intTypePromotion=1
ADSENSE

Phân tích chủ đề

Xem 1-20 trên 6843 kết quả Phân tích chủ đề
 • Bài viết "Thực trạng dạy Vật lí ở ngoại thành Hà Nội" tập trung phân tích thực trạng việc dạy, thực trạng việc học, các khó khăn khách quan và chủ quan, đặc điểm vùng miền, những đề xuất nâng cao công tác giảng dạy Vật lí tại ngoại thành Hà Nội. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf4p andromedashun 26-05-2022 3 0   Download

 • Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung cảu hai chương đầu bao gồm: Tổng quan về hoạt động nghiên cứu và phân tích luật viết ở Việt Nam, phương pháp nghiên cứu và phân tích luật viết. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf126p bakerboys04 16-05-2022 0 0   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 cuốn sách trình bày các nội dung: Sử dụng các phương pháp nghiên cứu và phân tích luật viết, kết quả nghiên cứu và phân tích luật viết về phương diện khoa học - Học thuyết pháp lý. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf44p bakerboys04 16-05-2022 1 0   Download

 • Nghiên cứu này được thực hiện nhằm trả lời câu hỏi liệu sự xuất hiện của doanh nghiệp FDI có ảnh hưởng đến khả năng tồn tại của các doanh nghiệp trong nước hay không? Tác giả áp dụng mô hình hồi quy Logistic để phân tích tác động lấn át, sử dụng trường hợp ngành công nghiệp chế biến dệt may - ngành vừa có vai trò chủ đạo trong nhóm ngành công nghiệp chế biến của Việt Nam, vừa thu hút mạnh FDI trong thời gian qua.

  pdf10p viirenerosenfeld 18-05-2022 0 0   Download

 • Trong phạm vi bài tham luận này, tôi xin xin trình bày chủ đề về kinh nghiệm của bản thân khi ứng dụng một phương pháp dạy học tích cực- phương pháp phân vai trong giảng dạy học phần “Nguyên lý kế toán” tại trường Đại học Kinh tế Nghệ An.

  pdf8p vimarillynhewson 17-05-2022 7 0   Download

 • Bài viết đề xuất một số giải pháp tập trung vào thứ bậc của EPI để làm khung hoạch định chính sách kinh tế Việt Nam năm 2019 và dài hạn, gia tăng hiệu quả hoạt động, tăng cường phát triển bền vững quốc gia.

  pdf17p vimarillynhewson 17-05-2022 4 0   Download

 • Mục đích của bài nghiên cứu nhằm phân tích sự ảnh hưởng của độ nhận diện thương hiệu và các yếu tố khác đến ý định tiêu dùng mỹ phẩm của phụ nữ Tp.HCM. Tác giả đã kế thừa các mô hình nghiên cứu trước đây và đề xuất mô hình nghiên cứu mới bao gồm 5 biến độc lập và 1 biến phụ thuộc cụ thể, biến độc lập: (1) Chất lượng cảm nhận, (2) Nhận thức thương hiệu, (3) Giá cả, (4) Chuẩn chủ quan, (5) Kiểu dáng thiết kế, và biến phụ thuộc là “Ý định tiêu dùng”.

  pdf14p vimarillynhewson 17-05-2022 2 0   Download

 • Bài nghiên cứu này không có mục đích giải quyết vấn đề liên quan đến lý thuyết đó. Mà tác giả chỉ muốn thông qua phân tích đối chiếu dạng bị động trong tiếng Việt và tiếng Hàn để tìm ra sự khác nhau giữa hai ngôn ngữ như phạm trù hình thái học, cú pháp và ngữ nghĩa qua đó góp phần tìm hiểu sự diễn đạt của câu bị động trong tiếng Việt và tiếng Hàn và dự đoán được sự khó khăn của người Việt khi học câu bị động tiếng Hàn nhờ đó có thể ứng dụng vào việc giảng dạy tiếng Hàn cho người Việt.

  pdf9p viellenkullman 16-05-2022 22 0   Download

 • Với sự thành công của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số hiện đang là xu hướng tất yếu, là vấn đề sống còn đối với các quốc gia, tổ chức, doanh nghiệp và người tiêu dùng trên toàn thế giới. Bên cạnh những cơ hội, chuyển đổi số cũng đặt ra một số vấn đề đòi hỏi cần có sự nghiên cứu để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nhất là khuôn khổ pháp lý về giao dịch điện tử, chữ ký điện tử và hợp đồng điện tử. Bài viết phân tích một số vấn đề pháp lý đặt ra từ quy định về hợp đồng lao động điện tử và đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật trong thời gian tới.

  pdf14p viindranooyi 09-05-2022 7 0   Download

 • Nghiên cứu được tiến hành trên 360 con lợn nuôi tại địa bàn huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang từ tháng 9/2018 đến tháng 8/2019. 56 con lợn có biểu hiện triệu chứng lâm sàng bệnh viêm phổi dính sườn được lựa chọn để lấy mẫu bệnh phẩm dùng cho phản ứng PCR. Có 5 con lợn mắc bệnh do APP với các biểu hiện lâm sàng đặc trưng được chọn để mổ khám, quan sát biến đổi bệnh tích đại thể và làm tiêu bản tổ chức vi thể.

  pdf11p viellenkullman 13-05-2022 1 0   Download

 • Mục tiêu của đề tài là hệ thống hóa cơ sở lý luận liên quan đến doanh nhân, năng lực kinh doanh của doanh nhân, mối quan hệ giữa năng lực kinh doanh của doanh nhân và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp; đánh giá năng lực kinh doanh của chủ doanh nghiệp và phân tích sự ảnh hưởng của năng lực kinh doanh của chủ doanh nghiệp đến kết quả kinh doanh tại Công Ty TNHH Tôn Bảo Khánh; đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện năng lực kinh doanh của chủ doanh nghiệp tại Công Ty TNHH Tôn Bảo Khánh...

  pdf115p bakerboys02 10-05-2022 8 1   Download

 • Mục tiêu ngiên cứu của đề tài là hệ thống hóa lý luận về nhân lực, sự thỏa mãn và sự cam kết gắn bó của nhân viên với tổ chức, xác định các yếu tố ảnh hưởng đến sự cam kết gắn bó của nhân viên với tổ chức tại Sepon Boutique Resort; đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến sự cam kết gắn bó của nhân viên, từ đó nhận dạng yếu tố ảnh hưởng chủ yếu nhất và cần được quan tâm nhất; đề xuất một số giải pháp gợi ý phù hợp cho việc nâng cao lòng trung thành cũng như sự cam kết gắn bó với tổ chức của nhân viên tại Sepon Boutique Resort.

  pdf93p bakerboys02 10-05-2022 2 0   Download

 • Trên cơ sở làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn về kiểm soát, khái quát những vấn đề cơ bản về quản lý chi NSNN và KSC NSNN qua KBNN, phân tích nhân tố tác động tới KSC của KBNN, luận văn đi sâu phân tích, đánh giá, làm rõ những thành tựu đạt được, chỉ rõ những hạn chế và nguyên nhân chủ yếu của công tác KSC NSNN qua KBNN Ý yên trong thời gian qua,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf14p bakerboys03 02-05-2022 2 0   Download

 • Trong phạm vi bài viết này, các tác giả phân tích chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tổ chức, sắp xếp đơn vị hành chính xã, kết quả thực hiện sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2019-2021 và chỉ ra những vấn đề đặt ra cho giai đoạn tiếp theo.

  pdf5p viellenkullman 13-05-2022 3 0   Download

 • Bài báo phân tích chủ trương của Đảng về phát triển kinh tế tư nhân, đồng thời khái quát những thành tựu và hạn chế của kinh tế tư nhân nước ta từ năm 1996 đến năm 2018. Từ đó, tác giả đưa ra một số đề xuất, định hướng về khung chính sách nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển của kinh tế tư nhân nói riêng, kinh tế Việt Nam nói chung. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p atarumoroboshi 09-05-2022 4 1   Download

 • Bên cạnh việc làm rõ một số vấn đề cơ bản về đạo đức, đạo đức kinh doanh, doanh nghiệp ở Hải Phòng, bài viết tập trung phân tích vai trò của đạo đức kinh doanh đối với sự phát triển của doanh nghiệp ở Hải Phòng hiện nay trên một số khía cạnh chủ yếu. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p atarumoroboshi 09-05-2022 9 1   Download

 • Đề tài được nghiên cứu trên cơ sở các quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh về phát triển kinh tế tư nhân. Trên cơ sở đó, tác giả vận dụng quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử của triết học Mác-Lênin làm cơ sở phương pháp luận để luận giải, phân tích vấn đề. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p atarumoroboshi 09-05-2022 10 1   Download

 • Tài liệu "Nghiệp vụ quản lý tài chính, kế toán dành cho chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã và cán bộ tài chính - kế toán cấp xã" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề cơ bản về ngân sách xã; Quản lý tài chính, ngân sách xã;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf120p viginnirometty 04-05-2022 8 3   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Nghiệp vụ quản lý tài chính, kế toán dành cho chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã và cán bộ tài chính - kế toán cấp xã" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Kế toán tài chính, ngân sách xã; Chứng từ kế toán; Tài khoản kế toán; Hạch toán các nghiệp vụ thường phát sinh ở xã; Báo cáo tài chính xã; Quản lý tài sản công của xã. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

  pdf148p viginnirometty 04-05-2022 5 2   Download

 • Trong bài viết này tác giả lý giải sự cần thiết phải quy định về thực hiện hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản, đồng thời phân tích những khía cạnh pháp lý trong nội dung của Điều 420 để làm rõ: Các điều kiện để điều chỉnh hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản; nội dung điều chỉnh hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản; chủ thể điều chỉnh hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản; hậu quả pháp lý của việc điều chỉnh hợp đồng khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản.

  pdf18p viindranooyi 09-05-2022 9 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
207 tài liệu
1285 lượt tải
ADSENSE

p_strKeyword=Phân tích chủ đề
p_strCode=phantichchude

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2