intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Phân tích báo cáo lưu tài chính

Xem 1-20 trên 312 kết quả Phân tích báo cáo lưu tài chính
 • Luận văn "Phân tích báo cáo tài chính tại Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP" được hoàn thành với mục tiêu nhằm dựa trên những dữ liệu báo cáo tài chính của Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP để đánh giá thực trạng tình hình tài chính của Tổng công ty, chỉ rõ ưu điểm và hạn chế tồn tại về tình hình tài chính của Tổng công ty. Từ đó đề xuất giải pháp nâng cao năng lực tài chính cho Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 – Công ty CP.

  pdf106p trankora04 02-08-2023 3 2   Download

 • Phần 1 cuốn sách "Phân tích báo cáo tài chính - Hướng dẫn thực hành" trình bày các nội dung: Bản chất mâu thuẫn của báo cáo tài chính, bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, lợi nhuận là gì, ghi nhập doanh thu, ghi nhận chi phí. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf236p oursky01 17-07-2023 7 6   Download

 • Luận văn tốt nghiệp Công nghệ thông tin "Xây dựng phần mềm quản lý công tác tuyển sinh tại một trường đại học" nhằm xây dựng phần mềm thực hiện quản lý mảng tuyển sinh của trường đại học, cao đẳng với các chức năng chính: quản lý hồ sơ đăng ký dự thi, quản lý các danh mục, xét tuyển, thống kê, báo cáo, tìm kiếm, lưu trữ và cập nhật điểm thi cho thí sinh,... đáp ứng được các yêu cầu về quản lý công tác tuyển sinh của một trường đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  pdf77p tieusoha 06-06-2023 5 3   Download

 • Mục tiêu của đề tài "Phân tích hình sử dụng vốn lưu động tại Công ty cổ phần FPT" là hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về vốn lƣu động và SDVLĐ của CT; phân tích tình hình SDVLĐ của CTCP FPT, xác định những thành công, tồn tại cùng nguyên nhân; đề xuất các khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả SDVLĐ của CT này.

  pdf150p besfriend04 05-05-2023 5 5   Download

 • Luận văn "Phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Dược phẩm Vi Bảo Ngọc" trình bày hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về vốn lưu động và sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp; phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động của Công ty TNHH Thương mại Dược phẩm Vi Bảo Ngọc, xác định những thành công, tồn tại cùng nguyên nhân; đề xuất các khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty này.

  pdf129p starandsky06 23-02-2023 15 10   Download

 • Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính - Chương 4: Phân tích kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ. Chương này cùng cấp cho học viên những nội dung về: phân tích kết quả kinh doanh; phân tích lưu chuyển tiền tệ; phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ đối với việc dự báo tài chính của doanh nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf17p diepvunhi 17-01-2023 12 5   Download

 • Bài giảng Phân tích báo cáo tài chính - Chương 6: Phân tích rủi do tài chính và dự báo các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính. Chương này cùng cấp cho học viên những nội dung về: phân tích rủi ro tài chính; dự báo chỉ tiêu trên báo cáo tài chính; dự báo dòng tiền lưu chuyển thuần trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf46p diepvunhi 17-01-2023 16 9   Download

 • "Báo cáo Dòng chảy pháp luật kinh doanh năm 2021" điểm lại một số quy định pháp luật (đang soạn thảo hoặc đã ban hành) đáng chú ý, những vấn đề pháp lý tác động đến doanh nghiệp trong năm 2021. Nhóm nghiên cứu lựa chọn những quy định, vấn đề có ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, có điểm đáng lưu ý về tư duy soạn thảo chính sách để phân tích, bình luận. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 tại đây.

  pdf58p phuong3659 11-01-2023 10 3   Download

 • Phần 1 của cuốn sách "Phương pháp ghi chép lưu trữ chứng từ - sổ sách kế toán, đọc - lập - phân tích báo cáo tài chính - thuế (Áp dụng cho các loại hình doanh nghiệp)" trình bày những nội dung về: hệ thống tài khoản kế toán doanh nghiệp (đã sửa đổi, bổ sung đến tháng 11-2002); chế độ chứng từ kế toán và sổ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp quy mô lớn;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf348p langmongnhu 14-12-2022 17 3   Download

 • Phần 2 của cuốn sách "Phương pháp ghi chép lưu trữ chứng từ - sổ sách kế toán, đọc - lập - phân tích báo cáo tài chính - thuế (Áp dụng cho các loại hình doanh nghiệp)" tiếp tục trình bày những nội dung về: chế độ chứng từ kế toán và sổ kế toán áp dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ; hướng dẫn báo cáo tài chính - hướng dẫn báo cáo và quyết toán thuế quý - năm;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf352p langmongnhu 14-12-2022 17 3   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài "Kế toán tiền mặt tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Sài Gòn Sky Logistics" nhằm phân tích biến động của khoản mục tiền mặt và tình hình tài chính nói chung tại công ty trách nhiệm hữu hạn Sài Gòn Sky Logistics; Đưa ra các nhận xét và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền mặt và tình hình tài chính tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Sài Gòn Sky Logistics.

  pdf110p matroicon2510 06-12-2022 47 15   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài "Kế toán tiền gửi ngân hàng tại công ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Bảo Ngọc Anh" nhằm phân tích biến động của khoản mục tiền gửi ngân hàng và tình hình tài chính nói chung công ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Bảo Ngọc Anh; Đưa ra nhận xét và giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền tiền gửi ngân hàng và tình hình tài chính tại công ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Bảo Ngọc Anh.

  pdf128p matroicon2510 06-12-2022 23 12   Download

 • Báo cáo "Kế toán phải trả người lao động tại công ty TNHH dịch vụ kế toán Trí Cần" được hoàn thành với mục tiêu nhằm phản ánh thực tế hạch toán tiền lương và khoản trích theo lương tại doanh nghiệp. Phân tích biến động khoản mục phải trả người lao động, và tình hình tài chính của công ty. Đề ra nhận xét chung về thực trạng tại doanh nghiệp và đưa ra một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác hạch toán phải trả người lao động và tình hình tài chính của công ty.

  pdf137p matroicon2510 06-12-2022 10 4   Download

 • Báo cáo "Kế toán tiền mặt tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Kỹ Thuật Và Vệ Sinh Môi Trường Hồng Thái - Chi Nhánh Bình Dương" được hoàn thành với mục tiêu nhằm phân tích biến động của khoản mục tiền mặt và tình hình tài chính nói chung tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Kỹ Thuật Và Vệ Sinh Môi Trường Hồng Thái - Chi Nhánh Bình Dương; Đưa ra các nhận xét và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền mặt và tình hình tài chính tại Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Kỹ Thuật Và Vệ Sinh Môi Trường Hồng Thái - Chi Nhánh Bình Dương.

  pdf85p matroicon2510 06-12-2022 37 11   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài "Phân tích tình hình tài chính tại công ty TNHH công nghiệp Phi Thái" nhằm đề xuất một số giải pháp với mong muốn đóng góp một phần nhỏ vào sự phát triển chung của cả doanh nghiệp; Đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện việc bố trí chi phí sản xuất từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất cho công ty TNHH Công nghiệp Phi Thái Việt Nam.

  pdf88p matroicon2510 06-12-2022 24 12   Download

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 1 Kế toán trong doanh nghiệp, với mục tiêu nhằm giúp các bạn xác định các hoạt động và người sử dụng có liên quan đến kế toán; giải thích các nền tảng cơ bản của kế toán: đạo đức, nguyên tắc và giả định; nêu phương trình kế toán và xác định các thành phần của nó; phân tích ảnh hưởng của giao dịch kinh tế đến phương trình kế toán;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf59p matroicon2510 30-11-2022 39 4   Download

 • Báo cáo "Kế toán tiền mặt tại Công Ty TNHH Jia Bao (VN)" được hoàn thành với mục tiêu nhằm đưa ra những phân tích đánh giá về các mặt ưu nhược điểm của công ty, bộ máy tổ chức và bộ phận kế toán cũng như công tác kế toán. Từ đó, đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao hiểu quả sử dụng và quản lý tiền mặt tại Công ty TNHH Jia Bao (VN).

  pdf111p dongcoxanh2510 25-10-2022 22 9   Download

 • Mục đích nghiên cứu của báo cáo "Kế toán phải thu khách hàng tại Chi nhánh Công ty TNHH Phượng Hoàng " nhằm phân tích báo cáo tài chính của công ty trong ba năm 2017, 2018 và 2019 từ đó đưa ra các nhận xét và giải pháp về tình hình tài chính của doanh nghiệp. Đưa ra những nhận xét về thực tế công tác kế toán phải thu khách hàng tại công ty và kiến nghị, góp ý của cá nhân về các khoản phải thu khách hàng tại công ty để hoàn thiện hơn về công ty.

  pdf158p dongcoxanh2510 25-10-2022 20 11   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Vận hành cơ sở lưu trú nhỏ: Tiêu chuẩn nghề Du lịch Việt Nam" cung cấp cho bạn đọc những thông tin về các tiêu chuẩn như: lập kế hoạch, phân công và giám sát công việc của nhóm; chuẩn bị và phân tích báo cáo tài chính; quản lý các sự cố và tình huống khẩn cấp; vận hành các thiết bị an ninh cơ bản; thực hiện các quy định về sức khỏe và an toàn nghề nghiệp;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

  pdf76p tieuvulinhhoa 22-09-2022 11 3   Download

 • Bài giảng Kinh tế học khu vực công - Chương 5: Phân tích báo cáo tài chính trong khu vực công. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: ý nghĩa, nhiệm vụ và nguồn thông tin phân tích; phân tích báo cáo tình hình tài chính; phân tích báo cáo kết quả hoạt động; phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ; phân tích tình hình tăng trưởng khu vực công; phân tích rủi ro tài chính của khu vực công;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf21p hidetoshidekisugi 15-06-2022 15 1   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phân tích báo cáo lưu tài chính
p_strCode=phantichbaocaoluutaichinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2