intTypePromotion=3

Phân tích giá trị doanh nghiệp

Xem 1-20 trên 1754 kết quả Phân tích giá trị doanh nghiệp
 • Giáo trình Phân tích tài chính doanh nghiệp phần 2 với 2 chương còn lại trình bày về phân tích rủi ro của doanh nghiệp, phân tích rủi ro kinh doanh, phân tích rủi ro tài chính, phân tích giá trị doanh nghiệp, nguyên tắc định giá doanh nghiệp. Mời các bạn tham khảo cuốn giáo trình này để quá trình học tập và giảng dạy thuận lợi hơn.

  pdf34p phuongpham357 21-07-2014 322 176   Download

 • Dưới đây là Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh: Phần 2. Giáo trình bao gồm những nội dung về việc phân tích hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, phân tích rủi ro của doanh nghiệp, phân tích giá trị doanh nghiệp.

  pdf60p maiyeumaiyeu26 04-01-2017 68 23   Download

 • (NB) Với kết cấu nội dung gồm 4 chương, bài giảng Phân tích báo cáo tài chính giới thiệu đến các bạn những nội dung về: Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp, phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp, phân tích hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, phân tích giá trị doanh nghiệp.

  pdf78p dongdong321 07-06-2018 35 5   Download

 • Doanh nghiệp là gì? Thực thể pháp lý (không nhất thiết là một pháp nhân). Thực hiện các hoạt động kinh doanh. Các loại hình doanh nghiệp (theo Luật doanh nghiệp 2005). Doanh nghiệp tư nhân. Công ty hợp danh. Công ty trách nhiệm hữu hạn (một thành viên, đa thành viên). Công ty cổ phần = đối tượng phân tích tài chính. Mục tiêu của doanh nghiệp là gì?. Tối đa hoá lợi nhuận?. Tối đa hoá giá trị doanh nghiệp/tài sản?. Khác biệt hoá sản phẩm, chiếm lĩnh thị phần?.

  pdf15p gianghce 13-11-2012 257 88   Download

 • Đề tài: Các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp được áp dụng ở Việt Nam và sự vận dụng của các phương pháp đó trong việc cổ phần hóa các doanh nghiệp Nhà nước ở Việt nam được thực hiện nhằm nghiên cứu các phương pháp xác định giá trị doanh nghiệp được sử dụng trong cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam; phân tích thực trạng áp dụng các phương pháp đó trong cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam; từ đó đưa ra giải pháp đ...

  doc39p tututhoi 17-03-2015 207 69   Download

 • Thuyết trình: Chính sách cổ tức và giá trị doanh nghiệp trình bày về lý thuyết về chính sách cổ tức và giá trị doanh nghiệp. Phân tích hính sách cổ tức ảnh hưởng đến giá trị doanh nghiệp, từ đó rút ra kết luận.

  ppt28p blue_12 12-05-2014 390 42   Download

 • Khái niệm: Tài chính doanh nghiệp là tổng hòa các mối quan hệ kinh tế dưới dạng tiền gắn liền với việc hình thành vốn, phân phối, sử dụng, và quản lý vốn trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

  ppt22p insert_12 20-08-2013 187 40   Download

 • Nội dung tiểu luận môn Tài chính doanh nghiệp: Chính sách nợ và giá trị doanh nghiệp trình bày về khái niệm chính sách nợ và giá trị doanh nghiệp, lý thuyết MM, mối quan hệ của chính sách nợ và giá trị doanh nghiệp và phân tích cấu trúc vốn của Vinamilk.

  pdf34p red_12 19-05-2014 104 30   Download

 • Luận văn đi sâu vào tìm hiểu, nghiên cứu những lý luận chung nhất về định giá cũng như giá trị doanh nghiệp, phân tích tình hình thực trạng của công ty có ảnh hưởng như thế nào đến việc xác định giá trị, xác định giá trị doanh nghiệp của công ty cổ phần thương mại Châu Hưng.

  pdf94p luimotbuoc_3 03-11-2016 84 24   Download

 • Chuyên đề thực tập gồm 3 chương: chương 1 những lý luận chung về tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp tại công ty chứng khoán, chương 2 thực trạng tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp tại công ty chứng khoán Mê Kông, chương 3 giải pháp cần thực hiện để mở rộng tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp tại công ty chứng khoán Mê Kông.

  doc95p soncoi71 04-11-2014 127 25   Download

 • Nội dung chính của chương 3 Phân tích nội bộ doanh nghiệp nằm trong bài giảng quản trị kinh doanh nhằm trình bày về những điểm mạnh và điểm yếu, lợi thế cạnh tranh, nguồn lực, khả năng và năng lực riêng biệt, lợi thế cạnh tranh và tạo giá trị, chuỗi giá trị, xây dựng lợi thế cạnh tranh và duy trì lợi thế cạnh tranh.

  ppt30p little_12 13-06-2014 116 16   Download

 • Bài giảng Chính sách nợ tác động như thế nào đến giá trị doanh nghiệp? trình bày về những khái niệm chung trong tài chính doanh nghiệp. Tài nguyên cơ bản của một doanh nghiệp là dòng các lưu kim tài sản của doanh nghiệp sản xuất ra.

  pdf0p model_12 23-04-2014 41 2   Download

 • Xác định giá trị doanh nghiệp trong cổ phần hóa là công việc hết sức quan trọng và mất nhiều thời gian trong cả kế hoạch cổ phần hóa, quyết định đến sự thành công khi chuyển DNNN sang công ty cổ phần, đặc biệt trong giai đoạn hiện nay khi đối tượng cổ phần hóa là các Tập đoàn, Tổng Công ty, doanh nghiệp có quy mô vốn lớn và đang được Nhà nước giao quản lý, sử dụng nhiều diện tích đất càng phải đòi hỏi việc xác định giá trị doanh nghiệp phải được...

  pdf7p vicross2711 26-06-2019 9 3   Download

 • Bài viết tìm hiểu tác động của quản trị rủi ro doanh nghiệp đối với giá trị doanh nghiệp thông qua việc khảo sát các nghiên cứu trong quá khứ. Phần lớn các nghiên cứu thực nghiệm cho thấy, quản trị rủi ro có tác động tích cực tới giá trị của các doanh nghiệp; tuy nhiên, vẫn có một số nghiên cứu cho thấy giá trị doanh nghiệp giảm hoặc không tăng dưới tác động của quản trị rủi ro.

  pdf9p thithi300610 09-03-2018 29 2   Download

 • Nghiên cứu này tiến hành phân tích các nhân tố vi mô và vĩ mô ảnh hưởng đến giá trị doanh nghiệp của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp niêm yết trên hai Sở chứng khoán Hà Nội (HNX) và Thành phố Hồ Chính Minh (HOSE). Mẫu nghiên cứu bao gồm 846 quan sát của 94 doanh nghiệp trong 9 năm từ 2006 đến 2014. Ba mô hình được sử dụng là mô hình OLS gộp, mô hình tác động cố định (FEM) và mô hình tác động ngẫu nhiên (REM).

  pdf20p hanh_tv32 03-05-2019 10 0   Download

 • Phân tích tài chính doanh nghiệp được quan niệm như là một tổng thể các phương pháp được sử dụng để đánh giá được thực trạng tình hình tài chính hiện tại và quá khứ của Doanh nghiệp, thông qua đó cung cấp những thông tin cần thiết cho những đối tác khác nhau để họ có nhưng quyết định phục vụ cho những mục tiêu và lợi ích khác nhau.

  doc111p conandoy141992 28-10-2012 800 425   Download

 • Giáo trình phân tích họat động kinh doanh - Phần II đề cập đến các nội dung của phân tích tài chính doanh nghiệp: từ những vấn đề về cấu trúc nguồn vốn đến hiệu quả hoạt động, rủi ro và giá trị của doanh nghiệp. Những thay đổi về cơ chế quản lý tài chính ở nước ta trong thời gian qua cũng được quan tâm để nội dung và phương pháp phân tích tài chính trở nên phù hợp hơn trong điều hành họat động doanh nghiệp

  doc106p yy8891 13-04-2011 3015 1545   Download

 • Tài liệu gồm các chương chính: Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp; Phân tích cấu trúc tài chính doanh nghiệp; Phân tích hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp; Phân tích rủi ro của doanh nghiệp; Phân tích giá trị doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  doc106p thuyvanqtri 15-01-2011 1435 696   Download

 • Việc hoạch định cấu trúc vốn đóng một vai trò hết sức quan trọng trong việc quản lý doanh nghiệp, nó góp phần tác động trực tiếp đến giá trị doanh nghiệp và có khả năng khuyếch đại thu nhập cho chủ sở hữu công ty. Chính vì thế, việc nghiên cứu để xác định một ngưỡng cấu trúc vốn tối ưu đã từ lâu trở thành một đề tài được rất nhiều các nhà khoa học nghiên cứu trên thế giới.

  pdf57p minhmuimui 22-09-2014 378 89   Download

 • Luận văn sẽ tập trung làm rõ những vấn đề sau: Thứ nhất, luận văn sẽ nghiên cứu một số phương pháp xác định giá trị thương vụ M&A. Điểm quan trọng là phương pháp xác định giá giá trị doanh nghiệp, bao gồm: giá trị hữu hình và giá trị vô hình.

  pdf100p bidao13 17-07-2012 163 58   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Phân tích giá trị doanh nghiệp
p_strCode=phantichgiatridoanhnghiep

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản