intTypePromotion=1
ADSENSE

Phân tích báo cáo lưu tài chính

Xem 1-0 trên 0 kết quả Phân tích báo cáo lưu tài chính
 • Bài giảng Kinh tế học khu vực công - Chương 5: Phân tích báo cáo tài chính trong khu vực công. Chương này cung cấp cho học viên những kiến thức về: ý nghĩa, nhiệm vụ và nguồn thông tin phân tích; phân tích báo cáo tình hình tài chính; phân tích báo cáo kết quả hoạt động; phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ; phân tích tình hình tăng trưởng khu vực công; phân tích rủi ro tài chính của khu vực công;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf21p hidetoshidekisugi 15-06-2022 6 1   Download

 • Bài giảng Quản trị tài chính nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức, phương pháp và tạo cơ hội rèn luyện kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm, thái độ nghiêm túc, tích cực trong giải quyết các vấn đề cơ bản của quản trị tài chính doanh nghiệp. Bài giảng gồm 7 chương, mời các bạn cùng tham khảo chi tiết!

  pdf109p hidetoshidekisugi 16-06-2022 6 1   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế "Phân tích tài chính của các doanh nghiệp nhựa niêm yết tại Việt Nam" trình bày các nội dung chính sau: Cơ sở lý luận chung về phân tích tài chính doanh nghiệp; Phân tích thực trạng tài chính của các doanh nghiệp nhựa niêm yết tại Việt Nam; Giải pháp cải thiện tình hình tài chính của các doanh nghiệp nhựa niêm yết tại Việt Nam.

  pdf287p vialexanderfleming 09-02-2022 20 11   Download

 • Bài giảng Thiết lập và thẩm định dự án đầu tư: Chương 5 với mục tiêu chính là giúp người học biết được các phương pháp tính lãi suất; Giúp người học tính toán được bảng thu, chi và bảng lỗ, lãi; Tính được điểm hòa vốn, và ý nghĩa của các điểm hòa vốn, tính được sản lượng hòa vốn, giá bán hòa vốn theo hàm Goalseek trong Excel; Giá tri tương lai của dòng tiền, Lãi suất thực và lãi suất danh nghĩa.

  pdf10p tomjerry009 11-12-2021 23 1   Download

 • Khoá luận "Hoàn Thiện công tác lập và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại Công ty TNHH Hương Giang" với mong muốn nghiên cứu và hiểu được bản chất Báo cáo lưu chuyển tiền tệ nhằm tìm ra những giải pháp hoàn thiện cho Báo cáo tài chính này. Để hiểu rõ hơn mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài viết này.

  pdf102p thanhthuong999 04-10-2021 13 3   Download

 • Khoá luận này nghiên cứu lý luận chung về công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán trong doanh nghiệp. Tìm hiểu, phân tích thực trạng công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty cổ phần Mỹ Hảo. Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác lập và phân tích bảng cân đối kế toán tại công ty Cổ phần Mỹ Hảo. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf90p thanhthuong999 04-10-2021 4 0   Download

 • Luận văn trình bày lý luận về mối quan hệ giữa việc quản lý có hiệu quả vốn lưu động với lợi nhuận của công ty FSI Việt Nam; phân tích thực trạng sử dụng nguồn vốn lưu động thông qua các số liệu thống kê, báo cáo tài chính qua các năm 2012-2016 của Công ty FSI Việt Nam,.... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf66p closefriend01 01-10-2021 23 2   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu này là đánh giá sự lưu hành và phân tích các đặc điểm phân phân tử của MRV. Qua kiểm tra 80 mẫu swab phân của chó (30 chó tiêu chảy, 50 chó khỏe) bằng RT-PCR, cho thấy tỷ lệ lưu hành trên nhóm chó bệnh (50%) cao hơn nhóm chó khỏe (2%), chứng tỏ MRV là tác nhân chính gây tiêu chảy trên chó. Tổng cộng có 4 chủng MRV phân lập thành công trên môi trường tế bào A72/cSLAM. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf6p sotritu 18-09-2021 12 0   Download

 • Bài viết này nghiên cứu, phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến sạt lở để đề ra các biện pháp tránh, giảm thiểu thiệt hại và nhanh chóng khắc phục hậu quả sau khi xảy ra tai nạn sạt lở. Trong nghiên cứu này, chín yếu tố chính bao gồm độ dốc, độ cao, lượng mưa cực đoan, địa chất, vỏ phong hóa, mật độ đứt gãy, độ che phủ rừng, phân cắt ngang và sâu đã được nghiên cứu và phân tích để xây dựng bản đồ nhạy cảm trượt lở của lưu vực sông Thao dựa trên các ghi nhận.

  pdf9p interstellar 22-09-2021 24 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài là hệ thống hóa lý thuyết về hoạt động tài chính doanh nghiệp và phân tích bào cái tài chính doanh nghiệp; tìm hiểu, đánh giá và phân tích báo cáo tài chính tại Công ty TNHH MTV Xây lắp và vật liệu xây dựng V - Nam Định để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của công ty, từ đó nhằm đánh giá khách quan về sức mạnh tài chính của công ty, liên hệ so sánh với một số doanh nghiệp cùng ngành.

  pdf115p beloveinhouse07 12-09-2021 83 27   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận văn là dự báo lại lưu lượng giao thông đầu năm 2015 ở hai dự án. Từ năm 2015 về sau, áp dụng tốc độ tăng trưởng lưu lượng giao thông theo nghiên cứu của Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB-2008) và Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Giao thông Vận tải (TEDI- 2008) để dự báo lưu lượng xe mỗi tuyến đường ở các năm tiếp theo.

  pdf100p beloveinhouse05 03-09-2021 17 2   Download

 • Đề tài: “Phân tích báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế” được thực hiện nhằm tìm hiểu cơ sở lí luận liên quan đến phân tích báo cáo tài chính, phân tích các chỉ tiêu cụ thể phản ánh tình hình tài chính của Công ty Cổ phần Xây dựng Giao thông Thừa Thiên Huế. Từ đó, đưa ra những đánh giá, nhận xét về những ưu điểm, những hạn chế đang còn tồn tại trong công ty. Sau đó, đề xuất những giải pháp nhằm hạn chế và cải thiện tình hình tài chính của công ty trong tương lai.

  pdf119p tomcangnuongphomai 07-09-2021 54 16   Download

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 2 Phân tích báo cáo tài chính cung cấp cho người học những kiến thức như: Nắm rõ các báo cáo tài chính trong Doanh nghiệp; Phân tích báo cáo tài chính; Lưu ý khi phân tích báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf38p ganuongmuoixa 13-08-2021 23 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là dù báo cáo nghiên cứu khả thi của GS E&C và Hồ sơ đề xuất dự án Đường trên cao Nhiêu Lộc - Thị Nghè có nêu lên các thông số sơ cấp để tính toán, nhưng vẫn chưa đưa ra được hình thức đầu tư thích hợp, nên đề tài được nghiên cứu với mục tiêu đánh giá tính khả thi, tìm ra hình thức đầu tư thích hợp của Dự án Đường trên cao Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Qua đó, sẽ đưa ra những kiến nghị thích hợp đến chính quyền TP.HCM.

  pdf99p ganuongmuoimatong 12-08-2021 19 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là thông qua thẩm định phân tích lợi ích - chi phí của dự án và phân tích các yếu tố ảnh hƣởng đến hiệu quả của dự án, tác giả mong muốn đánh giá hiệu quả tài chính của dự án với hai mô hình PPP theo đề xuất của Ban quản lý dự án Mỹ Thuận (PMUMT) và Tổ chức Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA). Từ đó nêu lên những ƣu khuyết điểm của các mô hình PPP hiện hữu của dự án, tính khả thi của các mô hình này bằng cách phân tích lợi ích của nhà đầu tƣ trên cơ sở pháp luật đầu tƣ theo hình thức PPP hiện nay của Việt Nam.

  pdf86p ganuongmuoimatong 12-08-2021 18 3   Download

 • Bài giảng Tài chính doanh nghiệp gồm 7 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về tài chính doanh nghiệp; Doanh thu, chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp; Phân tích tài chính và dự báo nhu cầu tài chính; Quản trị tài sản cố định; Đầu tư dài hạn trong doanh nghiệp; Chi phí sử dụng vốn, Nguồn vốn và cơ cấu nguồn vốn trong doanh nghiệp.

  pdf67p ganuongmuoimatong 10-08-2021 39 9   Download

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Bài 4 Phân tích báo cáo tài chính cung cấp cho người học những kiến thức như: Đối tượng sử dụng báo cáo tài chính; Công cụ và phương pháp phân tích; Các nhóm hệ số tài chính; Tiến hành phân tích báo cáo tài chính; Phân tích tăng trưởng công ty. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf38p conbongungoc09 05-08-2021 18 0   Download

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Bài 3 Báo cáo ngân lưu cung cấp cho người học những kiến thức như: Mục đích của báo cáo ngân lưu; Giới thiệu ngân lưu; Phân tích tổng quát báo cáo ngân lưu; Hướng dẫn lập báo cáo ngân lưu. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf21p conbongungoc09 05-08-2021 21 0   Download

 • Bài giảng Quản trị tài chính: Chương 2 Báo cáo tài chính và Phân tích báo cáo tài chính cung cấp cho người học những kiến thức như: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Phân tích tỷ số tài chính; Nhóm tỷ số khả năng thanh khoản; Nhóm tỷ số khả năng hoạt động; Nhóm tỷ số quản trị nợ; Nhóm tỷ số sinh lợi; Nhóm tỷ số giá trị thị trường; Phân tích Dupont.

  pdf38p conbongungoc09 05-08-2021 16 0   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài nhằm bảo vệ sức khỏe và tài sản của cư dân trong vùng ngập úng và góp phần điều chỉnh chiến lược quản lý, giảm nhẹ rủi ro thiệt hại do ngập úng gây ra, đảm bảo phát triển KTXH bền vững cho Tp.HCM. Nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường cũng như bảo về sự sống của chính mình nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững toàn diện. Mời các bạn tham khảo!

  pdf172p yeyiqian 21-07-2021 10 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phân tích báo cáo lưu tài chính
p_strCode=phantichbaocaoluutaichinh

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2