Bài giảng tài chính doanh nghiệp - Chương 9

Chia sẻ: Nguyễn Văn Hùng | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:11

0
360
lượt xem
83
download

Bài giảng tài chính doanh nghiệp - Chương 9

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

9.1 Cổ tức của công ty cổ phần 9.2 Chính sách cổ tức của công ty cổ phần 9.3 Mua lại cổ phiếu và chia tách cổ phiếu 9.1.1 Khái niệm cổ tức và hình thức chi trả cổ tức * Khái niệm: Cổ tức là phần lợi nhuận sau thuế được dùng để trả cho các chủ sở hữu của công ty cổ phần * Các hình thức chi trả cổ tức: Trả cổ tức bằng tiền Trả cổ tức bằng cổ phiếu Trả cổ tức bằng tài sản khác...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng tài chính doanh nghiệp - Chương 9

 1. Chương 9: CHÍNH SÁCH CỔ TỨC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN 9.1 Cổ tức của công ty cổ phần  9.2 Chính sách cổ tức của công ty cổ phần  9.3 Mua lại cổ phiếu và chia tách cổ phiếu  ThS. Nguyễn Thanh Huyền 1
 2. 9.1 Cổ tức của công ty cổ phần 9.1.1 Khái niệm cổ tức và hình thức chi trả cổ tức * Khái niệm: Cổ tức là phần lợi nhuận sau thuế được dùng để trả cho các chủ sở hữu của công ty cổ phần * Các hình thức chi trả cổ tức: - Trả cổ tức bằng tiền ti - Trả cổ tức bằng cổ phiếu phi - Trả cổ tức bằng tài sản khác tài khác ThS. Nguyễn Thanh Huyền 2
 3. 9.1.2 Tác động của việc chi trả cổ tức đến tình hình tài chính doanh nghiệp và giá cổ phiếu * Tác động của việc trả cổ tức bằng tiền: Tác Từ công thức xác định giá trị cổ phiếu theo phương pháp chiết khấu cổ tức Dt Pn n Po = ∑ + t (1+r)t (1+r) t=1 Trong đó: Po : giá cổ phiếu ở thời điểm hiện tại Trong Dt : cổ tức dự kiến nhận được ở cuối năm thứ t r : tỷ suất lợi nhuận đòi hỏi của nhà đầu tư Pn : giá bán cổ phiếu dự kiến ở cuối năm thứ n ThS. Nguyễn Thanh Huyền 3
 4. *Tác động của việc trả cổ tức bằng cổ phiếu: - Làm tăng vốn điều lệ của công ty - Làm tăng khối lượng cổ phiếu lưu hành - Làm giảm giá trị tài sản ròng (NAV) bình quân mỗi cổ phiếu. Điều này sẽ làm giảm giá của mỗi cổ phiếu trên thị trường. * Tác động của việc trả cổ tức bằng tài sản khác: Tác Làm giảm các khoản đầu tư, giảm lượng hàng hóa, thành phẩm,... từ đó làm giảm tài sản và vốn chủ sở hữu của công ty. ThS. Nguyễn Thanh Huyền 4
 5. 9.1.3 Các yếu tố cần xem xét khi ra quyết định trả cổ tức của công ty cổ phần Các yếu tố khách quan: Các yếu tố chủ quan  Cơ hội đầu tư  Các quy định pháp lý về việc trả cổ tức  Nhu cầu thanh toán các khoản nợ đến hạn  Xu thế vận động của nền kinh tế  Mức tỷ suất lợi nhuận trên vốn đạt được của công ty  Chi phí phát hành chứng  Sự ổn định về lợi nhuận của khoán công ty  Tâm lý của nhà đầu tư  Khả năng thâm nhập vào thị  Vị trí của các cổ đông trường vốn trong việc thực hiện  Quyền kiểm soát công ty nghĩa vụ nộp thuế thu  Tình hình luồng tiền của công ty nhập cá nhân ThS. Nguyễn Thanh Huyền ống của doanh nghiệp  Chu kỳ s 5
 6. 9.2 Chính sách cổ tức của công ty cổ phần 9.2.1 Vai trò của chính sách cổ tức - Là công cụ đảm bảo lợi ích cho cổ đông - Là công cụ tác động đến sự tăng trưởng và phát triển c ủa công ty 9.2.2 Các chính sách cổ tức của công ty cổ phần a. Chính sách ổn định cổ tức - Lý thuyết ổn định cổ tức: mức cổ tức đáng tin cậy được chi trả đều đặn qua các năm với biến động nh ỏ - Lợi ích của việc theo đuổi chính sách ổn định cổ tức: ổn định tâm lý của cổ đông, giữ chân được lượng cổ đông ổn định, thị giá cổ phiếu tăng, rủi ro đầu tư thấp - Bất lợi: Công ty bỏ lỡ cơ hội đầu tư, gia tăng chi phí vay vốn hoặc phát hành thêm cổ phiếu mới, gia tăng rủi ro tài chính do vay vốn, nguy cơ mất quyền kiểm soát do phát hành cổ phiếu mới. ThS. Nguyễn Thanh Huyền 6
 7. b. Chính sách thặng dư cổ tức - Lý thuyết thặng dư cổ tức: mức cổ tức qua các năm tăng nhanh -Lợi ích của theo đuổi chính sách thặng dư cổ tức: Cổ tức tăng nhanh, thị giá tăng nhanh, uy tín công ty tăng, hài lòng cổ đông -Bất lợi: rủi ro đầu tư cao, LN giữ lại để tái đầu tư có xu hướng thấp,… ThS. Nguyễn Thanh Huyền 7
 8.  Kết luận về chính sách cổ tức của Cty CP:  Nên theo đuổi chính sách cổ tức ổn định, tránh gây ra  những thay đổi đột ngột nếu chưa cân nhắc kĩ lưỡng tác động của việc thay đổi này. Xây dựng chính sách cổ tức an toàn, giữ ổn định cổ tức  ngay cả trong trường hợp kết quả kinh doanh của công ty giảm. Đảm bảo tỷ lệ phân phối lợi nhuận giữ thỏa mãn nhu cầu  về thu nhập của cổ đông và mức LN tái đầu tư tài trợ cho (ít nhất là) duy trì sự tăng trưởng bền vững của công ty ThS. Nguyễn Thanh Huyền 8
 9. 9.3 Mua lại cổ phiếu và chia tách cổ phiếu 9.3.1 Mua lại cổ phiếu Khái niệm: Là việc một công ty tiến hành mua lại toàn bộ, hoặc một phần số cổ phiếu do chình công ty đã phát hành đang thuộc sở hữu cá nhân của các cổ đông nhằm đạt mục đích nhất định Lý do mua lại cổ phiếu của các công ty cổ phần: - Nhằm truyền đạt những thông tin nội bộ xác thực ra thị trường - Để thay đổi cơ cấu vốn của công ty - Để thay đổi cấu trúc sở hữu của công ty - Để tối thiếu hóa các khoản thuế ThS. Nguyễn Thanh Huyền 9
 10. Các phương thức mua lại cổ phiếu: - Đặt mua với giá cố định - Mua lại cổ phiếu trên thị trường mở - Mua lại cổ phiếu theo hình thức đấu giá - Phân phối quyền bán có khả năng chuyển nhượng - Mua lại cổ phiếu mục tiêu ThS. Nguyễn Thanh Huyền 10
 11. 9.3.2 Chia tách cổ phiếu Khái niệm: là chia nhỏ số cổ phiếu hiện có, nhằm giảm giá và tăng số lượng cổ phiếu đó nhưng vẫn giữ nguyên giá trị vốn hóa của thị trường. Lý do: Lý - Công ty cổ phần muốn giảm giá thị trường của cổ phiếu - Muốn mở rộng số nhà đầu tư tiềm năng Phương thức chia tách: DN có thể phân chia nhỏ cổ phiếu theo cách sau: - Chia tách 1 cổ phiếu thành 2 cổ phiếu  Cách chia này làm tăng gấp đôi số lượng cổ phiếu và thường làm giảm giá của tăng mỗi cổ phiếu khoảng 1 nửa so với mức giá ban đầu của nó. - Tương tự, các DN có thể đưa ra rất nhiều tỷ lệ phân chia khác nhau, như: 3 cổ phiếu thay cho 2 cổ phiếu cũ,… ThS. Nguyễn Thanh Huyền 11

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản