intTypePromotion=1
ADSENSE

Phân tích tín hiệu số

Xem 1-0 trên 0 kết quả Phân tích tín hiệu số
 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Tìm hiểu về nước non Bình Định" tiếp tục thông tin đến bạn đọc những nội dung về: thắng cảnh và cổ tích; dân số; kinh tế; phong hóa; tôn giáo tại miền đất Bình Định;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf311p vuhuyennhi 02-08-2022 1 1   Download

 • Luận án "Báo chí truyền thông về chính sách cải cách hành chính nhà nước Việt Nam" được thực hiện với mục tiêu nhằm phân tích, luận giải, làm rõ những vấn đề lý luận, thực tiễn về báo chí truyền thông chính sách cải cách hành chính nhà nước; khảo sát, nghiên cứu thực trạng báo chí truyền thông chính sách cải cách hành chính nhà nước Việt Nam; đề xuất một số khuyến nghị, giải pháp nâng cao hiệu quả báo chí truyền thông về chính sách cải cách hành chính nhà nước Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf333p colinhthu 01-08-2022 3 3   Download

 • Cuốn sách Thần tích ở Nghệ An và tục thờ thần được biên soạn ngoài tìm hiểu sự tích các Thành hoàng, nhân vật lịch sử, danh nhân văn hóa gắn liền với các di tích lịch sử, văn hóa ở Nghệ An, tác giả còn muốn tìm hiểu toàn bộ các Nhiên thần, Thiên thần và Nhân thần đã từng được nhân dân Nghệ An thờ phụng, giải thích thế giới tâm linh, văn hóa tâm linh mà chủ yếu là thế giới tâm hồn của con người. Sách gồm có 2 phần, phần 1 trình bày tổng luận về tục thờ thần và thần tích ở Nghệ An, Cội nguồn, lịch trình của tục thờ thần và Thần tích.

  pdf349p bakerboys07 05-07-2022 1 1   Download

 • Giáo trình Thiết kế trình diễn trên máy tính (Nghề: Tin học văn phòng - Trung cấp) là mô đun đào tạo nghề được biên soạn theo hình thức tích hợp lý thuyết và thực hành. Giáo trình được chia thành 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: hiệu ứng trình diễn; một số công cụ khác; trình diễn;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf56p hayatogokudera 18-07-2022 1 1   Download

 • Đề tài "Nhận dạng vết nứt của bánh răng bằng phương pháp đo dao động và phép biến đổi Wavelet rời rạc" trình bày ứng dụng của việc phân tích số tín hiệu dao động cơ học và mạng neural để phát hiện hƣ hỏng, vết nứt bánh răng trong hộp số. Phép phân tích tín hiệu đƣợc sử dụng là phép biến đổi Wavelet rời rạc, mạng nơron đƣợc sử dụng là mạng nơron truyền thẳng đa lớp MLP, chƣơng trình tính toán đƣợc thực hiện trên phần mềm Matlab với công cụ Signal Processing Toolbox, Neural Networks Toolbox.

  pdf83p bakerboys08 15-07-2022 1 1   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Tài chính ngân hàng: Công tác quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) - Thực trạng và giải pháp" tổng hợp các lý luận chung về thanh khoản, rủi ro thanh khoản và quản trị rủi ro thanh khoản trong hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại, trên cơ sở đó tiến hành phân tích và đánh giá thực trạng công tác quản trị rủi ro thanh khoản tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) từ đó đưa ra những đề xuất nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản trị rủi ro thanh khoản tại Maritime Bank.

  pdf122p bakerboys08 15-07-2022 4 2   Download

 • Đề tài "Chương trình dân tộc và miền núi trên sóng VTV1 Đài Truyền hình Việt Nam" nghiên cứu, phân tích thực trạng tồn tại, tìm ra phương pháp, cách thức hoạt động tốt nhất, phù hợp nhất với nhận thức tâm lý tiếp nhận thông tin đặc thù của đồng bào dân tộc miền núi; gợi mở giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả tác động các chương trình truyền hình đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

  pdf129p bakerboys08 15-07-2022 3 2   Download

 • Cuốn sách "Tìm hiểu các di tích lịch sử tại huyện Sơn Dương" tổng hợp được khá đẩy đủ các di tích lịch sử cách mạng huyện Sơn Dương từ trước đến nay, trên cơ sở khai thác triệt đề các tư liệu thành văn kết hợp với tài liệu điều tra. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf65p bakerboys07 05-07-2022 4 0   Download

 • Bài viết Hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại tỉnh Thái Nguyên tập trung tìm hiểu thực trạng hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2018-2020. Bài nghiên cứu sử dụng các thông tin thứ cấp, sơ cấp và các phương pháp phân tích chính là so sánh, thống kê mô tả.

  pdf11p vichristinelagarde 11-07-2022 12 1   Download

 • Giáo trình "Kế toán quản trị" được biên soạn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình học tập của sinh viên khối ngành Kinh tế, nhất là sinh viên chuyên ngành Kế toán - Tài chính, đồng thời giúp các nhà quản lý doanh nghiệp hiểu rõ hơn về Kế toán quản trị để có thể ứng dụng vào thực tiễn công tác quản lý tại doanh nghiệp. Giáo trình được kết cấu thành 6 chương và chia làm 2 phần, phần 2 trình bày những nội dung về: mối quan hệ chi phí - khối lượng - lợi nhuận; dự toán sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp; thông tin của kế toán quản trị trong việc ra quyết định;...

  pdf136p ryomaechizen 01-07-2022 6 2   Download

 • Bài viết Nâng cao chất lượng phát hiện sự kiện âm thanh trong bài toán định vị nguồn âm theo nguyên lý TDOA trình bày một số kết quả nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng định vị nguồn âm sử dụng nguyên lý TDOA, trong trường hợp loại nguồn âm cần định vị được xác định trước. Trong đó đề xuất giải pháp cải thiện chất lượng phát hiện sự kiện âm thanh dựa trên bộ lọc tương quan kết hợp với tiền xử lý tín hiệu bằng kỹ thuật phân tích thành phần độc lập ICA.

  pdf11p vichristinelagarde 04-07-2022 5 0   Download

 • Bài viết Xác định sự mất cân bằng động trong hệ thống trục quay - ổ bi bằng thực nghiệm đề xuất một phương pháp xác định sự mất cân bằng khối lượng ở rotor bằng thực nghiệm. Tín hiệu sau khi được thu thập từ các cảm biến tiệm cận sẽ được phân tích, biến đổi để tính ma trận hệ số ảnh hưởng [C] và ma trận toàn cục [H].

  pdf5p visherylsandber 04-07-2022 5 1   Download

 • Bài viết "Một số vấn đề đặt ra đối với hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam hiện nay" trình bày một số thách thức đặt ra đối với hệ thống an sinh xã hội (ASXH) như dịch bệnh Covid-19, tình trạng già hóa dân số, rủi ro thiên tai,... Trên cơ sở phân tích các thách thức bài viết đưa ra một số khuyến nghị như cần phát triển kinh tế ổn định, bền vững; tăng cường các chính sách tín dụng ưu đãi; xã hội hóa trong lĩnh vực ASXH, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính ứng phó với rủi ro thiên tai,...

  pdf7p runordie2 06-06-2022 11 1   Download

 • Với những kiến thức và kinh nghiệm được tích lũy trong quá trình giảng dạy, nghiên cứu tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam, cùng với những thông tin, tư liệu từ một số tài liệu của các nhà chuyên môn về bảo vệ thực vật nói riêng và một số nhà khoa học nói chung, tác giả đã biên soạn tài liệu “Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả” (Tập 1) trình bày thuốc bảo vệ thực vật đại cương; Một số khái niệm về chất độc dùng làm thuốc bảo vệ thực vật; Tác động của thuốc bảo vệ thực vật đến dịch hại; Các dạng thuốc bảo vệ thực vật thông dụng và phương pháp sử dụng;...

  pdf127p vianapatricia 10-06-2022 21 1   Download

 • Giáo trình “Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin” cung cấp cho người đọc những kiến thức cơ bản về hệ thống thông tin. Các cách tiếp cận để tìm hiểu một hệ thống thông tin, các phương pháp điều tra và các công cụ để tổng hợp kết quả điều tra nhằm mô tả hệ thống thông tin. Trên cở sở báo cáo tổng hợp kết quả điều tra, từng bước xây dựng các mô hình cho các thành phần và ứng với từng giai đoạn tiếp cận để các thành phần tham gia xây dựng hệ thống thông tin góp phần tự động hóa tổ chức, làm cho hệ thống hoàn thiện hơn.

  pdf111p tomjerry001 09-06-2022 13 1   Download

 • Học phần thuế giảng dạy cho ngành Kế toán – Tài chính yêu cầu trang bị nền tảng lý thuyết và khả năng ứng dụng vào thực tiễn phong phú cũng như ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực thuế. Trong bài viết "Kinh nghiệm áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực đối với học phần Thuế của lớp học đông sinh viên ngành Kế toán – Tài chính", với đặc điểm người học là sinh viên chưa có hiểu biết về thực tế kinh doanh, lớp học đông, tác giả đưa ra một số cách thức áp dụng phương pháp giảng dạy tích cực, bao gồm đặt tình huống giải quyết vấn đề trên lớp và thảo luận nhóm.

  pdf6p runordie2 07-06-2022 31 1   Download

 • Trong quá trình giao lưu, hội nhập, sự bùng nổ của các phương tiện thông tin đại chúng phần nào đó đã ảnh hưởng tới thị hiếu thẩm mỹ của các bạn sinh viên. Đó đây, đã xuất hiện một số hiện tượng có biểu hiện lệch lạc về thị hiếu thẩm mỹ. Mặc dù, mới chỉ là một vài biểu hiện ban đầu, tuy nhiên, vẫn rất cần sự quan tâm, uốn nắn kịp thời.

  pdf8p runordie2 07-06-2022 20 1   Download

 • Bài giảng môn "Điện tử 2" giới thiệu đến sinh viên các nội dung về một loại linh kiện tích hợp (IC) dạng Analog được gọi là Op Amp hay khuếch đại thuật toán. Phần 2 của bài giảng có nội dung trình bày về: mạch tạo tín hiệu bằng Op Amp; mạch khuếch đại đo lường; mạch ứng dụng Op Amp;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf77p charaznable 06-06-2022 10 4   Download

 • Bài giảng môn "Giải tích mạch" trình bày những kiến thức cơ bản mang tính chất tổng quát hóa để sinh viên hiểu rõ được phương pháp khảo sát và xác định các thông số đặc trưng cho mạch điện. Phần 1 của bài giảng có nội dung trình bày: khái niệm về mạch điện; phương pháp phân tích mạch một chiều; dòng điện hình Sin;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf108p charaznable 06-06-2022 18 3   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của bài giảng Xử lý tín hiệu số có nội dung gồm các chương còn lại trình bày về: xử lý tín hiệu trong miền thời gian; biến đổi Z; phân tích tín hiệu trong miền tần số; phép biến đổi DFT và giải thuật Fourier nhanh;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf78p charaznable 06-06-2022 8 2   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

TOP DOWNLOAD
ADSENSE

p_strKeyword=Phân tích tín hiệu số
p_strCode=phantichtinhieuso

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2