intTypePromotion=1

Bài giảng Chương 2: Chính sách cổ tức

Chia sẻ: Ni Ni | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:58

0
52
lượt xem
4
download

Bài giảng Chương 2: Chính sách cổ tức

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Chương 2: Chính sách cổ tức" có nội dung trình bày về chính sách phân phối và giá trị công ty, tác động của các nhóm cổ đông khác nhau, tác động của phát tín hiệu cổ tức, thiết lập chính sách phân phối mục tiêu, phân phối lợi nhuận bằng cổ tức, phân phối lợi nhuận bằng mua lại cổ phiếu, các yếu tố khác ảnh hưởng đến chính sách phân phối, chia tách cổ phiếu bằng và trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chương 2: Chính sách cổ tức

 1. CHƯƠNG 2: CHINH SÁCH CỔ TỨC https://sites.google.com/site/haminhphuoc 08/ TPHCM, tháng 3, năm 2015
 2. CHƯƠNG 2: CHÍNH SÁCH CỔ TỨC Mục tiêu của chương Sau khi học xong chương này sinh viên trình bày được các  vấn đề sau: v Chính sách phân phối và giá trị công ty v Thiết  lập  chính  sách  phân  phối  mục  tiêu  qua  mô hình phân phối lợi nhuận giử lại v Đặc điểm  của  hình  thức  phân  phối  và  lợi  nhuận v Xác  định  các  yếu  tố  ảnh  hưởng  đến  chính  sách phân phối
 3. CHƯƠNG 2: CHÍNH SÁCH CỔ  NỘI DUNG TỨC I. Chính sách phân phối và giá trị công ty III. Tác động của các nhóm cổ đông khác nhau IV. Tác động của phát tín hiệu cổ tức V. Thiết lập chính sách phân phối mục tiêu VI. Phân phối lợi nhuận bằng cổ tức VII. Phân phối lợi nhuận bằng mua lại cổ phiếu
 4. I. Chính sách phân phối và giá trị công  Giá trị của một doanh nghiệp chịu ảnh ty hưởng của ba loại quyết định tài chính: v Quyết định đầu tư v Quyết định tài trợ v Quyết định chi trả cổ tức Khi lập các quyết định tương quan lẫn nhau này, mục tiêu là tối đa hóa tài sản của cổ đông.
 5. I. Chính sách phân phối và giá trị công  ty ật  ngữ  cổ  tức  (dividend)  dùng  để  chỉ  Thu việc  phân  phối  lợi  nhuận  kiếm  được  từ  hoạt động của công ty.  Còn  việc  phân  phối  các  nguồn  lợi  nhuận  khác  không  phải  lợi  nhuận  hoạt  động  thường  được  gọi  là  phân  phối  lợi  nhuận  (distribution) thay vì gọi là cổ tức.
 6. I. Chính sách phân phối và giá trị công  ty Công ty thường trả cổ tức bằng hình thức chi trả tiền  mặt  (cash  dividend),  thường  là  chi  trả  mỗi  năm  một  lần, nhưng cũng có thể trả nhiều lần trong một năm. Ngoài ra, công ty còn có thể trả cổ tức bằng cổ phiếu  (stock dividend).  Thực ra, trả cổ tức bằng cổ phiếu không phải là chi trả  cổ tức theo đúng nghĩa, vì nó không làm cho tài khoản  tiền mặt của công ty giảm đi.. 
 7. I. Chính sách phân phối và giá trị công  ty Chính sách phân phối của công ty được các nhà  đầu tư quan tâm như: Tỷ lệ phân phối mục tiêu là phần trăm lợi  nhuận phân phối cho nhà đầu tư dưới dạng cổ  tức hoặc mua lại cổ phiếu, hoặc tiền mặt  
 8. I. Chính sách phân phối và giá trị công  ty Về mặt lý thuyết, khi bàn đến chính sách cổ tức  các nhà nghiên cứu luôn tranh luận với nhau về hai quan điểm:   (1)  chính  sách  cổ  tức  có  ảnh  hưởng  đến  giá  trị  công ty, và  (2) chính sách cổ tức chẳng có ảnh hưởng gì cả
 9. I. Chính sách phân phối và giá trị công  ty Trong những năm gần đây, chính sách cổ tức  cũng  được  xem  là  một  trong  những  quyết  định chủ yếu của công ty. Tuy nhiên, cũng có  một  số  ý  kiến  cho  rằng  chính  sách  cổ  tức  chẳng  có  ý  nghĩa  gì.  Vậy,  tại  sao  chúng  ta  phải nghiên cứu chính sách cổ tức?
 10. I. Chính sách phân phối và giá trị công  ty ạn là người ra quyết định chi trả cổ tức,  Nếu b thì vấn đề bạn quan tâm nhất sẽ là gì? Chắc chắn điều bạn quan tâm sẽ là, liệu chính  sách  cổ  tức  mà  bạn  sắp  quyết  định  có  ảnh  hưởng đến giá trị thị trường của công ty không?  Nói cách khác, nó có làm giảm giá trị thị trường  của  công  ty  không  và  do  đó,  gián  tiếp  làm  các  cổ đông bị thiệt hại hay không?
 11. I. Chính sách phân phối và giá trị công  Các lý thuy ty ết và quan điể m v ề  chính sách cổ tức • Chính  sách  cổ  tức  tác  động  như  thế  nào  đến giá trị doanh nghiệp? • Chính  sách  cổ  tức  độc  lập  với  giá  trị  doanh nghiệp (MM) • Chính sách cổ tức tác động đến giá trị DN  (John Lintner – Myron Gordon) • Quan điểm ưa thích lợi vốn hơn cổ tức
 12. Lý thuyết MM: Chính sách cổ tức độc  lập với giá trị doanh nghiệp Về mặt lý thuyết, với giả định là một thị  trường  hoàn  hảo,  thì  câu  trả  lời  là  chính  sách cổ tức chẳng có tác động gì lên giá trị  của công ty cả, đại diện cho lập luận này  là  kết  quả  nghiên  cứu  của  hai  ông  Modigliani  và  Miller,  được  công  bố  lần  đầu vào năm 1961. 
 13. Lý thuyết MM: Chính sách cổ tức độc  lập với giá trị doanh nghiệp • Giá  trị  DN  chỉ  phụ  thuộc  LN  được  tạo  ra  từ  TS,  không phụ thuộc chính sách phân phối LN • Nhà đầu tư  bàng quan giữa cổ tức và lợi nhuận giữ  lạ i • Nhà đầu tư quan tâm: Nếu cần tiền thì bán cổ phiếu,  nếu  không  cần  tiền  thì  có  thể  dùng  cổ  tức  để  mua  cổ phiếu. • Lý thuyết dựa trên các giả  định: không thuế, không  chi phí môi giới, thông tin cân xứng
 14. I. Chính sách phân phối và giá trị công  Nhưng  thực  tế,  thị  trường  không  hoàn  hảo  nhty ư  lý  thuyết  đã  giả  định,  vì  tồn  tại  chi  phí  giao dịch, thuế, thông tin thiên lệch… cho nên  câu trả lời sẽ là : Trong thực tế, chính sách cổ tức có tác động  không  nhỏ  đến  giá  trị  của  công  ty  và  vì  vậy  sẽ có những tác động, không tốt thì xấu, lên  lợi ích của các cổ đông.  Do  đó,  cần  thận  trọng  khi  đưa  ra  các  quyết  định liên quan đến chính sách cổ tức.
 15. Lý thuyết ưa thích cổ tức (bird­in­the­hand theory) • Myron Gordon – John Lintner • Nhà đầu tư cho rằng nhận cổ tức ít rủi ro  hơn  lợi  vốn  trong  tương  lai    ưa  thích  cổ tức. • Nếu  DN  trả  cổ  tức  cao    nhà  đầu  tư  định giá cổ phiếu cao
 16. Lý thuyết ưa thích tránh thuế (tax preference theory) • Nếu nhà đầu tư nhận cổ tức họ chịu  thuế đánh vào cổ tức • Nếu  nhà  đầu  tư  để  lại  lợi  nhuận,  quan  tâm đến lợi vốn trong tương lai   Thuế  lợi vốn được “hoãn lại” • Nếu  công  ty  trả  cổ  tức  cao    nhà  đầu  tư định giá cổ phiếu thấp.
 17. Gợi ý chính sách cho nhà quản  trị Lý thuyết Gợi ý chính sách Cổ tức độc lập Tỷ lệ trả cổ tức bất kỳ Ưa thích cổ tức Tỷ lệ trả cổ tức cao Ưa thích lợi vốn Tỷ lệ trả cổ tức thấp Lý thuyết nào tốt nhất?
 18. II. Tác động của các nhóm cổ đông khác  nhau • Các nhóm nhà đầu tư khác nhau ưa thích chính sách  cổ tức khác nhau. • Chính sách cổ tức trong quá khứ sẽ xác định nhóm  nhà đầu tư trong hiện tại. • Ảnh hưởng của nhóm nhà đầu tư là trở ngại đối  với việc thay đổi chính sách cổ tức.  • Nếu DN thay đổi chính sách cổ tức  nhà đầu tư  chuyển đổi đầu tư sang DN khác  thuế và chi phí  môi giới sẽ gây thiệt hại cho nhà đầu tư.
 19. Chính sách cổ tức của DN • Chính sách cổ tức ổn định • Chính sách cổ tức tăng trưởng ổn định • Chính sách cổ tức từ lợi nhuận còn dư • Chính sách cổ tức dung hòa
 20. • Chính sách cổ tức ổn định Một  thông  điệp  mà  những  nhà  quản  trị  thường lấy đó làm mục tiêu ứng xử là:  chính  sách  cổ  tức  phải  có  tính  ổn  định,  không  thay  đổi  thất  thường  và  phải  đặc  biệt  thận  trọng  trước  khi  quyết  định  thay  đổi  một  chính  sách  cổ  tức  này  bằng  một  chính sách cổ tức khác.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2