cách tính sản lượng quốc gia và tăng trưởng kinh tế, tổng cung – Tổng cầu, chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, mô hình IS – LM, thất nghiệp và lạm phát.

  pdf17p thick_12 14-07-2014 74 3   Download

 • Kinh tế học hiện đại được phân thành hai nhánh – kinh tế học vi mô và kinh tế học vĩ mô. Cả hai phân môn đều nghiên cứu các hiện tượng kinh tế, tìm hiểu các nội dung kinh tế để đưa ra những giải pháp hợp lý ở hai cấp độ. Kinh tế học vi mô nghiên cứu các vấn đề kinh tế ở cấp độ đơn vị sản xuất hay người tiêu dùng trong khi kinh tế học vĩ mô nghiên cứu các vấn đề này ở cấp độ tổng thể - ở cấp quốc gia hay...

  ppt204p sarahnguyen 31-05-2010 1500 794   Download

 • Phần 1 Tài liệu tham khảo Kinh tế học phát triển về công nghiệp hóa và cải cách nền kinh tế cung cấp cho người đọc các kiến thức: Các trường phái và quan điểm lý thuyết chính của kinh tế học phát triển, công nghiệp hóa phát huy lợi thế so sánh động - Mô hình mới kết hợp tăng trưởng nhanh với phát triển bền vững. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf202p doinhugiobay_03 24-11-2015 89 29   Download

 • Kinh tế môi trường - một nhánh của kinh tế học – nghiên cứu các vấn đề môi trường theo quan điểm và phương pháp phân tích của kinh tế học, tập trung vào các nội dung sau: Ứng dụng công cụ kinh tế để nghiên cứu các nguồn tài nguyên môi trường được phát triển và quản lý như thế nào.....

  pdf15p linhlan1903 06-11-2013 189 27   Download

 • Bài giảng Kinh tế học vĩ mô I - Chương 1: Giới thiệu môn học trình bày tổng quan về kinh tế học vĩ mô - một phân nhánh của Kinh tế học, các chính sách chi tiết và nội dung bài học. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

  pdf4p hungdaigia91 28-10-2014 92 4   Download

 • Tài liệu có 36 chương với nội dung hỗ trợ, củng cố, nâng cao kiến thức về kinh tế cho người đọc sau khi nghiên cứu xong phần lý thuyết. Trong mỗi chương đều đề cập đến mục tiêu nghiên cứu, nội dung cần nắm được, kiểm tra nhanh kiến thức bằng câu hỏi đúng/sai, tìm những thuật ngữ phù hợp với khái niệm, ứng dụng kiến thức đã học vào các bài tập thông thường, bài tập tình huống, sau cùng là câu hỏi tư duy.

  pdf115p nhatro75 08-07-2012 1345 274   Download

 • Từ khi nước ta chuyển sang nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Kinh tế học đã trở thành một môn học mang tính phổ cập và được qui định là một môn khoa học cơ sở đối với sinh viên ngành kinh tế ở tất cả các trường đại học trong cả nước. Kinh tế học vĩ mô là một nhánh của Kinh tế học, tập trung nghiên cứu các hoạt động của nền kinh tế dưới góc độ tổng thể, đề cập đến các vấn đề kinh tế...

  doc36p candytl 22-12-2010 317 116   Download

 • Giá cả của hàng hóa dịch vụ luôn luôn biến động theo thời gian, tuy nhiên nếu như giá cả thay đổi quá nhanh chóng, nó có thể là một cú sốc đối với nền kinh tế quan trọng trong việc đưa ra các quyết định tài chính quan trọng. Tuy trong năm 2007 Chính phủ Việt Nam đã kịp thời có hàng loạt các biện pháp nhằm kiềm chế tốc độ tăng CPI các tháng còn lại nhằm làm cho CPI 2007 sẽ không vượt quá tốc độ tăng trưởng kinh tế (8,5%). Nhưng, kết thúc 2007, bên cạnh...

  doc27p phuochuuvo 05-01-2012 312 59   Download

 • Giá cả của hàng hoá dịch vụ luôn luôn biến động theo thời gian, tuy nhiên nếu như giá cả thay đổi quá nhanh chóng, nó có thể là một cú sốc đối với nền kinh tế. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) là một chỉ số cơ bản đo lường giá cả hàng hoá dịch vụ và cho biết liệu nền kinh tế có bị lạm phát hoặc giảm phát hay không. Chỉ số giả cả thường rất được quan tâm theo dõi và nó đóng một vai trò quan trọng trong việc đưa ra các quyết định tài...

  pdf28p chipbia 16-07-2012 196 49   Download

 • Kinh tế môi trường - một nhánh của kinh tế học - nghiên cứu các vấn đề môi trường theo quan điểm và phương pháp phân tích của kinh tế học, tập trung vào các nội dung: - Ứng dụng công cụ kinh tế để nghiên cứu các nguồn tài nguyên môi trường được phát triển và quản lý như thế nào (phân bổ các nguồn tài nguyên khan hiếm cho các mục đích sử dụng có tính cạnh tranh)

  ppt10p dungdiem 21-02-2013 198 43   Download

 • Những yếu tố ngoại lai: Một vài phân biệt Các nhà kinh tế phân ra một số yếu tố ngoại lai. Một số yếu tố ngoại lai tác động có lợi đối với người khác gọi là yếu tố ngoại lai tích cực; những yếu tố ngoại lai khác có tác hại gọi là yếu tố ngoại lai tiêu cực. Một hãng làm ô nhiễm không khí là gây ra ngoại lai tiêu cực đối với tất cả những người thở không khí và đối với các hãng vì máy móc của họ bị hao mòn nhanh hơn khi không khí bị ô nhiễm.

  pdf25p vetnangcuoitroi123 04-11-2013 224 38   Download

 • Phúc lợi là sự thỉa mãn sức sống,hạnh phúc .Phúc lợi là sự thỏa mãn mức sống, hạnh phúc, sức khỏe và sự phồn thịnh của một cá nhân hoặc của một cộng đồng. • Hữu dụng (utility) là sự thỏa mãn mà 1 người cảm nhận được khi tiêu dùng 1 loại sản phẩm hay dịch vụ nào đó • Hữu dụng cần phải được tối ưu hóa để nâng cao phúc lợi

  ppt93p mabubeouk 17-10-2012 57 17   Download

 • Nền kinh tế nước ta đang chuyển sang cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước. Sự nghiệp đổi mới kinh tế đòi hỏi phải nhanh chóng tiếp cận những lý luận và thực tiễn quản lý kinh tế của nhiều nước trên thế giới. Kinh tế học vĩ mô là một môn kinh tế cơ sở, đề cập đến cơ sở lý thuyết và các phương pháp phân tích sự vận động của nền kinh tế tổng thể, làm nền tảng cho các phân tích chuyên ngành kinh tế khác....

  doc41p kuxataza 28-11-2010 538 217   Download

 • Chuyển dịch cơ cấu kinh tế (CDCCKT) là một yêu cầu tất yếu trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa của nước ta hiện nay, vì để xây dựng và phát triển một nền kinh tế ổn định, vững chắc, với tốc độ nhanh đòi hỏi phải xác định được một CCKT hợp lý, giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa các ngành kinh tế quốc dân, giữa các vùng lãnh thổ và giữa các thành phần kinh tế...

  pdf82p tuyetmuadong2013 26-04-2013 228 85   Download

 • Một xã hội bền vững cần có sự công bằng trong phân phối xã hội, cung cấp đầy đủ các dịch vụ xã hội bao gồm sức khỏe và giáo dục, bình đẳng giới, trách nhiệm chính trị và có sự tham gia. • Bền vững về xã hội: phát triển kinh tế tăng trưởng nhanh và ổn định phải đi đôi với dân chủ công bằng và tiến bộ xã hội.

  ppt66p mabubeouk 17-10-2012 529 48   Download

 • Hiện nay, Việt Nam đang nghiêng về mô hình thứ hai, đúng hơn là thiên về mô hình này. Xu hướng này được thể hiện bằng những thành tựu tăng trưởng kinh tế nhanh và liên tục trong nhiều năm qua, với cái giá phải trả khá lớn trong lĩnh vực văn hoá, xã hội và môi trường. Tăng trưởng một phần trăm kinh tế đi liền với nhiều phần trăm suy giảm môi trường sống và gia tăng phân hoá giàu nghèo là điều không ai mong muốn. Có thể thấy kinh tế Việt Nam cơ bản là...

  pdf3p bengoan369 07-12-2011 104 37   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phân nhánh kinh tế học
p_strCode=phannhanhkinhtehoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2