intTypePromotion=1
ADSENSE

Pháp lệnh dân số

Xem 1-20 trên 548 kết quả Pháp lệnh dân số
 • Tài liệu "Về các Tổng Tư lệnh, Tư lệnh chiến trường Nhật - Pháp trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam" được xuất bản dựa trên cơ sở tập hợp những bài viết của tác giả đã được đăng trên tạp chí Quân đội nhân dân, Lịch sử quân sự, Xưa & Nay, Time Out, các báo Cựu Chiến binh, Hà Nội mới, phát trên Đài Truyền hình Việt Nam và tham luận tại các cuộc hội thảo về chiến tranh và cách mạng. Phần 1 gồm các nội dung: Hisaichi Terauchi; Philippe de Hautecloque Leclerc; Valluy Jean Etìenne; Roger Blaizot và Marcel Maurice Carpentíer.

  pdf221p vileonardodavinci 19-03-2022 3 0   Download

 • Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Về các Tổng Tư lệnh, Tư lệnh chiến trường Nhật - Pháp trong cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam" tiếp tục trình bày những bài viết về các Tổng tư lệnh, Tư lệnh chiến trường Nhật - Pháp: De Lattre de Tassigny; Raoul Salan; De Lmares; Henri Navarre; De Castries; Cogny René; Một vài số liệu về cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

  pdf277p vileonardodavinci 19-03-2022 3 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu của luận văn là nhằm làm rõ những quy định của pháp luật hiện hành về quyền của người lập di chúc; đánh giá việc áp dụng các quy định này trên thực tiễn, phân tích một số vướng mắc, bất cập trên thực tiễn khi áp dụng các quy định pháp luật về quyền của người lập di chúc từ đó đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật về quyền của người lập di chúc và một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thi hành các quy định này trên thực tiễn.

  pdf125p badbuddy08 16-03-2022 6 0   Download

 • Trên cơ sở phạm vi nghiên cứu những quy định của Pháp lệnh thủ tục giải quyết các vụ án hành chính, Luật khiếu nại, tố cáo và gần đây nhất là Luật tố tụng hành chính, các quy định về quyền công dân và bảo vệ quyền công dân... kết hợp với đánh giá thực tiễn hoạt động của Tòa hành chính kể từ khi thành lập và hoạt động cho đến nay, tôi mong muốn làm sáng tỏ vai trò và tầm quan trọng của Tòa hành chính trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân.

  pdf83p badbuddy03 22-02-2022 2 0   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài là làm sáng tỏ những quy định của PLDS về thời hiệu khởi kiện về thừa kế, trong đó các quy định liên quan giữa Đ.30 và Đ.36 Pháp lệnh Thừa kế, Đ.648 BLDS. Sự liên quan giữa Đ.639 và Đ.648. Sự liên quan giữa Chương VIII Phần thứ nhất quy định chung về “Thời hiệu” với Đ.648 BLDS.

  pdf111p badbuddy04 11-02-2022 7 1   Download

 • Luận văn sẽ làm sáng tỏ cơ sở lý luận của việc chuyển giao nghĩa vụ tài sản của người chết, trên cơ sở phân tích tính kế thừa qua các giai đoạn lịch sử, phân tích luật thực định và đánh giá tực tiễn giải quyết tranh chấp từ đó đưa ra một số kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật về vấn đề này.

  pdf97p badbuddy04 11-02-2022 3 1   Download

 • Đề tài tập trung nghiên cứu các vấn đề lý luận, nội dung, bản chất quy định của pháp luật Việt Nam về diện và hàng thừa kế. Khi nghiên cứu đề tài, tác giả sẽ tham khảo toàn bộ các quy định pháp luật của nước ta về diện và hàng thừa kế gắn với từng giai đoạn trong lịch sử theo sự phát triển của đất nước, trong các sách chuyên khảo, đặc biệt là các quy định trong Bộ luật dân sự 2005, so sánh với các quy định của một số nước trên thế giới về diện và hàng thừa kế qua đó có cái nhìn về diện và hàng thừa kế theo pháp luật hiện hành một cách tổng quát hơn, cụ thể hơn.

  pdf115p badbuddy04 11-02-2022 4 2   Download

 • Trong luận văn này tác giả nêu được thực trạng những vấn đề bất cập trong quy định pháp luật bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam từ khi có Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo năm 2004 đến nay. Qua đó, tác giả đưa ra một số kiến nghị, giải pháp sửa đổi, bổ sung các quy định còn bất cập để tiếp tục bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của công dân Việt Nam trong giai đoạn hiện nay.

  pdf74p badbuddy02 24-01-2022 7 4   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của sáng kiến kinh nghiệm là giới thiệu về các thành phần cơ bản, cú pháp và nguyên lý hoạt động của các câu lệnh trong ngôn ngữ lập trình Pascal. Một số kinh nghiệm dạy lập trình nói chung và Pascal nói riêng. Một số thuật toán, chương trình cơ bản khi học môn Tin học lớp 8. Lý thuyết dãy số các thuật toán đơn cơ bản trên dữ liệu mảng một chiều. Cách xử lý lỗi khi chạy, kiểm tra tính đúng đắn của chương trình

  doc26p tomjerry005 17-11-2021 23 2   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của sáng kiến kinh nghiệm là giáo viên chưa biết điều khiển cái thông minh linh hoạt ở một số trẻ giỏi đang có ở trong lớp của mình. Cô ít cùng cháu chuyện trò những đề tài ngồi chương trình, đàm thoại bàn bạc những vấn đề xảy ra xung quanh trẻ. Còn mệnh lệnh ra lệnh cho trẻ. Thậm chí muốn cháu vào nề nếp nhanh cô hay rầy la gò bó trẻ. Trong một số tiết học như: tìm hiểu môi trường xung quanh, văn học, âm nhạc, vui chơi ít tạo điều kiện cho trẻ hỏi nhiều và nêu những thắc mắc của mình bằng chính ngôn ngữ ngây thơ của trẻ.

  doc12p bobietbo 14-10-2021 27 3   Download

 • Luật Thư viện sẽ tác động rất lớn đến văn hóa đọc trong các tầng lớp nhân dân. Với sự ra đời của Luật Thư viện thì ngành thư viện của Việt Nam sẽ có những bước phát triển vượt bậc, hoạt động của các thư viện ngày càng chuyên nghiệp hơn, dịch vụ ngày càng phát triển hơn, lượng thông tin đến bạn đọc phong phú hơn. Bài viết này giới thiệu về luật thư viện năm 2019 với một số nội dung được cập nhật.

  pdf5p tinarose 25-08-2021 7 0   Download

 • Trong những năm qua, công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS – KHHGĐ) tại huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định đã đạt được những thành tựu đáng kể. Tuy nhiên tỷ lệ này vẫn còn khá cao so với các địa phương khác trong tỉnh và các địa phương khác. Bài viết mô tả thực trạng sinh con thứ 3 trở lên và những yếu tố ảnh hưởng đến việc sinh con thứ 3 trở lên tại địa bàn nghiên cứu.

  pdf4p vinayeon2711 15-08-2021 15 1   Download

 • Hệ thống chính trị cơ sở có vị trí vai trò quan trọng, là cấp trực tiếp tổ chức, hướng dẫn, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Bài viết nêu lên thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở ở quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.

  pdf6p vining2711 09-08-2021 27 3   Download

 • Bài giảng Môi trường và con người - Chương 1: Con người và sự phát triển của con người có nội dung trình bày về quá trình phát triển của con người, một số yếu tố tác động đến quá trình phát triển của con người, các hình thái kinh tế mà loài người đã trải qua, dân số và các vấn đề về dân số,... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

  pdf68p gongyuefei 10-08-2021 23 1   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn, đánh giá thực trạng quản lý giáo dục tính kỷ luật theo Điều lệnh nội vụ CAND cho học sinh trường Văn hóa I - Bộ Công an, từ đó đề xuất các biện pháp quản lý nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tính kỷ luật theo Điều lệnh nội vụ CAND góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện học sinh nhà trường.

  pdf125p chuheodethuong10 28-07-2021 1 0   Download

 • Luận án Tiến sĩ "Thực hiện pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn trong xây dựng nông thôn mới khu vực Tây Nguyên hiện nay" trình bày một số vấn đề lý luận về thực hiện pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn trong xây dựng nông thôn mới và các yếu tố tác động; Thực trạng thực hiện pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn trong xây dựng nông thôn mới khu vực Tây Nguyên và vấn đề đặt ra hiện nay; Quan điểm và những giải pháp tăng cường hiệu quả thực hiện pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn trong xây dựng nông thôn mới khu vực Tây Nguyên hiện nay.

  pdf219p vijenlice2711 18-07-2021 24 2   Download

 • Luận văn Thạc sĩ Quản lý công "Tổ chức thi hành pháp luật dân chủ cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh" trình bày các nội dung chính sau: Những vấn đề lý luận về tổ chức thi hành pháp luật dân chủ cơ sở; Thực trạng tổ chức thi hành pháp luật về dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh; Quan điểm và giải pháp tổ chức thi hành pháp luật về dân chủ cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

  pdf96p vilijen2711 04-07-2021 15 3   Download

 • Tài liệu hướng dẫn phương pháp tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số thông qua sử dụng máy tính Casio với lệnh Mode 7; các ví dụ minh họa.

  pdf6p lucashero 24-04-2021 34 1   Download

 • "Bài giảng Microsoft SQL server - Bài 10: Làm việc với bảng ảo và chỉ mục" hướng dẫn người học truy cập dữ liệu bằng cách sử dụng các khung nhìn, ghi chú của người hướng dẫn, cú pháp tạo ảo bảng lệnh, các ví dụ về cách sử dụng view deptinfo...

  pdf27p kethamoi11 02-04-2021 18 2   Download

 • Luận văn được hoàn thành với mục tiêu nhằm hệ thống hóa các lý luận về dân chủ và dân chủ cơ sở làm cơ sở khoa học trong thực hiện pháp lệnh dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Phân tích thực trạng thực hiện dân chủ cơ sở tại huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên.

  pdf12p tuhai999 07-03-2021 33 7   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Pháp lệnh dân số
p_strCode=phaplenhdanso

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2