intTypePromotion=1
ADSENSE

Phân nhóm IIIA

Xem 1-20 trên 33 kết quả Phân nhóm IIIA
 • Bài giảng Nhân một trường hợp thiểu sản ngón cái type IIIA trình bày một trường hợp lâm sàng ở bệnh nhân thiểu sản ngón cái type IIIA; Tách dính gân gập và duỗi N1; Phân loại thiểu sản nhóm I;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf20p vijoy2711 18-09-2021 9 0   Download

 • Tài liệu Kiến thức Hóa học vô cơ (Tập 2 - Các kim loại điển hình): Phần 1 trình bày một số kiến thức cơ bản về kim loại, sự phân bố kim loại trong thiên nhiên, tính chất hóa học của kim loại, các nguyên tố nhóm IA, các nguyên tố nhóm IIA, các nguyên tố nhóm IIIA, các nguyên tố nhóm IVA. Để nắm nội dung mời các bạn cùng

  pdf149p sony2711 01-02-2019 42 3   Download

 • Tài liệu Tính chất lý hóa học các chất vô cơ: Phần 1 trình bày các nội dung về cấu tạo và tính chất của nhóm nguyên tố s như: nguyên tố hidro, các nguyên tố nhóm IA, các nguyên tố nhóm IIA, các nguyên tố nhóm IIIA, các nguyên tố nhóm IVA,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf188p tuongvidanh 03-01-2019 43 6   Download

 • Mục tiêu của luận án là: Nghiên cứu thăm dò tín hiệu tương tác của 3 azocalixaren với một số ion kim loại nhóm IA, IIA, IIIA, kim loại chuyển tiếp và nhóm lantanit, actinit. Dựa vào các tín hiệu quang thu được từ phổ hấp thụ, nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành phức, các đặc điểm của phức như tỉ lệ phức, hệ số hấp thụ mol, hằng số bền của phức.

  pdf25p cumeo2009 24-07-2018 49 2   Download

 • Mục tiêu môn Hóa vô cơ A cung cấp những kiến thức cần thiết về cấu tạo, tính chất, khả năng phản ứng, điều chế, ứng dụng đặc biệt là ứng dụng chế tạo vật liệu của của nguyên tố hóa học và các hợp chất quan trọng của chúng một cách có hệ thống.

  pdf6p phongphong321 05-07-2018 59 4   Download

 • Cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: Các đơn chất, các hợp chất có số oxh+3, hợp kim Al, vật liệu gốm hiện đại. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf18p phongphong321 05-07-2018 48 3   Download

 • Mục tiêu chương 5 Nguyên tố nhóm III giúp các bạn nắm được cấu tạo nguyên tử, giải thích nguyên nhân kém thuần nhất về tính chất giữa các nguyên tố IIIA. Vẽ công thức cấu tạo, viết các phản ứng chính yếu của các hợp chất của B, AI.

  pdf17p phongphong321 05-07-2018 101 10   Download

 • Bài giảng Hóa học vô cơ: Chương 3 do Nguyễn Văn Hòa biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm: Các đơn chất, các hợp chất có số OXH +3, ứng dụng trong ngành dược.

  pdf20p thuyanlac321 18-06-2018 68 6   Download

 • Phần 1 tài liệu Câu hỏi và bài tập Hóa học vô cơ - Phần kim loại giới thiệu tới người đọc các câu hỏi và bài tập đại cương về kim loại, các nguyên tố nhóm IA, các nguyên tố nhóm IIA, các nguyên tố nhóm IIIA,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf147p tramnamcodon_03 02-04-2016 222 74   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1 cuốn Phương pháp giải các dạng bài tập trắc nghiệm Hóa học - Đại cương và vô cơ, phần 2 giới thiệu các nội dung: Điện phân, kim loại, kim loại kiềm (IA) và kim loại kiềm thổ (IIA), nhôm, nhôm IIIA, sắt và nhôm VIII (kim loại nhóm Fe),... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf212p tramnamcodon_04 03-04-2016 110 16   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1 tài liệu Hóa học vô cơ - Tập 1: Các nguyên tố phi kim, phần 2 giới thiệu tới người học các kiến thức: Các nguyên tố nhóm VIA, các nguyên tố nhóm VA, các nguyên tố phi kim nhóm IVA, các nguyên tố phi kim nhóm IIIA. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf182p doinhugiobay_19 18-03-2016 139 26   Download

 • Phần 2 giáo trình trình bày các nội dung: Các nguyên tố nhóm VIA: oxi, lưu huỳnh, selen, telu, poloni; các nguyên tố nhóm VA: nitơ, photpho, asen, antimon, bitmut; các nguyên tô phi kim nhóm IVA: Cacbon và silic; nguyên tố phi kim nhóm IIIA: Bo.

  pdf193p lalala01 02-11-2015 381 71   Download

 • Phần 1 giáo trình gồm 5 chương đầu tài liệu: Đại cương về kim loại, các nguyên tố nhóm IA (Kim loại kiềm), các nguyên tố nhóm IIA (Kim loại kiềm thổ), các nguyên tố nhóm IIIA (Nhôm - Gali - Inđi - Tali), các nguyên tố nhóm IVA (Gecmani - Thiếc - Chì).

  pdf146p lalala01 02-11-2015 197 33   Download

 • Bài giảng "Chương 4: Các nguyên tố phân nhóm III" trình bày các nội dung: Các nguyên tố phân nhóm IIIA (đặc tính của các nguyên tố nhóm IIIA, đơn chất các nguyên tố nhóm IIIA, hợp chất của các nguyên tố nhóm IIIA), các nguyên tố phân nhóm IIIB (đặc tính của các nguyên tố nhóm IIIB, đơn chất các nguyên tố nhóm IIIB, hợp chất của các nguyên tố nhóm IIIB), các nguyên tố họ Lantanit . Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf17p nhansinhaoanh_03 24-10-2015 282 41   Download

 • Phần 1 Giáo trình Thực hành hóa vô cơ (hệ Cao đẳng và Trung cấp) gồm các bài học: Các nguyên tố kim loại phân nhóm ia, iia, iiia; các nguyên tố phân nhóm vib; các nguyên tố nhóm viib; các nguyên tố phân nhóm viiib; sản xuất phèn nhôm kali từ quặng bauxite lâm đồng; điều chế dung dịch acid ortho phosphoric (h3po4) từ quặng flor apatit long thành; một số ứng dụng.

  pdf27p uocvong06 13-10-2015 200 28   Download

 • Luận án Tiến sĩ Hóa học: Nghiên cứu khả năng tạo phức của một số dẫn xuất mới của azocalixaren với ion kim loại và ứng dụng trong phân tích nhằm nghiên cứu thăm dò tín hiệu tương tác của 3 azocalixaren với một số ion kim loại nhóm IA, IIA, IIIA, kim loại chuyển tiếp và nhóm lantanit, actinit; dựa vào các tín hiệu quang thu được từ phổ hấp thụ, nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành phức, các đặc điểm của phức như tỉ lệ phức, hệ số hấp thụ mol, hằng số bền của phức.

  pdf126p fujijudo87 07-07-2014 185 31   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu khả năng tạo phức của một số dẫn xuất mới của azocalixaren với ion kim loại và ứng dụng trong phân tích nhằm nghiên cứu thăm dò tín hiệu tương tác của 3 azocalixaren với một số ion kim loại nhóm IA, IIA, IIIA, kim loại chuyển tiếp và nhóm lantanit, actinit; dựa vào các tín hiệu quang thu được từ phổ hấp thụ, nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hình thành phức, các đặc điểm của phức như tỉ lệ phức, hệ số hấp thụ mol, hằng số bền của phức.

  pdf25p fujijudo87 07-07-2014 118 3   Download

 • Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học kim loại chiếm hơn 80% tổng số nguyên tố, kim loại ở những vị trí: - Nhóm IA (trừ H), nhóm IIA: các kim loại này là những nguyên tố s. - Nhóm IIIA (trừ B), một phần của các nhóm IVA, VA, VIA: các kim loại này là những nguyên tố p. - Các nhóm B (từ IB đến VIIIB): các kim loại chuyển tiếp, chúng là những nguyên tố d. - Họ lantan và actini (xếp riêng thành hai hàng ở cuối bảng): các kim loại thuộc hai họ này là những nguyên f. Các nguyên tố càng...

  doc9p 19941205 06-05-2013 110 17   Download

 • Nội dung chính của tài liệu gồm có 13 chương với những nội dung cơ bản sau đây: Kim loại kiềm (phân nhóm IA), kim loại kiềm thổ (phân nhóm IIA), nguyên tố nhóm IIIA, cacbon và silic, nitơ và các hợp chất nhóm VA, hidro - oxy - lưu huỳnh,... và các nội dung khác. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf34p la_lan23 12-04-2013 281 68   Download

 • Bài 1 : Tính chất chung của kim loại I. Cấu tạo 1. Vị trí của kim loại trong bảng tuần hoàn Các nguyên tố hoá học được phân thành kim loại và phi kim. Trong số 110 nguyên tố hoá học đã biết có tới gần 90 nguyên tố là kim loại. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố kim loại có mặt ở : - Nhóm IA (trừ hiđro) và IIA. - Nhóm IIIA (trừ bo) và một phần của các nhóm IVA, VA, VIA.  Các nhóm B (từ IB đến VIIIB) nguồn : http://hochoahoc.com...

  pdf12p hsoledad1 06-04-2013 212 26   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phân nhóm IIIA
p_strCode=phannhomiiia

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2