intTypePromotion=1
ADSENSE

Pháp chế xã hội

Xem 1-20 trên 3217 kết quả Pháp chế xã hội
 • Chuyển đổi số theo công nghệ 4.0, buộc chúng ta phải thay đổi xã hội một cách toàn diện. Hoạt động khởi nghiệp cũng bắt nhịp với xu thế đó. Trong nhiều ngành nghề, lĩnh vực khởi nghiệp thì khởi nghiệp theo phương thức bán hàng đa cấp ( MLM) được lựa chọn bởi lợi thế của ngành, song ở Việt Nam lại gặp nhiều thử thách, một trong những giải pháp dự báo và hạn chế rủi ro là hoàn thiện pháp luật về bán hàng đa cấp.

  pdf15p viindranooyi 09-05-2022 4 0   Download

 • Đề tài đi sâu tìm hiểu và làm rõ thực trạng, những mặt đã làm được,những hạn chế và nguyên nhân từ đó đề xuất các giải pháp chủ yếu để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác soạn thảo và ban hành văn bản tại Viện Hàn Lâm KHXH Việt Nam.

  pdf89p bakerboys02 10-05-2022 0 0   Download

 • Bài viết "Sự tham gia của kinh tế tư nhân trong phát triển nông nghiệp ở Việt Nam" đưa ra các giải pháp mang tính thực tiễn nhằm thúc đẩy sự tích cực tham gia của kinh tế tư nhân vào phát triển nền nông nghiệp hàng hóa, ứng dụng công nghệ tiên tiến. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p atarumoroboshi 09-05-2022 7 1   Download

 • Bài viết "Kinh tế tư nhân, thành tựu và những rào cản thách thức" đưa ra những giải pháp hữu hiệu để kinh tế tư nhân phát huy tốt nhất vai trò quan trọng của mình, để kinh tế tư nhân và toàn bộ nền kinh tế Việt Nam vươn mình cất cánh. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf15p atarumoroboshi 09-05-2022 2 1   Download

 • Nghiên cứu chỉ ra thực trạng của thành phần kinh tế tư nhân Hải Phòng, những đóng góp cũng như một số bất cập, khó khăn của kinh tế tư nhân Hải Phòng và nguyên nhân dẫn tới bất cập đó. Nghiên cứu đề ra một số giải pháp để khắc phục hạn chế và đưa kinh tế tư nhân Hải Phòng phát triển hơn nữa, góp phần cùng các thành phần kinh tế khác đưa Hải Phòng xứng đáng là trung tâm kinh tế - khoa học - kỹ thuật tổng hợp. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf8p atarumoroboshi 09-05-2022 4 1   Download

 • Bài viết nêu lên cách hiểu về kinh tế tư nhân. Khái quát một số cột mốc quan trọng trong quá trình nhận thức và hoàn thiện cơ sở pháp lý của phát triển kinh tế tư nhân tại Việt Nam. Trong năm 2018, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (tháng 6-2017) về phát triển kinh tế tư nhân, Hải Phòng đã đạt được một số thành tựu đáng ghi nhận, những cũng vẫn tồn tại những hạn chế cần khắc phục.

  pdf12p atarumoroboshi 09-05-2022 3 1   Download

 • Bài viết "Phát triển kinh tế tư nhân ở Hải Phòng" tập trung làm rõ những thành tựu mà kinh tế tư nhân ở Hải Phòng đạt được trong thời gian qua, chỉ ra những hạn chế làm cản trở sự phát triển của kinh tế tư nhân ở Hải Phòng đồng thời chỉ ra các giải pháp nhằm phát triển kinh tế tư nhân ở Hải Phòng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf7p atarumoroboshi 09-05-2022 4 1   Download

 • Bài viết "Kinh tế tư nhân - Động lực quan trọng trong tăng trưởng kinh tế ở Hải Phòng" đề cập những hạn chế, bất cập, đòi hỏi phải có nhiều giải pháp cả về phía chính quyền Thành phố và phía các doanh nghiệp để khu vực kinh tế này hoạt động hiệu quả hơn, thực sự trở thành “động lực quan trọng” cho sự tăng trưởng, phát triển của Hải Phòng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p atarumoroboshi 09-05-2022 3 1   Download

 • Việc nghiên cứu nhằm hướng tới xây dựng và hoàn thiện một thể chế pháp lý đầy đủ và phù hợp đối với hộ kinh doanh là một yêu cầu cấp thiết. Bài viết, trên cơ sở đánh giá vai trò của hộ kinh doanh và các quy định pháp luật hiện hành, đưa ra một số kiến nghị hướng tới đáp ứng yêu cầu nêu trên. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf10p atarumoroboshi 09-05-2022 5 1   Download

 • Tài liệu "Hỏi - đáp pháp luật về chế độ bảo hiểm xã hội" được biên soạn nhằm giới thiệu những nội dung cơ bản của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 thông qua việc lồng ghép, đặt ra những tình huống giả định cụ thể để bạn đọc dễ áp dụng luật trong thực tiễn đời sống.

  pdf178p viginnirometty 04-05-2022 5 2   Download

 • Bài viết trình bày khái quát đặc điểm kinh tế, xã hội vùng dân tộc và miền núi; kết quả thực hiện một số chính sách dân tộc chủ yếu nhằm giảm nghèo và phát triển kinh tế, xã hội vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2005-2013; đánh giá kết quả của các chính sách dân tộc nhằm giảm nghèo, phát triển kinh tế, xã hội vùng dân tộc và miền núi giai đoạn 2005-2013, những hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf12p atarumoroboshi 09-05-2022 10 1   Download

 • Bài viết đề cập đến các nội dung cơ bản là nhận diện chính xác, đầy đủ hành vi tham nhũng và tác hại của nó trong lĩnh vực kinh tế, những nguyên nhân dẫn đến tình trạng tham nhũng trong lĩnh vực kinh tế, đề xuất một số giải pháp nhằm hạn chế tình trạng tham nhũng trong lĩnh vực kinh tế ở Việt Nam trong thời gian tới.

  pdf21p viindranooyi 09-05-2022 16 2   Download

 • Bài viết trên cơ sở khái quát về những giá trị cốt lõi của tư pháp trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chiến lược cải cách tư pháp ở nước ta; đồng thời phân tích, đánh giá một số vấn đề đặt ra về chiến lược cải cách tư pháp, những điểm nổi bật trong Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về chiến lược cải cách tư pháp.

  pdf9p viindranooyi 09-05-2022 4 2   Download

 • Bài viết đánh giá những thành tựu đã đạt được và những hạn chế trong nhận thức lý luận và thực tiễn về đặc điểm của Nhà nước pháp quyền XHCN ở nước ta hiện nay trên 2 góc độ trong điều kiện của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập kinh tế quốc tế điển hình là việc thực thi Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) trên cơ sở đó đề xuất một số biện pháp nhằm xây dựng bộ máy nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong điều kiện thực hiện Hiệp định TPP.

  pdf9p viindranooyi 04-05-2022 9 1   Download

 • Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn về quản lý giáo dục phòng chống bạo lực học đường ở các trường THPT thành phố Yên Bái, đề tài đề xuất các biện pháp quản lý giáo dục phòng chống bạo lực học đường trong các trường THPT ở thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, nhằm hạn chế tình trạng bạo lực học đường, đồng thời giáo dục học sinh có những hành vi phù hợp với yêu cầu xã hội.

  pdf103p bakerboys02 27-04-2022 18 1   Download

 • Giữ gìn và phát huy những giá trị văn hóa trong phong tục cưới hỏi của người dân tộc Thái ở huyện Tân Kỳ (Nghệ An) là một đề tài mang tính cấp thiết đối với tình hình xã hội nước ta hiện nay khi những nét đặc trưng văn hóa dân tộc đang dần bị mai một và thay thế bởi xu hướng hiện đại hóa. Đề tài tập trung làm rõ thực trạng, hạn chế và đưa ra những biện pháp nhằm giữ gìn và khôi phục bản sắc trong phong tục cưới hỏi của người dân tộc Thái ở huyện Tân Kỳ (Nghệ An).

  pdf7p vistephenhawking 20-04-2022 8 0   Download

 • Bài viết này trình bày phương pháp thiết kế và chế tạo một bộ dao động điều khiển điện áp bằng phương pháp phản xạ, hoạt động ở băng S có độ rộng một octave-2GHz đến 4GHz. Mạch sử dụng transistor BJT cấu hình cực base chung nối trực tiếp xuống đất để tạo nguồn điện trở âm, kết hợp với diode biến dung giữ vai trò như bộ cộng hưởng. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf5p wangziyi_1307 26-04-2022 3 0   Download

 • Bài viết đề xuất phương pháp sử dụng kỹ thuật kích thích trải rộng phổ để cải tiến phương pháp DBIM (Distorted Born iterative method) truyền thống giúp cho ảnh tạo được có chất lượng tốt hơn phương pháp ban đầu, cùng với lỗi chuẩn hóa giảm thiểu đáng kể khi số vòng lặp tăng dần. Trong phương pháp đề xuất, hàm ma trận sóng tới được tiền điều chế bởi tín hiệu chirp, nhờ đó phổ tín hiệu được trải rộng và việc thu thâp, khôi phục ảnh được dễ dàng hơn.

  pdf4p wangziyi_1307 26-04-2022 7 0   Download

 • Luận văn phân tích làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản của pháp luật về quản lý quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam; phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật về quản lý quỹ đất để phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam; làm rõ các vấn đề pháp lý và thực tiễn thực hiện pháp luật về quản lý quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam để từ đó chỉ ra những bất cập, hạn chế, nguyên nhân của những bất cập, hạn chế trong các quy định pháp luật về quản lý quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta.

  pdf90p badbuddy10 21-04-2022 8 0   Download

 • Bài viết nghiên cứu, phân tích đánh giá hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo ở huyện Đakrông tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011-2015. Qua đó tác giả đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo ở huyện Đakrông tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015-2020.

  pdf5p vithales 20-04-2022 2 0   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Pháp chế xã hội
p_strCode=phapchexahoi

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2