intTypePromotion=3

Phân tích nhiệt vi sai

Xem 1-20 trên 28 kết quả Phân tích nhiệt vi sai
 • Phân tích nhiệt là phương pháp phận tích mà trong đó các tính chất vật lý cũng như hóa học cũa mẫu được đo một cách liên tục như những hàm của nhiệt độ, nhiệt độ ở đây thay đổi có qiu luật được định sẵn ...

  pdf30p dq_vinh 09-10-2012 448 174   Download

 • Phân tích nhiệt vi sai DSC đã được sử dụng để tính toán mức độ đóng rắn theo thời gian cho hệ dầu đậu nành epoxy hóa – MHHPA với sự có mặt của NMI và glyxerin. Điều kiện đóng rắn tối ưu nepoxy/nMHHPA: 1,05/1; NMI: 2% (mDĐN-E + mMHHPA); glyxerin: 1,5% (mDĐN-E + mMHHPA); 165oC, 40 phút) được sử dụng để chế tạo đá nhân tạo nhựa nền dầu đậu nành epoxy hóa.

  pdf5p trangcham1896 10-12-2018 27 1   Download

 • Phân tích nhiệt vi sai là phương pháp đo sự chênh lệch nhiệt độ giũa mẫu nghiên cứu và mẫu so sánh theo nhiệt độ hoặc thời gian khi chúng được tiến hành gia nhiệt đồng thời theo chương trình trong những điều kiện cụ thể cho trước

  ppt0p nguyenphonghoak7 08-11-2012 753 129   Download

 • Quá trình tạo mixel của Pluronic L81 và L121 (copolyme tam khối PEO– PPO–PEO đối xứng) được khảo sát bằng phương pháp phân tích nhiệt vi sai (DSC). Tỷ lệ thành phần của các mắt xích polypropylen oxit (PPO) và polyetylen oxit (PEO) trong copolyme được xác định bằng phương pháp phổ cộng hưởng từ hạt nhân (1H-NMR). Từ kết quả các thí nghiệm DSC của các copolyme L81 và L121 cho thấy xuất hiện mũi vai (shoulder) ở phía nhiệt...

  pdf10p can_loc 27-07-2012 88 12   Download

 • Các tính chất hóa lý của phytosome được đánh giá: kích thước tiểu phân (KTTP), chỉ số đa phân tán (PDI), thế Zeta, hiệu suất phytosome hóa, phân tích phổ hồng ngoại biến đổi Fourier (FTIR), phân tích nhiệt vi sai (DSC) và nhiễu xạ tia X (XRD). Phytosome được bào chế với tỷ lệ mol rutin: PC: CH là 1: 1: 0,2 bằng phương pháp phun sấy cho kích thước tiểu phân thấp nhất (266,4 nm), hiệu quả phytosome hóa cao nhất (95,61%).

  pdf9p cathydoll4 21-02-2019 10 3   Download

 • Bài viết này nghiên cứu sự ảnh hưởng của nhựa thải polypropylen (PP) ở các hàm lượng 3%, 6%, 9% và 12% lên các đặc tính kỹ thuật của bitum. Đã tiến hành xác định các tính chất cơ học và phân tích nhiệt vi sai của nhựa thải PP.

  pdf4p vicapital2711 02-08-2019 4 0   Download

 • Trong bài báo này, hành vi nhiệt của dolomit Thanh Hóa và nhôm Tân Bình hệ thống hydroxit ở các nhiệt độ khác nhau được nghiên cứu bằng phân tích nhiệt vi sai (DTA) và kỹ thuật nhiễu xạ tia X (XRD).

  pdf6p meolep3 18-12-2018 5 0   Download

 • Bài viết trình bày nghiên cứu các phương pháp đo và kết quả phân tích (phương pháp hiển vi điện tử quét SEM, thành phần vật liệu EDX, nhiệt vi sai TG/DTA và phân tích các tính chất cơ lý). Đối với quá trình tổng hợp lưu huỳnh polime từ lưu huỳnh nguyên tố và dung môi cacbon disulfua trong quá trình nung nóng chảy lưu huỳnh nguyên tố.

  pdf4p vicapital2711 02-08-2019 2 0   Download

 • Trong nghiên cứu này sử dụng phương pháp phân tích nhiệt vi sai, DTA, DTG để phân tích đặc tính của nguyên liệu đầu.

  pdf5p trangcham1896 10-12-2018 15 1   Download

 • Nối tiếp nội dung của phần 1 Tài liệu Phân tích truyền nhiệt hàn và ứng dụng, phần 2 giới thiệu tới người đọc các kiến thức: Nghiệm giải tích cho nguồn nhiệt có nguồn nhiệt có mặt độ nhiệt năng phân bố dạng Elipsoid đơn, ứng suất và biến dạng nhiệt, mô hình hóa tổ chức y tế vi mối hàn nóng chảy,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf187p doinhugiobay_09 05-01-2016 49 7   Download

 • Vật liệu nano comcoposite dạng vỏ - lõi trên cơ sở polypyrrole đã được tổng hợp bằng phương pháp hoá học trong điều kiện nhiệt độ phòng, áp suất thường, với chất oxi hoá là (NH4)2S2O8. Lõi là hạt oxit Al2O3 với kích thước trong khoảng 40-50 nm. Các phương pháp vật lý đã sử dụng để đặc trưng hạt nano như: Kính hiển vi điện tử quét (SEM); phổ hồng ngoại (IR); phân tích nhiệt vi sai (TGA) đã chứng tỏ nano comcoposite đã được tổng hợp.

  pdf5p uocvong02 24-09-2015 101 15   Download

 • Trong nghiên cứu này, khoáng diatomite từ mỏ Đại Lào - Bảo Lộc - Lâm Đồng đã được khảo sát và tiền xử lý để sản xuất chất trợ lọc. Các tính chất hóa, lý của khoáng diatomite nguyên liệu và sau xử lý đã được xác định bằng các phương pháp như huỳnh quang tia X (XRF), nhiễu xạ tia X (XRD), phân tích nhiệt vi sai (DTA-TG) và kính hiển vi điển tử quét (SEM).

  pdf7p thorthor1234 24-05-2018 43 3   Download

 • Phương pháp nano nano được điều chế bằng phương pháp đốt bằng amoni xeri (IV) nitrat và ODH làm nhiên liệu ở 500oC. Các hạt nano CeO2 được nghiên cứu bởi phân tích nhiệt lượng và đo nhiệt lượng quét vi sai (TGA-DSC), X-quang nhiễu xạ (XRD), kính hiển vi điện tử quét (SEM) và Brunaure-Emmet-Teller (BET) phương pháp. Kết quả cho thấy: CeO2 có kích thước hạt 9,4nm và bề mặt diện tích 47,4 m2/g

  pdf5p meolep3 18-12-2018 17 2   Download

 • Trong bài viết này, ảnh hưởng của chế độ sấy đến chất lượng của vật liệu gốm cao nhôm được nghiên cứu bằng phương pháp xác định hàm lượng nước, độ cứng, độ bền uốn, khối lượng riêng, độ xốp, phân tích nhiệt vi sai. Kết quả phân tích thấy rằng, chế độ sấy quyết định đến tổ chức, các tính chất cơ lý của sản phẩm.

  pdf8p jangni 13-04-2018 21 1   Download

 • Trong đề tài "Bào chế viên nén chứa phức rutin và 2 o hydroxypropyl-β-cyclodextrin có độ hòa tan cao" nhằm mục tiêu nghiên cứu tạo phức rutin và 2-O-hydroxypropyl-β-cycodextrin (RHPBCD), từ đó bào chế viên nén chứa phức rutin có độ hòa tan cao... Mời các bạn cùng tham khảo đề tài qua bài viết này.

  pdf7p hanh_tv5 20-12-2018 19 2   Download

 • Bài viết cho chúng ta biết đươc về kết quả phân tích nhiễu xạ Rơnghen và phân tích nhiệt vi sai thấy rằng nghiền năng lượng cao đã hạ nhiệt độ bắt đầu tạo TiC, tạo ra hạt TiO2 có kích thước nhỏ mịn và thành chất vô định hình.

  pdf5p cumeo2004 02-07-2018 12 0   Download

 • Trong bài báo này, dữ liệu nhiệt động chính của phân rã DDT, chẳng hạn như thế năng phản ứng Epu, nửa thế năng sóng E1 / 2, nửa dòng sóng động J1 / 2 và Jgh giới hạn hiện tại được xác định bằng cách sử dụng kỹ thuật vi sai được áp dụng trực tiếp trên đường cong phân cực liên quan đến số chu kỳ CV. Độ chính xác và độ tin cậy của việc xác định các tham số được kiểm soát bởi sự khác biệt kỹ thuật với sự chú ý nồng độ chất phản ứng.

  pdf8p meolep3 18-12-2018 19 0   Download

 • CHƯƠNG 3 - PHÂN TÍCH QUAN TRẮC DÒNG CHẢY VÀ THỦY TRIỀU 3.1. PHÂN TÍCH CHUỖI QUAN TRẮC DÒNG CHẢY THEO PHƯƠNG PHÁP MAXIMOV Phương pháp Maximov phân tích chuỗi dòng chảy triều bán nhật hoặc toàn nhật dựa trên giả thiết về sự không đổi của dòng chảy dư trong chu kỳ quan trắc. Biến thiên của dòng chảy dư có thể là đáng kể, đặc biệt khi hướng gió thay đổi. Do đó xuất hiện sai số trong khi tính dòng triều.

  pdf17p northernlight 14-07-2011 69 12   Download

 • Trung bình mẫu Trong phân tích dữ liệu cũng như trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường nói đến chiều cao trung bình, thu nhập trung bình, vân vân. Đó chính là trung bình mẫu. Hãy xét ví dụ sau: Ví dụ 1.1: Bảng quan sát nhiệt độ ở Đà Lạt 1.1.2. Phương sai mẫu 2 Phương sai mẫu [ký hiệu s X ] bằng trung bình của tổng bình phương độ lệch giữa giá trị quan sát so với giá trị trung bình

  pdf13p muaythai4 21-08-2011 57 6   Download

 • Kỹ thuật số giải phương trình đạo hàm riêng gồm hai phương pháp chủ yếu: sai phân hữu hạn và phần tử hữu hạn. Trong bài viết này, chúng tôi quan tâm tới phương pháp sai phân hữu hạn để giải phương trình dạng parabolic, sử dụng phương trình truyền nhiệt làm ví dụ. Chúng tôi cũng sử dụng ngôn ngữ MATLAB để viết mã cho các giải thuật.

  pdf6p vision1234 30-06-2018 48 3   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
70 tài liệu
643 lượt tải

p_strKeyword=Phân tích nhiệt vi sai
p_strCode=phantichnhietvisai

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản