intTypePromotion=1
ADSENSE

Phân tích kinh tế dự án sau thuế

Xem 1-8 trên 8 kết quả Phân tích kinh tế dự án sau thuế
 • Bài giảng "Lập và phân tích dự án - Chương 6: Tính toán khấu hao và phân tích kinh tế dự án sau thuế" cung cấp cho người học một số kiến thức về: Giới thiệu về khấu hao, mô hình khấu hao đều (LS), giới thiệu về thuế thu nhân doanh nghiệp, dòng tiền sau thuế (CFAT), so sánh phương án dựa vào CFAT. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf32p tsmttc_007 12-09-2015 43 5   Download

 • Chương 6: Tính toán khấu hao và phân tích kinh tế dự án sau thuế. Nội dung chương gồm: Giới thiệu chi phí khấu hao, mô hình khấu hao đều - SL, giới thiệu về thuế thu nhập doanh nghiệp, dòng tiền sau thuế - CFAT, so sánh phương án dựa vào CFAT.

  pdf35p tangtuy19 22-07-2016 43 2   Download

 • Bài giảng "Lập và phân tích dự án cho kỹ sư - Chương 6: Tính toán khấu hao và phân tích kinh tế dự án sau thuế" cung cấp cho người học các kiến thức: Giới thiệu về khấu hao, mô hình khấu hao đều, giới thiệu về thuế thu nhập DN, dòng tiền sau thuế, so sánh phương án dựa vào CFAT. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf35p nanhankhuoctai10 23-07-2020 3 0   Download

 • Chi phí khấu hao là chi phí hao mòn của tài sản cố định theo thời gian, là chi phí của tài sản cố định được phân bổ theo tuổi thọ kinh tế. Đặc điểm của chi phí khấu hao là chi phí hợp lý không bằng tiền mặt ..

  pdf34p caoquanghung01657986 09-08-2013 106 13   Download

 • Môn học này giúp sinh viên phân tích và lựa chọn dự án đầu tư, đặc tả dòng tiền tệ cho các dự án kỹ thuật và đánh giá chúng từ quan điểm về dòng tiền tệ trước thuế và sau thuế. Sau khi tham gia khóa học này, sinh viên có thể.

  pdf10p esc_12 29-07-2013 161 31   Download

 • Tài sản cố định hữu hình: như nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc, thiết bị... Tài sản cố định vô hình: như bằng phát minh, bằng sáng chế, bản quyền tác giả... Hao mòn tài sản cố định: là sự giảm dần giá trị sử dụng và giá trị của tài sản cố định do tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh, do bào mòn của tự nhiên, do tiến bộ kỹ thuật... trong quá trình hoạt động của tài sản cố định....

  ppt26p thanhnghiacntt 29-10-2009 263 61   Download

 • Làm giảm chi phí bằng cách “vốn hóa” Để cải thiện chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế, ngoài vài thủ thuật trong ghi nhận doanh thu như vừa đề cập, doanh nghiệp còn có thể sử dụng những thủ thuật làm giảm chi phí kinh doanh trong kỳ bằng cách “vốn hóa” (capitalization). Với thủ thuật này, chi phí kinh doanh được ghi nhận trên Bảng cân đối kế toán thay vì được đưa vào Kết quả hoạt động kinh doanh một cách hợp lý. Ví dụ: Chi phí lãi vay trong các dự án đầu tư xây dựng cơ bản...

  pdf3p bibocumi24 02-01-2013 120 25   Download

 • Bài giảng Lý thuyết Tài chính công cung cấp cho người học một số nội dung sau: Khu vực công và tài chính công, hiệu quả và công bằng, hàng hóa công và chi tiêu công, phân tích lợi ích – chi phí dự án công, tổng quan lý thuyết thuế, thuế và phân phối thu nhập, thuế và hiệu quả kinh tế, ngân sách nhà nước và tài trợ bội chi

  pdf213p namthangtinhlang_02 09-11-2015 50 13   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Phân tích kinh tế dự án sau thuế
p_strCode=phantichkinhteduansauthue

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2