intTypePromotion=1
ADSENSE

Phân phối lợi nhuận bằng mua lại cổ phiếu

Xem 1-2 trên 2 kết quả Phân phối lợi nhuận bằng mua lại cổ phiếu
  • Bài giảng "Chương 2: Chính sách cổ tức" có nội dung trình bày về chính sách phân phối và giá trị công ty, tác động của các nhóm cổ đông khác nhau, tác động của phát tín hiệu cổ tức, thiết lập chính sách phân phối mục tiêu, phân phối lợi nhuận bằng cổ tức, phân phối lợi nhuận bằng mua lại cổ phiếu, các yếu tố khác ảnh hưởng đến chính sách phân phối, chia tách cổ phiếu bằng và trả cổ tức bằng cổ phiếu.

    ppt58p jangni5 26-04-2018 51 4   Download

  • Bài giảng môn học "Tài chính doanh nghiệp 3 - Chương 2: Chính sách cổ tức" trình bày các nội dung: Chính sách phân phối và giá trị công ty, tác động của các nhóm cổ đông khác nhau, tác động của phát tín hiệu cổ tức, thiết lập chính sách phân phối mục tiêu, phân phối lợi nhuận bằng cổ tức, phân phối lợi nhuận bằng mua lại cổ phiếu

    ppt58p nguyenhoainambd 29-05-2017 58 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phân phối lợi nhuận bằng mua lại cổ phiếu
p_strCode=phanphoiloinhuanbangmualaicophieu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2